Vedlejší věty příslovečné

BX6
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/BX6)
Ukázat QR kód

umime.to/BX6


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Vedlejší věty příslovečné vyjadřují okolnosti děje (místo, čas, způsob atd.) z věty řídící. Podle toho, jakou okolnost děje vyjadřují, je dělíme na různé druhy:

 1. místní
 • Vyjadřuje místo děje.
 • Ptáme se na ni: kde? kam? odkud? kudy? + věta řídící
 • Časté spojovací výrazy: kde, kam, odkud, kudy, tam – kde
 • Příklad: Vrátila se zpět, odkud přišla. (Kam se vrátila? Tam, odkud přišla.) Chtěla bych se podívat někam, kde jsem ještě nebyla. (Kam bych se chtěla podívat? Tam, kde jsem ještě nebyla.)
 1. časová
 • Vyjadřuje čas nebo trvání děje.
 • Ptáme se na ni: kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak často? + věta řídící
 • Časté spojovací výrazy: když, až, jakmile, sotva, než, zatímco, kdykoli
 • Příklad: Až budeš doma, zavolej. (Kdy zavolej? Až budeš doma.) Vždycky když se učil matematiku, pouštěl si hudbu. (Kdy si pouštěl hudbu? Vždycky když se učil matematiku.)
 1. způsobová
 • Vyjadřuje způsob průběhu děje nebo jeho kvalitu.
 • Ptáme se na ni: jak? jakým způsobem? + věta řídící
 • Časté spojovací výrazy: jak, jako, když, aby, tak – jak, tak – že
 • Příklad: Vypadal, jako by se chtěl rozplakat. (Jak vypadal? Jako by se chtěl rozplakat.) Postupoval jsem tak, jak bylo uvedeno v návodu. (Jak jsem postupoval? Tak, jak bylo uvedeno v návodu.)
 1. měrová
 • Vyjadřuje intenzitu nebo množství vlastosti nebo děje.
 • Ptáme se na ni: do jaké míry?, kolik?, o kolik?, jak moc? + věta řídící
 • Časté spojovací výrazy: čím – tím, tolik – kolik, tak – že, co, až, kolik, než
 • Příklad: Utíkal, co mu síly stačily. (Jak moc utíkal? Tolik, co mu síly stačily.) Čím jsem starší, tím jsem zodpovědnější. (O kolik jsem zodpovědnější? O tolik, čím jsem starší.)
 1. příčinná
 • Vyjadřuje příčinu děje nebo stavu.
 • Ptáme se na ni: proč?, z jaké příčiny? z jakého důvodu? + věta řídící
 • Časté spojovací výrazy: protože, že, jelikož
 • Příklad: Nešli na výlet, protože pršelo. (Proč nešli na výlet? Protože pršelo.) Že mi bylo chladno, zapnula jsem topení. (Z jakého důvodu jsem zapnula topení? Kvůli tomu, že mi bylo chladno.)
 • Poznámka: Příčina předchází děj, kdežto účel následuje až po ději.
 1. účelová
 • Vyjadřuje cíl/účel děje.
 • Ptáme se na ni: za jakým účelem? + věta řídící
 • Časté spojovací výrazy: aby
 • Příklad: Teple se oblékl, aby nenastydl. (Za jakým účelem se teple oblékl? Aby nenastydl.) Babička vyprávěla vnoučeti pohádku, aby lépe usnulo. (Za jakým účele vyprávěla babička vnoučeti pohádky? Aby lépe usnulo.)
 • Poznámka: Příčina předchází děj, kdežto účel následuje až po ději.
 1. podmínková
 • Vyjadřuje podmínky za kterých se děj uskuteční, nebo neuskuteční.
 • Ptáme se na ni: za jakých podmínek? + věta řídící
 • Časté spojovací výrazy: jestliže, -li, kdyby, jestli, když, pokud
 • Příklad: Nebude-li pršet, nezmokneme. (Za jakých podmínek nezmokneme? Nebude-li pršet.) Kdyby ses přiznal, cítil by ses lépe. (Za jakých podmínek by ses cítil lépe? Kdyby ses přiznal.)
 1. přípustková
 • Vyjadřuje okolnost, navzdory které se děj uskuteční, nebo neuskuteční.
 • Ptáme se na ni: i přes co? navzdory čemu? + věta řídící
 • Časté spojovací výrazy: přestože, i když, i kdyby, třebaže, ačkoli
 • Příklad: I když nemáš peníze, můžeš procestovat celý svět. (I přes co můžeš procestovat celý svět? I když nemáš peníze.) Nepovedlo se mu napsat dobře test, přestože se na něj připravoval. (I přes co se mu nepovedlo napsat dobře test? Přestože se na něj připravoval.)
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Vedlejší věty příslovečné  
Zobrazit souhrn tématu
VV podmínková, příčinná a účelová
VV příslovečná příčinná a účelová


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence