Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování: těžké

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Rozhodovačka: těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: souhlásky

Rozhodovačka: těžké

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: samohlásky

Rozhodovačka: těžké

Přejatá slova: mix

Přejatá slova: mix

Rozhodovačka: těžké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: těžké

Druhy příslovcí

Druhy příslovcí

Rozřazovačka: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: těžké

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Přímá a nepřímá řeč

Rozhodovačka: střední

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Rozhodovačka: těžké

Zkratky

Zkratky

Rozhodovačka: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Otázky: těžké

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Čárky: těžké

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis naučných textů

Věda a technika

Mluvené diktáty: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence