Český jazyk: 4. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 1 / 1
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 0 / 2
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 2
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 3
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Podobně znějící: Spřežky 0 / 2
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 5
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 1 / 8
Velká písmena: Velká písmena: místa 0 / 14
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 4
Slovní druhy: Zájmena 0 / 6
Slovní druhy: Slovesa 1 / 7
Slovní druhy: Příslovce 0 / 2
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 3
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 2
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 3
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 3
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 5
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 6
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 11 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 38
Slova a jejich význam: Frazémy 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní hrátky a hádanky 0 / 1 82 / 300
Čtení: Čtení textů 4 / 138
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 45
Zápis a korektury textů: Korektury textů 4 / 459
Literatura: Česká literatura 0 / 12
Literatura: Světová literatura 0 / 11
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 16 3 / 15

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky v souvětí s více větami

Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Slovní zásoba

Povolání

Tituly, hodnosti

Charakteristiky osob

Bájné bytosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: mix

Oblečení

Sport

Jídlo a vaření

Móda, společnost

Vlastnosti a popisy lidí

Popis umění

Přídavná jména: popis světa, věda

Kultura a umění

Politika a historie

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Paronyma: přídavná jména

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Latinské fráze

Nářečí: brněnský hantec

Zápis textů

Zápis příběhů

Zápis naučných textů

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Korektury textů ze života

Korektury pokročilých textů

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence