Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: mix

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Číslovky a mezery

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory souvětí

Rozbory souvětí

„Pokusil se vzpomenout, co se dělo, ale paměť ho zradila.“Spočítejte přísudky, kolik jich je?32Jak zní přísudek z první věty?„pokusil se vzpomenout“„pokusil se“Jak zní přísudek z druhé věty?„dělo se“„dělo“Jak zní přísudek z třetí věty?„zradila“„zradila ho“Představte si, že máte pouze větu „pokusil se vzpomenout“, nezdá se vám, že něco chybí? Na co byste se zeptali, kdyby takovou větu někdo vedle vás pronesl?Co se pokusil? Jak vzpomínal?Na co se pokusil vzpomenout? Na koho se pokusil vzpomenout?Super, to znamená, že první věta nutně potřebuje odpověď na otázku koho, co. Tou odpovědí bude jedna ze zbývajících dvou vět, která?„Na co se pokusil vzpomenout? Ale paměť ho zradila.“„Na co se pokusil vzpomenout? Na to, co se dělo.“Druhá věta je tedy závislá na větě první. První věta je věta hlavní a druhá je věta vedlejší. Ptali jsme se na ni pádovou otázkou koho,co. O jaký druh vedlejší věty se proto jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáA zbyla nám poslední věta. Vyberte dvojici vět, které se k sobě logicky hodí:„Pokusil se vzpomenout, ale paměť ho zradila.“„paměť ho zradila, co se dělo“Z předchozích souvětí už víme, že „ale“ je spojka, která spojuje dvě věty na stejné úrovni. Protože první věta je hlavní, je i poslední věta hlavní. O jaký druh souvětí se jedná, když se souvětí skládá ze dvou hlavních vět a jedné věty vedlejší?souvětí souřadnésouvětí podřadnéVyberte správný graf souvětí:

Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /var/www/umimecesky.cz/webroot/function/functionsMap.php on line 530