Podstatná jména: rody


Nadřazené téma: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Předcházející téma: Určování podstatných jmen

Jak si chcete téma procvičit?

RozřazovačkaTetris

V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Mužský rod se dělí na životný a neživotný

Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Životnost podstatných jmen rodu mužského zjistíme, řekneme-li si jméno v 1. a 4. pádě:

  • Pokud se tvar změní, je životný (ten sněhulák, vidím sněhuláka – životné).
  • Pokud se tvar nezmění, je neživotný (ten hrad vidím hrad – neživotné).

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Podstatná jména: rody   


Ukázka

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Podstatná jména: rody
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM