Podstatná jména: jmenné číslo


Podstatná jména Určování podstatných jmen

Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře či věc. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat či věcí. Množné číslo se v některých případech používá i k označení jednotlivé osoby (vykání, onikání, královský plurál, autorský plurál).

Většina podstatných jmen může vytvářet tvary jednotného i množného čísla, nazýváme je počitatelná. Nepočitatelná jména oba tvary tvořit nemohou, nebo pouze omezeně.

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají.

Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako nerozčleněný celek. Příklady: písek, mouka, pivo, zlato.

Jména hromadná jsou názvy lidských a zvířecích kolektivů, rostlinných porostů, souborů věcí a přírodních jevů. Podstatná jména hromadná lze počítat jen jako celky nebo pomocí neurčitých kvantitativních výrazů (dvojí cukroví, málo listí).

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Podstatná jména: jmenné číslo   
Jednotné a množné číslo
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Podstatná jména: jmenné číslo
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat