Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Předložky s/z

Párové hlásky: mix

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Slovní druhy: Číslovky

Určování číslovek

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Určování předpony

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Čtení: Čtení textů

Příběhy

Popletené pohádky

Popelka a pták Ohnivák

V jednom království žila na statku Popelka. Jméno Popelka získala proto, že každou noc přiletěl na její zahradu pták Ohnivák a zapálil tam oheň. Z ohně byla spousta popela, který pak Popelka musela celý den uklízet. Popelka už toho měla dost, a tak vyhlásila, že kdo ji zbaví ptáka Ohniváka, dostane půl zahrady a guláš k tomu. Nikomu se do toho moc nechtělo, protože Popelka neuměla vařit a její guláš nebyl vůbec dobrý. Jednoho dne to ale přišel zkusit princ Arnošt z blízkého zámku. Měl totiž sbírku vzácných ptáků a chtěl si Ohniváka nechat. Třetí noc se mu podařilo ptáka ulovit. Celý nadšený spěchal domů, zapomněl i na zahradu a guláš. Pták Ohnivák od té doby každou noc zapaloval královský zámek. Popelce přezdívka zůstala, ale od té doby už žila v klidu a bez popela. Jednou za čas zašla na zámek a dávala Arnoštovi rady, jak se správně uklízí popel. Za odměnu pak dostala do krabičky guláš ze zámecké kuchyně. Musela uznat, že byl docela chutný.

Bajky

Dvě kozy

Jednoho dne se dvě kozy vracely domů z pastvy. Každá šla z jiného směru a setkaly se náhodou zrovna na úzké lávce nad potokem. Lávka byla tak úzká, že se ani vyhnout nemohly. Zastavily se proti sobě a jedna koza si pomyslela: „Co bych já uhýbala. Počkám, až uhne ona.“

Druhá koza ale byla stejně neústupná a povídá: „Uhni mi z cesty, ty kozo jedna.“

„Ani mě nenapadne. Proč zrovna já? Ty koukej zmizet,“ křičela první a pevně se zapřela kopýtky.

„To bych se na to podívala,“ odpověděla druhá, výhružně zadupala a bojovně pohodila hlavou.

„Já ale neuhnu!“ mečela jedna, co jí síly stačily. „Ne, ne a ne. Já taky ne!“ kvičela druhá.

Tak se kozy chvíli dohadovaly, pak do sebe začaly strkat a nakonec obě trkaly hlava nehlava takovou silou, že ztratily rovnováhu a zřítily se obě do potoka.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Bludičky

Nocování při cestě prince Karase a jeho mluvícího kozla Pedra za princeznou bylo zajímavé. Včera spali ve vesnici s potulnými muzikanty, kteří brzy ráno odešli a zapomněli si reproduktor a nahrávací zařízení. Dnes tábořili u zříceniny. V noci je ale probudilo kvílení a na hradbách ve svitu měsíce uviděli bílou paní. Princ Karas se začal třást hrůzou, za což se mu kozel Pedro vysmál. Sám měl totiž pro strach uděláno. Navíc mu přišlo divné, že se bílá paní nehýbe.

Vešel proto do zříceniny a uviděl na zemi u zdi sedět nějakou holku, která měla v ruce knihu.

„Co tady děláš, ty se nebojíš bílé paní?“ zeptal se jí kozel.

„Bílá paní jsem já. Jen mě to strašení nebaví. Ale musím, jsem zakletá. Tak jsem vyrobila figurínu v bílých šatech a postavila ji na hradby. Akorát mě štve, že musím čas od času zakvílet,“ řekla holka a strašlivě zakvílela.

Kozel odvětil, že při tom nemůže spát, a navrhl bílé paní, že jí pomůže. Pod podmínkou, že dnes v noci bude kvílet trochu tišeji. Když souhlasila, tak jí prozradil, kde najde zapomenuté reproduktory a nahrávací zařízení...

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence