Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Příslovečné určení

Tangua nechá oba náčelníky uvázat ke stromům.

Pu místa

Vyjmenovaná slova po B

Jsem já masožravec?

Zb_něk b_l mladý b_k z Kob_lis. Bohužel měl neb_valý problém. Netušil, jestli je b_ložravec nebo masožravec. I pob_hal ledab_le po loukách v okolí Přib_slavi, kolem starob_lého hřb_tova i vyb_dleného b_ografu a sháněl někoho způsob_lého, kdo by mu jeho problém hb_tě vyřešil. Po cestě mezi ob_lím drandil na b_cyklu b_valý rab_n. Zb_něk mu vyložil svůj neob_čejný problém. Rab_novi se mladý b_k zalíb_l, i vzal ho do b_telného b_stra, kde jim nab_dli jídelní lístek, ze kterého se dalo dlouho vyb_rat. Pak rab_n objednal krab_ci celeru, petržele a b_lého jogurtu. Zb_něk všechno z nádoby snědl, na talíři nezb_lo nic. „Chutnalo ti?“ zeptal se duchovní. „Jak by ne,“ opáčil b_ček. „No vidíš, všechno, co jsi snědl, bylo b_lé, tudíž jsi b_tostný b_ložravec.“

Určování příslovcí

Tam, kde se vynořuje ze stínu údolí, zvedá se pahorek.

Příslovce

Narnie

Lucinka zamířila k pokoji.

Pu místaPředmětPřísudekPodmět

Vinnetou

Klusali jsme radostně po prérii.

Pu místaPřísudekPu způsobu

Psaní s/z na začátku slova

Houby s octem

Mařenka na_bírala houby. Chtěla je _potřebovat, a tak je _vařila s octem. Jeníček jí u toho vyprávěl vtipy. Oba se _mítali smíchy. _nědli _polečně houby, ale dlouho je nemohli _trávit. Něco se asi _vrtlo. Mařenka i Jeníček _končili v nemocnici. Muchomůrky _krátka nejsou vhodná _trava pro lidi.

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
pásmosluncejevištěnáměstí

Předmět (větný člen)

Na festivalu renesance nejde o historickou přesnost.

Předmět

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

LátkováPomnožnáHromadná
obilíkleštělidstvoreálie

Psaní n/nn

nnn
rostli_asti_ý

Koncovky mi/my/ma

Se spěšnými telegram_.

yi

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod střední
plazbramborlůno

Mě/mně (zájmeno já)

Co po m_ zůstane?

ě

Rychlé šípy

Brzy se setkají s Vonty.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu času

Psaní bě/bje

významný ob_vitel

ěje

Pán prstenů: slovní druhy

Zdálo se, že odtamtud stoupá kouř.

PříslovceSpojkaPodstatné jménoSlovesoZájmenoPřídavné jménoPředložka

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
píšepobíháspalbude koukatpoposkočí

Čárky v souvětí podřadném

Když odbilo sedm hodin, začal jí oblíbený seriál.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b_la v_kutálená ul_čnice. Nerada se řídila prav_dly a často se top_la ve svých průšv_zích. Jednou dostala chuť na rakv_čku se šlehačkou. Sl_ny se jí sb_haly do úst, až musela rychle pol_kat. Jako naschvál neb_lo po nějaké cukrárně ani v_du, ani slechu. Začala se tedy v_ptávat l_dí na ul_ci, jestli neví, kde b_ si mohla zakoup_t rakv_čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos_lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev_la na kraji s_dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Psaní n/nn

hrát si s pa_enkou

nnn

Koncovky ovi/ovy

Lukášov_ kočky

iy

Předmět (větný člen)

Kouzelnou hůlku nepustila.

Předmět

Velká písmena: lidé, jména

Tomáš _arrigue Masaryk

gG

Čárky v souvětí souřadném

Holky spaly ve stanu, kluci spali pod širákem.

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
snědl _ oběd_ to nudíbavili se o _odtáhl _ pryčposlala _ dopis

Určování podstatných jmen

V noci do díry kanec spadl.

Podstatné jméno

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p_li. P_šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P_t z třp_tivých misek, mít dostatek p_ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p_lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop_tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap_. Netop_ři to mají složitější, p_tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p_lířem zájmu přírodozp_tců a majitelů zahrad. Ani jinak p_lné včely a jiní op_lovači nemají štěstí. A slep_ši? O ty si také nikdo nep_še. Jsou nanejvýš p_chou luk a p_tomé předp_sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap_bary!

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Určování podstatných jmen

Kolem nich se protáhl kouzelník s kuřetem.

Podstatné jméno

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
sousedov_ krávykamarádov_ vrtochyto jsou císařov_ koněvidím císařov_ koněcísařov_ šaty

Podstatná jména: pády

5. pád6. pád7. pád
hej mrakusystémechměsty

Koncovky ovi/ovy

Pronásledování bledé tváře

Michalov_ nápady měly vždycky něco do sebe. Nikdy nepotřeboval k tomu, aby něco vymyslel, učitelov_ rady. Jednou se takhle Michalov_ vylíhlo v hlavě, že bychom mohli uspořádat pronásledování bledé tváře tak, jak to četl ve Vinnetouov_. Bratři Markov_ a sestry Jarošov_ nadšeně zakývali hlavou, jen Matějov_ se udělala vráska na čele. „Kde ale tu bledou tvář vezmeme?“ obrátil se k Michalov_. „Postavíme si chýši hned vedle školy, jak bydlí Hovorkov_, a kdo se na našem území objeví první, bude naší bledou tváří,“ řekl klidně Michal. Jako první se na indiánském území objevili pán a paní Hovorkov_. Ještě ani nestihli být pronásledováni a už pro Michalov_ plány neměli pochopení. Jejich psov_ totiž přítomnost dětí vadila a štěkal už dobrou hodinu jako pominutý. Hovorkov_ si na pomoc zavolali také Matějov_ rodiče a manžele Jarošov_. Jen Michalov_ rodiče chyběli. Děti pak musely domů a víckrát si u Hovorků na indiány nehrály.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

zkušená fotogra_ka

vf

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
stavítejímumřekupujítancuji

Shoda přísudku s podmětem

Sluneční paprsky ozařoval_ krajinu.

iy

Vyjmenovaná slova po L

Paní Sovová

Paní Sovová opl_vala nesl_chanou moudrostí a intel_gencí. L_dé z bl_zkého města k ní chodili každý den pro radu. Jednou v l_stopadu k jejímu obydlí v l_sce porostlé l_šejníkem přišel i sám pan starosta. Celý se zal_kal, měl napuchlá l_tka a jeho pl_ce lapaly po dechu. Paní Sovová se zeptala, co se to děje, že se k ní prodírá mal_ním i takový ol_garcha. Starosta se ol_zl a prohlásil, že l_ní l_dé z města právě vynalezli pro své pohodlí nabl_skaný vlak, akorát neví, jaký by se z něj měl l_nout zvuk, aby byl sl_šet již z dálky. Paní Sovová si podrbala svou l_sinku a svým l_bezným sovím hlasem pronesla „A jak by se vám l_bilo třeba Hůů?“.

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázací
našemujakéhočích

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoČíslovka
spletitýpolovičatánáms nimitakovoušedesátkrát

Podstatná jména: vzory mix

husitavzor strojvzor kost
klíčvzor soudcevládce
vzor předsedarouháníradost
vzor píseňvzor stavenítramvaj

Velká písmena: mix lidé, čas

Šavlozubý Karel

_arel to je dravá _elma, co zůstala nám věrná. U _axmiliana _smého na dvoře se zabydlela a od té doby ještě jeho snoubenka neodjela. Dokonce ani svatba nebyla, i když proslýchá se, že snoubenka by se moc ráda vzdálila. Inu, _rál _ax už není žádný _ekáč. Není divu, když společnost mu dělá jen stále plný pekáč. Jednou se však _uský _ar Ivan _vanovič zvaný _rozný rozhodl, že „tohle přece není možný!“ Vydal se na ten prokletý hrad. Ivan věřil, že šelmu přemůže a k nevěstě nové si tak pomůže. Přestože _nich _ázavský ho varoval, Ivan se nikde nezastavoval a hrrr na hrad. Tady nastal jasný zvrat. Jak Ivan _arla uviděl, lekl se, pak se se něco stalo a oba dva to dost sil stálo. Jak to všechno dopadlo, nikdo netuší.

Psaní bě/bje

Chvíle rozhodnutí

V_že malého m_sta odrážejí polední slunce a její pom_nkové oči se tiše sm_jí. Z okna v druhém patře hledíme op_t sm_rem k tmav_ zelené hradbě lesa. „Půjdeme?“ zeptá se m_. „Ještě ne, ještě jedno ob_tí,“ zní má odpov_ď. Sv_t se chv_je. Nechováme se rozum_, a proto nesp_cháme. Když pak konečně odcházíme, sv_řuje se m_: „Já už nechci zp_t, už dávno sm_řuji jinam.“

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil_ na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl_ milí. Všichni cestující nastoupil_ do klimatizovaného autobusu. Vydal_ se na cestu. Stromy za okénky ubíhal_. Všichni si postupně začal_ otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil_ již po hodině cesty.

Měkké a tvrdé souhlásky

c_zinec

iy

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

MužPředsedaSoudce
srneccizinecbačakolegavůdce

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm_str Přem_sl z Nezam_slic vym_slel jednou m_moděk takovou nesm_slnou věc. Aby prý se vym_til konečně všechen hm_z a m_šky, které se neustále ochom_taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm_stit do všech koutů m_stnosti dva dny staré pom_je. Ten nápad se vym_kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m_rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm_lil. Sluhové pak museli celý dům vysm_čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Muchovy obraz_

yi

Vyjmenovaná slova po M

m_tné

ýí

Vyjmenovaná slova po P

op_loval hrany

yi

Určování sloves

Jak se tam dostanu?

Sloveso

Určování předpony

pohovka

Předpona

Vyjmenovaná slova po V

v_děšené štěně

yi

Podmět a přísudek

Musíme si sjednotit naše verze.

PodmětPřísudek

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
svítá popohání

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf ho polaskal.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Předpona, kořen, přípona, koncovka

hybka

Kořen

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Určování kořene

zakázky

Kořen

Určování pádů ve větách

Izolepou to bude držet.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování slovních druhů

Vytáhl dva obrovské melouny.

Podstatné jménoSlovesoČíslovkaPřídavné jméno

Předpona vy-

vyvi
v_hlídkav_dětv_kýřv_květv_luka

Psaní s/z na začátku slova

sz
_lepil papír_blížili sepřijel _prava_konal_haslo světlo

Délka samohlásek: u/ú/ů

lidová kult_ra je často opomíjena

ůu

Vyjmenovaná slova po S

s_stémová chyba

yi

Určování slovních druhů

nežlipohlížetPředložky
PříslovceobojíSpojky
meziobčaskéž
ČásticeSlovesaČíslovky

Předpona, kořen, přípona, koncovka

proradné

PředponaKořenPříponaKoncovka

Shoda přísudku s podmětem

Děti se ukryl_ do chaty.

yi

V pavoučí síti: slovní druhy

Utekli z Velké městské ošetřovny.

Přídavné jménoPředložkaPodstatné jménoSloveso

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav_ jsme se stavili v Chrudim_ za příbuzným_. Strýci Pepov_ jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov_, které se skládalo z: pošťácké kabel_, tabatěrk_, knihy o Napoleonov_ a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel_ - Kalouskov_. Pepov_ vstoupily slz_ do očí a poděkoval svému bratrov_ Jindrov_. Naši východočeskou mis_ jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol_, já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk_.

Určování pádů ve větách

Dám si sklenici mléka.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování sloves

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Sloveso

Harry Potter: slovní druhy

Šíříte mezi nimi, že se vrátil?

SlovesoZájmenoSpojkaPředložka

V pavoučí síti: slovní druhy

Občas tu proběhl nějaký poslíček.

PříslovceZájmenoPodstatné jménoSloveso

Psaní s/z na začátku slova

_bírka motýlů

sz

Psaní š/č, š/ž

krat_í sukně

čš

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz_plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz_vají jez_nky. Mez_tím však uběhlo pár podz_mů a z_m, Smolíček vyrostl a brz_ se jich přestal bát. Když podbíz_vé ženštiny rozraz_ly dveře minule, tak je nez_štně pohostil roz_nkami a bez_nkovým sirupem, pustil muz_ku a všichni se brz_čko dali do tance, prostě bláz_nec. Když jez_nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez_zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz_vé zuby, dez_nfikoval špinavé jaz_ky a postupně je svým voz_dlem odvoz_l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez_nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz_vé úmysly a dostat vás brz_ na miz_nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Určování příslovcí

Brumbál přijel včera.

Příslovce

Vyjmenovaná slova po L

pl_nulá čára

iy

Předložky s/z

mít _ toho obavy

sz

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

cvičil sokol_

yi

Význam cizích slov: slovesa

odpovídat na popud, zpětně působitodmítatreponovatnegovat
obnovovat, oživovatregenerovatzařídit, zavéstvstřebávat
modifikovatreagovathodnotitabsorbovat
etablovatpozměňovat, upravovatevaluovatnapravit, uvést do původní podoby

Vyjmenovaná slova po B

líb_vá

yi

Přesmyčky

kobylaSimonabourattrouba
zátokaotázkastolekGoogle
policesvatbastavbaopilec
kostelgeologoblakyosmina

Vyjmenovaná slova po Z

roz_nky

yi

Určování kořene

zablátit

Kořen

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

pozdrav z Šumav_

iy

Psaní vě/vje

v_li si do vlasů

jeě

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoPříslovce
Nohavicakaždouhůř

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
skunkmrkevliliepovětříbýlí

Přísloví

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

ka_ka

vf

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Význam cizích slov: přídavná jména

distingovanýexaktníbezvýznamný, vedlejšísociální
společenský, týkající se společnostivágnípřesný, založený na přesnostiredundantní
elementárníneurčitýnadbytečnýirelevantní
základní, jednoduchýuhlazený, ušlechtilýutajený, spikleneckýkonspirační

Harry Potter: slovní druhy

Vytrhl pergamen Harrymu z ruky.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Určování zájmen

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Zájmeno

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Mirek Dušín je (rychlý, 3. stupeň).

Různé výskyty I/Y

Dikobrazi

„Pro d_kobrazy je nejdůležitějším měs_cem v roce pros_nec. Tou dobou si totiž připravují b_dlení na zimu. Hloub_ si nory a v_stýlají pelíšky kde čím,“ tvrdil strýc M_ra. „Já jsem to netušil, ale jednou jsem při odpoledním v_šlapu na horu Concaguu naraz_l na dikobraz_ rodinku. Na bodl_nách měli nap_chané kousíčky mechu a v_padali jako pohybl_vé jednohubky obložené okurkam_. Rozhodl jsem se, že je budu sledovat. S očima zapíchnutýma do té p_chlavé rodinky jsem se hlem_ždím tempem vzdaloval od tur_stické stezky. Najednou jsem ztratil půdu pod nohama a propadl se do země. Ucít_l jsem píchnutí provázené prudkou bolestí. Spadl jsem totiž do j_né dikobraz_ nory. A tak v_m, jak to v takové noře v_padá a jak to bol_, když vám d_kobrazí bodl_ny tahají ze zadnice.“

Vyjmenovaná slova po V

vlčice v_la celou noc

iy

Indicie ovoce, zelenina

kokosořechcitrónšpenát
fíkkřenfilm na sněhuEviny bikiny
námořníkova sílacibuletrojice plovoucí na hladiněPopelčin trumf
malinyspouštěč brekupředmět slupnutítřetí do party

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradMužPředseda
klubchlapecbačanemluvatraktorista

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v_le paní Olív_e panovala v_heň. V_šňořená paní domácí v_tápěla celý dům v_zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v_ditělně sv_tilo slunce. Na v_soké teploty už si zv_kla. Ani pro ostatní ve V_nohradské ulici to nebyla žádná v_ložená nov_nka, že jejich v_razná sousedka je polov_ční blázen. Všichni v_ceméně věděli, že paní Oliv_e v_děla jednou v telev_zi interv_ew s krásným v_pracovaným plavčíkem, který v_právěl, že prav_delně pomáhá topícím. A tak paní Olív_e topila a topila a v_hlížela svého v_voleného plavčíka, muže sv_ch snů.

Určování přídavných jmen

Hermiona musela honem odstrčit stranou svou pomerančovou šťávu.

Přídavné jméno

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaPíseňKost
rybadlaňbytostpříležitostvěrnost

Velká písmena: mix lidé, čas

Literární záhada

Můj _amarád _epan rád čte. Ať už je _áno nebo _odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy _acha a _ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného _luchátka proměnili v _rpaslíky a vyléčili _oráčkovi _ngínu rychleji než nějaký _oktor. Jednou se _epana naše _polužačka _ucka zeptala, jaká mají vlastně _ach s _ebestovou křestní jména? A to _epan netušil. Od té _oby se všech ptá, _čitelů i pana _editele a dokonce i paní _arvanové, to je naše _nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla _ebestová spíš _dena nebo _indřiška a _ach spíš _ilip nebo _onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno _sa _onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s_r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s_r. Původně byl s_ce s_rotkem, bloudil neos_dlenou krajinou a zoufale s_pal, ale v Ros_cké s_rárně se ho ujali a vychovali z něho s_lnou osobnost. Jednou začaly v s_rárně hlas_tě kvílet s_rény. Nějaký pták, snad s_ček nebo s_korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s_čivý zvuk. Ze s_fonu unikala tekutina s_té barvy, asi nějaké s_řidlo, s_rovátka nebo snad dokonce s_ra. Alfréd neváhal a se značným ús_lím ucpal díru sám sebou. S_ndikát šlechticů mu za jeho s_gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s_rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S_r.

Velká písmena: budovy, stavby

_asáž Jalta

pP

Koncovky podstatných jmen: střední rod

poskytl mu alib_

yi

Psaní mě/mně

Patálie s nemocným

Vytáhl jsem Hovorkovi teplo_r zpod paže a třídní výlet najednou získal te_jší obrysy. Marné bylo hořekování, že kdyby byl stříd_jší a nestrkal do úst vše, co vidí, nemusel by tu teď ně_ ležet. Ve _ by se krve nedořezal. Veškeré do_nky byly marné, nebyl jsem lékař, ale ze_pisář… Je_ jsem studentovo tělo zvedl a nesl ho k lékaři. Ten _ bezzubým ús_vem ujistil, že bude vše brzy v pořádku, ale vypadal, že se námi, Evropany, nára_ baví. Jal se od_řovat nějakou s_s cizokrajných léků a _ vzkázal, že bude Hovorka ráno jako rybička.

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
letadloschodištěštěněseleuhlí

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb_la zv_klá čel_t proudu o takové s_le. Neopl_vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb_tek žactva s_ nemohla dovolit. Zb_něk se zachytil za v_klavý kmen a zůstal na něm v_set. L_ndu paní učitelka také nakonec díky svému v_bornému plaveckému umu v_táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol_kali, konečně v_dechli. Všichni se třásli z_mou a v_čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p_ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us_chat. V kuchyni jim uvařili v_tečný slep_čí v_var, který je zase postavil na nohy. Jen L_nda, Zb_něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v_rážku. Ve vzpom_nkách žáků nakonec největší hrůzy v_bledly a už teď se těší na další p_kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Určování slovních druhů

Vyražený zub se zakousl Zuzce do nohy.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPředložka

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
ulicemrkevpověstvěrnost

Čárky v souvětí podřadném

Kdo to neviděl, neuvěří.

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B_zonka napekla povidlové buchty. B_zoní mláďata se o ně b_la. B_zonek B_voj zb_lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb_ral tedy drob_nky a vylezl s nimi na bab_ku. Zb_tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob_vého b_zona museli sundávat z bab_ky hasiči.

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom_šli žila kdysi m_lá holčička M_lada. M_lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom_hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom_na. Ale nechtěla se m_t. Jednoho dne zemřela na přem_ru špíny. Od té doby v zámeckých m_stnostech M_lada straší. Hledá m_dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá_ zakroužil na_ polem. Pod ním letěl jen malý holu_. Tady žádné nebe_pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší_, který měl _ pohotovosti malý bojovník. _bíral odvahu na útok, oči navr_ hlavy. Tětiva ve vl_kých dlaní_ se mu třásla. Může to být jeho první koři_t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší_ do nebes. Hro_ se _trefil. Drave_ _letěl na zem.

Harry Potter

Vánoce patří rodině.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPu místaPředmět

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Byl pro ni ciz_m člověkem.

ýí

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

nový včel_ produkt

ýí

Podmět a přísudek

... řekl jeden Zrůďák sarkasticky.

PodmětPřísudek

Význam cizích slov: podstatná jména

ustrnulá poučka nepřipouštějící pochybnosti ani námitkylogistikadiferenciacevolné spojení
asociaceschválenídedukcelidumil
vícehlasdogmarozrůzněnísystém přepravy a zásobování
aprobacefilantropúsudek směřující od obecného k jednotlivémupolyfonie

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

stodol_ hořely

iy

Podstatná jména: pády

otazníkyhrdlohousaty
7. pád, mn.lesa1. pád, mn.
babičce2. pád, j.houbách
6. pád, mn.3. pád, j.1. pád, j.

Podstatná jména: pády

2. pád5. pád7. pád
bez knoflíkukopřivomaminkosvůdníkem

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_udokožec_fričan_lovenka_ěloch_omové

Určování zájmen

Bacila se do hlavy a vyrazila si zub.

Zájmeno

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Vyšíván_m trénovala trpělivost.

íý

Koncovky přídavných jmen

Vrtěti psem

Jaký je vlastně ten ps_ život? Je skutečně tak oškliv_, jak praví rčení? Jen si to vezměte – ráno vás budí štěkáním a čumákem, jako by říkal: „Vstávej! Šup! Ty jsi snad ospal_?“ A nechápe, že v šest jsou lidé většinou ještě nevyspal_. To on je už s rozbřeskem čil_ a těší se na své hrav_ ps_ kamarády. Po venčení upírá do misky hladov_ pohled a čeká na poctiv_ kus jídla, který slupne raz dva, a zase na vás zírá. On by chtěl i páníčkov_ palačinky! A ne jen ty, dal by si ještě ten šunkov_ chlebíček, pomerančov_ džus a hověz_ nákyp. Tac_ jsou prostě všichni psi. Hlavně když je žrádlo a tepl_ pelech. Myslím si, že určitě horší by byl třeba život krav_, koz_ nebo třeba hus_, ale to už je jiný příběh…

Psaní mě/mně ve slově

vzácné um_ní

ě

Velká písmena: města, části měst, ulice

České _udejovice

bB

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky_í člověk, ležel neči_ě a lí_ě před rodnou jesky_í, povídá mu jeho že_a Madla blahosklo_ě, že by mohl koneč_ě přiložit ruku k budová_í rodi_é pohody a třeba něco vynaleznout. Pepa_ovo myšle_í se spustilo na pl_é obrátky a tak vzal dřevě_é kladivo a začal bušit do kame_ého bloku. Madla zaslechla šíle_é rá_y a překvape_ě vyběhla z jesky_ě. „Co děláš,“ okřikla plame_ě a rozzlobe_ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi_ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti_ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč_ého, třeba abychom nemuseli každode_ě spát na stude_é kame_é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode_ím bádá_í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi_ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce_ější vynález všech dob.“

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM