Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Význam cizích slov: přídavná jména

servilnísubjektivnívášnivý, citově nadnesenýfamózní
dohodnutý, obvyklý, tradičníkonvenčnívenkovský, selskýskvělý, proslulý
potenciálnívšední, bezvýznamnýpodlézavý, přeuctivýosobní, jednostranný, rodící se v mysli jedince
patetickýmožnýrustikálníbanální

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b_la v_kutálená ul_čnice. Nerada se řídila prav_dly a často se top_la ve svých průšv_zích. Jednou dostala chuť na rakv_čku se šlehačkou. Sl_ny se jí sb_haly do úst, až musela rychle pol_kat. Jako naschvál neb_lo po nějaké cukrárně ani v_du, ani slechu. Začala se tedy v_ptávat l_dí na ul_ci, jestli neví, kde b_ si mohla zakoup_t rakv_čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos_lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev_la na kraji s_dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Vyjmenovaná slova po L

kriminal_sta

yi

Předložky s/z

tričko _ bavlny

zs

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov_ kalhoty, Honzíkov_ plyšáci, Kubov_ špinavé ponožky, Martinov_ popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov_ rozházené pastelky a Kubov_ omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov_ kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov_, aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov_ krávy a byli s nimi i dva Maršov_ kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov_ plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov_, Honzíkov_, Kubov_ a Martinov_, aby si věci šli posbírat. Kozlov_ ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov_ dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov_.

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky_í člověk, ležel neči_ě a lí_ě před rodnou jesky_í, povídá mu jeho že_a Madla blahosklo_ě, že by mohl koneč_ě přiložit ruku k budová_í rodi_é pohody a třeba něco vynaleznout. Pepa_ovo myšle_í se spustilo na pl_é obrátky a tak vzal dřevě_é kladivo a začal bušit do kame_ého bloku. Madla zaslechla šíle_é rá_y a překvape_ě vyběhla z jesky_ě. „Co děláš,“ okřikla plame_ě a rozzlobe_ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi_ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti_ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč_ého, třeba abychom nemuseli každode_ě spát na stude_é kame_é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode_ím bádá_í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi_ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce_ější vynález všech dob.“

Koncovky podstatných jmen: střední rod

šumělo listov_

íý

Význam cizích slov: slovesa

regenerovatobnovovat, oživovatnapravit, uvést do původní podobyetablovat
hodnotitvstřebávatmodifikovatabsorbovat
negovatreponovatpozměňovat, upravovatevaluovat
odmítatreagovatzařídit, zavéstodpovídat na popud, zpětně působit

Určování sloves

Chápu včerejší hádanku.

Sloveso

Určování podstatných jmen

Uviděl dva mozkomory.

Podstatné jméno

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
Velikonocedřívíkřovívodatvaroh

Velká písmena: budovy, stavby

_ila Vilekula

Vv

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

hus_ pochod

ýí

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v_dali na v_let. Chtěli v_dět v_sutý most ve v_chodním V_etnamu. V_dali se tedy na cestu a v_borně se bav_li až do té doby, kdy Bobek dostal v_rážku. „V_drž, Bobku,“ v_jekl Bob, „v_nasnažíme se ve v_ru velkoměsta v_hledat doktora.“ Když ho objev_li, doktor je v_slechl a prav_l, že to je z nedostatku pracov_tosti a zv_klal Bobka, aby si vzal v_dle a navrstv_l na kupu posekané trav_ny. To mu prý v_rážku v_léčí. Bobek si radostně zav_skl a dal se do práce.

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice U Botanické _ahrady

zZ

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

znám_ lidé

íý

Psaní n/nn

slav_ost

nnn

Koncovky přídavných jmen

Vrtěti psem

Jaký je vlastně ten ps_ život? Je skutečně tak oškliv_, jak praví rčení? Jen si to vezměte – ráno vás budí štěkáním a čumákem, jako by říkal: „Vstávej! Šup! Ty jsi snad ospal_?“ A nechápe, že v šest jsou lidé většinou ještě nevyspal_. To on je už s rozbřeskem čil_ a těší se na své hrav_ ps_ kamarády. Po venčení upírá do misky hladov_ pohled a čeká na poctiv_ kus jídla, který slupne raz dva, a zase na vás zírá. On by chtěl i páníčkov_ palačinky! A ne jen ty, dal by si ještě ten šunkov_ chlebíček, pomerančov_ džus a hověz_ nákyp. Tac_ jsou prostě všichni psi. Hlavně když je žrádlo a tepl_ pelech. Myslím si, že určitě horší by byl třeba život krav_, koz_ nebo třeba hus_, ale to už je jiný příběh…

Pán prstenů: slovní druhy

Přímo před cestovateli se otevírala dolina.

PříslovcePodstatné jménoSlovesoZájmenoPřídavné jménoPředložkaSpojka

Určování přídavných jmen

Uděluji vám školní trest.

Přídavné jméno

Různé výskyty I/Y

Dikobrazi

„Pro d_kobrazy je nejdůležitějším měs_cem v roce pros_nec. Tou dobou si totiž připravují b_dlení na zimu. Hloub_ si nory a v_stýlají pelíšky kde čím,“ tvrdil strýc M_ra. „Já jsem to netušil, ale jednou jsem při odpoledním v_šlapu na horu Concaguu naraz_l na dikobraz_ rodinku. Na bodl_nách měli nap_chané kousíčky mechu a v_padali jako pohybl_vé jednohubky obložené okurkam_. Rozhodl jsem se, že je budu sledovat. S očima zapíchnutýma do té p_chlavé rodinky jsem se hlem_ždím tempem vzdaloval od tur_stické stezky. Najednou jsem ztratil půdu pod nohama a propadl se do země. Ucít_l jsem píchnutí provázené prudkou bolestí. Spadl jsem totiž do j_né dikobraz_ nory. A tak v_m, jak to v takové noře v_padá a jak to bol_, když vám d_kobrazí bodl_ny tahají ze zadnice.“

Čárky v souvětí podřadném

Přemýšlel, jak začít zahajovací řeč k příležitosti otevření nového obchodního centra.

Příslovečné určení

Rychlonožka vyplázl na Vonta drze jazyk.

Pu způsobu

Určování pádů ve větách

Nabídla Jirkovi jablko.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý _ože, píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako _skar z té knížky od _rica _mmanuela _chmitta, co mi četla _abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože _aminka říká, že neexistuješ. Babička _aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené _niverzitě. Co prý nejsou _ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje _yziku, víš? A _ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani _atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají _aní _ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Podstatná jména: vzory mix

vzor píseňvzor pánvzor stroj
fazolepytelvěrnost
vzor růžedelfínvzor kost
pašamezvzor předseda

Podmět a přísudek

Fotografující člověk honem zaostřuje.

PodmětPřísudek

Skloňování a časování: mix

Dědečkův boj

Dědeček má problém s mol_, roztoč_, pavouk_ a s jiným_ příslušník_ hmyzí říše. Moly zkoušel přemoci naftalínovým_ kuličk_ umístěným_ v šatníku. Zápach ho ale donutil hledat jinou cestu, nakonec uvěřil v tajemnou moc pomerančových slupek. S roztoč_ bojuje pomocí vysavače a pytle. Podtlak j_m prý dá co proto. Babička nad těm_ novotam_ kroutí pochybovačně hlavou a lomí rukam_: „Co s takovým_ nápad_ starého blázna!“ stěžuje si. Ještě že j_ nedělá problém vyjít s pavouk_.

Předmět (větný člen)

Sheldon nový virtuální bazén.

Předmět

Mě/mně (zájmeno já)

Je to ve m_.

ě

Velká písmena: mix lidé, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak _lenka v _íši divů. Na okenním parapetu poskakovala _everka _rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta _rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro _eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako _ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože _lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon _umbo. Má to ale _roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka _omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl _lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na _větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Koncovky mi/my/ma

maso s kostm_

ai

Shoda přísudku s podmětem

Skřeky šelem utichl_.

iy

Přesmyčky

lampaslámaLuciepalma
uliceláskaodporstruna
SpartatrapaskostraSaturn
troskasalámskálaporod

Předložky s/z

pohled _ Egypta

zs

Psaní bě/bje

zápalná ob_ť

ěje

Psaní n/nn

nnn
mar_ostvšestra_ýce_ějšíce_íkde_ík

Koncovky podstatných jmen

Jak vaří profesionál

Kuchtíc_ si nevystačí jen se základními surovinam_, jejich způsob vaření reprezentují směs_ drahých koření, mas a sýrů, ale výsledkem jsou většinou dost nevábné amalgám_, které by nechutnaly ani psov_. Naopak zkušený šéfkuchař si vystačí s málem – kvalitním kouskem kráv_ či těstovinam_. Věří, že nejlépe lze ochutit jídlo skromnou petržel_ a že růžové losos_ mohou v kuchyni nahradit levnější ryb_. Vynikající jsou například pstruz_. Přirozené chuti hus_ se také nic nevyrovná, a přitom na dochucení postačí jen trocha sol_ a pepře. Šéfkuchaři se často přátelí s blízkými chovatel_, kteří pěstují včel_ na med nebo koz_. V televiz_ jich v dnešních dnech uvidíte nemálo – a většina z nich nejsou žádní snob_.

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
pro _odpověz _

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Určování zájmen

Možná že váš příchod nebyl zcela neočekávaný.

Zájmeno

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
autohnojištěmedvíděpohoří

Vyjmenovaná slova po P

p_žmo

yi

Psaní š/č, š/ž

chud_í člověk

šč

Podmět a přísudek

Dáš to do špíny, zlatíčko?

PodmětPřísudek

Určování pádů ve větách

Vymačkáš z toho takové pyré.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: pády

1. pád3. pád4. pád7. pád
duch(k) sluncikolébkuperem

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam_ndrákovaní lidé si o něm m_sleli, že neum_ do pěti napočítat. Takovým by M_lan řekl: „Vlezte m_ na záda.“ Nejen, že se jeho m_sl dovedla rozdm_chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m_stických naukách, jako třeba o alchym_i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým_k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m_str, na hlem_ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m_š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m_krobiology o sm_slu jejich výzkumu. Ani m_lion argumentů by ho neodradilo od jeho m_se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm_z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm_sl jako vysvětlovat m_lované osobě, proč ji zam_káte večer doma, když jdete sam_ hrát karty.

Určování slovních druhů

PříslovceZájmenapatnáctá
CitoslovceČíslovkyPředložky
minulepřestyhle
zdaliSpojkybác

Psaní mě/mně ve slově

oněm_l úžasem

ě

Význam cizích slov: podstatná jména

kolaboraceindukcejedinec bez společenského cítění
spoluprácerozhovorúsudek směřující od jednotlivého k obecnému
shoda názorůhepatitidaasociál
interviewžloutenkakonsenzus

Čárky v souvětí podřadném

Vzal jsem mamince pár muffinů, které ležely na misce.

Určování kořene

doplnit

Kořen

Vyjmenovaná slova po S

s_chravé počasí

yi

Psaní mě/mně

Konec dobrý, všechno dobré

Když jsme se vrátili z výletu, nemluvilo se v m_stečku o ničem jiném, než o _ a mé třídě. S nebývalým ru_ncem v tváři jsem vystál frontu v bance, kde jsem s_nil zbytek peněz, a na celou příhodu bych nejraději zapo_l. Ale nebylo mi přáno, paní ředitelka se po _ hned ráno začala shánět, takže jsem namísto na hodinu s_řoval k její kanceláři. Podvědo_ jsem tušil, co _ čeká. Určitě přijdu o za_stnání! Ředitelka se však na první pohled netvářila nepříje_ a přes vázu po_nek mi podávala ruku. Nes_le jsem ji stiskl. „Milý kolego,“ řekla, „ohro_ jste _ svojí rozvahou překvapil. Reagovat tak pohotově a rozu_ v krizové situaci, to zaslouží od_nu! Naše škola i celá Kro_říž je nára_ pyšná.“

Harry Potter: větné členy

Dudley cloumal mřížemi.

PodmětPřísudekPředmět

Vyjmenovaná slova po V

vyv_nout teplo třením

iy

Vyjmenovaná slova po B

novomanželé se políb_li

yi

Harry Potter: slovní druhy

Ředitelka se usmála.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Psaní s/z na začátku slova

sz
papír _hořelkapka _tékala po okněokamžitě _rudl_tmívá se

Slovesný čas

Přítomný časBudoucí časMinulý čas
rostebude pršetzablesklo sekýchlupadli

Indicie ovoce, zelenina

trojice plovoucí na hladiněcibuletřetí do partyPopelčin trumf
ořechfíkspouštěč brekušpenát
kokosnámořníkova sílakřenpředmět slupnutí
malinyEviny bikinycitrónfilm na sněhu

Vyjmenovaná slova po V

v_róza je virová choroba

iy

Koncovky podstatných jmen: střední rod

dobytá vítězstv_

íý

Pán prstenů: slovní druhy

Frodo je synovcem Bilba.

Podstatné jménoPřídavné jménoSloveso

Velká písmena: národy, skupiny osob

_prchlíci

Uu

Harry Potter: slovní druhy

Očekává, že hráči budou tréninku dávat přednost před všemi svými ostatními povinnostmi.

Podstatné jménoZájmenoPředložkaSlovesoPřídavné jménoSpojka

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradPředsedaSoudce
případNohavicakolegasoudce

Určování sloves

Přikryl ji větvičkami.

Sloveso

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
nohaláskaklávesnicemrkev

Předmět (větný člen)

Kouzelnou hůlku nepustila.

Předmět

Vyjmenovaná slova po M

krim_nální příběh

yi

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
mikrobiprůvodcekrbpoličkavlohaohniště

V pavoučí síti: slovní druhy

Utekli z Velké městské ošetřovny.

Přídavné jménoPředložkaPodstatné jménoSloveso

Vinnetou

Rudoši teď opouštějí své vesnice.

Přívlastek shodnýPředmětPu časuPodmětPřísudek

Vyjmenovaná slova po B

Těžký život

Těžké živob_tí mě provází celý život. Dob_tek uhynul, ledab_lý b_k se vzpouzí a b_zon utekl. Zab_dlil jsem se tedy hb_tě s ob_vateli B_střiny. Hodiny odb_ly neodb_tně půlnoc a sneslo se krupob_tí. B_linky mi připadaly vhodné pro b_ložravé b_čky. Zato b_lé pečivo je nejlepší pro b_stré, zlob_vé děti z Kob_lis. Nab_tý majetek jako sb_ječka, b_kini a b_žuterie jsem pozb_l. Zab_vám se především náb_tkem.

Vyjmenovaná slova po S

Pan Zimník

Pan Zimník, dobrovolný has_č z Prahy, šel do důchodu a tak prodal byt na s_dlišti a společně s manželkou a s_nem se odstěhoval do hor. Mezi kopci bylo krásně, kousek od chalupy zrály brus_nky, mladí kosi a s_korky pos_lovali svá křídla před prvním vzlétnutím a toulaví ps_ hlas_tě proháněli s_sly. Sousedé však nové přistěhovalce pos_lali s_láckými řečmi zpět do Prahy. Na podzim se udělalo s_chravo, začal foukat s_lný severní vítr a za chvíli se už z nebe s_pal s_pký sníh. Bylo ho děs_vě mnoho, do hor ani z hor se vůbec nedalo dostat. Nepříjemná s_tuace. Pan Zimník s_ce nebyl automechanik, ale věděl s_ rady. Do cisterny svého s_lného has_čského auta nas_pal pos_povou směs a vyrobil tak s_pač, tedy náklaďák, který umí za jízdy s_pat písek na s_lnici, aby neklouzala. Potom sedl za volant, zapnul s_tič, s hlas_tým vrčením nastartoval a zběs_le s_pal. Večer pak nanos_li všichni sousedé do chalupy pana Zimníka domácí s_ry, vína a džus_ a pros_li ho, aby se na ně za ty jejich řeči nezlobil.

Přísloví

Kde nic není, ani smrt nebere.

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pochybuješspímtancujinepotkáváte serojí sepeču

Určování přídavných jmen

Nikdo tu není vítán ve dnech války.

Přídavné jméno

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

honc_ lovili

yi

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
Dumasov_ Tři mušketýřiševcov_ boty

Podstatná jména: pády

rukama1. pád, mn.6. pád, mn.
potkanech2. pád, mn.chlapců
7. pád, mn.rýčemmléko
7. pád, j.psi4. pád, j.

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá_ se protrhla a lidé _bíhali _ ko_ce dolů. I malé ža_ky se lekly a skákaly pryč do be_pečí. _hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po_tavit ze_,“ hřímal sou_ce Milota. „Pozdě bycha honi_,“ prohodil radní Rudol_. „Musíme prové_t evakuaci,“ mínil starosta. „_do má vů_, a_ ho rychle přistaví, jde o _teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod střední
moderátorvůzmýdlokřídlo

Shoda přísudku s podmětem

Život v přírodě

Zrána se děti vydal_ na houby. Oči jim jen zářil_. Jabloně plodil_ nádherné ovoce. Stébla travin se ohýbal_ ve větru. Vydry lovil_ ryby. Krtci lovil_ žížaly. Křídla vážek a šídel se třepotal_. Koně přešl_ do klusu. Na podzim se ozýval_ datlové i káňata. Avšak čekal_ je také nemilé zjištění. Včely hynul_. Moli dokonce hynul_ po stovkách a sýkorky vyzobával_ kosům mls.

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseňKost
vosaZeměpánevnezbytnost

Určování příslovcí

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Příslovce

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

zrní pro hus_

iy

Předpona, kořen, přípona, koncovka

předběhnu

PředponaKořenPříponaKoncovka

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

klobouky hříbků, ryzců a klou_ků

sz

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

jogurt s cereáliem_

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

k_ta

íý

V pavoučí síti: slovní druhy

Dva pozorovatelé měli úkryt v lese.

SlovesoPředložkaPodstatné jménoČíslovka

Určování slovních druhů

Přídavné jm.SlovesoSpojkyPříslovce
hedvábnápozorujícízaméstlečnavzdory

Určování přídavných jmen

Možná že váš příchod nebyl zcela neočekávaný.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op_ce hrály na námořní kap_tány. Motýli naokolo p_lně op_lovali květy, pestrobarevná ptačí p_rka se třp_tila a na řece se čep_řil ptakop_sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap_skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p_tláci! Op_čí bojovníci začali nap_nat luky a nabíjet p_stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp_tatelně kout p_kle. Po nap_navém boji si to p_šní p_tláci odp_kali. Zůstal z nich jenom p_tlíček neštěstí.

Určování předpony

nesmysl

Předpona

Vyjmenovaná slova po L

Koupelnový rybník

L_duška se ráda koupala. Vypl_tvala pokaždé hektol_try vody. Jednou zase kl_dně spl_vala ve vaně. Oči se jí kl_žily. Usnula. Prameny vody se začaly kl_katit po podlaze. Když L_da procitla, byla pod vodou i pol_čka. Vodovodní kohoutek se zasekl a nepovolil. Chrl_l další a další vodu. Po té příhodě už L_duška vodou nikdy nepl_tvala.

Psaní s/z na začátku slova

_budit

zvz

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb_r papíru. Ráno školník otevře hlavní v_zd do areálu a sp_chá za svými pomocníky. V_tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm_s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um_ p_chují do kontejneru a jejich zp_v je slyšet až na nedalekém nám_stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob_t. To ale ob_tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob_d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv_cený a všichni sp_chají sm_rem k jídelně. Hlavní výhodou sb_ru je ale to, že se nakonec sm_ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob_.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_udokožec_fričan_lovenka_ěloch_omové

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Můj polštář je (měkký, 2. stupeň).

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázací
o tvémkterým

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeStaveníKuře
letadlosmetištěkolejištěcukrovímláděkolo

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz_kovědy brz_čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz_kovědec. Kdyby se tak každý jaz_k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz_čky, které prodávali v Medovém ráji. Z_tra se ukáže. Bude muset vz_vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z_ma. Místností prolétl průvan. Sušený z_mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz_nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z_vl, vytáhl hůlku, aby z_skal čas reagovat na případného nepřítele.

Shoda přísudku s podmětem

Spořádané kordóny bránil_ střetům.

iy

Určování příslovcí

Tam, kde se vynořuje ze stínu údolí, zvedá se pahorek.

Příslovce

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_hlídkav_čkov_nicev_dělek

Určování kořene

mysl

Kořen

Psaní s/z na začátku slova

Na pohřbu

Ve _tředu města se _hromažďovaly _hluky lidí. Obličeje se lišily, barva oblečení zůstávala beze _měny. Náměstí jakoby _černalo. Přijeli na pohřeb slavného televizního _pravodaje. _pěváci začali _pívat. Najednou se ozvalo duté bušení. Přicházelo _dola. Smuteční hosté rychle _trhli víko rakve. Reportér se probudil k životu právě včas.

Vyjmenovaná slova po Z

benz_nový motor

iy

Rychlé šípy

Vontové dostávali od Mirka pokyny k dobytí ulic.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Určování slovních druhů

Michal nastavil Markétě nohu .

Podstatné jménoSloveso

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Délka samohlásek: u/ú/ů

sebe_cta je v životě důležitá

úů

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm_str Přem_sl z Nezam_slic vym_slel jednou m_moděk takovou nesm_slnou věc. Aby prý se vym_til konečně všechen hm_z a m_šky, které se neustále ochom_taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm_stit do všech koutů m_stnosti dva dny staré pom_je. Ten nápad se vym_kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m_rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm_lil. Sluhové pak museli celý dům vysm_čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Koncovky ovi/ovy

k Darmodějov_

iy

Určování podstatných jmen

Krtek pozval kamarády na hostinu.

Podstatné jméno

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

album Jarka Nohavic_

iy

Určování podstatných jmen

Loupežníci se postavili jako sochy, však se již z chodby blížily kroky.

Podstatné jméno

Psaní vě/vje

surov_ se strkali

ěje

Narnie

Čarodějka zamířila přímo k nim.

Pu způsobuPřísudekPu časuPu místaPředmětPodmět

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n_ díval sebevíc. Venku projel krop_cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm_řitelný pocit, který by ani sebelepší čist_cí prostředek nevybělil. V chlad_cí nádobě došel led, pln_cí p_ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl_cí knížka ležela krabice s pap_rovými kapesníky. A zase ty myšl_nky jako hon_cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist_cí chodníky. Nap_chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri_lem.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

MužPředsedaSoudce
srneccizinecbačakolegavůdce

Určování slovních druhů

Obě musely jet do nemocnice.

ČíslovkaPodstatné jménoSlovesoPředložka

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B_týšky bab_ce b_linkářka právě vyb_lila své b_dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob_tčí hlavu. Pozvala totiž Zb_ška. Hodiny právě odb_jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab_ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob_tka rozb_l okno. Z oběda nezb_lo nic a z okenního skla také ne.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád6. pád
celerlidína javoru

Slovesa: osobní, neosobní

OsobníNeosobní
bránípadábrouzdá seje ošklivomrkl

Předpona, kořen, přípona, koncovka

spustit

Předpona

Určování slovních druhů

ZájmenoČíslovkaPříslovce
o jakýchžmiliončtverynaschvál

Čárky v souvětí souřadném

Práce mu šla rychle od ruky, měl totiž řadu zkušeností ze svého kroužku.

Velká písmena: lidé, jména

Zikmund II. _ugust

Aa

Určování zájmen

V prázdném prostoru se objevily dveře.

Zájmeno

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Hol_, je to tak.

dt

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM