Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky ovi/ovy

Koncovky mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

se všemi vojevůdc_
dopis Pavlov_
nepřizpůsobiv_ člověk
platit peněz_

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov   kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám   po celé škole. Prý jsem na starší děti drz   , vyzývav   a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov   (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl   od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl   a zahnědl   límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil   . Pro mého bratra jako bych byl ciz   , prý není možné, abychom byli oba otcov   synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl   bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn   : pohledn   , vyso   a tmavovlas   . Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv   , já jsem jen ten, který je zlobiv   .

Koncovky podstatných jmen

Panda Vanda

Panda Vanda žila kdesi mezi dvěma velkými prales   v australské džungl   . Po nocích pořádala zápas   s opicem   a ve dnech si házela ananas   s divokými ps   dingo. Jednoho dne ale lidé les   vypálili a Vanda se rozhodla odstěhovat do Evrop   . V novém domově však vypadala, jako by jí ulétly včel   . Slz   se jí koulely po tváři, když potkala páv   pyšnící se svými pestrými háv   . Ti jí poradili, aby se setkala s pány Francouz   , Ital   a Španěl   , že prý ji dovedou do zoologické zahrady. Tam lidé platí peněz   , aby se mohli pokochat cizokrajnými němými tvářem   . A tak panda Vanda prošla branam   ZOO a zabydlela se ve výběhu mezi rys   a žirafam   a těší se na vaši návštěvu.

Koncovky podstatných jmen

krásné dětstv_

ýí

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Mě/mně (zájmeno já)

Psaní bě/bje

Psaní vě/vje

Psaní ě: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

slovesazájmenapodstatná jména
nakoupito nikomupírdušeo svých

slovesazájmenapodstatná jména
nakoupito nikomupírdušeo svýchslovesazájmenapodstatná jménapřídavná jména
nakoupito nikomupírdušeo svýchveselástrpětlabuťskříňvoják

slovesazájmenapodstatná jména
nakoupito nikomupírdušeo svýchslovesazájmenapodstatná jménapřídavná jména
nakoupito nikomupírdušeo svýchveselástrpětlabuťskříňvojákslovesazájmenapodstatná jménapřídavná jména
nakoupito nikomupírdušeo svýchveselástrpětlabuťskříňvojákautoEvropakunítvrdohlavýdub

Určování slovních druhů

růstSlovesaČíslovky
kopretinakrásnáPodstatné jm.
ZájmenaonaSpojky
Přídavné jm.asedm

Určování slovních druhů

["text","kolega"]

["text","do"]
["text","odmítat"]
["text","znalec"]
["text","kolega"]

Určování slovních druhů

Myslivec šel do lesa.

Podstatné jménoSlovesoPředložkaSpojka

Určování slovních druhů

["text","svírat"]

["text","opomenout"]
["text","kamenožrout"]
["text","svého"]
["text","svírat"]

Určování slovních druhů

tvrděčíslovkazájmeno
kdosnypřídavné jméno
živépříslovcepodstatné jméno
slovesospíosm

Určování slovních druhů

Překazili jsme Mikešovi lov.

Podstatné jménoSloveso

Určování slovních druhů

véstpodélpřídavné jméno
předložkavlakovázájmeno
traťpříslovcežádný
domůslovesopodstatné jméno

Harry Potter: slovní druhy

Angelina si povzdechla.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Harry Potter: slovní druhy

Harryho zalila vlna vzteku.

Podstatné jménoPřídavné jménoSloveso

V pavoučí síti: slovní druhy

Mezi nimi byl vozík.

PředložkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Pán prstenů: slovní druhy

Po chvilce prudce zabočil.

PříslovcePředložkaPodstatné jménoSloveso

Pán prstenů: slovní druhy

Často byla tráva hodně vysoká.

PříslovcePřídavné jménoZájmenoPodstatné jménoSloveso

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném


Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /var/www/umimecesky.cz/webroot/function/functionsMap.php on line 530