Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Podobně znějící: Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Počet vět v souvětí

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednoduchá a souvětí

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Povolání

Charakteristiky osob

Vlastnosti a popisy lidí

Lidé: mix

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Hudební nástroje

Nářadí

Vlastnosti a popisy předmětů

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Móda, společnost

Cestování, turistika

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Odborné pojmy: mix

Paronyma: přídavná jména

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

Zápis příběhů

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence