Čárky

Správné psaní čárek ve větách není jednoduché. Nabízíme cvičení speciálně na procvičení čárek: do zadané věty máte doplnit čárky právě na ta místa, kam patří. Nabízíme 600 zadání roztříděných podle pravopisných jevů a obtížnosti.

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Čárky

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy   
Čárky ve větě jednoduché: další případy
Čárky v souvětí
Čárky v souvětí souřadném   
Čárky v souvětí podřadném  Nový obsah   
Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší   
Čárky v souvětí s více větami  Nový obsah   
Čárky v souvětí: speciální případy   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   

Slova a jejich význam

Význam slov
Frazémy
Přísloví   
Přísloví  Nový obsah

Tematická zadání

Tematická zadání: čárky
Čapek: Dášeňka
Čapek: Jak se co dělá
Citáty

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM