Čárky

Správné psaní čárek ve větách není jednoduché. Nabízíme cvičení speciálně na procvičení čárek: do zadané věty máte doplnit čárky právě na ta místa, kam patří. Nabízíme 600 zadání roztříděných podle pravopisných jevů a obtížnosti.

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.


Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek  Nový obsah   
Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy   
Čárky ve větě jednoduché: další případy   
Čárky v souvětí
Čárky v souvětí souřadném   
Čárky v souvětí podřadném   
Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší   
Čárky v souvětí s více větami   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo  Nový obsah   
Čárky: speciální případy  Nový obsah   

Slova a jejich význam

Význam slov
Frazémy
Přísloví   
Přísloví

Tematická zadání

Tematická zadání: čárky
Citáty  Nový obsah
Čapek: Dášeňka  Nový obsah
Čapek: Jak se co dělá  Nový obsah
Adams: Stopařův průvodce po Galaxii  Nový obsah
King: Zelená míle  Nový obsah
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence