Český jazyk: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Harry Potter: větné členy

Šelmovsky na ně zamrkal.

PřísudekPředmětPu způsobu

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
příští _terý_tědrý večer_en matek_íjen_romnice_aro

Určování příslovcí

Zahýbal obloukem na východ, aby se v dálce vlil do řeky.

Příslovce

Zkratky

navštívit _ pohádkové jeskyně

t. zv.tzv.

Čárky v souvětí souřadném

Umyj si tu barvu z obličeje lihem sám, popřípadě se obrať na Soňu.

Simpsonovi

Za práva zvířat bojuje Líza.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_ékárna U Milosrdnýchlékárna _ Madonnydům U _vou slunců_inárna Orlík_ivnice Pegas

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

získat o_litek

ddd

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ápadní Sahara_třední Asie_třední Evropa_třední Amerika

Skloňování přídavných jmen

(lehký, 1. pád, množné číslo) brouci

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Spěchali jsme na představení, a nakonec jsme ho nestihli.

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázacíVztažná
s mýmikohopakkdopakjejímiž

Vyjmenovaná slova po P

roznesu tě na kop_tech

iy

Slovesný vzor

NeseZačneTrpí
krástžnoutbzučet

Předpona, kořen, přípona, koncovka

překrásný

PředponaKořenPříponaKoncovka

Velká písmena: dny, období, události

_aro

jJ

Určování sloves

Je to pro jen vzpomínka.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po S

nes_mpatický

iy

Skloňování číslovek

Ke (4) úkolům z češtiny přibyl ještě jeden z matematiky.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

žena, k _ jsem cítil závazek

jížníž

Skloňování podstatných jmen

ve střetu s král_

mii

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Všechny děti stojící blízko stromu byly v nebezpečí zasažení bleskem.

Přívlastek shodný a neshodný

Maggie ráda cucá červený dudlík.

Přívlastek shodný

Přejatá slova: souhlásky

kon_ole

zs

Velká písmena: státy, oblasti

Velká _ritánie

bB

Podmět a přísudek

Přerušil ji divoký výbuch smíchu.

PodmětPřísudek

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

z hloub_ duše

yi

Čárky v souvětí: speciální případy

Výsledek testu byl lepší, než jsem předpokládal.

Skloňování přídavných jmen

pod naš_mi okny

ií

Indicie čísla

štestí1213tucet
14157přikázání
dva týdny11Loydova hádanka9
fotbalneštěstísudoku10

Druhy vedlejších vět souhrnně

Zeptala jsem se Vinnetoua, jestli ti to smím dát, aon to dovolil.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Teorie velkého třesku

Je tu Howard.

PodmětPřísudekPu místaPřívlastek neshodný

Různé výskyty I/Y

Vlčí nebezpečí

Oheň už skom_ral. Nic neb_lo v_dět kromě tm_. Jindra sv_ral v ruce klacek. Usl_šel s_lné zav_tí. To byla sv_zelná s_tuace. Všem_ sedm_ kamarády ten zvuk trhl. Něco bl_zko tiše našlapovalo. Vlk. Jenže měl hlavu i tělo V_tka, osmého člena party.

Vyjmenovaná slova po B

vyb_li mamuty

iy

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Pustíš ?

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_rachovské skály_oulovcovy maštale_eka Bílina_akouské AlpyCHKO _eský les

Vyjmenovaná slova po M

adm_rál

yi

Čapek: Dášeňka

Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

O víkendu by rád navštívil Petra, Pavla nebo Kristýnu.

Narnie

Edmund na Lucinku úplně zapomněl.

Pu způsobuPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPu místaPřísudekPředmětPodmět

Poměry mezi hlavními větami

Vyhrála republikové závody, a proto jí nabídli účast na světovém šampionátu.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Psaní n/nn

řídit se da_ými pravidly

nnn

Psaní mě/mně ve slově

Vzpom_la jsem si, že...

ě

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Hned ho napadlo, že ho zapomněla vyzvednout, a rychle utíkal na autobus.

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
děkujeme(obchod) byl vyrabován

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
neb_l nikohoodb_lo polednechladně ho odb_ldob_tí Bastilyb_tí neboli jsoucno

Přívlastek shodný a neshodný

Lucinka vyběhla z prázdného pokoje na chodbu.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: budovy, stavby

v divadle _adost

rR

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
tudyhůřnejvícmíň

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobu
zprostředkaodpolednebezvadněpořádně

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

vysoké větrolam_

yi

Indicie barvy

ponorkarůžovávítězstvíčervená
zelenábílázlatázákaz
panterstříbrnáchirurgdruhý
černážlutásobotavdova

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Potlačil bolest tak, že se soustředil na další práci.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Vyjmenovaná slova po L

l_knavý přístup

iy

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
kapesníkhadiklavíryplotylakýrník

Velká písmena: lidé, jména

Cyrano _e Bergerac

Dd

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
chytnuvpředpokládajícdělajevyčištěnazaslíbitpamatujíc

Psaní s/z na začátku slova

Trable v pekárně

Pekař Matěj ve své dílně _pracovával těsto, když tu zacítil _páleninu. Poté, co _kontroloval obě pece, _vlékl zástěru a jal se hledat podstatu problému, který ho _užoval. _jel výtahem do přízemí a _přímil se do plné výše. Rychle našel _uhelnatělý trám a probíjející kabel _vářečky, na kterou z kovového _vodu odkapávala voda. Rychle ji odpojil a _tal. Byl ochotný _mířit se se zítřejší výměnou dřevěného trámu, ale ne s tím, že mu nahoře _tvrdne pečivo. Že bude tohle ta nejhorší noční _měna, jakou kdy zažil, _tvrdil jediný pohled do pece. „Za tohle bych si měl _výšit plat,“ bručel si pod vousy.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

řeka _il

Nn

Přejatá slova: samohlásky

med_za

úu

Harry Potter: větné členy

Ráno u postele uviděl malou hromádku balíčků.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu času

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo v kině

Místní kina dával_ toho večera nový díl Harryho Pottera. Přišl_ tisíce lidí. Mezi nimi byl_ i Maruška, Péťa a Ondra. Všichni se usadil_ na pohodlná sedadla a čekal_, až začne film. Na plátně zatím běžel_ reklamy. Nakonec se všechny natěšené děti dočkal_ i filmu. Harry a Ron bojoval_ s temnými silami. Když tu najednou promítací plátno puklo, oponové závěsy zavlál_ ve větru a výrazy diváků zkameněl_. Tam, kde bývalo předtím plátno, diváci spatřil_ tři temné postavy, které letěl_ na koštěti. Pak je oslepil_ zelené záblesky a požární ukazatelé začal_ bláznit. Nikdo neví, co by se ještě stalo, kdyby se najednou nerozsvítila světla v sále.

Příslovečné určení

Čarodějka zamířila přímo k nim.

Pu způsobuPu místa

Slovesný vzor

KryjeProsíTrpí
sbítplatitvařithučet

Slova zastaralá (archaismy)

býlímilenecplevel
uniformaděvice diabolický
dívkalesníkfořt
mundúrďábelskýamant

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Chtěl bych vám dokázat, že se mýlíte.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Měkké a tvrdé souhlásky

odch_lka

yi

Skloňování podstatných jmen

Vyprávěl pohádku o hodných (král).

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před _otelem _rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově _lavního _ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část _radu _pilberk, zde Katedrála _vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha _taré _adnice, okno z jedné z budov _agistrátu města Brna, průhled _ěnínskou _ranou, kus stromu před _azilikou _anebevzetí _anny Marie a ještě _ostel _ejsvětějšího _rdce _áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje _ila _ugendhat.

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Zpozorovala, jak se Petra snaží nenápadně zmizet.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
přečtepopoběhlbude potřebovatuschlavysílatbruslit

Jak se správně jmenují?

útlocitbřichomluvecspisomůrzrakumrk
pupkořečníkpeciválokamžiktroubyleh
vánkodrťsaňotlukknihomoldrakobijec
větrolamstrašpytelděsváčekštíhloláska

Velká písmena: národy, skupiny osob

_uddhovi následovníci

Bb

Druhy vedlejších vět souhrnně

Chtěl jsem jim svým činem dokázat, jak hluboce si jich vážím.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpuzpusob

Psaní s/z na začátku slova

_vržený sok

zs

Délka samohlásek: i/í

babička vod_cí děti do školky

íi

Vinnetou

Chtěl jsem osvobodit Vinnetoua.

PředmětPřísudek

Psaní n/nn

odcize_á peněženka

nnn

Určování slovních druhů

Bacila se do hlavy a vyrazila si zub.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoSpojkaPředložka

Velká písmena: města, části měst, ulice

Jiráskovo _ábřeží

Nn

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
budou pykatbyl bych odpovědělrozmysleli bychom sepospěšme sinerozebírej

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do _anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět _slandská _ánev, teď _ermudy, _palačské _ohoří, _oloostrov _abrador a _aurentinskou _ysočinu. Teď letiště!“ Jako první se dostali k _iagarským _odopádům, pak k jezeru Ontario, _uronskému a _ořejšímu _ezeru. Svou pouť zakončili u jezera _ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho _ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že _ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře _och _ess.

Shoda přísudku s podmětem

Tisíce lidí se sešl_ na Letné.

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Prsten otravoval Glumovi mysl celých pět set let.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSloveso

Přísloví

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.

Čárky v souvětí s více větami

Pospíchala, neboť ji Jana čekala před obchodem, kde se nedalo zaparkovat.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
ulice K _ybníčkuulice Jana _ucemburskéhotřída Obránců _íruulice _a PomezíMasarykova _lice

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_čitel národů_apitán Svoboda_rezident Václav Havel_osef Dvořák_lečna Černá

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore_, ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl_ v rámci svého studi_. Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat_ – 20. červen. Do tohoto dat_ by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide_ a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax_ na letiště a odletí do tajemného Or_entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat_, Plat_ a Aristotel_. Chtěla by poznat kolébku naší civili_ace, místo, kde Sofokl_ napsal svá dram_. Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém_ číslo 1.

Skloňování číslovky dva

Ráno byly jen stupně nad nulou, prostě zima.

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéNásobné
jednaosméšedesátkrátčtyřnásobnýjedinkrát

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

souča_ná situace

sst

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

aby_ se neztratili

jsme chom

Spřežky

_ Číňan

napůlna půl

Simpsonovi

Doktor Dlaha se často směje v nevhodných okamžicích.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu časuPu míry

Stupňování příslovcí

Proběhlo to (hladce, 2. stupeň), než jsme si vysnili.

Harry Potter: slovní druhy

Jo... jdu.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Náročnou rekonstrukcí prošlo také (Stříbro) náměstí.

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_asáž Myslbekpasáž _ucerna_alác Koruna_asáž Černá růže

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „_emůžeš projít, Frodo_ Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě: _rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“ _ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“ _adil jim pobledlý Gandalf, _tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe_ Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně: _Co se děje, pane Frodo_ Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „_ic se neděje, Same_ protřel si oči a dodal, „_o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“ _eptal se Sam. „A co tam máme_ chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“ _ekl Sam_je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Velká písmena: instituce, organizace

_stav jaderné fyziky AV ČR

Úú

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM