Český jazyk: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Vyjmenovaná slova: mix

severní hem_sféra

iy

Psaní s/z na začátku slova

_plynout

zs

Větné členy obecně

Pořizoval snímky velikým černým fotoaparátem.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Číslovky: druhy

ŘadovéDruhovéNásobné
dvoustýtrojídvěstěkrát

Vyjmenovaná slova po L

Bol_vie

íý

Velká písmena: lidé, jména

_áčelník

Nn

Párové hlásky: mix

_táhnout

sz

Druhy vedlejších vět souhrnně

Nečekaná rána ji vyvedla z míry, až se svalila na zem.

Věta hlavníVV doplňkováVV přívlastkováVV příslovečná měrováVV příslovečná způsobová

Psaní mě/mně ve slově

nerozum_l jsem mu

ě

Druhy vedlejších vět souhrnně

Kamil se však tvářil, jako by mu ulétly včely.

Věta hlavníVV přísudkováVV příslovečná způsobováVV doplňková

Koncovky: mix

voraři celé Sázav_

iy

Simpsonovi

Kvadratické rovnice jsou sexy.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudek

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci   měny   valil na hlavu balvan.   pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme   kočili do auta a předjížděli auta   prava,   leva.   pěchali jsme   krátka, jak se dalo. Až když se   jíždělo ke kamenolomu,   pomalil jsem. Marie sice   kučela bolestí,   koušela ale   tát.   hodli jsme se, že sami toho moc ne   vedeme. Jen   těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka   pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl   poleh.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Naše veterinářka paní Koubová dorazila včas.

Spřežky

Úsek z Blanska do Brna je _.

provozu schopnýprovozuschopný

Velká písmena: města, části měst, ulice

_ěsto Vidnava

mM

Přejatá slova: samohlásky

arch_vář

ií

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Nebylo ji potřeba dešifrovat.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Lidé

kantordětský lékařmechanik
léčící se člověkpacientpediatr
neodborníkgladiátorbojovník
učitellaikopravář

Velká písmena: lidé, jména

Malé písmenoVelké písmeno
_eský tým_ovákův pes_lžbětinská doba_ražské věže_onzova kytara

Skloňování podstatných jmen

boty s podpatk_

amiy

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před   otelem   rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově   lavního   ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část   radu   pilberk, zde Katedrála   vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha   taré   adnice, okno z jedné z budov   agistrátu města Brna, průhled   ěnínskou   ranou, kus stromu před   azilikou   anebevzetí   anny Marie a ještě   ostel   ejsvětějšího   rdce   áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje   ila   ugendhat.

Zkratky

vysoké _

I. Q.IQ

Slovenská slovíčka

tlačiť

izba
golier
udať sa na niekoho
oblačiť sa

Vlastnosti lidí a předmětů

bizarnímovitýinfantilní
bohatýexotickýdůvěrný
dětinskýintimníagilní
čilýpodivnýcizokrajný

Určování slovních druhů

Spojkynežliobojí
PříslovceČásticeobčas
ČíslovkykéžSlovesa
Předložkypohlížetmezi

Čapek: Dášeňka

A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním?

Shoda přísudku s podmětem

Strašáci na poli plašil_ ptáky.

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

kopce kolem Chrudim_

yi

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Při nehodě si pohmoždil palec levé ruky, dvě žebra a koleno.

Harry Potter: slovní druhy

Ještě jednou marně zatáhl za jílec meče.

ČásticeČíslovkaPodstatné jménoPředložkaPříslovceSlovesoSpojkaZájmeno

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

ro_ářit někomu oči

zzz

Indicie barvy

zákazvdovachirurgdruhý
růžovázlatábílázelená
žlutáponorkapanterstříbrná
vítězstvísobotačernáčervená

Harry Potter: větné členy

Školní zvonek ohlásil začátek odpoledního vyučování.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Slovesný vzor

MažeUmřeMineProsí
vzkázatpozříthrnoutbrousit

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Cukalo mu v očích.

Věta jednočlennáVěta dvojčlennáVětný ekvivalent

Skloňování podstatných jmen

Park zůstal bez (pomník).

Velká písmena: instituce, organizace

_etecká společnost

lL

Význam slov: přídavná jména

banální

servilní
fakultativní
redundantní
egocentrický

Skloňování přídavných jmen

pod naš_mi okny

íi

Kultura a hudba

ústav, orgánzachycuje smyslové vjemyinspirace
podnět k tvořeníintermezzonápodoba
imitaceinstituceimpresionismus
projev bez přípravymezihraimprovizace

Koncovky podstatných jmen: mix

čaj z dobromysl_

iy

Podmět a přísudek

S každým krokem jako by se chodba zužovala.

PodmětPřísudek

Politika, historie

ministrzástupce státu v zahraničíhlava státu v republice
premiérnejvyšší představitel krajeprimátor
hejtmanvelvyslanecnejvyšší představitel města
člen vládyprezidentpředseda vlády

Význam slov: podstatná jména

briefing/brífink

ekonomika
katarze
insolvence
kolaborace

Čárky v souvětí s více větami

I když se nám půda pod nohama zdá pevná a stabilní, otřásá se neklidná zemská kůra kupodivu velmi často, každý rok dochází k více než milionu otřesů.

Narnie

Neznámá dáma byla po krk zahalená do bílé kožešiny.

PředmětPu místaPřívlastek shodnýPodmětPřísudek

Harry Potter: větné členy

Herminona používá obraceč času.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Niagarské _odopády

vV

Jak se správně jmenují?

JarozámekDejlínUmřelinaSestrozmara
ŽilinaLetohradOtrokoviceSporhrob
PřerovKrnovBerlínKarhony Tání
BratislavaKarlovy VaryNevolníkoviceKrúplněk

Určování sloves

Šíříte mezi nimi, že se vrátil?

Sloveso

Psaní n/nn

čtyřhra_é potrubí

nnn

Koncovky podstatných jmen: mix

kvetoucí jív_

iy

Móda, jídlo, společnost

Pokrm doplníme sýrem   nebo českým tvarohem.

Vždycky na sebe navleče kde co a pak vypadá jak   .

Piškotová   lákala vosy.

V nabídce spodního prádla jsou dámská i pánská   různých barev i střihů.

ricottamaškaratangaroláda

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Viděl raracha, jak tančí ve vzduchu.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Nemají rodiče, kteří by je mohli živit.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Čárky v souvětí: speciální případy

Jsem ti v pátek k dispozici od čtyř hodin, eventuálně po osmé večer.

Přísloví

Koho tlačí bota šitá na míru, tomu málo platná šíře vesmíru. (tádžické)

Skloňování přídavných jmen

náušnice z (ryzí) zlata

Skloňování číslovek

Vše se dozvíme roku (2032, na otázku Kolikátého?).

Určování příslovcí

Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno.

Příslovce

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

veliké boha_tví

cts

Přívlastek shodný a neshodný

Marge si našla ve vlasech šekovou knížku.

Přívlastek shodný

Určování slovních druhů

Když tam přijely, pobavily celou ambulanci.

SpojkaSlovesoPříslovcePodstatné jménoPřídavné jméno

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet   jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám   šlo   , ale   už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „   tam budeme.“ Měl     výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru.   minutách se Vašíček ptal znovu. „   tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „   doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy,   zpívaly sýkorky,   cvrlikali cvrčci a   to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali   na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl   jako   .

Velká písmena: budovy, stavby

kostel Andělů _trážných

Ss

Simpsonovi

Paní učitelko, snažíte se učit?

PodmětPřísudekPředmět

Slova zastaralá (archaismy)

pimprležaldirekce
loutkahostinec mimo obecbydlo
bolkocandaživobytí
čočoviceředitelstvíčočka

Zájmena: druhy

zápornénijakýneurčité
tytázací/vztažnéledaco
přivlastňovacíukazovacítato
mojeosobníkterý

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v   indřichově   radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na   ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme:   tudénka,   uchdol   ad   drou,   ranice   a   oravě, Přerov, Olomouc,   ábřeh   a   oravě. Ještě než dojíždíme do   ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v   indřichově   radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do   radce   rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice –   osice   ad   abem, Čeperka a konečně   radec   rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Pán prstenů: slovní druhy

Přes potok vedl mezi nízkými břehy brod.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

  yskloňuj mi kočku!“   ekl pan Spejbl   „První pád, kdo, co   “ začal Hurvínek se skloňováním   „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu   Spejbl se podivil: „   ez jakýho ocasu   “ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“   enechal se Hurvínek zaskočit   „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl     omu kdo ukousl ocas   „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“   To sem vůbec nepleť!“   arazil ho Spejbl a pokračoval: „   tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas   “ suverénně řekl Hurvínek   „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí   “ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“   aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „   o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí  

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
dort se neselámousoukalpřipojil bys

Skloňování číslovky dva

Pan ministr mluví plynule cizími jazyky.

Lidé

Z tisku jen věděli o divoké demonstraci, při níž zemřel italský   .

A proto jsem se po tom maléru v Rusku znovu přihlásil na frontu, ač jsem se jako válečný   mohl válet ve Vídni ve štábu.

Jako amatérský   sleduji ptáky v divoké přírodě.

Na to nemusí být člověk   na renesanční umění, aby to poznal.

anarchistaexpertornitologinvalida

Slovenská slovíčka

augustjúnduben
septembermarecjúl
zářísrpenčervenec
červenaprílbřezen

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul   jeden za druhým. Nárožími zněl   revoluční písně. Za štíty se objevil   těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval   dění a započal   demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil   střetům. Všechna města úpěl   pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval   hesla, která vyzýval   ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval   na chalupy. Demonstranti překročil   obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil   . Nakonec přijaté smlouvy vedl   k uzavření příměří.

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
_hrám sv. Víta_vatovítský chrám_taroměstská radnice_adnice v Olomouci

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta   upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle   itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na   ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme   léčnou   ráhu, naši   alaxii, narážíme na   everní   orunu, je hned nad   astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla   rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí   asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten   eteorit nebo   ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy   ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i   ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce   vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Vinnetou

Ocitl jsem se uprostřed klubka bojujících Indiánů.

Přívlastek shodnýPředmětPřívlastek neshodnýPřísudekPu místa

Poměry mezi hlavními větami

Musela doplatit kontokorent, neboť jí hrozilo vysoké penále.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Velká písmena: státy, oblasti

Svatá _íše římská

řŘ

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
nahořerychlemíňznačně

Slovesný vzor

PečeTiskneProsíDělá
pomoctzhltnoutztratitkuckat

Psaní n/nn

vyobraze_á bájná zvířata

nnn

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
nevybíravě ho odb_laodb_ly tři hodinypřeb_l kartu esemdob_l si puškuti dva na sebe prostě vyb_li

Čárky v souvětí souřadném

Malé firmy se bojí daňových změn a také změna systému odměňování budí nové podnikatele ze sna.

Předměty, věci

Krajíčky namažeme máslem a džemem, navrstvíme je do   nebo zapékací misky.

Pak si z příruční   nalil horký čaj.

Naše firma vyváží obráběcí stroje a   .

termoskybruskyremosky

Význam slov: slovesa

rekreovat

degenerovat
prokrastinovat
reprodukovat
resuscitovat

Zdvojené hlásky: mix

sluš_ý hoch

nnn

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore   , ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl   v rámci svého studi   . Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat   – 20. červen. Do tohoto dat   by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide   a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax   na letiště a odletí do tajemného Or   entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat   , Plat   a Aristotel   . Chtěla by poznat kolébku naší civili   ace, místo, kde Sofokl   napsal svá dram   . Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém   číslo 1.

Přívlastek shodný a neshodný

Pracovní pozice na univerzitě se uvolnila .

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Teorie velkého třesku

Rajeshe překvapivě neunesli Avengers.

PodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Přejatá slova: mix

dělostřelecká divi_e

zs

Slova zastaralá (archaismy)

housti

běsiti
bicykl
číše
drahný

Móda, jídlo, společnost

rautvoňavkaparfém
společnost a švédské stolykrycí krém na obličejnávod
make-uppončopřehoz s otvorem na hlavu
receptvzhledlook

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_erkur_vězda_ometa_léčná dráha_alaxie

Indicie čísla

35divy světakyslík
živly8Rychlé šípy2
kytaraledenstříbro4
67Pythagoras1

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
venkutrochusmíchynazlost

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_abí létosvátek _ušičky_aro_arneval

Délka samohlásek: i/í

žena žehl_cí prádlo

ií

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ihoafričanka

Jj

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Postavili jsme si stan a večer rozdělali oheň.

Různé výskyty I/Y

Mrštíkovi v Divákách

Otec bratří Mrštíků zajistil všem sv   m s   nům kvalitní vzdělání. Zatímco Vilém navštěvoval g   mnázium, Alois přestoupil z nižš   reálky na učitelský ústav, což mu nakonec v   neslo zaměstnání s defin   tivou. V roce 1901 se Alois oženil s Marií Bezděkovou z Kob   lí. Tou dobou b   dlel v moravských Divákách, kde si koup   l dům se včel   nem i jeho bratr. Brz   zde sourozenc   založil   knihovnu a počínaje rokem 1893 se sem sjížděl   četní umělc   z celé Morav   , čímž se Diváky stal   v   znamným centrem kultury. Vrcholem společné tvorb   obou sp   sovatelů bylo nepoch   bně realist   cké drama Mar   ša, ačkol   i sb   rka pov   dek Balvínkov   ženy má dodnes své kouzlo.

Stupňování příslovcí

Jde mu to (pomalu, 2. stupeň) než ostatním.

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_becní úřad_becní úřad v Opavě_ritish Airways_etecká společnost_kciová společnost

Příslovečné určení

Lucinka byla velice pravdomluvná dívka.

Pu míry

Přejatá slova: souhlásky

_achta

jy

Slovesný způsob

Oznamovací způsobRozkazovací způsobPodmiňovací způsob
pokládámstůjtesledujmenebude se topitnerozebírej zasmál by ses

Měkké a tvrdé souhlásky

h_tparáda písniček

yi

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Je téměř nemožné, aby to tvoji muži nevyzvonili.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Vyjmenovaná slova po M

m_tné

íý

Velká písmena: dny, období, události

O _ánocích se sejde rodina.

vV

Vyjmenovaná slova po S

s_pka

íý

Vyjmenovaná slova po B

prchla i s dob_tou kořistí

iy

Psaní ě: mix

pom_řovat síly

ě

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Kapli zrekonstruovali (Všenory) obyvatelé svépomocí.

Velká písmena: mix místa

hranice _rancie

fF

Předpona, kořen, přípona, koncovka

malému

PředponaKořenPříponaKoncovka

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
polštářslonipotokkonvičkypsi

Skloňování a časování: mix

není dnešního dat_

aumu

Vlastnosti lidí a předmětů

Most hlídá zvláště strašný a   jezerní démon.

Pan dvorní písař je trochu   , protože jsme prohledali každý kout hradu a nikoho jsme nenašli.

Měla k dispozici značné bohatství, které jí zanechal   manžel.

Pověst praví, že   otec želel každého vydaného groše.

mrzutýmstivýlakomýmovitý

Velká písmena: mix lidé, čas

František _aver Šalda

xX

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
ulice K _ybníčkuulice Jana _ucemburskéhotřída Obránců _íruulice _a PomezíMasarykova _lice

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
zamrznesmeknestrouhatlyžovatnamalovat

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPřechodníkPříčestí trpné
býtsmějíc sedohnánipřepadnuvše

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_odyjí_obaltí_orýní_ižní Evropa

Vyjmenovaná slova po P

snadno zp_chnou

iy

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Bourali dům, je_ jsem prodal.

ž

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Film, na který jsme se právě dodívali, byl velice nudný.

Zájmena: druhy

OsobníNeurčitáZáporná
s nívšehoo nijaké

Koncovky: mix

cvičil sokol_

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

řetěz_ řinčely

iy

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM