Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

c_klista

yi

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

žehl_cí prkno

íi

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ajkalské jezeroDivoká _rlice_alkánský poloostrovPyrenejský _oloostrov_ouostroví Špicberky

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Černé jezero na _umavě

Šš

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta   upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle   itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na   ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme   léčnou   ráhu, naši   alaxii, narážíme na   everní   orunu, je hned nad   astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla   rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí   asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten   eteorit nebo   ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy   ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i   ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce   vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_luknovský výběžekZelený _ys_hňová země_atagonie

Velká písmena: státy, oblasti

_insko

fF

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
Kostelec nad Černými _esyBystřice _od HostýnemNové _ěsto na Moravěměstská _tvrť Bohunice_ladá Boleslav

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v   raze nový. Neznám nic než okolí   áclavského a   taroměstského   áměstí. Bydlím totiž na   tarém   ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V   aprově   lici slezu do metra na zastávku   taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno   kalka. Vystoupím na   áměstí   íru. Tahle zastávka už leží na   inohradech. A moje škola se nachází přímo na   áměstí   íru.

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice K Lesnímu _ivadlu

Dd

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
kostel Panny Marie _něžnékostel _rdce Páně_ostel sv. Rodinykostel _v. Šimona

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před   otelem   rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově   lavního   ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část   radu   pilberk, zde Katedrála   vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha   taré   adnice, okno z jedné z budov   agistrátu města Brna, průhled   ěnínskou   ranou, kus stromu před   azilikou   anebevzetí   anny Marie a ještě   ostel   ejsvětějšího   rdce   áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje   ila   ugendhat.

Velká písmena: budovy, stavby

katedrála _v. Štěpána

sS

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

_hňová země

oO

Velká písmena: mix místa

_áliv

Zz

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Epos je hrdinský příběh s mnoha odbočkami od hlavního děje.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Již jsem se naučil základy angličtiny, němčiny a španělštiny.

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Babi, kup mi ty boty.

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky před a, nebo

Máš opravdu hlad, nebo tě jen honí mlsná?

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

běhat

PředponaKořenPříponaKoncovka

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět a přísudek

Roztleskávání není žádná legrace.

PodmětPřísudek

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

Ty neznáš královnu Narnie?

Předmět

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Královna vytáhla ze svých přikrývek maličkou lahvičku.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Vtom se vřítil na pavlač pes Jindrových rodičů.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Příslovečné určení

Příslovečné určení

Vontové se vrhli na hochy jako smečka vlků.

Pu způsobu

Doplněk

Doplněk

Celá jednotka se bila jako lev.

DoplněkPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Mezek poslouchal ochotně svého jezdce.

Pu způsobuPřívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Větné členy obecně

Vinnetou přichystal banditům léčku.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Harry Potter: větné členy

Dobby zavrtěl hlavou.

PodmětPřísudekPředmět

Harry Potter: větné členy

Zástup začal vzrušeně šuškat.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPu způsobu

Harry Potter: větné členy

Ron měl břicho plné krocana.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Vinnetou

 Old Shatterhand cítí, že Nšo-či o něho projevuje neobyčejný zájem.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Narnie

A moc chci tvoje okouzlující sourozence poznat.

PředmětPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPřísudekPu míryPodmět

Rychlé šípy

Vontové dostávali od Mirka pokyny k dobytí ulic.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Simpsonovi

Simpsonovi nosí do kostela sváteční oblečení.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Simpsonovi

Tímto prstenem sjednocujeme dva prastaré klany.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Simpsonovi

Homerův pokus o kariéru boxera byl neúspěšný.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Teorie velkého třesku

Začíná vražedný večírek se záhadou.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudek

Teorie velkého třesku

Musím hrát Dračí doupě.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Věta hlavní

Není normální, aby ses choval takto.

Věta hlavní

Věta hlavní

Už víš, kam se letos pojedeme podívat?

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry mezi hlavními větami

Koupíš brambory teď, nebo pro ně pojedeš zítra?

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Poměry vedlejších vět

Poměry vedlejších vět

Mohla by ses konečně učit matiku, abys udělala ty přijímačky a neudělala nám ostudu?

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Hned by je napadlo, že jste ho pustil vy.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Dívali jsme se, jak maminka zdobí nedělní tabuli.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Sbalil si všechny věci, jak nejrychleji mohl.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Řekl to hodně hlasitě, aby kamarádovi dodal odhodlání.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková

Druhy vedlejších vět souhrnně

Druhy vedlejších vět souhrnně

Pozoroval jsem jeho obličej, do kterého život vepsal mnoho trápení.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná měrováVV příslovečná způsobová

Druhy vedlejších vět souhrnně

I když je Trantor už skoro vyřízený, mohli bychom mít problém.

Věta hlavníVV přívlastkováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná přípustkováVV příslovečná účelová

Druhy vedlejších vět souhrnně

Otevřely se dveře z chodby, kde se zrovna procházel ředitel.

Věta hlavníVV příslovečná místníVV přívlastkováVV předmětná

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov: podstatná jména

Význam slov: podstatná jména

dogma

veřejné shromáždění/schůze
schválení
ustrnulá poučka nepřipouštějící pochybnosti ani námitky
rozhovor

Předměty, věci

Předměty, věci

Ve stanici metra Náměstí Míru se pokazily   , tak jsme museli tu spoustu schodů vystoupat pěšky.

Při horkém počasí zapínali doma hned dva   .

Dříve místo autobusů jezdily   tažené koňmi.

Vzdálenosti mezi některými městy časově zkrátily moderní železniční   .

ventilátorydostavníkykoridoryeskalátory

Lidé

Lidé

manželův otecšvagrovázeť
manželka bratrasestřin manželsynova manželka
snachašvagr matka manželky
tchándceřin manželtchýně

Lidé

O Hemingwayovi se říkalo, že je   . Miloval totiž knihy.

Můj bratr je   . Má rád a zajímá ho všechno, co se týká Ruska nebo ruštiny.

Člověka, který je   , sexuálně přitahují děti. Svou úchylku nemůže vyléčit, může ji jen potlačit.

Někdo, kdo daruje čas, peníze nebo jiné hmotné statky na charitativní účely, je   .

rusofilfilantroppedofilbibliofil

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

upoutávka na filmdžínytendence, proud
vintagejemná ovčí vlnastaré, unikátní, výběrové
trikottrendtěsný sportovní úbor
rifletrailermerino

Móda, jídlo, společnost

Jídlo mu chutnalo, a vůbec nevadilo, že nebylo uvařené přesně podle   .

Na zahradním   se už pekli pstruzi.

Z poledního   si můžete vybrat až ze tří jídel.

Nelíbila se mu bílá plíseň na povrchu   .

menugriluhermelínureceptu

Kultura a hudba

Kultura a hudba

krátká slavnostní skladbaúvahový útvarepilog
dosloveposfanfára
etudaevergreencvičná hudební skladba
nestárnoucí píseňesejrozsáhlá epická báseň

Politika, historie

Politika, historie

potvrzení mezinárodní dohodyintegracekolaborace
nečestná spoluprácemobilizacesjednocování
spiknutí, tajná dohodakonspiraceuvedení do bojové pohotovosti
imigraceratifikacepřistěhovalectví

Jazyk a literatura

Jazyk a literatura

melodie řečijinotajinterpunkce
infinitivobrazné, symbolické vyjádřenírozhovor
indikativintonaceoznamovací způsob
interviewneurčitý tvar slovesa! , . ? „“ / : - ( ) ...

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: přídavná jména

Význam slov: přídavná jména

famózní

věcný, shodující se se skutečností
umožňující vzájemnou komunikaci
skvělý, proslulý
souhrnný, celkový, celosvětový

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

  nudle

  technologie

  obrázek

  kamarád

instantníimaginárníinfantilníinovativní

Vlastnosti lidí a předmětů

sobeckýegoistickýglobální
vyspělýpříznačnýpřesný
celosvětovýpodlézavýcharakteristický
exaktníservilnívyzrálý

Význam slov: slovesa

Význam slov: slovesa

reprodukovat

napodobovat
napravit, uvést do původní podoby
úmyslně si nevšímat
napodobovat

Přísloví

Přísloví

Koho   jíš, toho     .

chlebazpívejpíseň

Přísloví

Jablko nepadá daleko od stromu.

Přirovnání

Přirovnání

Když si moje sestra něco usmyslela, byla jako     . Otravovala, dokud nedosáhla svého.

zimnicečtvrtodenní

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

Dělá z komárašvába.kozla zahradníkem.
hada.vlka.Dělá mrtvého
Hřeje si na prsouChytitMá na mozku
velblouda.brouka.Udělat

Idiomy, ustálená spojení

Ten film je takový     , nemá žádnou šťávu.

nemastnýneslaný

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku.

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Články, rozhovory, názory I

Jak včely dělají med?

Aby včely vyrobily med, který je vlastně živí, navštěvují květy. Svými sosáky sají z květů sladkou šťávu zvanou nektar. Ten jim neputuje do žaludku jako potrava, ale do medného váčku. Pokud mají včely hlad, otevřou v medném váčku přepážku (tzv. česlo), část nektaru pustí do žaludku, kde se nektar přemění na energii, kterou pak čerpá tělo. Když je medný váček zaplněný, vrací se včely zpět do úlu. Tam nektar předávají z volátka do volátka dalším včelím dělnicím, které ho žvýkají asi půl hodiny, dokud obsah jeho vlhkosti neklesne z asi 70 % na 20 % a nektar se postupně nezmění v med. Pak včely med uloží do buněk plástů. Med je ještě trochu vlhký, proto ho ovívají křídly, aby vyschl a ještě zhoustl. Když je med hotov, uzavřou včely buňku víkem z vosku, aby se neznečistil.

(převzato z Muy Interesante a upraveno)

Požírač snů

Začínající závislost

Gonzalovi se den nepředstavitelně táhl. Tak moc se těšil na večer. To, co prožil minulou noc, mu otevřelo bránu do nového světa. Do světa, který mu byl kvůli absenci představivosti a fantazie zapovězen. Do světa snů. Nakonec se dočkal. Přišel čas, kdy se spolu s Bennym ukládali ke spánku. Gonzalo ležel v posteli s doširoka otevřenýma očima a čekal, až z druhé strany pokoje zaslechne pravidelné oddychování. Když se tak stalo, hned se přiblížil k Bennymu a přisál se mu ústy nad kořen nosu, do oblasti třetího oka. Všechno se opakovalo stejně jako předchozí noc. Gonzalo se střemhlav řítil do nekonečné propasti prázdnoty. Tma barvila všechno načerno. Jenže tentokrát pád ne a ne skončit. Padal a padal. Zvedl se mu žaludek, ale k nárazu nedošlo. Gonzalovi už bylo tak zle, že se musel od Bennyho hlavy odpojit. Seděl na boku postele a prudce dýchal. Nechápal, co udělal špatně. Rozhodl se, že tomu přijde na kloub. Té noci se už ale do Bennyho snu nevnořil.

Detektivní příběhy s plánky

Podařená rodinka

„Ti Volavkovi, to je stejně zvláštní rodina,“ povzdechla si inspektorka Pukavá, „dívám se na jejich rodokmen a vypadá to, že každý muž s křestním jménem začínajícím na L spáchal nějaký trestný čin. Z přímých mužských potomků (tedy ne těch přiženěných) Matyáše a Marie Volavkových je čistý jenom jeden.“

„A čím se tak provinili?“ zeptal se asistent Mikšíček.

„No, většinou drobné krádeže. Ale Luďkův bratranec třeba jednou odcizil traktor a přijel v něm na školní výlet. A bratrovi Miluše se povedl husarský kousek, když prodal dům, který mu ale nepatřil.“

„To je tedy povedená rodinka. A proč to vlastně zkoumáte, paní inspektorko?“

„No, volala stařičká paní Marie, že jí někdo ukradl vzácný náhrdelník. Ví jistě, že to byl někdo z rodiny. Skrýš s náhrdelníkem prý ukázala jen jednomu z jejích potomků, ale nemůže si vzpomenout komu. Prý to byl někdo, jehož teta má jméno začínající na A, a jehož babička má jméno začínající na M.“

Wikipedie

Chameleoní zbarvení

Chameleoni mají velice zvláštní strukturu pokožky. Její vrchní vrstva je průhledná, takže je dobře vidět, co se děje v buňkách pod ní. Ty se souhrnně jmenují chromatofory, obsahují různá barviva a mají spoustu výběžků, které se mohou stahovat a roztahovat a vzájemně prolínat.

Hned pod průhlednou vrstvou jsou buňky obsahující žluté (xantofory) nebo červené (erythrofory) barvivo. Pod nimi leží vrstva buněk obsahujících bezbarvé krystaly guaninu, tyto tzv. iridofory odrážejí bílé a modré světlo. Když je chameleon v klidu, je zelený, protože se modré odražené světlo prolíná přes žluté barvivo. Když se ale naštve, buňky se žlutým, případně červeným, barvivem se roztáhnou tak, že zablokují vrstvu pod sebou a chameleon vzteky zežloutne nebo zčervená.

Poslední vrstva buněk, melanofory, obsahuje tmavá zrnka melaninu. Tyto buňky nejčastěji reagují na světlo a teplo – melanin proniká do výběžků mezi buňky horních vrstev a chameleon ztmavne, nebo se naopak stahuje do středu melanoforu a chameleon zesvětlá. Všechny chromatofory reagují na nervové podněty zvířete a barevná proměna je velice rychlá.

(Martinová Zdena: Chameleoni: když barvy promluví. abicko.cz)

Jazykové prostředky

Personifikace

Personifikace je přenos vlastností a jednání živých bytostí a osob na věci, rostliny či abstraktní pojmy.

Populárně naučné texty

Chemie strachu

Strach je přirozená reakce těla na rozpoznané nebezpečí. Jeho fyziologické projevy se mezi lidmi různí: pocení, zrychlený pulz, pocit úzkosti... Tváří v tvář situaci, kterou vyhodnotíme jako nebezpečnou pro naši integritu (fyzickou nebo psychickou), se v těle aktivuje řada reakcí, od nichž se odvíjí volba strategie úniku nebo obrany/útoku.

To je důvod, proč některé lidi strach aktivuje a jiné paralyzuje.

Tělesné a emocionální reakce vyvolané strachem spouští adrenalin, chemická látka, kterou mozek uvolňuje, aby spustila již zmíněný únik nebo obranu/útok podle toho, co je v dané situaci vhodné pro záchranu našeho života či ochranu před jakoukoli újmou. Adrenalin tedy aktivujte tělo a končetiny. Proto například srdce bije před chystaným útokem nebo únikem rychleji, aby více prokrvilo nohy a paže.

(Sarah Romero a Laura Marcos, Muy interesante)

Články, rozhovory, názory II

Horníček

Miroslav Horníček byl český herec a komik. V jednom svém pořadu odpovídal na dotazy diváků. Zde je pár ukázek:

Je Pythagoras proslulý ještě něčím jiným než tím, že vymyslel vlastní větu?

V matematice to stačí. V literatuře naopak je mnoho spisovatelů proslulých přesto, že dosud nevymysleli ani jednu svou vlastní větu.

Krok měl tři dcery. Kazi, Tetu, Libuši. S kým?

Naučte se přijímat historická fakta bez pochybností a otázek. Taky se neptáme, s kým měl Karel IV. vlast.

Mohu dávat slepicím pít horkou vodu, aby snášely vařená vejce?

Žádná slepice nesnese horkou vodu. Natož vařená vejce.

Imaginární slova

Handžma...

Handžmakandžma je porucha postihující některé druhy škulitů. Projevuje se kandžmáním pravého laloku ušního. V počátečním stadiu jsou kandžmy zcela nepatrné a nízkofrekvenční, avšak časem, když nemoc zcela propukne, se frekvence i amplituda kandžmů rychle zvyšuje. V konečné fázi onemocnění pak dochází k handžmu ucha, jež má za následek přenos choroby na škulity nacházející se v tom okamžiku na dosah ruky nemocného.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat