Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Tisíce obyvatel odcházel_.

iy

Shoda přísudku s podmětem

Cesta středem Země

Na severním pólu bylo nehezky. Ledy tál   a lední medvědi seděl   v kruhu a rokoval   . Medvědice, protože ty jsou obecně rozumnější než medvědi, navrhoval   , aby všichni svorně opustil   severní pól a vydali se hledat mráz a sníh na jih. Medvědi si ťukal   na čelo a medvíďata nevěděl   , na čí stranu se přiklonit. Medvědi se rozdělil   do skupinek, a ty pak ještě dlouho probíral   všechna pro a proti takové výpravy. „Byl   bychom první medvědi na jižním pólu, měl   bychom led a sníh a nemusel   se bát o budoucnost,“ uzavřel nakonec hlavní medvěd. Medvěd Míša a medvědice Bína souhlasně pokyvoval   . Druhého dne tedy začal   uprostřed pólu kopat tunel, kterým se měl   podle všeho dostat až na jižní pól. Byl   to úplné galeje. Medvíďata od samého kopání bolel   packy. Dny míjel   a tunel nebyl stále hluboký ještě ani pět metrů. Jednou ráno se ale věci dal   do pohybu. Objevil   se ledoborci a na pevninu vystoupil   bílí muži. Vysvětlil   medvědům, že se z jednoho pólu na druhý prokopat nemůžou, a přesvědčil   medvědy, aby s kopáním přestal   .

Shoda přísudku s podmětem

A: „Cestu k hradu značil_ ukazatelé.“A: Kdo, co značil_ cestu?ukazateleukazateléA: V jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémA: Pravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoA: Proč?Ti ukazatelé vidím ukazatele: koncovka se mění → rod mužský životný.Ukazatelé mohou být životní i neživotní podle toho, co se komu víc líbí.A: Které i/y bude tím pádem v přísudku?iyA: Slovo „ukazatel“ může být i rodu mužského neživotného. Jak by v tom případě vypadala shoda přísudku s podmětem?ukazatele značilyukazatelé značily

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesný rod

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesné tvary neurčité

Slovesa: mix

Slovesa: mix

podmiň. zp., rod trpnýbyli by zajatipodmiň. zp., rod činný
poznali bychombuď pochválenusmažte
oznam. zp., rod trpnýlétámbyl zapikán
rozkaz. zp., rod trpnýoznam. zp., rod činnýrozkaz. zp., rod činný

Mluvnické kategorie sloves

A: „pocházíte“A: V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., jedn. č.2. os., množ. č.A: Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se děje.Rozkaz.A: V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv rozkazovacímA: V jakém čase je sloveso?v budoucímv přítomnémA: V jakém je tedy „pocházíte“ rodě?v trpnémv činnémA: Pokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „pocházet“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýA: Který ze zápisů kategorií slovesa „pocházíte“ je správný?2. os., č. množ., oznam. způsob, čas přít., čin. rod, vid nedok.2. os., č. jedn., oznam. způsob, čas přít., čin. rod, vid dok.

Mluvnické kategorie sloves

A: „jsou čištěny“A: V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.3. os., množ. č.A: Co sloveso vyjadřuje?Něco by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.A: V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv podmiňovacímA: V jakém čase je sloveso?v budoucímv přítomnémA: Vykonává činnost podmět (v tomto případě „ony“)?anoneA: V jakém je tedy „jsou čištěny“ rodě?v činnémv trpnémA: Pokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „čistit“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýA: Který ze zápisů kategorií slovesa „jsou čištěny“ je správný?2. os., č. množ., oznam. způsob, přít. čas, trp. rod, vid dok.3. os., č. množ., oznam. způsob, přít. čas, trp. rod, vid nedok.

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry vedlejších vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov: podstatná jména

Předměty, věci

Lidé

Móda, jídlo, společnost

Kultura a hudba

Politika, historie

Jazyk a literatura

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: přídavná jména

Vlastnosti lidí a předmětů

Význam slov: slovesa

Přísloví

Přirovnání

Idiomy, ustálená spojení

Čtení: Čtení textů

Příběhy

Požírač snů

Další kořist

Je večer, Benny už dávno spí. Gonzalo čeká na správnou příležitost. Pak pomalu přistupuje k Bennyho loži, sklání se nad bratrem a sleduje pohyby jeho očí pod zavřenými víčky. Obličej se začíná uvolňovat. Teď, teď by to šlo. Zatajil dech a pomalu se blížil svými ústy k bratrovu čelu. Kolem uší mu svištěl vítr, propadal se a propadal černotou, když tu najednou ucítil náraz. Ocitl se v jakési místnosti. Nikde nikdo nebyl, nikde žádný nábytek ani jiné vybavení. Jeho kroky se rozléhaly místností a působily hrozivě. Zničehonic měl Gonzalo, tedy vlastně Benny, pocit, že ho někdo sleduje. Rychle se otočil a jeho pohled se zapíchl do žlutozelených, nevraživých očí obrovského černého psa. Ani jeden z nich se zatím nepohnul. Gonzalo si sám ve své hlavě uvědomil, že musí něco udělat. Když se Benny té obludě bude dívat přímo do očí, vezme to jako výzvu k útoku a z Bennyho zbyde jen pár cárů. Pekelně se soustředil a začal Bennymu našeptávat: „Skloň pohled na podlahu a pomaličku couvej ke krbu. Vylezeš pak komínem. To je jediná cesta ven.” Benny ho opravdu poslechl. Pes zatím tiše stál mezi dveřmi a nespustil z něj oči. Najednou se vše zahalilo do šedé mlhy a Benny se začal vrtět. Sen skončil.

Detektivní příběhy s plánky

Podařená rodinka

„Ti Volavkovi, to je stejně zvláštní rodina,“ povzdechla si inspektorka Pukavá, „dívám se na jejich rodokmen a vypadá to, že každý muž s křestním jménem začínajícím na L spáchal nějaký trestný čin. Z přímých mužských potomků (tedy ne těch přiženěných) Matyáše a Marie Volavkových je čistý jenom jeden.“

„A čím se tak provinili?“ zeptal se asistent Mikšíček.

„No, většinou drobné krádeže. Ale Luďkův bratranec třeba jednou odcizil traktor a přijel v něm na školní výlet. A bratrovi Miluše se povedl husarský kousek, když prodal dům, který mu ale nepatřil.“

„To je tedy povedená rodinka. A proč to vlastně zkoumáte, paní inspektorko?“

„No, volala stařičká paní Marie, že jí někdo ukradl vzácný náhrdelník. Ví jistě, že to byl někdo z rodiny. Skrýš s náhrdelníkem prý ukázala jen jednomu z jejích potomků, ale nemůže si vzpomenout komu. Prý to byl někdo, jehož teta má jméno začínající na A, a jehož babička má jméno začínající na M.“

Naučné a odborné texty

Městská policie Brno

Kličkující řidič

Řidiče kličkujícího při výjezdu z benzínové stanice si v noci na úterý všimli strážníci nedaleko výstaviště. Svojí značně neurovnanou jízdou v nich vzbudil podezření, že by mohl řídit pod vlivem alkoholu. Vozidlo značky Škoda tedy okamžitě zastavili a vyzvali pětadvacetiletého muže k předložení dokladů. Kromě dokladu totožnosti měl u sebe pouze osvědčení o registraci vozidla. Na dotaz, zda před jízdou pil, mladý muž nezapíral a strážníkům řekl, že měl asi čtyři panáky tvrdého alkoholu a půl litru vína. Mladík se hlídce za své jednání opakovaně omluvil a dodal, že takové věci normálně nedělá. Dechová zkouška přinesla hodnoty okolo dvou promile. Jako podezřelého ze spáchání trestného činu ho proto strážníci předali republikovým policistům, kteří se budou případem dále zabývat.

Zdroj

Články, rozhovory, názory I

Melounový sníh

Yosemitský národní park je místem, které stojí za to navštívit. Tento týden ale návštěvníci parku zažili něco velmi zvláštního: sníh barvy melounu.

Barva růžového sněhu, nazývaného také rudý sníh nebo krvavý sníh, je způsobena skupinou specifických řas zvaných Chlamydomonas nivalis, kterým se daří v mrazivých teplotách a tekuté vodě, a žijí na sněhové pokrývce. „Červená nebo růžová barva je přirozeným opalovacím krémem obvykle zelených řas, které se takto chrání před příliš vysokými teplotami a škodlivým UV zářením,“ publikoval na Twitteru Yosemitský národní park.

Nicméně Yosemitský národní park není jediným místem, kde se růžové řasy nacházejí. Nalézají se například i na severu Švédska nebo ve Švýcarsku.

(Převzato z Muy interesante a upraveno)

Wikipedie

Dálkoměrný systém

Dálkoměrný systém je takový, kdy se poloha nějakého objektu určuje ze vzdáleností od bodů se známou polohou. Např. v krajině může určit svoji polohu pomocí mapy a dalekohledu, který umí změřit vzdálenost od pozorovaného objektu (třeba pomocí laseru). Dalekohledem změříme vzdálenost ke dvěma význačným objektům, které jsou zároveň na mapě, a kružítkem na mapě nakreslíme kolem každého z těchto dvou objektů kružnici o změřeném poloměru. Naše poloha je v jednom z průsečíků obou kružnic (existují dvě řešení).

Jazykové prostředky

Elipsa

Elipsa (též výpustka) je vynechání části věty obsahující informaci, která je příjemci známa a bez níž větu dokáže zpětně rekonstruovat a pochopit. Výpustku v běžné řeči používáme velice často především pro zestručnění výpovědi (např. v odpovědích na otázku).

Populárně naučné texty

Sucho

Z pohledu jednoduché fyziky se při vyšším zahřátí zemského povrchu předává více energie do vzduchu, otepluje se spodní vrstva atmosféry a tím zesilují stoupavé proudy vzduchu, které drží ve vzduchu kapky vody, na něž působí gravitace. Když je konvektivní proud (směr nahoru) v důsledku vyšších teplot silnější, udrží větší kapky. Ty pak vnímáme jako intenzivnější srážky. Na mnoha místech ovšem menších dešťů ubývá,  intenzivnějších přibývá a současně se prodlužují intervaly mezi srážkovými dny. Matoucí je ovšem fakt, že za měsíc v součtu naprší přibližně stejné množství vody jako v minulosti.

(z článku „Sucho“ na stránkách Akademie věd ČR)

Články, rozhovory, názory II

Horníček

Miroslav Horníček byl český herec a komik. V jednom svém pořadu odpovídal na dotazy diváků. Zde je pár ukázek:

Je Pythagoras proslulý ještě něčím jiným než tím, že vymyslel vlastní větu?

V matematice to stačí. V literatuře naopak je mnoho spisovatelů proslulých přesto, že dosud nevymysleli ani jednu svou vlastní větu.

Krok měl tři dcery. Kazi, Tetu, Libuši. S kým?

Naučte se přijímat historická fakta bez pochybností a otázek. Taky se neptáme, s kým měl Karel IV. vlast.

Mohu dávat slepicím pít horkou vodu, aby snášely vařená vejce?

Žádná slepice nesnese horkou vodu. Natož vařená vejce.

Imaginární slova

Tralibuxy

Kolpani z planety Deb3 staví tralibuxy. Tralibux se skládá vždy ze čtyř halixů. Dva halixy jsou ketofální: jeden je určen pouze pro paraxuny, druhý pouze pro metaxuny. Do jednoho ketofálního halixu se vejde až 5 xun, v případě nouze maximálně 7 xun. Třetí halix je melinární, takže do něj žádné xuny umístit nelze. Čtvrtý halix je vazoidní. Po omezenou dobu v něm mohou pobývat oba druhy xun současně (maximálně v počtu 10 kusů). Jeden tralibux většinou sdílí 4 až 6 kolpanů.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence