Český jazyk: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní n/nn

vzděla_á žena

nnn

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
dvacet tisícněkolikerydvakrát takněkolikrát

Narnie

Kožichy jim byly trochu velké.

PředmětPu míryPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Velká písmena: lidé, jména

František _aver Šalda

xX

Slovesný vzor

NeseTrpíSázíDělá
véztřinčetstříletdávat

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore_, ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl_ v rámci svého studi_. Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat_ – 20. červen. Do tohoto dat_ by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide_ a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax_ na letiště a odletí do tajemného Or_entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat_, Plat_ a Aristotel_. Chtěla by poznat kolébku naší civili_ace, místo, kde Sofokl_ napsal svá dram_. Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém_ číslo 1.

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Aby_ to stihli…

jsteste

Harry Potter: větné členy

Harry se posadil na okraj sedačky.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

Skloňování podstatných jmen

Přinesl jí krásné (orchidej).

Určování slovních druhů

Najednou se ozvalo vlčí vytí .

PříslovceZájmenoSlovesoPřídavné jménoPodstatné jméno

Podmět a přísudek

Texty jsou doplněny obrázky.

PodmětPřísudek

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Skloňování číslovek

Každý (4) rok je přestupný.

Velká písmena: města, části měst, ulice

_ěstský obvod Pardubice 5

Mm

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
pravidlokompotykabelmandarinkapařezy

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_osvícení_ostina_iskotéka_oží hod

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Film, na který jsme se právě dodívali, byl velice nudný.

Slova zastaralá (archaismy)

plevelamantuniforma
milenecděvicefořt
dívka diabolickýbýlí
lesníkmundúrďábelský

Spřežky

_ společnost

konkurenceschopnákonkurence schopná

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce času
vlevoodtudkolemdnes

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byl jsem poučenbude hledětbylo rozhodnutobyl prozrazen

Příslovečné určení

Abe Simpson kdysi bojoval ve válce.

Pu časuPu místa

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
venkuzdezvenkudokdyskromněvíce

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci _měny _valil na hlavu balvan. _pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme _kočili do auta a předjížděli auta _prava, _leva. _pěchali jsme _krátka, jak se dalo. Až když se _jíždělo ke kamenolomu, _pomalil jsem. Marie sice _kučela bolestí, _koušela ale _tát. _hodli jsme se, že sami toho moc ne_vedeme. Jen _těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka _pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl _poleh.

Psaní mě/mně ve slově

nerozum_l jsem mu

ě

Určování příslovcí

Zbývající oběžníky dál poletovaly kolem hlavy.

Příslovce

Přísloví

Když se chceš vyhnout podezření, nezavazuj si boty v melounovém poli. (čínské)

Indicie čísla

stříbrodivy světakytarakyslík
16Rychlé šípy5
4827
Pythagorasledenživly3

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_rezident ČR_rezident USA_ancelář prezidenta republiky_ejvyšší soud ČR_udá armáda

Skloňování podstatných jmen

vlákna z bamb_

uusu

Pán prstenů: slovní druhy

Uvnitř se zvedají střechy domů a uprostřed stojí palác.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
ulice _a Obecním úřademulice U Panského _voraulice Na _ybníčkuulice _asarykova

Velká písmena: instituce, organizace

_emocnice

Nn

Vyjmenovaná slova po B

lovci dob_li poraněné zvíře

yi

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Druhy vedlejších vět souhrnně

Sklopil hlavu, jako by ho to všechno ještě stále tížilo.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpuzpusob

Čárky v souvětí souřadném

Franta nechtěl rybičku, s rybou není žádná zábava.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v _raze nový. Neznám nic než okolí _áclavského a _taroměstského _áměstí. Bydlím totiž na _tarém _ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V _aprově _lici slezu do metra na zastávku _taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno _kalka. Vystoupím na _áměstí _íru. Tahle zastávka už leží na _inohradech. A moje škola se nachází přímo na _áměstí _íru.

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pob_l si ve vězenívyb_li na sebeneb_l nikoho

Psaní n/nn

ra_ý novověk

nnn

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Polabská _ížina

Nn

Měkké a tvrdé souhlásky

lokomot_va

iy

Teorie velkého třesku

Je tu Howard.

PodmětPřísudekPu místaPřívlastek neshodný

Skloňování přídavných jmen

tu_í těsto

žššš

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Byli tu pro n_.

íi

Čapek: Dášeňka

Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat.

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsob
zatleskámbude cvičitnerozčílili by sezasmál by sesnepřekousli by

Vinnetou

Musím dezertéry chytit.

PředmětPřísudek

Velká písmena: dny, období, události

_elikonoce

Vv

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Mně spíš dělá vrásky, jak málo komunikuješ s vedením města.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Nejen (Krumlov) obyvatelé mají zájem na zachování otáčivého hlediště.

Přívlastek shodný a neshodný

Mohutný plnovous mu zakrýval kolena.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Indicie barvy

růžováchirurgčervenázákaz
žlutástříbrnávítězstvízelená
černábílázlatádruhý
pantervdovaponorkasobota

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Svou nejmilejší hračku, mrkací panenku, by nikomu nepůjčila.

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Z okna se dívala na Davida, jak zápasí s hráběmi.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Přívlastek shodný a neshodný

V balíčku byla dřevěná flétna.

Přívlastek shodný

Velká písmena: národy, skupiny osob

_rbové

Ss

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
čekajepodmíněnachytnuvuložitodpovědětdobýt

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

tetřev_ tokali

iy

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo v kině

Místní kina dával_ toho večera nový díl Harryho Pottera. Přišl_ tisíce lidí. Mezi nimi byl_ i Maruška, Péťa a Ondra. Všichni se usadil_ na pohodlná sedadla a čekal_, až začne film. Na plátně zatím běžel_ reklamy. Nakonec se všechny natěšené děti dočkal_ i filmu. Harry a Ron bojoval_ s temnými silami. Když tu najednou promítací plátno puklo, oponové závěsy zavlál_ ve větru a výrazy diváků zkameněl_. Tam, kde bývalo předtím plátno, diváci spatřil_ tři temné postavy, které letěl_ na koštěti. Pak je oslepil_ zelené záblesky a požární ukazatelé začal_ bláznit. Nikdo neví, co by se ještě stalo, kdyby se najednou nerozsvítila světla v sále.

Zkratky

nějaký dravec, _ káně

ku př.kupř.

Poměry mezi hlavními větami

Koledoval si o malér, a tak nakonec dostal pěknou nakládačku.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

na území Panam_

iy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Na parapet za oknem bubnovaly padající dešťové kapky.

Velká písmena: budovy, stavby

_střední autobusové nádraží

úÚ

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ový svět (Amerika)byl to pro něj _ový svět_ivoký západ_ivoké Sedmihradsko

Harry Potter: větné členy

Na stolku u zdi seděl Albus Brumbál.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Psaní s/z na začátku slova

_likvidovat

sz

Shoda přísudku s podmětem

Mikrobi útočil_.

yi

Čárky v souvětí: speciální případy

Včera prodala své auto. Ale nechce mi prozradit komu.

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_ila Tugendhat_ila Vilekula_ům U Minutydům _ Dvou slunců

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Přiblížili se tak, aby je hmyz neucítil.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Simpsonovi

Největším koníčkem Lízy je hra na saxofon.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Čárky v souvětí s více větami

Papíry ležely neuspořádaně, jak je včera ve spěchu zanechal, a proto se hned na začátku pustil do úklidu.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

hr_ka oříšků

sts

Slovesný vzor

PečeKryjeSází
dotloucthrátrozumětnabízet

Jak se správně jmenují?

BerlínŽilinaKarlovy VaryLetohrad
SporhrobUmřelinaOtrokoviceDejlín
NevolníkoviceJarozámekKrúplněkKarhony Tání
KrnovPřerovSestrozmaraBratislava

Délka samohlásek: i/í

šedý bal_cí papír

íi

Zájmena: druhy

OsobníPřivlastňovacíUkazovacíZáporná
vyjeo našemtakovánijaký

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Podívali se ke dveřím, kde stáli tři mladíci.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Určování sloves

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Sloveso

Skloňování číslovky dva

Bude se muset obejít bez žáků.

Simpsonovi

Bart způsobil v Austrálii mezinárodní ostudu.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
zamrznesmeknestrouhatlyžovatnamalovat

Harry Potter: slovní druhy

To my v Havraspáru si myslíme, že je tak trochu pro smích.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Přejatá slova: souhlásky

expo_ice

sz

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Spěchali jsme na představení, a nakonec jsme ho nestihli.

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_arkulka_uddhaKarel _tvrtý_ocent Háma_inistr dopravy Hozák

Přejatá slova: samohlásky

individu_lní přístup

áe

Předpona, kořen, přípona, koncovka

nejveselejší

PředponaKořenPříponaKoncovka

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malé písmenoVelké písmeno
Rychlebské _ory_elikonoční ostrovVeľké Hincovo _leso_rubý JeseníkTichý _ceánDrahanská _rchovina

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

o_álit televizor

ddd

Velká písmena: státy, oblasti

Monacké _nížectví

Kk

Různé výskyty I/Y

Napravo, nebo nalevo?

Čerstv_ ch_rurg se právě chystal provést operac_. Byl z toho na nerv_. Nerozpoznal totiž lev_ci od prav_ce. Rozechvěl_ lékař se pustil do práce. Spletl si ale prav_ a lev_ bok. Operoval v_borně, jen na špatné straně. V půl_ práce si to uvědom_l. Vyděšeně strnul a pak svůj om_l naprav_l.

Druhy vedlejších vět souhrnně

I kdybych bral vážně všechny kartanské propagandistické kecy, bylo jasné, že jim oni sami oproti lidským spojencům až tak moc nevěří.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Skloňování přídavných jmen

Přiběhli k nám (krotký, 1. pád, množné číslo) lemuři.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM