Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní mě/mně

Cizokrajný výlet

Za okny se set_lo, což v těchto ze_pisných šířkách nebylo nic nezvyklého. Večerní chládek ale způsobil, že jsem se cítil příje_ji. Byl to první výlet mojí třídy do ta_jších končin pryč od civilizace, _st a _kkých peřin a _ se popravdě ulevilo, že si nikdo nestěžoval, ani se netvářil pot_šile. Nesnáz ale přišla na můj vkus neú_rně rychle a za_stnala _ na celou noc. Student Hovorka se po _ začal shánět. Snědl prý nějakou _kkou bobuli, snad pot_chuť, a bylo mu zle.

Pán prstenů: slovní druhy

Hm, mám tu jen studené kuře s okurčičkou.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovcePředložkaCitoslovce

Čárky v souvětí podřadném

Ne a ne si vzpomenout, komu jsem půjčil tu koloběžku.

Rychlé šípy

Vontové se vrhli na hochy jako smečka vlků.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu způsobu

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
výrobcesprávcebramboraslůněpublikum

Vyjmenovaná slova po S

s_ntéza poznatků

yi

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas_ je teď poslední tepl_ a slunečný v_kend v roce. Hotové bab_ léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev_t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor_ta Bájského potoka, už pobl_ž pramene, je prakt_cky neprostupná hradba křov_ a mláz_. Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav_mi projev_ nadšení. Z_tra dopoledne na tu v_zkumnou exped_ci společně v_razí. Už ab_ b_lo ráno…

Indicie barvy

bílášedáknížkabrýle
modrárůžovánudačerná
čtvrtekzlatádéšťpostní čas
zelenákronikafialovátesák

Psaní n/nn

nnn
rostli_arostli_ýros_ý bodku_ískle_ěný

Koncovky podstatných jmen: střední rod

obrana kouzl_

yi

Měkké a tvrdé souhlásky

kand_dát na prezidenta

iy

Indicie ovoce, zelenina

brusinkydoplněk svíčkovéStevova prácemeloun
osazenstvo Mojitajablkozkažený spoluletec vejcezelí
česnekhrdina Halloweenukomplic vlka a kozyrajče
dýněmiliónupírova fóbielimetka

Příslovečné určení

Harry jede do Bradavic.

Pu místa

Předpona vy-

vyvi
v_padv_čkov_konv_sunutýv_jimka

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
Amerikasazenicelahevlabuť

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Járy _a Cimrmana

dD

Velká písmena: budovy, stavby

_ila Tugendhat

vV

Psaní š/č, š/ž

prud_í svah

šč

Shoda přísudku s podmětem

Muž a žena stál_ poněkud bezradně před cedulí se zákazem vstupu.

iy

Skloňování přídavných jmen

(dlouhý, 1. pád, množné číslo) mořští červi

Psaní mě/mně ve slově

pro jem_jší vlasy

ě

Vinnetou

Zvíře začalo vyhazovat nohama.

PředmětPodmětPřísudek

Narnie

Ve tmě začal šmátrat po Lucince.

PředmětPřívlastek shodnýPu místaPřísudek

Význam cizích slov: slovesa

delegovatpřenést na někoho moc/pravomoc, pověřit někohovytvářet (podle určitých pravidel)generovat
doporučovat, dělat něco známýmúmyslně si nevšímatignorovatoscilovat
dávat přednost něčemu/někomudefinovatkolísat, kmitatpreferovat
přesně určitzhoršovat sepropagovatdegenerovat

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

velryb_ ploutve

ýí

Určování zájmen

Gandalf jim popřál jen pár hodin odpočinku.

Zájmeno

Podstatná jména: pády

7. pád, j.rýčemchlapců
potkanech6. pád, mn.2. pád, mn.
7. pád, mn.psimléko
rukama4. pád, j.1. pád, mn.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
Velikonocedřívíkřovívodatvaroh

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Měla by_ jí to dát najevo.

ssi

Podmět a přísudek

Jaromír Jágr je hokejista.

PřísudekPodmět

Psaní mě/mně ve slově

Tem_ zaburácel hrom.

ě

Určování podstatných jmen

Mladý Lotrando vystoupil z úkrytu a hluboce smekl.

Podstatné jméno

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s_r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s_r. Původně byl s_ce s_rotkem, bloudil neos_dlenou krajinou a zoufale s_pal, ale v Ros_cké s_rárně se ho ujali a vychovali z něho s_lnou osobnost. Jednou začaly v s_rárně hlas_tě kvílet s_rény. Nějaký pták, snad s_ček nebo s_korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s_čivý zvuk. Ze s_fonu unikala tekutina s_té barvy, asi nějaké s_řidlo, s_rovátka nebo snad dokonce s_ra. Alfréd neváhal a se značným ús_lím ucpal díru sám sebou. S_ndikát šlechticů mu za jeho s_gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s_rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S_r.

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
stýská se mibrouzdá se

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

habe_tí mniši

ššš

Shoda přísudku s podmětem

Koncepty byl_ špatné.

yi

Mě/mně (zájmeno já)

Baví m_ to.

ě

Určování slovních druhů

Číslovkybrrviď?premiér
kterémuČásticeSpojkyPodstatné jm.
Citoslovcesedmnáctýsice-aleSlovesa
mnohýZájmenarůstPřídavné jm.

Koncovky ovi/ovy

sousedov_ synové

yi

Velká písmena: lidé, jména

náčelník Černý _up

sS

Koncovky mi/my/ma

polodrahokam_

iy

Harry Potter

Křivonožka krvelačně pronásledoval Prašivku.

PodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Vyjmenovaná slova po B

b_nární

iy

Zájmena: druhy

OsobníPřivlastňovacíVztažná
o toběs mýmjejž

Harry Potter: slovní druhy

Harry se zarazil v půli věty.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Určování přídavných jmen

Sousedův pes kousl.

Přídavné jméno

Určování přídavných jmen

Hluboko v něm zahlédli hrbatý masiv hory.

Přídavné jméno

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
husažidlerukojeťmístnost

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
kolokoupalištěptáčekleníučení

Typy vedlejších vět

Spal, jako by ho do vody hodil.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVv přísudková

Podmět a přísudek

Táta a Petr myjí nádobí.

PřísudekPodmět

Vyjmenovaná slova po B

b_stro

iy

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Slovesný vzor

NeseZačneTrpí
krástžnoutbzučet

Podmět a přísudek

Při výstupu po ferratě vám budou asistovat zkušení průvodci.

PřísudekPodmět

Vinnetou

Kajovové se rozložili kolem několika nových ohňů.

Přívlastek shodnýPu místaPředmětPodmětPřísudek

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav_ jsme se stavili v Chrudim_ za příbuzným_. Strýci Pepov_ jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov_, které se skládalo z: pošťácké kabel_, tabatěrk_, knihy o Napoleonov_ a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel_ - Kalouskov_. Pepov_ vstoupily slz_ do očí a poděkoval svému bratrov_ Jindrov_. Naši východočeskou mis_ jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol_, já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk_.

Simpsonovi

k vám běží spider-vepř.

Pu časuPodmětPřísudekPředmět

Koncovky ovi/ovy

Co je čí?

Procházkov_ vlastnili dům hned vedle sousedov_ vilky. Plot mezi oběma domy chátral. Nespravovali ho ani Procházkov_ ani Šmídov_ odvedle. Tak se snadno stalo, že Šmídov_ našli na zahradě míč, který původně vlastnili Procházkov_. Paní Šmídová vrátila míč zpátky Jendov_ Procházkov_. Míč patřil ale jeho bratru Pavlov_. Jendu napadlo, že dá míč bratrov_ jen tehdy, když mu slíbí, že bude moct celý týden používat tatínkov_ podběráky na ryby. Obvykle je totiž používal Pavel, protože ty Pavlov_ nestály za nic. Pavel na podmínku ale nepřistoupil a nic nepomohly ani Jendov_ slzy. Jenda se nakonec rozhodl, že Pavlov_ už míč nikdy nevrátí. Ten ale jen zavrčel, že to poví tatínkov_ a dědečkov_ a že se ještě uvidí.

Vyjmenovaná slova po P

nápis: Neklop_t

yi

Určování kořene

vyčíslit

Kořen

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

pot se mísil s krv_

ýí

Koncovky podstatných jmen: střední rod

v Záchlum_

ýí

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

žulové skál_

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

soudní proces_

iy

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v _indřichově _radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na _ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme: _tudénka, _uchdol _ad _drou, _ranice _a _oravě, Přerov, Olomouc, _ábřeh _a _oravě. Ještě než dojíždíme do _ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v _indřichově _radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do _radce _rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice – _osice _ad _abem, Čeperka a konečně _radec _rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Psaní n/nn

všestra_ý rozvoj

nnn

Předmět (větný člen)

Při soutěži v hláskování Líza vdechla slinu.

Předmět

Harry Potter

Malfoy zkouší na Harryho špinavé triky.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Určování slovních druhů

Bylo tu úplné ticho.

Podstatné jménoSlovesoPřídavné jménoPříslovceZájmeno

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
strašákhlemýžďvichřiceramenokřesadlo

Význam cizích slov: podstatná jména

nedůvěra/odpor ke všemu cizímusekularizacezesvětštění
xenofobiemítinkfúze
stimuluskutečněnípodnět
sloučeníveřejné shromáždění/schůzeimplementace

Vyjmenovaná slova po V

chmel se v_nul kolem drátu

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Jeli dál západem slunce a pozvolným stmíváním.

PříslovceSpojkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Vyjmenovaná slova po L

sl_čný

yi

Psaní s/z na začátku slova

Zápas _končil.

zs

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_ihočech_rněnský_uddhistický_tředočeský_orejský

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Určování slovních druhů

ČíslovkaPříslovceSpojky
třicet sedmdvanácteronejméněanebozda

Koncovky přídavných jmen

Domácí idyla

Sousedov_ koně frkali na dvoře a tento zvuk působil konejšiv_m dojmem. Ledov_ rampouch visel z kovov_ch vrat, hověz_ polévka bublala v hrnci a ve světl_ch koutech místnosti si na zemi hráli usměvav_ caparti. Babička nasadila spíc_mu dědečkovi pomal_m pohybem brýle a ze svetru mu smetla šediv_ vlas. Tak vypadá ryz_ láska, která si ničeho nežádá. Najednou se ozvalo ps_ zaštěkání. Babička Kuliferdu okřikla, ale ten dál štěkal jako zběsil_. Ještě ospal_ dědeček se přišoural k oknu, aby viděl, zda přichází někdo znám_ nebo snad Pavlíkov_ spolužáci, ale viděl jen sousedov_ děvčata, jak zápasí s papírov_m drakem.

Určování sloves

Chtěl kance chytit do pasti.

Sloveso

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky_í člověk, ležel neči_ě a lí_ě před rodnou jesky_í, povídá mu jeho že_a Madla blahosklo_ě, že by mohl koneč_ě přiložit ruku k budová_í rodi_é pohody a třeba něco vynaleznout. Pepa_ovo myšle_í se spustilo na pl_é obrátky a tak vzal dřevě_é kladivo a začal bušit do kame_ého bloku. Madla zaslechla šíle_é rá_y a překvape_ě vyběhla z jesky_ě. „Co děláš,“ okřikla plame_ě a rozzlobe_ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi_ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti_ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč_ého, třeba abychom nemuseli každode_ě spát na stude_é kame_é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode_ím bádá_í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi_ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce_ější vynález všech dob.“

Určování kořene

bytek

Kořen

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradPředsedaSoudce
obědrokdrbmaharádžahokejistazrádce

Podstatná jména: vzory mix

vzor mořelenostvzor žena
soudcevzor kostobr
vzor soudcevzor pánvzor město
počítadlobojištěruka

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm_tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem_ru dobrodružství. Teď si to odp_káte!“ jako b_ jim chtěla sděl_t matka Příroda. L_lo jako z konve. Přes l_javec nemohla paní učitelka doz_rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S_tuace se v_hrotila. Do cesty se jim nachom_tl kmen přes řeku. L_nda se Zb_ňkem na první loďce jen zav_li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m_řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v_ru, L_ndina hlava se sem tam v_nořila nad hladinu a hned zase zm_zela. Brz_ už se oba zal_kali šp_navou říční vodou. Paní učitelka v_křikla na žáky, aby v_stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts_ly a vrb_nami. Sama r_skovala a vrhla se, strachy v_šinutá, s v_rou do zachraňování.

Narnie

Nakonec si pan Tumnus zakryl obličej rukama.

PředmětPřívlastek neshodnýPu časuPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Čárky v souvětí souřadném

Hudbu si pouštěl hlasitě, přestože to sestru rozčilovalo.

Jak se správně jmenují?

stejnokrojpůlžákstředoškolákpěknovid
dobycejchčasomírahovnocucvelkoobchod
obrkšeftmonokulturakadisajstereozábava
tichošlápekrovnošatklidokrůčekkrasohled

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V_dra se v_nořila z vody. V_da, na v_sluní se v_louplo nějaké zv_ře. V_padá jako chlupatá v_la. Kde se tu v_skytla? V_dra šla vyzv_dat: „Hej, v_, kdo jste?“ „Jsem v_kuňa a v_padla jsem z letadla.“ „Tak v_tejte ve V_škově! Dáte si koláč s v_šňovými pov_dly? Je v_borný! V_zkoušejte ho...“

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub_ř vyb_lil všechny cukrov_nky. Beze zb_tku! To, že ukradl všechny rakv_čky, bylo vážně na mrtv_ci. M_slela si to i paní prodavačka b_lá jako stěna. Potřebovala si na ukl_dněnou v_pít kaf_čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl_hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb_tov. Tam je rakv_ček… Zuzka dospěláckému sm_slu pro iron_i nerozuměla, a tak se na hřb_tov skutečně v_dala.

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob_nson by rád byl hb_tější. Často se poraní, když přib_jí hřebík ve svém ob_dlí nebo když sb_rá zásoby. Aby si zajistil živob_tí, pěstuje b_liny a chová dobytek. Oblíb_l si zejména b_čí žlázy, b_zoní b_fteky, krabí tyčinky a pečené kob_lky. Nerad zab_jí, ale nab_tá puška je nezb_tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob_t: žádné b_lé pečivo, žádný b_ograf. Hodiny neodb_její půlnoc a jedinými spoluob_vateli jsou starob_lé bab_ky a divocí b_ložravci.

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pozb_l zdravíub_jející horkoodb_l zboží na trhuzab_l praseneb_l tu

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
pro _ke _daroval _ to

Číslovky: druhy

DruhovéNásobné
trojejedenkráttisíckrát

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M_chal se chtěl stát m_lionářem. Byl m_strem v m_stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm_šlené m_ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m_lou stařenku ale svým příběhem pom_lil. Řekl jí, že když udělá vým_k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom_la si nohu. M_chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm_sly.

Vyjmenovaná slova po Z

Duchové promluvili

Zatímco Z_ta vz_vala duchy, Z_kmund ležel v poz_nkované posteli. Oz_valo se jeho z_vání, ale kvůli Z_tině vz_vání nemohl usnout. Štvalo ho to, protože z_tra vstával brz_, brz_čko. Nicméně jeho z_momřivá žena stále vyz_vavě z_rala do stěny, vyplazovala jaz_k a snažila se na svou stranu z_skat nadpřirozené bytosti. Z_kmund se rozhodl, trochu z_štně, využít své nedoz_rné břichomluvecké schopnosti. „Rozepni si z_p, vezmi pyžamo a běž pod az_mutem 60 stupňů rovnou do postele,“ ozvalo se náhle hlubokým hlasem. Z_ta to střelhbitě provedla, přivinula se ke svému muži a ještě před usnutím se mu svěřila, že dnes to vz_vání svým chrápáním konečně jednou nepokaz_l a dosud ciz_ duchové k ní poprvé promluvili.

V pavoučí síti: slovní druhy

To se mi snad jen zdá.

PříslovceČásticeZájmenoSloveso

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Vyjmenovaná slova po P

Na schovávanou

Netop_ři hráli s tap_ry na schovávanou. P_kola byla u p_chlavého bodláku. Tap_ři si nakoupili p_tle s p_skem, za které se odcup_tali schovat. Znají totiž přírodop_s a ví, že netop_ři nevidí. Orientují se pomocí echolokace, tedy zachycování odraženého vlastního p_štivého tichého p_skání. Kap_tán netop_řího týmu ale není žádný p_tomec a tak se ještě před začátkem hry dovtíp_l, že jejich slepoty budou chtít p_šní tap_ři využít. Napsal tedy p_lně na pap_r dopis prodejcům p_sku, jestli by tap_rům neprodali p_tle s nějakou polní trávou či p_rem, přes nějž netop_ří p_skot narozdíl od p_sku pronikne. No, nakonec stejně nezvítězil nikdo, protože všem hráčům nějaký op_lý sudokop_tník sežral p_kolu.

Psaní s/z na začátku slova

Na pohřbu

Ve _tředu města se _hromažďovaly _hluky lidí. Obličeje se lišily, barva oblečení zůstávala beze _měny. Náměstí jakoby _černalo. Přijeli na pohřeb slavného televizního _pravodaje. _pěváci začali _pívat. Najednou se ozvalo duté bušení. Přicházelo _dola. Smuteční hosté rychle _trhli víko rakve. Reportér se probudil k životu právě včas.

Určování slovních druhů

V batohu nesl překvapení.

Podstatné jménoSlovesoPředložkaPříslovce

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
strýčkov_ přátelédědečkov_ bačkorykrálov_ poddaníklokanov_ klokánciMartinov_ kytary

Předmět (větný člen)

Zuzana si profesora velmi pozorně prohlédla.

Předmět

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

uzení losos_

iy

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázacíZáporná
jejichcojakémunijakými

Určování pádů ve větách

Vymačkáš z toho takové pyré.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Předpona, kořen, přípona, koncovka

rozhlasovou

PředponaKořenPříponaKoncovka

Vyjmenovaná slova po V

v_měnila knihu za sbírku známek

yi

Význam cizích slov: přídavná jména

subjektivnípotenciálnívášnivý, citově nadnesenýdohodnutý, obvyklý, tradiční
famóznípatetickýpodlézavý, přeuctivývenkovský, selský
možnývšední, bezvýznamnýservilnískvělý, proslulý
banálnírustikálníkonvenčníosobní, jednostranný, rodící se v mysli jedince

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
vínoovocemládědítě

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

snaživ_ běžec

ýí

Indicie čísla

9přikázánísudoku13
Loydova hádanka71210
15tucet11štestí
fotbaldva týdnyneštěstí14

Určování příslovcí

Sauron se moc zlobí.

Příslovce

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

otep_ slámy

iy

Přísloví

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

v jehličnatých les_ch

íý

Vyjmenovaná slova po M

m_slivci se starají o zvěř

iy

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánMužPředseda
tetřevprincmaharádža

Určování předpony

promyšlený

Předpona

Určování zájmen

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Zájmeno

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl_ prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil_ na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil_ do Buchlova, kde bydel_ jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal_ stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil_ i koně. Vaškovi spolucestující sledoval_, jak chlapci zářil_ oči. Všichni byl_ spokojení, protože ve vzduchu byl_ cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval_ podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel_. Přesto bylo zřejmé, že vyšl_ z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil_ podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil_ na sedačky a Vaškovy tváře zbledl_. Byl_ to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval_ směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel_ a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Třída se rozsvětlila jasně žlutě natřenými lavicemi.

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Psaní s/z na začátku slova

zs
_běhl od vojska_pojili se_práva národního parku_rodili se_tmívá se

V pavoučí síti: slovní druhy

Zklamaně sestoupil na zem.

PříslovcePředložkaPodstatné jménoSloveso

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
kývá seprovedlskončilpřipravípřipravuje

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
nástěnkakrabičkajehlanykapesníkybagr

Vyjmenovaná slova po Z

vz_váš Boha?

íý

Určování příslovcí

Slunce se zvolna koulelo po nebi na západ.

Příslovce

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý _ože, píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako _skar z té knížky od _rica _mmanuela _chmitta, co mi četla _abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože _aminka říká, že neexistuješ. Babička _aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené _niverzitě. Co prý nejsou _ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje _yziku, víš? A _ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani _atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají _aní _ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L_ska na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le_. V ruce třímal věte_, se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá_, kre_ se mu ale rozlévala po tváří_. Zuby ne_ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit _pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát _bili, kde tolik _kusil. _ebral zbytky sil a vrhnul se na po_saditého muže. Švi_ a bo_ – jeden zása_ do týla, jedna rána těla o zem. Stra_ ho už opustil, te_ rozdával údery mechanicky jako _troj.

Psaní n/nn

de_í zprávy

nnn

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

jemné chlou_ky

bp

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM