Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

zídku

PředponaKořenPříponaKoncovka

Vyjmenovaná slova po S

pos_la na cestu

yi

Simpsonovi

Nelson je škodolibý.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Indicie barvy

černáponorkapanterzelená
růžováčervenázlatádruhý
stříbrnávdovažlutábílá
chirurgzákazsobotavítězství

Skloňování číslovek

Jana se vdávala ve (26) letech.

Skloňování a časování: mix

Dědečkův boj

Dědeček má problém s mol_, roztoč_, pavouk_ a s jiným_ příslušník_ hmyzí říše. Moly zkoušel přemoci naftalínovým_ kuličk_ umístěným_ v šatníku. Zápach ho ale donutil hledat jinou cestu, nakonec uvěřil v tajemnou moc pomerančových slupek. S roztoč_ bojuje pomocí vysavače a pytle. Podtlak j_m prý dá co proto. Babička nad těm_ novotam_ kroutí pochybovačně hlavou a lomí rukam_: „Co s takovým_ nápad_ starého blázna!“ stěžuje si. Ještě že j_ nedělá problém vyjít s pavouk_.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Bystřice _od Hostýnem

pP

Předmět (větný člen)

Zuzana si profesora velmi pozorně prohlédla.

Předmět

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
stotolikerotolikrátjedenkrát

Čárky v souvětí souřadném

Nemohl v klidu sedět, třepal se na křesle jako ratlík.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
Martinov_ kytaryJendov_ ponožkysousedov_ krávylovcov_ kumpániMichalov_ tučňáci

Význam cizích slov: slovesa

regenerovatvstřebávatpozměňovat, upravovatreponovat
evaluovatodpovídat na popud, zpětně působitzařídit, zavésthodnotit
napravit, uvést do původní podobyobnovovat, oživovatabsorbovatetablovat
modifikovatreagovatodmítatnegovat

Harry Potter: větné členy

Vyjeli ze dvora.

PřísudekPu místa

Narnie

Lucinka mu půjčila svůj kapesník.

PředmětPřívlastek neshodnýPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Koncovky ovi/ovy

k Darmodějov_

yi

Vyjmenovaná slova po P

nebuď takový strašp_tel

yi

Předmět (větný člen)

Pod dveřmi navál vítr dovnitř studený sníh.

Předmět

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

tygří dráp_

yi

Vyjmenovaná slova po M

Myšlenky mloka

Mlok měl m_lné m_šlenky, že m_ši pijí ze sklenky. Hlem_žď M_la mu chtěl ten nesm_sl vym_tit z hlavy. A hned se svědomitě pustil do přípravy. M_lý mloku, m_ši navštěvují leda strm_lovskou stoku. M_jí si v ní také packy. Provokují úm_slně racky. Dm_chají totiž prach na břehu. A to je konec příběhu.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_idovcistarozákonní _ůh_mbudsman_rňák_usita

Koncovky podstatných jmen: střední rod

ve starých příslov_ch

íý

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

sklízely se ozim_

iy

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Měla by_ jí to dát najevo.

ssi

Psaní n/nn

týde_í pobyt

nnn

Jak se správně jmenují?

KrnovKrúplněkOtrokoviceŽilina
BratislavaUmřelinaSestrozmaraDejlín
JarozámekNevolníkoviceSporhrobBerlín
LetohradKarhony TáníPřerovKarlovy Vary

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol_ se klikatila cesta posetá klas_. Z dál_ bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam_. Obě, i když ověšené falešnými drahokam_, statečně poháněly pedál_ svých bicyklů. Obil_ se vlnilo a na obloze bylo vidět orl_. „Už abychom byli v cíl_,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom_. Rostly tam parádní hřib_. Tak nechali kola kol_ a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras_ do blízké vs_. Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas_. Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv_. Jindra se lekl a už byl na zem_. Zlomil si ruku. Před přátel_ pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
b_tí neboli výpraskub_lo vodypřeb_lo tu jedno rajčesb_l dřevěnou bouduzb_l kousek chleba

Podmět a přísudek

Marie se stala klavíristkou.

PřísudekPodmět

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm_tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem_ru dobrodružství. Teď si to odp_káte!“ jako b_ jim chtěla sděl_t matka Příroda. L_lo jako z konve. Přes l_javec nemohla paní učitelka doz_rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S_tuace se v_hrotila. Do cesty se jim nachom_tl kmen přes řeku. L_nda se Zb_ňkem na první loďce jen zav_li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m_řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v_ru, L_ndina hlava se sem tam v_nořila nad hladinu a hned zase zm_zela. Brz_ už se oba zal_kali šp_navou říční vodou. Paní učitelka v_křikla na žáky, aby v_stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts_ly a vrb_nami. Sama r_skovala a vrhla se, strachy v_šinutá, s v_rou do zachraňování.

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_padv_dávatv_vojv_nout

Předložky s/z

odejít _ prázdnou

sz

Narnie

Vyšli ven z kajuty.

PřísudekPu místa

Podstatná jména: vzory mužského rodu

HradMužPředsedaSoudce
plessportovechouslistadůchodce

Harry Potter: slovní druhy

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

ZájmenoPodstatné jménoPředložkaSlovesoPřídavné jménoPříslovce

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
šatypunčocháčepanstvoocelstříbro

Koncovky ovi/ovy

Co je čí?

Procházkov_ vlastnili dům hned vedle sousedov_ vilky. Plot mezi oběma domy chátral. Nespravovali ho ani Procházkov_ ani Šmídov_ odvedle. Tak se snadno stalo, že Šmídov_ našli na zahradě míč, který původně vlastnili Procházkov_. Paní Šmídová vrátila míč zpátky Jendov_ Procházkov_. Míč patřil ale jeho bratru Pavlov_. Jendu napadlo, že dá míč bratrov_ jen tehdy, když mu slíbí, že bude moct celý týden používat tatínkov_ podběráky na ryby. Obvykle je totiž používal Pavel, protože ty Pavlov_ nestály za nic. Pavel na podmínku ale nepřistoupil a nic nepomohly ani Jendov_ slzy. Jenda se nakonec rozhodl, že Pavlov_ už míč nikdy nevrátí. Ten ale jen zavrčel, že to poví tatínkov_ a dědečkov_ a že se ještě uvidí.

Určování sloves

Jak víte, bývají kouzelníci dobří, kterým se říká čarodějové neboli divotvorci, a kouzelníci zlí, kterým se říká černokněžníci.

Sloveso

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n_ díval sebevíc. Venku projel krop_cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm_řitelný pocit, který by ani sebelepší čist_cí prostředek nevybělil. V chlad_cí nádobě došel led, pln_cí p_ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl_cí knížka ležela krabice s pap_rovými kapesníky. A zase ty myšl_nky jako hon_cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist_cí chodníky. Nap_chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri_lem.

Vyjmenovaná slova po B

slíb_t

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

N_na

iy

Čárky v souvětí podřadném

Uhodneš, co jsem dnes obědvala?

Vyjmenovaná slova po M

žabom_ší války

iy

Velká písmena: lidé, jména

_rouk Pytlík

bB

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

v televiz_

yi

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovceSpojky
vesnice(jet) dopravanejdřívmrazivojenžea proto

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v_dali na v_let. Chtěli v_dět v_sutý most ve v_chodním V_etnamu. V_dali se tedy na cestu a v_borně se bav_li až do té doby, kdy Bobek dostal v_rážku. „V_drž, Bobku,“ v_jekl Bob, „v_nasnažíme se ve v_ru velkoměsta v_hledat doktora.“ Když ho objev_li, doktor je v_slechl a prav_l, že to je z nedostatku pracov_tosti a zv_klal Bobka, aby si vzal v_dle a navrstv_l na kupu posekané trav_ny. To mu prý v_rážku v_léčí. Bobek si radostně zav_skl a dal se do práce.

Podstatná jména: jmenné číslo

Množné čísloJednotné číslo
papírytapírklyšimpanziorel

Určování zájmen

Hluboko v něm zahlédli hrbatý masiv hory.

Zájmeno

Psaní s/z na začátku slova

sz
_cvrkl se_těžoval nám to_rodili se_blížili se

Podstatná jména: vzory mix

palecštěněvzor kuře
vzor pánjezdecZemě
hřištěvzor mořevzor stroj
vzor mužvzor růžedělník

Určování předpony

zalesněný

Předpona

Pán prstenů: slovní druhy

Než domluvil, projeli cestovatelé kolem mlčenlivých mohyl.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Určování pádů ve větách

Na lustru v kuchyni praskla žárovka.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
odpověz _ranili jste _překročil _zeptal se _dal to _

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Koupili jsme krásný zahradní nábytek.

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
zablýsklo seje ošklivovyšíváokouní

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Harrymu bylo jasné, že Malfoy řekl něco doopravdy ošklivého.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Určování slovních druhů

Byl těžký a nohy se mu podlamovaly.

Podstatné jménoSlovesoPřídavné jménoSpojkaZájmeno

Přívlastek shodný a neshodný

Howard a Bernadette zrovna procházejí manželskou krizí.

Přívlastek shodný

Podstatná jména: pády

3. pád, mn.2. pád, mn.1. pád, mn.
dřevorubcůmsněhulákybatohu
kamzíka4. pád, j.lístků
motýli4. pád, mn.2. pád, j

Druhy vedlejších vět souhrnně

Pak jsem ho viděla utíkat za manželkou, která už byla ve dveřích.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpuzpusob

Koncovky podstatných jmen: střední rod

předpověď počas_

ýí

Určování přídavných jmen

V prázdném prostoru se objevily dveře.

Přídavné jméno

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaPíseňKost
dobaskříňpánevpříležitost

Vyjmenovaná slova po L

kl_kat

iy

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
létopolemláděhřištělepení

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

znám_ lidé

íý

Skloňování přídavných jmen

(starostlivý, 1. pád, množné číslo) rodiče

V pavoučí síti: slovní druhy

Prudce odbočil z tržnice.

PříslovcePředložkaPodstatné jménoSloveso

Psaní n/nn

hole_í kost

nnn

Stupňování příslovcí

Chovali se k sobě (hezky, 2. stupeň), než jsem čekal.

Určování zájmen

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Zájmeno

Psaní š/č, š/ž

slab_í spolužák

šč

Význam cizích slov: přídavná jména

nadbytečnýredundantnípřesný, založený na přesnostiutajený, spiklenecký
konspiračníexaktníbezvýznamný, vedlejšídistingovaný
neurčitýsociálníelementárnízákladní, jednoduchý
irelevantníspolečenský, týkající se společnostiuhlazený, ušlechtilývágní

Podmět a přísudek

Všechny účtenky byly zapsané do Účtenkovky.

PodmětPřísudek

Vinnetou

Na dvoře Henry nepromluvil.

PřísudekPu místaPodmět

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
svíčkaulicespolečnost

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíZáporná
o jehonijakýmo žádné

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá_ se protrhla a lidé _bíhali _ ko_ce dolů. I malé ža_ky se lekly a skákaly pryč do be_pečí. _hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po_tavit ze_,“ hřímal sou_ce Milota. „Pozdě bycha honi_,“ prohodil radní Rudol_. „Musíme prové_t evakuaci,“ mínil starosta. „_do má vů_, a_ ho rychle přistaví, jde o _teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Vyjmenovaná slova po L

dětské l_žičky

yi

Mě/mně (zájmeno já)

Stůj při m_.

ě

Vyjmenovaná slova po B

malá násob_lka

yi

Určování slovních druhů

Z dáli se ozvalo znovu to strašné aúúúú.

PředložkaPodstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovceCitoslovce

Přísloví

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u _sta Kro_říž od nepa_ti žijí duchové. V zi_, tedy v _sících, kdy v pote_lých místnostech nechodí osa_lí turisté, ožívá tato pa_tihodnost taje_ strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo_tlivý bezhlavý rytíř ze_pis. Té_ř všechny mladé duchy výklad ohro_ baví. Tedy kro_ Bartolo_je. Ten si upří_ přeje být už pryč ze školy, být za_stnaný ve dvous_nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý _síc od_nu do svého _šce. Extré_ strašit při _síci a pro_ňovat oně_lé turisty v _kkýše. Svými triky krkolo_ děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový _chýř. Ačkoli Bartolo_j ve školních hodinách jen tak nepříto_ sedí, jeho učitelé žijí v do_ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se _l u_t tvářit naprosto duchapříto_.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_apitán

Kk

Určování přídavných jmen

Když tam přijely, pobavily celou ambulanci.

Přídavné jméno

Psaní mě/mně ve slově

zatm_ní Slunce

ě

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

dřevěnými kůl_

iy

Indicie ovoce, zelenina

fíkEviny bikinyspouštěč brekunámořníkova síla
Popelčin trumfcitrónšpenátkřen
film na sněhucibuletrojice plovoucí na hladinětřetí do party
malinypředmět slupnutíořechkokos

Psaní s/z na začátku slova

_hlédnout z rozhledny

zs

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S_mpaťák S_mon se rozhodl s_dlit u ohně celou noc sám. Byl s_ce s_tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas_slil jahodový s_rup, nějaké sušenky, s_rovou mrkev a mas_tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s_tiny a jitrocely, život nočních ekos_stémů a přemýšlel nad různými s_tuacemi. Začalo být s_chravo a vítr s_lil. Když najednou se těsně předním zjevila s_lueta s_čka. Bořek jen s_kl leknutím a roztřásl se jako os_ka. Podle jeho babičky s_ček nos_l smrt. Zvlášť když byl s_vý jako tento.

Shoda přísudku s podmětem

Obklopil_ mě davy lidí.

yi

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 3

Pak doběhl_ s jaz_kem v_plazeným na kožené haleně praholky. Jako správné budoucí praženy se rozhodl_ nečekat, až ten zrádce-oběd v_leze. Vzal_ prakluky za ruce a odtáhl_ je zpátky do jeskyně, kde už v kotl_ku vřela alespoň kapradinová polévka s příměs_ pravěké cibule. Praděti popadl_ kostěné lžíce a spokojeně pomlaskával_. B_lo jim dobře. Na h_storku s uprchl_m obědem už skoro zapomněl_. Vzpomněl_ si až naz_tří, kdy potkal_ v pralese podivné zvíře. Mělo uši jako zajíc, ale m_sto ocásku z něho trčelo cos_ kostěného se třem_ hroty. V_dlička! Byl to jejich uprchl_ obědov_ zajíc.

Určování kořene

nenechavý

Kořen

Určování podstatných jmen

Doktoři se příhodě smáli celý týden.

Podstatné jméno

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov_ kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám_ po celé škole. Prý jsem na starší děti drz_, vyzývav_ a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov_ (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl_ od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl_ a zahnědl_ límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil_. Pro mého bratra jako bych byl ciz_, prý není možné, abychom byli oba otcov_ synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl_ bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn_: pohledn_, vyso_ a tmavovlas_. Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv_, já jsem jen ten, který je zlobiv_.

Rychlé šípy

Mirek je zrádce.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodný

Vyjmenovaná slova po M

provázek je zavázaný na sm_čku

iy

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

nejti_í člověk

ššš

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

rukojeť z mosaz_

iy

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
fotballícstrouhaduhavýročí

Stupňování přídavných jmen

Petr je z nás (veselý, 3. stupeň).

Vyjmenovaná slova po S

ložisko s_ry

íý

Určování slovních druhů

ZájmenaPředložkypatnáctá
ČíslovkytyhleCitoslovce
zdaliPříslovcepřes
minuleSpojkybác

Podstatná jména: vzory mužského rodu

HradMužPředseda
klubchlapecbačanemluvatraktorista

Určování příslovcí

Gandalf jim popřál jen pár hodin odpočinku.

Příslovce

Vyjmenovaná slova po Z

Duchové promluvili

Zatímco Z_ta vz_vala duchy, Z_kmund ležel v poz_nkované posteli. Oz_valo se jeho z_vání, ale kvůli Z_tině vz_vání nemohl usnout. Štvalo ho to, protože z_tra vstával brz_, brz_čko. Nicméně jeho z_momřivá žena stále vyz_vavě z_rala do stěny, vyplazovala jaz_k a snažila se na svou stranu z_skat nadpřirozené bytosti. Z_kmund se rozhodl, trochu z_štně, využít své nedoz_rné břichomluvecké schopnosti. „Rozepni si z_p, vezmi pyžamo a běž pod az_mutem 60 stupňů rovnou do postele,“ ozvalo se náhle hlubokým hlasem. Z_ta to střelhbitě provedla, přivinula se ke svému muži a ještě před usnutím se mu svěřila, že dnes to vz_vání svým chrápáním konečně jednou nepokaz_l a dosud ciz_ duchové k ní poprvé promluvili.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do _anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět _slandská _ánev, teď _ermudy, _palačské _ohoří, _oloostrov _abrador a _aurentinskou _ysočinu. Teď letiště!“ Jako první se dostali k _iagarským _odopádům, pak k jezeru Ontario, _uronskému a _ořejšímu _ezeru. Svou pouť zakončili u jezera _ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho _ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že _ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře _och _ess.

Velká písmena: mix lidé, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na _ezinárodní přehlídku. Konala se v _ize v _otyšsku a my jsme tam byli jediní _eši, respektive, když budeme úplně přesní , byli jsme vlastně _oraváci a jeden _lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme _olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě _stonci, _umuni, _rgentinci a _užičtí _rbové. A, málem bych zapomněl, dva _otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a _lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme _erbuňk. _indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Vyjmenovaná slova po L

Neskutečná lahůdka

L_šák Karl_k sl_šel vypravovat o skutečné del_katese. Onou lahůdkou bylo l_dské l_tko. Ten den se strhl veliký l_javec. L_šák najednou sl_ší zvenčí vzl_kot. Vysl_dí malou Pavl_nku. Neváhá a odtáhne ji do nory. Sbíhají se mu sl_ny na šťavnaté dětské l_tko. Přibl_žil k němu tlamu, aby se zakousl. A pak se probudil.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v _raze nový. Neznám nic než okolí _áclavského a _taroměstského _áměstí. Bydlím totiž na _tarém _ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V _aprově _lici slezu do metra na zastávku _taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno _kalka. Vystoupím na _áměstí _íru. Tahle zastávka už leží na _inohradech. A moje škola se nachází přímo na _áměstí _íru.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

v tmav_ch hvozdech

ýí

Podmět a přísudek

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík.

PodmětPřísudek

Velká písmena: budovy, stavby

Václavská _asáž

pP

Vyjmenovaná slova po B

Chlubivý člověk

V B_strci blízko b_střiny B_liny b_dlel muž, který se moc rád chlub_l. Celý život se jen snažil, ab_ na někoho zapůsob_l. Nikdo ze vsi však už ale nemohl ani slyšet ty jeho líb_vé, zb_tečné řeči. Proto ho často odb_vali a radili mu, ab_ změnil b_dliště a přestal b_dně marnit svůj život tím bájným lhaním. Muži to b_lo líto. Pohřb_lo to jeho naděje na to, že b_ mohl dob_t svět, jak o tom snil. Všichni si o něm mysleli, že pozb_l rozumu nebo že zaslíb_l svou duši ďáblu. On b_l přitom ob_čejný člověk a jen chtěl b_t mezi ob_vateli vesnice oblíbený.

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz_tří se v_dali po cestě lemované hustým_ křov_nami, vraními oky a olšem_. Cesta, ze začátku široká, se čím dál v_c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem_ a kopřivam_. Nohy jim podkluzovaly a boty se m_sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v_pary jim dráždily sl_znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l_dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv_ral a nohy mravenčily od škrábanců mal_ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb_val jen docela mal_ pram_nek. Bl_žili se k cíl_. Strom_ se trochu rozestoupily. Pak uv_děli mal_ příkrov, který obstupoval pram_nek. Dokázali to!

Příslovečné určení

Události mu vířily v hlavě.

Pu místa

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
pásmokuřeřízenípokušení

Indicie čísla

541Neptun
biatlon6neděle7
kostka2zlatosloveso
čuníci8evangelium3

Psaní n/nn

nnn
rostli_arostli_ýros_ý bodku_ískle_ěný

Určování sloves

Stínovlas zvolnil krok a hlasitě zaržál.

Sloveso

Vinnetou

Santer narazí na Kiowy a spojí se s nimi.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Shoda přísudku s podmětem

Talíře se tříštil_ o zem.

iy

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Vyjmenovaná slova po Z

obez_ta

yi

Psaní s/z na začátku slova

Kolekce motýlů

_tatný Standa _váděl dívky _ lepších rodin poměrně často. Při své snaze _koušel leccos. Jedné slečně sliboval _levu na sportovní vůz, který však nevlastnil. _tvořil si dokonce jinou identitu – Itala Paola. Jako Paolo dokonce téměř _páchal sňatkový podvod. Naštěstí ho ale nevěsta před tím, než si _tihl _vléci oblek včas _pravila o tom, že se ve skutečnosti jmenuje Jarmil. Poté se raději Standa _týkal nějakou dobu jen s kamarádkami, kterým si _těžoval, kde až _končil. Ale ten kámen se mu _e srdce _hodit nepodařilo. Dokud nevynalezl trik se _bírkou motýlů. Když ho totiž _kusil na první dívku, _věděl konečně, jaké to je _líznout pořádný záhlavec.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b_la v_kutálená ul_čnice. Nerada se řídila prav_dly a často se top_la ve svých průšv_zích. Jednou dostala chuť na rakv_čku se šlehačkou. Sl_ny se jí sb_haly do úst, až musela rychle pol_kat. Jako naschvál neb_lo po nějaké cukrárně ani v_du, ani slechu. Začala se tedy v_ptávat l_dí na ul_ci, jestli neví, kde b_ si mohla zakoup_t rakv_čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos_lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev_la na kraji s_dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Kdo z tebe vychoval so_ce?

bp

Určování podstatných jmen

Kéž bych byl neviditelný,“ přál si Láďa.

Podstatné jméno

Psaní mě/mně ve slově

nerozum_l jsem mu

ě

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
zatajujetezaklelzaplakalipromyslí sipřekročí

Skloňování číslovky dva

Musíš vyjít s nimi s , to se nedá nic dělat.

Skloňování podstatných jmen

Ó náš (vládce), klaníme se ti.

Určování kořene

rodina

Kořen

V pavoučí síti: slovní druhy

Chlapík, který na vozík mával, byl malý.

Přídavné jménoPředložkaPodstatné jménoZájmenoSloveso

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
sněhulákbledulekytarašvihadlo

Význam cizích slov: podstatná jména

metoda volné diskuse na dané téma (účelem je hledání kreativních nápadů)krátká informativní schůzkarozštěpení, rozkolschizma
feedbackekonomikaintelektvzájemné působení dvou a více činitelů
hospodářstvíbriefing/brífinkbrainstorminginsolvence
platební neschopnostzpětná vazbainterakcerozum, schopnost myšlení

Podstatná jména: pády

3. pád2. pád4. pád
rodičůmstudiímprázdninvlaštovku

Vyjmenovaná slova po V

v_adukt je mostní stavba

yi

Koncovky mi/my/ma

skládat origam_

iy

Určování příslovcí

Nakonec dorazí oddíl elfských lučištníků.

Příslovce

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

kapky ros_

yi

Harry Potter: větné členy

Nevila moc ošklivě pokousalo Obludné obludárium.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPu způsobuPu míryPřívlastek neshodný

Slovesný vzor

MažeUmřeKryje
loupatprostřítpít

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op_ce hrály na námořní kap_tány. Motýli naokolo p_lně op_lovali květy, pestrobarevná ptačí p_rka se třp_tila a na řece se čep_řil ptakop_sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap_skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p_tláci! Op_čí bojovníci začali nap_nat luky a nabíjet p_stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp_tatelně kout p_kle. Po nap_navém boji si to p_šní p_tláci odp_kali. Zůstal z nich jenom p_tlíček neštěstí.

Zájmena: druhy

OsobníPřivlastňovacíVztažná
o toběs mýmjejž

Psaní n/nn

Trollové

Kouzel_í zim_í severští skřítci, takzva_í trollové, žijí ve sti_ých kame_itých údolích nehosti_ých hor a jsou přís_ě chráně_i. Letos přišlo jar_í počasí nečeka_ě brzy a zasněže_é strá_ě se rychle změnily v rozmoče_é bahe_í skluzavky. De_odenně překonávali hrdi_í trollí poštov_í doručovatelé klouzá_í a smýká_í, aby se vůbec dostali ke schránkám. Trollové sice ovládají kouzle_í, ale proti rozmarům počasí jsou podob_ě jako lidé bezbra_í. Po dvoutýde_ím trápe_í se proto sešlo desetičle_é vede_í všech trollů. Král nečeka_ě povolal k vyřeše_í situace svého jedi_ého sy_a, koru_ího prince. Ten byl velmi všestra_ý a zcestovalý. A věděl, že nedaleké sezó_í lyžařské středisko je kvůli oteple_í už pár dní prázdné a neči_é. Přenesl proto kouzle_ím všechny la_ovky do trollího údolí, aby se skřítci pohodl_ě dostali přes baži_atá místa, než přijde opět mráz a sněže_í.

Vyjmenovaná slova po P

op_lovat květy

yi

Vyjmenovaná slova po V

vrátila nenošené oblečení i s v_sačkou

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf však stál opřen o hůl.

PředložkaSpojkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval_ skupinu turistů. Každý jinou. Neznal_ se. Skupiny se vzájemně proplétal_. Oba lapkové si vyhlédl_ ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl_ navzájem. Ve svých kapsách našl_ potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Měkké a tvrdé souhlásky

r_zoto

yi

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM