Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Číslovky a mezery

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory souvětí

Rozbory souvětí

„Tam, odkud přichází, je nemyslitelné, aby se žena vydala sama do noci bez doprovodu manžela, otce či bratra.“Kolik je v souvětí vět?43Jak jste to poznali?podle počtu přísudkůpodle počtu čárekJak zní první věta?„Tam, odkud přicházejí…“„Tam je nemyslitelné…“Jak zní přísudek v první větě?„je“„je nemyslitelné“Jak zní přísudek v druhé větě?„přichází“„odkud přichází“Jak zní přísudek v třetí větě?„vydala se“„vydala by se“Už víme, kolik je v souvětí vět i jak jsou v souvětí jednotlivé věty umístěny. Nyní najdeme větu hlavní. Je to ta, na kterou se nelze zeptat, naopak, pomocí hlavní věty se ptáme na ostatní věty v souvětí. Vyberte hlavní větu:„… odkud přichází…“„Tam je nemyslitelné…“Vyberte otázku, pomocí které potvrdíme, že věta „odkud přichází“ je vedlejší, tedy otázku, na kterou si odpovíme právě větou „odkud přichází“:„Kde je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“„Co je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“Když otázka zněla „kde“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věty příslovečná místníVyberte otázku, pomocí které se zeptáte na druhou vedlejší větu:„Kdo, co je nemyslitelné? Aby…“„Koho, co je nemyslitelné? Aby…“Ptali jsme se prvním pádem, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáProtože je v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí:souřadnépodřadnéVyberte správný graf souvětí:

Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /var/www/umimecesky.cz/webroot/function/functionsMap.php on line 530