Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Slovesa

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesné tvary neurčité

Přechodníky

Slovesa: mix

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Mike Pence(,) zvolený jako Trumpův viceprezident(,) v televizi tvrdí, že mu Flynn řekl, že s Kisljakem o sankcích nemluvil.“Specifikuje „zvolený jako Trumpův viceprezident“ Mika Pence?Ne, je to doplňková informace.Ano, je to důležitá informace.Změní se smysl věty, když „zvolený jako Trumpův viceprezident“ vynecháme nebo dáme do závorky?anoneFormulace „zvolený jako Trumpův viceprezident“ je proto přívlastek:těsnývolnýKterý zápis věty je správný?„Mike Pence zvolený jako Trumpův viceprezident v televizi tvrdí, že mu Flynn řekl, že s Kisljakem o sankcích nemluvil.“„Mike Pence, zvolený jako Trumpův viceprezident, v televizi tvrdí, že mu Flynn řekl, že s Kisljakem o sankcích nemluvil.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Auta(,) jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris(,) jsou vhodná pro začínající řidiče.“Mohli bychom říct, že „Opel Corsa nebo Toyota Yaris“ jsou „auta“?neanoFormulace „jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris“ je tedy:přístavekpřívlastek těsnýProč?Protože jeho jádrem je podstatné jméno.Protože jeho jádrem je přídavné jméno.Změní se smysl věty, když „jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris“ vynecháme nebo dáme do závorky?anoneKterý zápis věty je správný?„Auta, jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris, jsou vhodná pro začínající řidiče.“„Auta jako Opel Corsa nebo Toyota Yaris jsou vhodná pro začínající řidiče.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Kytary opřené o zeď byly rozladěné.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

První film natočený neslyšícími pro neslyšící viděl před dvěma lety ve Švédsku a byl si jist, že by s kamarády dokázali něco podobného i u nás.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory souvětí


Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /var/www/umimecesky.cz/webroot/function/functionsMap.php on line 530