Český jazyk: 1. třída (1. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní dě, tě, ně

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čtení: Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Čtení: třípísmenná slova, velká písmena

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Čtení: dlouhá slova, velká písmena

Čtení slov: velká písmena mix

Čtení: třípísmenná slova, malá písmena

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Čtení: dlouhá slova, malá písmena

Čtení slov: malá písmena mix

Čtení: Čtení textů

Krátké texty

Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence