Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

velké koňské dostihy se nazývají derb_

iy

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

jist_cí lano

íi

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_lík_lektrikář_nženýrskladatel _eethoven_adonna

Velká písmena: lidé, jména

Mezi přáteli byla takovou tichou _opelkou.

pP

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

_eonacista

Nn

Velká písmena: národy, skupiny osob

nafoukaní _ápadoevropané

Zz

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

Velké písmenoMalé písmeno
_inisterstvo vnitra ČRosmileté _ymnázium_ymnázium Benešov_ákladní škola_ákladní škola Rýmařov

Velká písmena: instituce, organizace

_rvní lékařská fakulta UK

Pp

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_altská konference_ostupimská konference_elká francouzská revoluce_větnová revoluce

Velká písmena: dny, období, události

_ový rok (1. 1.)

Nn

Velká písmena: dny, období, události

_en díkůvzdání

dD

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na   alé   traně, zaujaly mne   erudovy   ovídky   alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na   ídlišti   íru nebo v   rlických   orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla   lostermanna, který pochází z   umavských luhů nebo z   eského   esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou   oderlos   e   aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru   istra   eonarda nebo   osmovu   roniku (i když pokračování od   nicha   ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny   eštiny jen nežehral, Čapkovy   brázky z   olandska nebo Cesta na   ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký   véd.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Získal titul _oktor práv.

dD

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_ibetští mniši

tT

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
hvězda _luncesvítí _lunceplaneta _eměleží na _emi_elký vůz

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Český _áj

Rr

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_álný východ_lízký východ_alá AsieCísařský _strov

Velká písmena: státy, oblasti

_obaltí

Pp

Velká písmena: státy, oblasti

Spojené státy _merické

Aa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
Divišova _tvrťKostelec u _řížkůobec Kašperské _oryměstská část Královo _oleÚstí _ad Labem

Velká písmena: města, části měst, ulice

_áměstí Prezidenta Masaryka

nN

Velká písmena: města, části měst, ulice

obvod Krásné _ole v Ostravě

pP

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_ámek Litomyšl_ámek Hluboká_urianova rozhledna_ozhledna Kohout

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na   ražský   rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů     vou   lunců,     erného lva,     laté koruny či     sla v   olébce. Přehlédl i dům     ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i   ům     laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul   orzinský palác, dvoupatrové   ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před   talskou   mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Velká písmena: budovy, stavby

dálnice _1

Dd

Velká písmena: budovy, stavby

kostel _rdce Páně

sS

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

cukrárna U _abičky

bB

Velká písmena: mix místa

Jel jsem do Jižní _meriky.

Aa

Velká písmena: mix místa

Heřmanův _ěstec

Mm

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

objímám

PředponaKořenPříponaKoncovka

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

 Old Shatterhand cítí, že Nšo-či o něho projevuje neobyčejný zájem.

Předmět

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Naše skvělé žáky přichází podpořit muž milující matematiku.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Příslovečné určení

Příslovečné určení

K večeři máme dneska pečeni.

Pu času

Doplněk

Doplněk

Choval se jako rozmazlené dítě.

DoplněkPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPu způsobu

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Pan Weasley zahrnoval Harryho otázkami.

PodmětPřísudekPředmět

Větné členy obecně

Máme lístky na nový film.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Harry Potter: větné členy

Harry zdravou rukou pustil koště.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Harry Potter: větné členy

Pan Weasley ho u jídelního stolu s oblibou posazoval vedle sebe.

DoplněkPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místaPu způsobu

Simpsonovi

Škola je teď vážně skvělá.

DoplněkPřívlastek neshodnýPodmětPřísudekPředmětPu času

Simpsonovi

To mi bude šéfovat nějakej strojek?

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Teorie velkého třesku

Znovu o ruku nepožádám.

DoplněkPodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Teorie velkého třesku

I přes nepřízeň počasí jde dnes Leonard na rande.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místaPu časuPu přípustky

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Věta hlavní

Vše ukazuje, že tento bunkr byl zcela soběstačný.

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry mezi hlavními větami

Koupíš brambory teď, nebo pro ně pojedeš zítra?

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Poměry vedlejších vět

Poměry vedlejších vět

Zajímalo mě, kdo z nich přijede na stejný turnus, a tak bude bydlet společně se mnou.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Budou si myslet, že tu není.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Zaslechla, jak pes štěká na projíždějící cyklisty.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Podívali se ke dveřím, kde stáli tři mladíci.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Kdybychom šli včera, mohli jsme ho už mít.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková

Druhy vedlejších vět souhrnně

Druhy vedlejších vět souhrnně

Sám jsi řekl, že nám jde o čas.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná měrováVV příslovečná způsobová

Druhy vedlejších vět souhrnně

Dostal na zadek tak, že dva týdny nemohl sedět.

Věta hlavníVV přísudkováVV příslovečná měrováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná způsobová

Druhy vedlejších vět souhrnně

Nemusíš mě poučovat, vím toho o přežití víc než ty.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná podmínkováVV příslovečná příčinná

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Význam slov

neutrální

nestranný, neurčitý
znalost čtení a psaní
odborník
vyhnanství

Význam slov: podstatná jména

Význam slov: podstatná jména

schizma

žloutenka
rozštěpení, rozkol
nedůvěra/odpor ke všemu cizímu
zesvětštění

Předměty, věci

Předměty, věci

Po třech týdnech se   vymění za ortézu.

Při zmínce o lásce drnká   a cvrlikají housle.

Za chvíli byla   plná hlíny.

V rohu místnosti visela   .

dlahaikonaharfakorba

Lidé

Lidé

podvádívzdělává dospělévyzná se ve víně
trpí duševní poruchoupsychopatandragog
má alergii na lepekpatologšarlatán
someliérprovádí pitvyceliak

Lidé

znalecmajitel restauraceresturátor
expertdonchuánsvůdník
stoupenec královstvírestauratérdiplomatický úředník
monarchistaopravuje umělecké památkyatašé

Lidé

Ale   přece jen potřebuje psací stůl a ticho ke čtení, ne jen věčně poslouchat hulákání opilců hrajících karty na ubytovně.

Pravý   je vždy decentní a skromný.

Každý cizí voják s ostře nabitou zbraní, který vstoupí na cizí území bez pozvání, je   .

Byl   , kdežto my ostatní jsme byli všichni katolíci.

intelektuálokupantprotestantkavalír

Lidé

  nepijí alkohol, případně se zříkají jiných požitků.

  se rádi předvádí před ostatními.

  z mešity mocným hlasem svolávají muslimské věřící k denní modlitbě.

  předstírají, že jsou nemocní.

SimulantiMuezzinovéAbstinentiExhibicionisti

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

Přes korzetové šaty natáhla jen krátké   .

Vojáci nosí   , aby nebyli v terénu nápadní.

Vlasy měla ostříhané na   .

Vypadal jako kovboj: měl   a kostkovanou košili.

bolerkomaskáčemikádodžíny

Kultura a hudba

Kultura a hudba

duetfoyerliteratura s příběhem
předsálíbohoslužebný zpěvanglicky refrén
choruschoreografieskladba pro 2 hlasy
epikachorálkompozice tance

Kultura a hudba

Lašská taneční píseň tvoří podstatnou část hudebního   Moravy.

Křižáky vylekal hlasitý zpěv husitského   .

Po přečtení   knihy jsem najednou vše pochopil.

Základní rytmus   je slow-slow-quick-quick.

foxtrotuepiloguchorálufolkloru

Politika, historie

Politika, historie

integracesjednocovánípřistěhovalectví
potvrzení mezinárodní dohodyspiknutí, tajná dohodaratifikace
nečestná spoluprácekonspiracekolaborace
uvedení do bojové pohotovostimobilizaceimigrace

Politika, historie

  je forma organizace společnosti, v níž je umožněna účast občanů na jejím řízení a správě.

  je druh státního zřízení, ve kterém vládne jedna osoba.

  je forma vlády, kde je moc v rukou skupiny urozených občanů.

  je forma vlády, která se přímo odvolává na božskou moc a božské právo.

AristokracieMonarchieTeokracieDemokracie

Jazyk a literatura

Jazyk a literatura

Protože při čtení vůbec neměnil   , nedokázali jsme se soustředit na to, co četl.

Nikdy nevím, jestli se píše „vejce na tvrdo“, nebo „vejce natvrdo“,   se ještě musím doučit.

Pokud píšu přímou řeč, měl bych použít   .

V běžné řeči už dnes asi nikdo nepoužívá   jako „nesa“ nebo „jdouc“.

intonacispřežkyuvozovkypřechodníky

Jazyk a literatura

gestakódovaná mluva lidí na okraji společnostiovlivňování, ovládání
slangmluva profesní nebo zájmové skupinyelipsa
argumentmanipulacevypuštění části věty
pohyby rukouargotdůvod, důkaz

Jazyk a literatura

eufonieepiforaoxymóron
1 verš slovem končí, další jím začínáopakování slova na začátku 2 veršůepanastrofa
opakování slova na konci 2 veršůnelogické spojení slov (živá mrtvola)anafora
libozvuknedokončená výpověď (...)apoziopeze

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

virové onemocněnípodvědomá odezvaimunita
dedukcereflexrostlinstvo
mononukleózacizopasníklogické odvozování
vegetaceodolnostparazit

Ekonomika

Ekonomika

Rozhodli se rozšířit   i o běžeckou obuv.

V roce 1949 byl udělen vládní   na vývoz šperků firmě Kovo.

Tvrdí, že fiskální   ekonomice pomůže vytvořit pracovní místa.

Zaměstnanci hodnotili svůj pracovní   jako přátelský a spolehlivý.

sortimentkolektivstimulmonopol

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: přídavná jména

Význam slov: přídavná jména

rustikální

osobní, jednostranný, rodící se v mysli jedince
nepovinný, volitelný
nepovinný, volitelný
venkovský, selský

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

Karel byl neuvěřitelně   , nikdy se nenechal odradit nezdarem.

Cítila se zahnaná do kouta, do hlasu se jí vloudil   tón.

Abychom mohli vaši platbu jednoznačně identifikovat, použijte   symbol.

Ovládání pračky bylo zcela   , takže se Lenka obešla bez návodu.

intuitivníhysterickývariabilníhouževnatý

Vlastnosti lidí a předmětů

Jeho projev byl plný osobního zájmena já, čímž dával jasně najevo svůj   charakter.

Vilém je nepodařený milostný básník a   glosátor života.

V rozhalence pod rozepnutým zimníkem vypadal jako   básník.

Obě líce jí zdobily tři rovnoběžné kmenové jizvy, což její   zjev jen podtrhovalo.

cynickýromantickýexotickýegoistický

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Své hypotézy vycházející z teorie se rozhodl dokázat   pomocí experimentů a pozorování.

Města by   měla kompenzační bonus dostat v srpnu, ale termín na poslání je 60 dnů od schválení.

Podle NASA se k Zemi blíží   nebezpečná planetka.

Říká se, že Češi nejsou schopni   ohodnotit své jazykové znalosti. Často se podceňují.

potenciálněempirickyteoretickyadekvátně

Význam slov: slovesa

Význam slov: slovesa

prokrastinovat

odkládat plnění povinností na později
uznávat, dodržovat
odkládat plnění povinností na později
vytvářet (podle určitých pravidel)

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

Učitel vhodným způsobem   rozvoj žákovy motivace k učení.

Dívá se mi upřeně do očí,   mě, taví mě svou vůlí.

Navíc ale jako dramatik přirozeně   a celý příběh vypráví na pozadí pohádky o Sněhurce.

Vědec pečlivě   své hypotézy.

hypnotizujefabulujefacilitujeformuluje

Přísloví

Přísloví

Dobré zprávy se z domu nedostanou, špatné se rozletí tisíce mil. (čínské)

Přísloví

Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší než tvé mlčení. (arabské)

Přirovnání

Přirovnání

Dřevo na oheň bylo   jako   , takže po zapálení okamžitě vzplanulo.

troudsuché

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

U zkoušení   Jirka z   , vůbec nic o tématu nevěděl jistě.

vodyvařil

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Wikipedie

Apollo 13

Let Apollo 13 byl sedmým pilotovaným letem programu Apollo. Jeho cílem bylo uskutečnit třetí přistání lidské posádky na povrchu Měsíce, tentokrát v oblasti Fra Mauro. V průběhu letu však došlo k výbuchu jedné z kyslíkových nádrží, který vážně poškodil servisní modul. Následky výbuchu nejen zabránily posádce splnit úkol letu, ale ohrozily životy jejích členů. Řídicí středisko v Houstonu muselo v průběhu následujících čtyř dnů s vynaložením nesmírného úsilí vyvinout nouzové scénáře, díky nimž se podařilo posádku dopravit živou zpět na Zemi. Přestože Apollo 13 nesplnilo zadaný úkol, stal se jeho let legendou. Na motivy této události, kterou Jim Lovell popsal ve své knize Lost Moon (Ztracený Měsíc), natočil režisér Ron Howard v roce 1995 film s názvem Apollo 13, v němž ztvárnil hlavní roli Jima Lovella herec Tom Hanks.

Jazykové prostředky

Elipsa

Elipsa (též výpustka) je vynechání části věty obsahující informaci, která je příjemci známa a bez níž větu dokáže zpětně rekonstruovat a pochopit. Výpustku v běžné řeči používáme velice často především pro zestručnění výpovědi (např. v odpovědích na otázku).

Populárně naučné texty

X-Frogs

Žáby z čeledi kvikuňkovití (Arthroleptidae) na pohled vypadají dost obyčejně. Docela hezké, hnědé či zelené, s velkýma očima. Posedávají na stromech. Přesto bychom jim podle X-Menů klidně mohli říkat X-Frogs, tedy žáby X. Některé druhy těchto drápenek a vlasatic, jak se jmenují v češtině, totiž dokážou to samé jako Wolverine – v případě potřeby se jim na končetinách objeví drápy. Jenže zatímco Wolverinovi kostěné drápy prostě vyrostou skrze kůži, žáby si kvůli nim nejdřív musí zlomit své vlastní kosti. Drápy kvikuňkovitých žab jsou v přírodě unikátní – jsou totiž kostěné, zatímco drápy všech ostatních živočichů tvoří bílkovina keratin, ze které jsou i chlupy, vlasy a nehty. Žáby je využívají k obraně.

(Martina Ležáková, abicko.cz)

Články, rozhovory, názory II

Nedostatek lékařů

„Vycházíme-li z tabulek, které jsou pod pojišťovnami, což je takzvaná příloha č. 2 (každé zdravotnické zařízení má předepsaný počet personálu – pozn. red.), tak nám chybí zhruba tři tisícovky lékařů, čili téměř desetina. To je obrovské číslo, na druhou stranu v počtu obyvatel na jednoho doktora na tom nejsme nijak tragicky, spíš se naopak pohybujeme na horní evropské hranici,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a pokračuje: „Pak si tedy musíme položit otázku, kde ti doktoři jsou. A já si troufám říct, že máme příliš hustou síť nemocnic.“

(„Nedostatek lékařů. Kdo nás vyléčí“, časopis Reportér, listopad 2018)

Imaginární slova

Tralibuxy

Kolpani z planety Deb3 staví tralibuxy. Tralibux se skládá vždy ze čtyř halixů. Dva halixy jsou ketofální: jeden je určen pouze pro paraxuny, druhý pouze pro metaxuny. Do jednoho ketofálního halixu se vejde až 5 xun, v případě nouze maximálně 7 xun. Třetí halix je melinární, takže do něj žádné xuny umístit nelze. Čtvrtý halix je vazoidní. Po omezenou dobu v něm mohou pobývat oba druhy xun současně (maximálně v počtu 10 kusů). Jeden tralibux většinou sdílí 4 až 6 kolpanů.

Klimatické změny

Extrémní události

Je velmi pravděpodobné, že v celosvětovém měřítku se počet chladných dnů a nocí snižuje a počet teplých dnů a nocí zvyšuje. Je pravděpodobné, že se četnost vln veder zvyšuje ve velké části Evropy, Asie a Austrálie. Je velmi pravděpodobné, že vliv člověka přispěl v celosvětovém měřítku k pozorovaným změnám v četnosti a intenzitě denních teplotních extrémů od poloviny 20. století. Je pravděpodobné, že vliv člověka v některých lokalitách více než zdvojnásobil pravděpodobnost výskytu vln veder. Se střední spolehlivostí lze konstatovat, že v některých oblastech pozorované oteplení zvyšuje lidskou úmrtnost spojenou s vysokými teplotami a snižuje lidskou úmrtnost spojenou s nízkými teplotami.

Je pravděpodobné, že je na pevnině více oblastí, ve kterých se četnost silných srážek zvyšuje, než takových, kde se snižuje. Nedávná zjištění rostoucí tendence extrémních srážek a průtoků v některých povodích poukazují na větší rizika povodní na regionální úrovni (střední spolehlivosti). Je pravděpodobné, že extrémní stavy hladiny oceánu (například při vzdutí v bouři) se zvýšily od roku 1970, a to především v důsledku rostoucí střední hladiny oceánu.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat