Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_atinská Amerika_ižní Korea_ih Prahy_odkarpatská Rus

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
čekajepodmíněnachytnuvuložitodpovědětdobýt

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Nervózní Alena, jež už byla strachy bez sebe, ohlásila Antonínovo zmizení na policejní ústřednu.

Velká písmena: státy, oblasti

Dánské _rálovství

Kk

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Založení města si (Tábor)obyvatelé připomínají slavnostním průvodem.

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
odjinudnadarmotrochuvíce

Teorie velkého třesku

Leonard přišel domů dřív kvůli návštěvě.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPu časuexercise_rozbory-pup

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Pohádku, o _ jsme si ve škole povídali, jsem slyšela poprvé.

nížjíž

Přejatá slova: souhlásky

na po_ici

zs

Čárky v souvětí: speciální případy

K vodě půjdeme po obědě, až bude větší teplo.

Různé výskyty I/Y

Rozporuplný Kainar

Po nás_lném uzavření v_sokých škol se Josef Kainar přestěhoval k otc_ do Řepiště u Ostrav_, kde pracoval zpočátku na p_le. Ve čtyřicátých letech se v_pjal k prvnímu vrcholnému v_konu, Nov_m m_tům. Touto sbírkou básní se zařadil k halasovské generac_, kterou tvořil_ spisovatelé jako Jiří Kolář či Josef Hiršal. V roce 1949 jakob_ vys_pal z rukávu sat_ru Ubu se vrací, která se však dočkala jen šesti repr_z. Ke Kainarov_m nejslavnějším básním patří dodnes „Stříhal_ dohola malého chlapečka“. Tato i další známé básně se později dočkal_ zhudebnění a stal_ se součástí školní četb_. Kvůli básníkově angažmá v rozl_čných stranických funkcích se o vztahu jeho čtenářů ke Kainarov_ dá trefně použít parafráze slavného verše „miloval_ ho, jen když ho měl_ rádi“.

Velká písmena: budovy, stavby

_lzeňská dálnice

Pp

Psaní n/nn

mluvit ply_ě anglicky

nnn

Shoda přísudku s podmětem

Cesta středem Země

Na severním pólu bylo nehezky. Ledy tál_ a lední medvědi seděl_ v kruhu a rokoval_. Medvědice, protože ty jsou obecně rozumnější než medvědi, navrhoval_, aby všichni svorně opustil_ severní pól a vydali se hledat mráz a sníh na jih. Medvědi si ťukal_ na čelo a medvíďata nevěděl_, na čí stranu se přiklonit. Medvědi se rozdělil_ do skupinek, a ty pak ještě dlouho probíral_ všechna pro a proti takové výpravy. „Byl_ bychom první medvědi na jižním pólu, měl_ bychom led a sníh a nemusel_ se bát o budoucnost,“ uzavřel nakonec hlavní medvěd. Medvěd Míša a medvědice Bína souhlasně pokyvoval_. Druhého dne tedy začal_ uprostřed pólu kopat tunel, kterým se měl_ podle všeho dostat až na jižní pól. Byl_ to úplné galeje. Medvíďata od samého kopání bolel_ packy. Dny míjel_ a tunel nebyl stále hluboký ještě ani pět metrů. Jednou ráno se ale věci dal_ do pohybu. Objevil_ se ledoborci a na pevninu vystoupil_ bílí muži. Vysvětlil_ medvědům, že se z jednoho pólu na druhý prokopat nemůžou, a přesvědčil_ medvědy, aby s kopáním přestal_.

Přívlastek shodný a neshodný

Kouzelnou hůlku nepustila.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_abí létosvátek _ušičky_aro_arneval

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Buď to vzdají ještě v noci, nebo k ránu.

Zkratky

Viděli v pavilonu lvy, tygry _

atd..atd.

Přísloví

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře.

Spřežky

Zazvonil a _ utekl.

po tépoté

Délka samohlásek: i/í

pes hon_cí slepice

ií

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Polabská _ížina

Nn

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

různé druhy pta_tva

tsc

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_ékárna U Milosrdnýchlékárna _ Madonnydům U _vou slunců_inárna Orlík_ivnice Pegas

Skloňování podstatných jmen

pod okn_

yama

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
_panělský sál_ladislavský sál_alý sál_rezidenstský salonek

Určování příslovcí

Hermiona musela honem odstrčit stranou svou pomerančovou šťávu.

Příslovce

Psaní s/z na začátku slova

Černý pátek

Ráno přišel Petr do školy se _požděním poté, co si _pletl číslo autobusu. Po cestě _mokl a málem ho _razilo auto. Na chodbě školy se navíc smekl a _padl. To by ale nebylo to nejhorší. Když vletěl do třídy, _trhl se hluk – Petr byl totiž děsně _mazaný, vypadal jako koule z bahna. Navíc dostal poznámku, protože předchozího dne ne_mazal tabuli. Když na něj učitel _pustil proud výčitek, nejprve silně _bledl, pak _rudl a nakonec se doslova před učitelovýma očima začal _cvrkávat. To už nebyl ten _pupný Petr, který se dokázal _kamarádit s každým a který měl _ každého legraci.

Slova zastaralá (archaismy)

běsitidlouho trvajícíbřitbankocetle
houstidrahnýgenerálzuřit
ostříbankovkakéžhrát na hudební nástroj
bicyklbodejjeneráljízdní kolo

Skloňování přídavných jmen

nejtrp_í plody

čš

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
_árodní třídaMasarykovo _áměstí_ojanovy sadyulice U _arku

Harry Potter: slovní druhy

Kolona kočárů se s hrkáním a rachotem rozjela.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
rozmyslel semydlitvyprat

Velká písmena: města, části měst, ulice

Masarykova _lice

uU

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před _otelem _rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově _lavního _ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část _radu _pilberk, zde Katedrála _vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha _taré _adnice, okno z jedné z budov _agistrátu města Brna, průhled _ěnínskou _ranou, kus stromu před _azilikou _anebevzetí _anny Marie a ještě _ostel _ejsvětějšího _rdce _áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje _ila _ugendhat.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malé písmenoVelké písmeno
Rychlebské _ory_elikonoční ostrovVeľké Hincovo _leso_rubý JeseníkTichý _ceánDrahanská _rchovina

Slovesný vzor

BereUmřeTrpíSází
stlátmřítdunětporozumět

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore_, ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl_ v rámci svého studi_. Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat_ – 20. červen. Do tohoto dat_ by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide_ a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax_ na letiště a odletí do tajemného Or_entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat_, Plat_ a Aristotel_. Chtěla by poznat kolébku naší civili_ace, místo, kde Sofokl_ napsal svá dram_. Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém_ číslo 1.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

nenechavý

PředponaKořenPříponaKoncovka

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
baví se (dobře)vymysleli sivyhni sepopletli bychombyl poškrábánbylo rozhodnuto

Simpsonovi

Doktor Dlaha se často směje v nevhodných okamžicích.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu časuPu míry

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobu
tudysemnikdypořádněhůř

Čárky v souvětí souřadném

K velkým výkonům ho poháněla vidina výhry, poctivě trénoval.

Čárky v souvětí s více větami

Ležela na zemi a vypadala zmateně, měla hypoglykemický záchvat, ale naštěstí netrvalo dlouho a kolemjdoucí jí pomohli.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ibetští mniši

tT

Příslovečné určení

Čarodějka zamířila přímo k nim.

Pu způsobuPu místa

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Kontaktujte sekretářku ředitele paní Malínkovou.

Čapek: Dášeňka

Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek, a že budeš dávat pozor.

Přejatá slova: samohlásky

pof_dérní nápad

iy

Slovesný způsob

Rozkazovací způsobOznamovací způsobPodmiňovací způsob
dělejpospěšme sirozsvítilneupletli byste

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_liška_pěvák_arevna KateřinaKryštof _olumbus_runo

Velká písmena: dny, období, události

bílý _eden

lL

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM