Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Na dovolenou letos pojedeme buď autem, nebo letadlem.

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
zítradětskyúplněmnoho

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ízké Tatry_tředozemní mořeSeverní _edový oceánMoravský _rasostrov Svaté _eleny_rancouzské Alpy

Velká písmena: budovy, stavby

Divy světa: dvakrát

Už jste někdy slyšeli, že existují původní a novodobé divy světa? A víte, které to jsou? Pojďme se na ně podívat. Na původní seznam divů světa patří _gyptské _yramidy v Gíze, slavné _isuté zahrady _emiramidiny, Feidiův _eus v Olympii, _rtemidin _rám v Efesu, _auzoleum v Halikarnassu, _hódský _olos a _aják na ostrově Faru. A jaký je seznam novodobých divů světa? Patří tam zřícenina mayského města _ichén Itzá, _ocha Krista _pasitele tyčící se nad městem Rio de Janeiro, _elká _ínská zeď, ruiny inckého města Machu _icchu, jordánské skalní město _etra, římské _oloseum a indický pomník v Ágře _ádž _ahál.

Velká písmena: města, části měst, ulice

_línští podnikatelé

Zz

Čárky v souvětí: speciální případy

Kéž vám budou hvězdy svítit na cestu.

Přívlastek shodný a neshodný

Nad hlavou se sbíraly těžké temné mraky.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Slovesný vzor

BereMažeKryje
ustlatlízathráthnítzrát

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
skonalnezaplatili bysledujmezapištenarodí se

Zkratky

nějaký dravec, _ káně

ku př.kupř.

Skloňování podstatných jmen

boty s podpatk_

yami

Druhy vedlejších vět souhrnně

Dříve než mohl kdokoli mrknout, objevil se člověk s velkou taškou.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpuzpusobVV doplňková

Velká písmena: dny, období, události

_elikonoce

Vv

Určování příslovcí

Počkej, budeme uvnitř.

Příslovce

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
nahoruvpravotišetajemněodbojněvelmi

Přísloví

Snídani sněz sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej nepříteli.

Čárky v souvětí s více větami

Plamínky jí v očích jen hrály a nařasená sukně jí splývala okolo kotníků, když se k němu naklonila.

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci _měny _valil na hlavu balvan. _pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme _kočili do auta a předjížděli auta _prava, _leva. _pěchali jsme _krátka, jak se dalo. Až když se _jíždělo ke kamenolomu, _pomalil jsem. Marie sice _kučela bolestí, _koušela ale _tát. _hodli jsme se, že sami toho moc ne_vedeme. Jen _těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka _pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl _poleh.

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ižní Súdán_ápadní Čechy_everní Karolina_ýchodní Evropa_ižní Amerika

Délka samohlásek: i/í

krout_cí moment

ií

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
Jižní _ěstoSlezské _ředměstí_ředměstí PrahyMasarykova _tvrť

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_inohradské divadlo_ivadlo na Vinohradech_oupaliště Džbán_hata Vilemína_estaurace U Koudelků

Čárky v souvětí souřadném

Ti lidé nejsou děti, rozhodují se sami za sebe.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

souhvězdí _ersea

pP

Harry Potter: větné členy

Čokoládové žabky byly velice dobré.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněkPu míryPu způsobu

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „_emůžeš projít, Frodo_ Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě: _rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“ _ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“ _adil jim pobledlý Gandalf, _tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe_ Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně: _Co se děje, pane Frodo_ Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „_ic se neděje, Same_ protřel si oči a dodal, „_o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“ _eptal se Sam. „A co tam máme_ chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“ _ekl Sam_je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Velká písmena: instituce, organizace

Honorární _onzulát Finska

Kk

Přejatá slova: souhlásky

neuró_a

sz

Teorie velkého třesku

Svatba ve Vegas je falešná.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přejatá slova: samohlásky

tr_logie

iy

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_otunda sv. Martina_aple sv. Anežkychrám sv. _arbory_hrám sv. Jiří

Čapek: Dášeňka

Dášeňka nic, jen poulí oči a třese ocáskem.

Simpsonovi

Vočko ve svém podniku pravidelné zákazníky.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

hr_ka oříšků

sst

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Úžasnou podporu poskytli svým hokejistům (Brno) fanoušci.

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_arel Veliký_áčelník_rincezna Diana_ozkomor_ásník Pablo Neruda

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Náhle jsem uviděla, jak se užovka nenápadně vyhřívá uprostřed silnice.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Poměry mezi hlavními větami

Nejenže přišel pozdě na naši schůzku, dokonce si s sebou přivedl i své děvče.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

V parku jsme pozorovali psy běhající z místa na místo.

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
dort se neselámousoukalpřipojil bys

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

V lese se ukrývala nebezpečí.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház_ po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal_. Nad pláží přelétal_ jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal_ opálením. Dívky obšíval_ nabírané rukávy a smál_ se. Nepochopil_ jsme, jak to holky myslel_. Janiny oči přitom tak zazářil_. Zamilovala se. Kluci se ukryl_ do chaty a něco chystal_. Dveře se přitom větrem zavíral_. Děvčata a chlapci se rozhodoval_, koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil_ poslušnost, ale matky přesto hořekoval_. Děti se teď hlás_ samy okolo poledního. Některé dokonce dostal_ úpal.

Příslovečné určení

Simpsonovi nosí do kostela sváteční oblečení.

Pu místa

Slova zastaralá (archaismy)

lesníkplevelfořt
diabolickýděviceuniforma
mundúrdívkaamant
býlíďábelskýmilenec

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

k jej_m románům

ií

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Bylo ovšem mnoho chvil, kdy mi bylo spíš do pláče.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Harry Potter: slovní druhy

Fred s Georgem se otočili.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: budovy, stavby

kaple _v. Anežky

Ss

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ídeňák

Vv

Skloňování přídavných jmen

o naš_ch přátelích

íi

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
čekajechytnuvzastavenouložit

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Psaní n/nn

celozr_ý rohlík

nnn

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
zamrznekupovatvidětuvařitdobojovatvychodit

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Dům, ve kterém bydleli, byl malý.

Různé výskyty I/Y

Napravo, nebo nalevo?

Čerstv_ ch_rurg se právě chystal provést operac_. Byl z toho na nerv_. Nerozpoznal totiž lev_ci od prav_ce. Rozechvěl_ lékař se pustil do práce. Spletl si ale prav_ a lev_ bok. Operoval v_borně, jen na špatné straně. V půl_ práce si to uvědom_l. Vyděšeně strnul a pak svůj om_l naprav_l.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

sedadlo

PředponaKořenPříponaKoncovka

Velká písmena: státy, oblasti

Papua-Nová _uinea

Gg

Spřežky

pamatovat _

na tonato

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_osvícení_ostina_iskotéka_oží hod

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM