Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Oblohu několik dní zakrývala nevlídná mračna.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: národy, skupiny osob

_usita

hH

Skloňování přídavných jmen

To byl snad nejmen_í tvor jakého viděl.

šč

Teorie velkého třesku

Sheldon se přirovnává k otrokovi.

PodmětPřísudekPředmět

Velká písmena: města, části měst, ulice

_ábřeží Bedřicha Smetany

Nn

Druhy vedlejších vět souhrnně

Poněvadž nemám kanady a neznám písně z pamp, vyloučili mě z osady.

Věta hlavníVV příslovečná příčinnáVV příslovečná přípustková

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul   jeden za druhým. Nárožími zněl   revoluční písně. Za štíty se objevil   těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval   dění a započal   demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil   střetům. Všechna města úpěl   pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval   hesla, která vyzýval   ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval   na chalupy. Demonstranti překročil   obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil   . Nakonec přijaté smlouvy vedl   k uzavření příměří.

Velká písmena: dny, období, události

_osvícení

Pp

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
zastavili byl vybrán

Příslovečné určení

Knihovnice výhrůžně zamávala péřovou prachovkou.

Pu způsobu

Čapek: Dášeňka

A do třetice všeho dobrého se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích.

Velká písmena: instituce, organizace

Velké písmenoMalé písmeno
_arlament_enát_oslanecká sněmovna_ongres (USA)lékařský _ongres

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
Valašské _eziříčíČeské _udějovice_ěsto ZlínKamenice _ad Lipou

Předmět (větný člen)

Tangua postavil všechny Apače k mučednickým kůlům.

Předmět

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
překlopíšchodit

Zkratky

zvýšení _ a prům. výroby

zeměd.zeměď.

Latinské fráze

reductio ad absurdummagna cum laudedůkaz sporem
historie učitelka životahlas liduzde jsou lvi
persona non gratavox populihistoria vitae magistra
hic sunt leonesnežádoucí osobas velkou chválou

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

pilné ža_tvo

cts

Citáty

Intelektuálové problémy řeší, géniové jim předcházejí. (A. Einstein)

Politika, historie

veřejně přístupné jednánírevolucesnášenlivost
vynucený pobyt v cizinětransparentnostmandát
oprávnění voleného zástupcerychlá změnatolerance
cenzurakontrola zveřejňovaných informacíexil

Význam slov: přídavná jména

vágní

fakultativní
lukrativní
irelevantní
relativní

Velká písmena: instituce, organizace

_nihovna Jiřího Mahena

kK

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobu
nahořebrzypilně

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Šlo mu to lépe, než jsem si myslel.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Přejatá slova: souhlásky

peroxi_

dt

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol   mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez   by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul   , ale nesmíme zapomínat ani Perse   . Samotný Zeus byl synem titána Kron   a jeho manželky. Matka ho před Kron   musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose   don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm   , který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist   původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád   potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs   , boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém   řady knih i f   lmů.

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Lyže, které dostal na Vánoce, už zničil.

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Zpozorovala Petru, jak se snaží nenápadně zmizet.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Délka samohlásek: i/í

modl_cí knížka

ií

Předpona, kořen, přípona, koncovka

doplnit

PředponaKořenPříponaKoncovka

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
oblékli jsme seučili jsme sebobtnalčístvykouzlit

Velká písmena: budovy, stavby

dům _ Tří housliček

Uu

Velká písmena: budovy, stavby

_ibeňský most

Ll

Přívlastek shodný a neshodný

Homer v hlavě zaraženou voskovku.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Jazyk a literatura

Psal všechny SMS bez   , nechtělo se mu psát háčky a čárky.

Jeho přízvuk nesl stopy bavorského   , ale stejně tak mohl být třeba ze Švýcarska.

Procvičíme si stupňování   : dobře, lépe, nejlépe nebo tiše, tišeji, nejtišeji.

Některá slova vyvolávají mnoho pozitivních i negativních   .

dialektuasociacídiakritikyadverbií

Párové hlásky: mix

jít pě_ky

šž

Doplněk

Zajatec zaječel jako pominutý.

DoplněkPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_apkovy romány_etrova kniha_rněnský kostel_adův obraz_adovský výjev

Kultura a hudba

Lašská taneční píseň tvoří podstatnou část hudebního   Moravy.

Křižáky vylekal hlasitý zpěv husitského   .

Po přečtení   knihy jsem najednou vše pochopil.

Základní rytmus   je slow-slow-quick-quick.

foxtrotuchoráluepilogufolkloru

Přejatá slova: mix

technické l_ceum

yi

Příslovečné určení

Tangua postavil všechny Apače k mučednickým kůlům.

Pu místa

Vyjmenovaná slova: mix

vaječný l_kér

iy

Velká písmena: mix místa

_růmyslový palác

pP

Skloňování a časování: mix

Litoval j_ i jejího bratra.

ií

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_odyjí_obaltí_orýní_ižní Evropa

Předměty, věci

Stiskl tlačítko, pak prsty přikryl   , aby ztlumil zvuk.

Světelné poměry se změnily, jako když se v divadle rozsvítí   .

Do kontejneru lze vhazovat i opotřebované drobné elektrospotřebiče, které obsahují baterii nebo   .

Vyžaduje to vhodné místo s odsáváním,   a stříkací pistoli.

reproduktorakumulátorreflektorkompresor

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_ředsálívelký sál _udolfina_rcadlový sál_ytířský sál

Psaní s/z na začátku slova

_tlouct psí boudu

sz

Druhy vedlejších vět souhrnně

Sklopil hlavu, jako by ho to všechno ještě stále tížilo.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná způsobová

Skloňování podstatných jmen

následky traum_

atua

Nářečí: brněnský hantec

hrnót krtkem na Slintáč

hokna
betla
svišť
brajgl

Zdvojené hlásky: mix

královi podda_í

nnn

Přísloví

Není všechno zlato, co se třpytí.

Čárky v souvětí: speciální případy

Celé svátky nic nepozřel, až začátkem nového roku.

Velká písmena: státy, oblasti

Spojené státy _merické

Aa

Velká písmena: mix lidé, čas

První čtení

Můj obdiv k literatuře trvá už odmalička, kdy jsem potají s baterkou pod dekou prožíval všechna dobodružství   edvídka   ú nebo poslouchal vyprávění o   akové   anence. Když jsem byl starší, vstoupil jsem do   unáka a stal se ze mě   kaut. V té době jsem četl   oglarovy   ochy od   obří   eky či napínavé příběhy z období   tředověku. Nejvíce mě uchvacoval život   icharda   vího   rdce a osudy   řemyslovců. I když i vyprávěnky ze života   ndiánů a   skymáků měly také něco do sebe. Naopak doba   lžbětinská mi tak fascinující nepřipadala. Když jsem pak na   ežíška dostal   iráskovy   taré pověsti   eské, staly se na dlouhou dobu mojí   iblí.

Ekonomika

Poslední   eura a dalších evropských měn vůči americkému dolaru měla na revizi největší dopad.

Předložená   rozvoje firmy nebyla přijata s nadšením.

U mnoha pracovníků je patrná slabá   .

Je důležité vědět, jakou možnost   mají ti občané, kteří součástí samosprávy nejsou.

motivaceparticipacedevalvacekoncepce

Psaní n/nn

výmě_á jednotka

nnn

Móda, jídlo, společnost

Maminka připravila výborné srnčí   s rýží.

V italské restauraci jsem si objednal houbové   .

Už jste určitě na pultech pekařství zahlédli   , plněné italské sendviče.

Když ve vlaku začal pojídat   , všichni se rozhlíželi, odkud pochází ten ostrý puch.

raviolipaniniragúromadúr

Číslovky a mezery

_ návštěvník

tisícíosmistýpadesátýtřetítisící osmistý padesátý třetí

Přejatá slova: mix

pedik_ra

úů

Poměry mezi hlavními větami

Buď ho obviňte, nebo ho propusťte.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Politika, historie

Po ukončení studia historie a   se oženil.

Nálezy hedvábných oděvů patří dvěma významným příslušníkům   ze státu Čchu.

Snímek ukazuje, že komunistická   sloužila v normalizaci jedinému cíli.

Většina okresních poradních orgánů nezaznamenala žádné výrazné známky rasismu,   nebo diskriminace.

ideologiearistokraciepolitologiexenofobie

Přímá řeč

Liška

Malý princ se toho dne setkal s liškou.   Dobrý den, kdo jste   zeptal se. Liška jen mávla ocáskem, poodběhla a z bezpečné vzdálenosti odpověděla: „   sem liška. Copak ty jsi nikdy neviděl lišku   „Ne, na mojí planetě rostou jen baobaby a jedna květina,“   osmutněl, jak se na ni rozpomenul a pokračoval, „   le lišky tam neběhají. U mě je vše maličké   Liška odvětila:   ha, tak to asi ani nevíš, že jsem plaché zvíře.“ „Co znamená plaché?“   těl vědět Malý princ. „To je to, když na tebe mluvím takhle z dálky, protože se k tobě bojím přiblížit   vysvětlila ochotně liška. „Aha,“   ydechl Malý princ   ale já nejsem zlý. Neboj se mě.“ Liška na to: „   o by sis mě musel nejdřív ochočit. Pak bych se nebála.“ Malý princ vykulil očka: „Ochočit? Co je to   „To je, když k sobě začneme mít důvěru a vytvoří se mezi námi citové pouto   začala vysvětlovat liška, „   dyž z mnoha lišek budu pro tebe jen já ta jediná liška a ty pro mě jediný Malý princ.“

Význam slov: podstatná jména

polyfonie

katarze
kolaborace
insolvence
asociace

Čárky v souvětí souřadném

Takové zvíře je choulostivé, na dešti zůstat nemůže.

Zkratky

V lesích žijí lišky, jeleni, jezevci _

a. j.aj.

Slovesný vzor

NeseProsíTrpí
odnéstvozitposadit sehledětslzet

Velká písmena: města, části měst, ulice

_stecká demonstrace

úÚ

Velká písmena: lidé, jména

_rněnský kostel

Bb

Čárky v souvětí s více větami

Každý ocení, pokud se budeš snažit, abys byl nejlepší.

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Právě proto, že mě chce zastrašit, jsem klidný jako Buddha.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková

Význam slov: slovesa

oscilovat

reponovat
preferovat
respektovat
reprodukovat

Simpsonovi

Úhlavním nepřítelem Bárta je Levák Bob.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Spřežky

Sláva zašlých časů

  se vyčasilo.   se ale příliš neoteplilo, a   se letos   muselo pořád topit.   dřeva byl nedostatek –   správce panství obcházel lesy přichystaný penalizovat broky každého, kdo sbírá   dříví. Dědeček seděl před chalupou a vzpomínal, že   to tu vypadalo jinak. Šlechta ze zámku nechodila mezi lid tak   jako dnes a   se zastavili na kus řeči i tady
ve mlýně. Dědečkova tatínka si tu totiž každý vážil, protože mu   tolik nezáleželo a byl ho ochoten věnovat každému notný kus. Byl to   moudrý muž.   byl velmi zbožným člověkem a svou náruč křesťansky otevíral každému, kdo se ocitl   .

Harry Potter: větné členy

Ve svitu svící na stěnách zářily jeho fotografie.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPu místa

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Pospěš si, nebo ti ujedu.

Koncovky: mix

netrpěliv_mi posunky

ýí

Slova zastaralá (archaismy)

čamrdalékárnalidstvo
člověčenstvoblankytknoflíkapatyka
bonmotmilýačkolimilený
vtipčíšepohárjasně modrá barva

Velká písmena: budovy, stavby

Divy světa: dvakrát

Už jste někdy slyšeli, že existují původní a novodobé divy světa? A víte, které to jsou? Pojďme se na ně podívat. Na původní seznam divů světa patří   gyptské   yramidy v Gíze, slavné   isuté zahrady   emiramidiny, Feidiův   eus v Olympii,   rtemidin   rám v Efesu,   auzoleum v Halikarnassu,   hódský   olos a   aják na ostrově Faru. A jaký je seznam novodobých divů světa? Patří tam zřícenina mayského města   ichén Itzá,   ocha Krista   pasitele tyčící se nad městem Rio de Janeiro,   elká   ínská zeď, ruiny inckého města Machu   icchu, jordánské skalní město   etra, římské   oloseum a indický pomník v Ágře   ádž   ahál.

Přejatá slova: souhlásky

di_ident

zs

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_léčná dráha

Mm

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPřechodníkPříčestí trpné
býtsmějíc sedohnánipřepadnuvše

Velká písmena: státy, oblasti

_luknovský výběžek

Šš

Velká písmena: národy, skupiny osob

_kvádorci

Ee

Určování příslovcí

Papušík se rozštěbetal ještě rozčileněji než předtím.

Příslovce

Jazyk a literatura

rozhovor! , . ? „“ / : - ( ) ...indikativ
melodie řečijinotajobrazné, symbolické vyjádření
oznamovací způsobinterpunkceinfinitiv
interviewneurčitý tvar slovesaintonace

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_dvent_tvrtek_ánoce_odzim_vátek práce_elikonoční pondělí

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Překvapuje , jak za ním všichni běháte.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: mix místa

Pyrenejský _oloostrov

Pp

Skloňování a časování: mix

pomohli by_

ste jste

Kultura a hudba

dynamikaveselohraobrázkový seriál
zábavní podnik s programemkomediekomiks
filmové uměníkabaretkakofonie
zvuková intenzitanelibozvučnostkinematografie

Teorie velkého třesku

I přes nepřízeň počasí jde dnes Leonard na rande.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místaPu časuPu přípustky

Čárky v souvětí: speciální případy

Ke splnění tvého úkolu zbývá jen to, zvládnout doktorské zkoušky.

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si   těžoval, že mu někdo   cizil pero. „Už druhý den mě   užuje představa, že se   chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale   e svých snah o dopadení zloděje   levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní   týskalo.   trávil hodiny   važováním možného pachatele.   tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne   týkal s kamarády, ale   „podezřelými“. Zločince   patřoval všude. „Kdo   koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí   končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě   pasilo, neboť pero se   krývalo na dně šuplíku ve stole.

Lidé

  je ten, kdo se něčemu věnuje ze záliby, ne z povolání.

  má nevyšší hodnost u válečného námořnictva.

  odmítá politickou moc a centralizaci.

  je velmi neobyčejně činný ve věcech veřejného života.

AdmirálAktivistaAnarchistaAmatér

Skloňování zájmena jenž

Moře, tolik miloval, se na něj hněvalo.

Význam slov

faux pas

komfort
expert
inovace
integrace

Čárky v souvětí s více větami

Nejdřív se rozcvičil a pak se vrhnul na trénink přemetu, protože s ním ještě pořád trochu zápolil.

Přechodníky

(Přinést, přechodník minulý) list, čekal na odpověď.

Přísloví

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Slova zastaralá (archaismy)

diabolický

mundúr
bol
bicykl
kocanda

Lidé

mechanikléčící se člověkučitel
kantorlaikpacient
opravářgladiátorbojovník
neodborníkpediatrdětský lékař

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Herci Jean Gabin nebo Vincent Cassel jsou (Paříž) rodáci.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

dívka, je_ je nebojácná

ž

Vlastnosti lidí a předmětů

Přešlápla jsem,   a nejistá, jak to napravit.

Byla jsem velice   a v jednom kuse jsem pletla text.

Před chalupou stála   stařenka.

Najednou byla odměřená a   na slovo.

skoupávetchározpačitároztržitá

Lidé: akce, vztahy

Vždycky se ráda předváděla a   .

Vážně jste celou situaci   .

Potom ještě naposled celý byt prošla a   .

Celou cestu ho nelítostně   .

zkontrolovalakritizovalazkomplikovalakoketovala

Přejatá slova: samohlásky

gramof_n

oó

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
předpokládámpřestali jsmenebude bručetzabručel byzabruč

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
zatmění _lunce_upiterpřistání na _ěsícinitro _eměsouhvězdí _ersea_lunce pěkně svítívykopat díru do _emě_ěsíční svit

Velká písmena: dny, období, události

_en díkůvzdání

Dd

Čapek: Jak se co dělá

V ansámblu vypukají epidemicky chřipky, angíny, zápaly plic, záněty pohrudnice, slepá střeva a jiné úrazy.

Přejatá slova: samohlásky

m_nie

aá

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Dědeček má zachovalou německou válečnou uniformu.

Spřežky

stroj je _

provozu schopnýprovozuschopný

Věda, medicína, technika

přizpůsobeníumělý spáneknarkóza
diagnózatransformacehibernace
syntézapřeměnazimní spánek
shrnutíadaptacerozpoznání nemoci

Různé výskyty I/Y

Mrštíkovi v Divákách

Otec bratří Mrštíků zajistil všem sv   m s   nům kvalitní vzdělání. Zatímco Vilém navštěvoval g   mnázium, Alois přestoupil z nižš   reálky na učitelský ústav, což mu nakonec v   neslo zaměstnání s defin   tivou. V roce 1901 se Alois oženil s Marií Bezděkovou z Kob   lí. Tou dobou b   dlel v moravských Divákách, kde si koup   l dům se včel   nem i jeho bratr. Brz   zde sourozenc   založil   knihovnu a počínaje rokem 1893 se sem sjížděl   četní umělc   z celé Morav   , čímž se Diváky stal   v   znamným centrem kultury. Vrcholem společné tvorb   obou sp   sovatelů bylo nepoch   bně realist   cké drama Mar   ša, ačkol   i sb   rka pov   dek Balvínkov   ženy má dodnes své kouzlo.

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
nahořerychlemíňznačně

Spřežky

kocour _

odnaprotiod naproti

Velká písmena: mix lidé, čas

_eherezáda

Šš

Harry Potter: slovní druhy

Meč pro něj byl ovšem příliš dlouhý.

Podstatné jménoPředložkaPřídavné jménoPříslovceSlovesoSpojkaZájmeno

Přívlastek shodný a neshodný

Famfrpálový tým Nebelvíru dnes zaručeně vyhraje.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: mix lidé, čas

na svátek _šech svatých

vV

Větné členy obecně

Výsledek zavání bezskrupulózním jednáním agentury.

DoplněkPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Lidé žijící na vesnici jsou přívětivější.

Určování zájmen

Ach, kdyby to věděla moje paní.

Zájmeno

Větné členy obecně

Škola ve Springfieldu byla původně navržena jako sklad pro solené maso.

DoplněkPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPu způsobu

Nářečí: brněnský hantec

budkadívat sešťabajznaplatit
hezká holkačubrnětukrástněco veřejně říct
hlavabazmekcálovathóknót do placu
donéstdovalitkrám (věc)šlohnót

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM