Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
Malá _trana_inohrady_tvrť Židenice_loubětín

Čárky v souvětí s více větami

Vyrostl z krátkých kalhot a maminka mu je odmítala přešít, takže si na další den naplánoval, že si koupí nové.

Teorie velkého třesku

Kluci se účastní Howardovy rozlučky se svobodou.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
Václav _avel_lukovník_níže František Telek_eherezáda_ojín Kefalín

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobu
zprostředkaodpolednebezvadněpořádně

Velká písmena: státy, oblasti

Malé písmenoVelké písmeno
_ýchodní Morava_everní Kypr_everní Rusko_everní ledový oceán_ižní Korea

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

ostrov Svaté _eleny

hH

Velká písmena: budovy, stavby

_aple sv. Anežky

Kk

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Slova zastaralá (archaismy)

ředitelstvížaldirekce
bolloutkapimprle
hostinec mimo obecčočkačočovice
bydloživobytíkocanda

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
rostepopoběhlsmekne

Čárky v souvětí: speciální případy

Ale coby, jen vymetám krb!

Různé výskyty I/Y

Láska bez masky

Námět spalujíc_ lásky b_l v komedii dell’arte skutečně trvanliv_m zdrojem inspirace. Nesměl_ milenc_, nemající pom_šlení na nic jiného než na vztah rodíc_ se mezi nim_, tvořil_ ostrý kontrast k odkvétajíc_m a životem protřel_m rodičům. Boj Isabell_ a Florinda – t_pizovaných postav zamilovaných – proti zvůl_ osudu je starším_ rodu glosován zpravidla shov_vavě a s vůl_ pomoci. Kostým_ měl_ herci v těchto rol_ch elegantní a slušivé, ovšem bez obv_klých obl_čejových masek. Jejich l_rické výstup_ dostávaly záh_ pevnou podobu a byl_ korunovány pěkným_ slovními obraty, které odpovídal_ dobovému jaz_ku.

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Skladba Vltava, kterou jsme právě slyšeli, se nám zaryla svými půvabnými melodiemi.

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Na _taré vinici

Ss

Zkratky

podepsáno v září _

r. 1954r 1954

Předpona, kořen, přípona, koncovka

vyhlídka

PředponaKořenPříponaKoncovka

Určování příslovcí

Výtah namáhavě kodrcal vzhůru.

Příslovce

Harry Potter: slovní druhy

Ach, kdyby to věděla moje paní.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Kapli zrekonstruovali (Všenory) obyvatelé svépomocí.

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPříčestí trpnéPřechodník
býtpodmíněnapočítatupředenopolknuv

Přímá řeč

Liška

Malý princ se toho dne setkal s liškou. _Dobrý den, kdo jste_ zeptal se. Liška jen mávla ocáskem, poodběhla a z bezpečné vzdálenosti odpověděla: „_sem liška. Copak ty jsi nikdy neviděl lišku_ „Ne, na mojí planetě rostou jen baobaby a jedna květina,“ _osmutněl, jak se na ni rozpomenul a pokračoval, „_le lišky tam neběhají. U mě je vše maličké_ Liška odvětila: _ha, tak to asi ani nevíš, že jsem plaché zvíře.“ „Co znamená plaché?“ _těl vědět Malý princ. „To je to, když na tebe mluvím takhle z dálky, protože se k tobě bojím přiblížit_ vysvětlila ochotně liška. „Aha,“ _ydechl Malý princ_ale já nejsem zlý. Neboj se mě.“ Liška na to: „_o by sis mě musel nejdřív ochočit. Pak bych se nebála.“ Malý princ vykulil očka: „Ochočit? Co je to_ „To je, když k sobě začneme mít důvěru a vytvoří se mezi námi citové pouto_ začala vysvětlovat liška, „_dyž z mnoha lišek budu pro tebe jen já ta jediná liška a ty pro mě jediný Malý princ.“

Přísloví

My o vlku a vlk za dveřmi.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ízké Tatry_tředozemní mořeSeverní _edový oceánMoravský _rasostrov Svaté _eleny_rancouzské Alpy

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_odzim_ánoční svátky_arní prázdniny_elikonoce

Skloňování podstatných jmen

má hlavu géni_

ea

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Nepoděkovala mu, a ještě se tvářila dotčeně.

Příslovečné určení

Náhle se zpoza stromu objeví Vinnetou.

Pu způsobuPu místa

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
tamvzadupomaluodbojněkolik

Přívlastek shodný a neshodný

Petty a Selma vydávají řidičské průkazy.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Čárky v souvětí souřadném

Setmělo se, zvedl se vítr, v dálce se blýskalo.

Přejatá slova: samohlásky

respekt_ve

íi

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_ámek Litomyšl_ámek Hluboká_urianova rozhledna_ozhledna Kohout

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byli nadšenipřipojil bys(mobil) se vybilbylo přeškrtnuto

Simpsonovi

Bart zachránil kariéru Šášovi.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Velká písmena: dny, období, události

_ostina

hH

Spřežky

Oběd chutnal _ i Tomášovi.

do koncedokonce

Slovesný vzor

BereUmřeProsí
žrátozvatprostřítzavřítvyčistit

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci _měny _valil na hlavu balvan. _pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme _kočili do auta a předjížděli auta _prava, _leva. _pěchali jsme _krátka, jak se dalo. Až když se _jíždělo ke kamenolomu, _pomalil jsem. Marie sice _kučela bolestí, _koušela ale _tát. _hodli jsme se, že sami toho moc ne_vedeme. Jen _těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka _pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl _poleh.

Psaní n/nn

uze_é maso

nnn

Přejatá slova: souhlásky

a_strakce

bp

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Šel na svatbu dívce, _ měl tajně rád.

jížjež

Čapek: Dášeňka

Hryzat, to je také to hlavní, co má Dášeňka na práci.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

ro_krtnout zápalku

š

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ociální demokrat

Ss

Délka samohlásek: i/í

bez výj_mek

íi

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Koupil si nové auto, červenou fabii.

Velká písmena: instituce, organizace

Velké písmenoMalé písmeno
_niverzita Karlova_arlova univerzita_eská univerzita_ilozofická fakulta

Skloňování přídavných jmen

zacházet hrub_ji

čeě

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul_ jeden za druhým. Nárožími zněl_ revoluční písně. Za štíty se objevil_ těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval_ dění a započal_ demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil_ střetům. Všechna města úpěl_ pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval_ hesla, která vyzýval_ ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval_ na chalupy. Demonstranti překročil_ obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil_. Nakonec přijaté smlouvy vedl_ k uzavření příměří.

Velká písmena: státy, oblasti

Na _ihu Evropy bude deštivo.

Jj

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
prali jsme serozsvítilztmavl byneupletli bysteskliďte

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM