Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: samohlásky

Přejatá slova: mix

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Slovesa

Slovesný rod

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesné tvary neurčité

Přechodníky

Slovesa: mix

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry vedlejších vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Význam slov: podstatná jména

Předměty, věci

Lidé

Móda, jídlo, společnost

Kultura a hudba

Politika, historie

Jazyk a literatura

Věda, medicína, technika

Ekonomika

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: přídavná jména

Vlastnosti lidí a předmětů

Přídavná jména: popis světa, věda

Význam slov: slovesa

Lidé: akce, vztahy

Přísloví

Přirovnání

Idiomy, ustálená spojení

Čtení: Čtení textů

Naučné a odborné texty

Wikipedie

Ovce Dolly

Ovce Dolly (5. července 1996 – 14. února 2003) byla prvním savcem úspěšně naklonovaným z tělní (tj. ani ze spermie, ani z vajíčka) buňky dospělého jedince. Do historie Dolly vstoupila 23. února 1997, kdy byl veřejnosti Skotským výzkumným ústavem potvrzen úspěšný pokus, který vedl její „duchovní otec“ profesor Ian Wilmut. O dva roky později bylo zjištěno, že buňky v jejím těle neodpovídají jejímu fyzickému stáří, ale spíše věku její genetické předchůdkyně – šestileté ovce.

Dolly přivedla za svůj život na svět šest zdravých jehňat. Na konci života ji sužovala artritida, tedy onemocnění, které je u takto starých ovcí neobvyklé, ale ne výjimečné. Jméno Dolly získala podle slavné americké country zpěvačky Dolly Partonové. Skupina vědců ve skotském Roslinově institutu ji totiž stvořila z buňky mléčné žlázy a nikdo si prý nedokázal vybavit působivější prsa, než jaká měla Dolly Partonová. 14. února 2003 byla Dolly utracena kvůli plicní infekci.

Jazykové prostředky

Elipsa

Elipsa (též výpustka) je vynechání části věty obsahující informaci, která je příjemci známa a bez níž větu dokáže zpětně rekonstruovat a pochopit. Výpustku v běžné řeči používáme velice často především pro zestručnění výpovědi (např. v odpovědích na otázku).

Populárně naučné texty

Černá díra

Na několika souběžně probíhajících tiskových konferencích po celém světě byl představen první snímek bezprostředního okolí černé díry. Jak se vlastně pořizuje?

Existenci černých děr předpověděly fyzikální teorie staré více než století, najít a pozorovat je ve vesmíru byl ovšem pro astronomy dlouho velký problém. Jak nepochybně víte, jde o objekty, které se vlastní hmotností zhroutí a vytvoří místo, kde v podstatě nic není tak, jak jsme z běžného vesmíru zvyklí. Jejich gravitace je natolik silná, že jim neunikne světlo ani jiné elektromagnetické záření, a tak představují temná místa ve vesmíru.

Astronomové tedy mohli černé díry vždy pozorovat pouze nepřímo. Například pomocí pohybu hvězd či jiné hmoty uvězněné na oběžných drahách kolem těchto extrémně hmotných objektů. Díky rychlosti oběhu hvězdy S2 kolem černé díry Sagittarius A* v jádru naší galaxie odhadujeme, že má hmotnost kolem čtyř milionů Sluncí. Z toho vyplývá, že průměr horizontu událostí, tedy místa, ze kterého se nevrátí ani světlo, je cca 24 milionů kilometrů, tedy sedmnáctkrát větší než průměr Slunce.

(Zdroj: idnes.cz)

Články, rozhovory, názory II

Rozhovor: Dan Ariely

Profesor behaviorální ekonomie a psychologie Dan Ariely dlouhá léta upozorňuje na chyby lidského úsudku. Zde najdete úryvky z jeho rozhovoru pro Forbes.cz.

Jinými slovy tedy říkáte, že pokud lidé chtějí zvýšit své dlouhodobé štěstí, měli by se lépe chovat k ostatním?

Dělání maličkostí pro ostatní nám přináší více štěstí, než na první pohled očekáváme. A mnohdy skutečně více, než když děláme něco pro sebe.

V jednom rozhovoru jste řekl, že pokud firmy chtějí zvýšit produktivitu svých zaměstnanců, neměly by na to nahlížet pouze optikou peněz. Co podle vás lidi v pracovním prostředí motivuje více než peníze?

Vědomí, že dělají na něčem smysluplném, pocit rovnosti, transparentnost managementu… Je toho spousta.

Jaká kritéria jsou tedy klíčová?

Jedním z nejdůležitějších je dávat lidem najevo, že je jejich práce důležitá. Pak je to třeba otevřenost nebo férovost. Klíčový naopak vůbec není například počet jednotlivých firemních pozic… Takové ty názvy, kterým nikdo nerozumí. (smích) Nebo kvalita nábytku v kancelářích.

(Forbes.cz)

Imaginární slova

Amflovač

Amflovač je přístroj na výrobu žamžotů. Jeho základní součástkou je muzing, který čašňuje přítek flunků do středu amflovače. Pokud nejsou flunky přiměřeně flixní, hrozí nebezpečí, že nebudou dočašňovány včas na správné místo a muzing se kroudne. Kvalitnější amflovače se vyrábí z tranktu, běžně se ale prodávají spíše výrobky trinkotové. Tranktové amflovače mají tu výhodu, že je lze spustit i na zpětný chod a využít je také na výrobu tožamžů.

Klimatické změny

Dopady změny klimatu

Důkazy pozorovaných dopadů změny klimatu jsou nejsilnější a nejkomplexnější u přírodních systémů. V mnoha oblastech měnící se srážky nebo tání sněhu a ledu mění hydrologické systémy a ovlivňují množství a kvalitu vodních zdrojů (střední spolehlivost). Mnoho suchozemských, sladkovodních a mořských druhů změnilo zeměpisné oblasti rozšíření, sezónní aktivity, migrační cesty, četnost výskytu, změnilo se také vzájemné působení druhů, a to v reakci na probíhající změnu klimatu (vysoká spolehlivost). Některé dopady na lidské systémy jsou také připisovány změně klimatu, s větším nebo menším podílem změny klimatu, kterou lze odlišit od jiných vlivů. Vyhodnocení mnoha studií, které pokrývají širokou škálu regionů a plodin, ukazuje, že negativní dopady změny klimatu na výnosy plodin byly častější než pozitivní dopady (vysoká spolehlivost). Některé dopady okyselování oceánů na mořské organismy byly přisouzeny antropogenním vlivům (střední spolehlivost).

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence