Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Složená přídavná jména

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Druhy přísudku

Podmět a přísudek: mix

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: slovesa

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: slovesa

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slovní analogie

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Povolání

Tituly, hodnosti

Charakteristiky osob

Pocity, nálady, vlastnosti

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Vlastnosti a popisy lidí

Lidé: mix

Nářadí

Vlastnosti a popisy předmětů

Předměty: mix

Sport

Rukodělné práce

Móda, společnost

Cestování, turistika

Dům, části domu, nábytek

Kultura a umění

Politika a historie

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Přídavná jména: popis světa, věda

Paronyma: přídavná jména

Slovní spojení

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence