Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Přesmyčky

otázkakostelstavbatrouba
geologoblakypoliceopilec
kobylabouratzátokaSimona
stolekosminasvatbaGoogle

Pán prstenů: slovní druhy

Legolas se usmál.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Vyjmenovaná slova po L

pel_něk

yi

Koncovky podstatných jmen: střední rod

S dopravními pravidl_ je méně nehod.

iy

Vyjmenovaná slova po P

Na schovávanou

Netop_ři hráli s tap_ry na schovávanou. P_kola byla u p_chlavého bodláku. Tap_ři si nakoupili p_tle s p_skem, za které se odcup_tali schovat. Znají totiž přírodop_s a ví, že netop_ři nevidí. Orientují se pomocí echolokace, tedy zachycování odraženého vlastního p_štivého tichého p_skání. Kap_tán netop_řího týmu ale není žádný p_tomec a tak se ještě před začátkem hry dovtíp_l, že jejich slepoty budou chtít p_šní tap_ři využít. Napsal tedy p_lně na pap_r dopis prodejcům p_sku, jestli by tap_rům neprodali p_tle s nějakou polní trávou či p_rem, přes nějž netop_ří p_skot narozdíl od p_sku pronikne. No, nakonec stejně nezvítězil nikdo, protože všem hráčům nějaký op_lý sudokop_tník sežral p_kolu.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

hrom_ a blesky

iy

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B_týšky bab_ce b_linkářka právě vyb_lila své b_dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob_tčí hlavu. Pozvala totiž Zb_ška. Hodiny právě odb_jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab_ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob_tka rozb_l okno. Z oběda nezb_lo nic a z okenního skla také ne.

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
perlavesnicesmrtlenost

Indicie zvířata

brkstrakazlodějkazačátečník
gorilazajícšnekJonáš
pokušitelvelrybahadpes
věrnostbodyguarddomečekhusa

Psaní bě/bje

Chvíle rozhodnutí

V_že malého m_sta odrážejí polední slunce a její pom_nkové oči se tiše sm_jí. Z okna v druhém patře hledíme op_t sm_rem k tmav_ zelené hradbě lesa. „Půjdeme?“ zeptá se m_. „Ještě ne, ještě jedno ob_tí,“ zní má odpov_ď. Sv_t se chv_je. Nechováme se rozum_, a proto nesp_cháme. Když pak konečně odcházíme, sv_řuje se m_: „Já už nechci zp_t, už dávno sm_řuji jinam.“

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n_ díval sebevíc. Venku projel krop_cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm_řitelný pocit, který by ani sebelepší čist_cí prostředek nevybělil. V chlad_cí nádobě došel led, pln_cí p_ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl_cí knížka ležela krabice s pap_rovými kapesníky. A zase ty myšl_nky jako hon_cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist_cí chodníky. Nap_chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri_lem.

Oznamovací, tázací, přací

Nezírám na tebe.

OznamovacíTázacíPřací

Určování přídavných jmen

Brumbálův odchod Harryho vykolejil.

Přídavné jméno

Psaní mě/mně ve slově

cizí m_na

ě

Určování příslovcí

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Příslovce

Vyjmenovaná slova po M

podm_nka

íý

Podstatná jména: pády

1. pád3. pád4. pád7. pád
duch(k) sluncikolébkuperem

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz_kovědy brz_čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz_kovědec. Kdyby se tak každý jaz_k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz_čky, které prodávali v Medovém ráji. Z_tra se ukáže. Bude muset vz_vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z_ma. Místností prolétl průvan. Sušený z_mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz_nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z_vl, vytáhl hůlku, aby z_skal čas reagovat na případného nepřítele.

Určování slovních druhů

Sousedův pes kousl.

Přídavné jménoPodstatné jménoZájmenoSloveso

Délka samohlásek: u/ú/ů

bez_čelná práce

úů

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm_str Přem_sl z Nezam_slic vym_slel jednou m_moděk takovou nesm_slnou věc. Aby prý se vym_til konečně všechen hm_z a m_šky, které se neustále ochom_taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm_stit do všech koutů m_stnosti dva dny staré pom_je. Ten nápad se vym_kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m_rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm_lil. Sluhové pak museli celý dům vysm_čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Určování sloves

Princezna prohlásila, že nechce žádného růžového jednorožce, ale raději pořádný luk a šíp.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S_lvestrovi neřekne nikdo jinak než s_čák. Ne že by snad byl S_lvestr s_čící had nebo měl špatné s_kavky (to s_ce má, ale to s tím vůbec nesouvis_), prostě dělá mas_vní neplechu. Každý měs_c natírá lepidlem náčiní v pos_lovně, schovává sestře s_lonky do krabičky od s_rek a s_pe s_korkám kus_ ps_ch granulí. Včera však potkal v pos_lovně S_monu, která ho popros_la, aby jí ukázal, jak je s_lný. Protože se S_lvestrovi S_mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s_ už týden ani sám nenas_pe müsli či neobuje v předs_ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s_čáka opravdu těžký život.

Slova protikladná (antonyma)

pamatovat siplakathbitý
upovídanýzapomenoutsmát se
neohrabanýspodekvrch
krátkýmálomluvnýdlouhý

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov_ štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov_ jednu z princezen drakov_. Králov_ dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov_. Ten dokonce vzal potají svému tatínkov_ koně, zavítal do kovářov_ kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov_ a vydal se do drakov_ sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov_ slíbil. Němečkov_ z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov_ vnučky zase prý viděly pošťákov_ stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov_ dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov_ pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov_ drakov_ a jeho první nov_ letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Vyjmenovaná slova po L

Neskutečná lahůdka

L_šák Karl_k sl_šel vypravovat o skutečné del_katese. Onou lahůdkou bylo l_dské l_tko. Ten den se strhl veliký l_javec. L_šák najednou sl_ší zvenčí vzl_kot. Vysl_dí malou Pavl_nku. Neváhá a odtáhne ji do nory. Sbíhají se mu sl_ny na šťavnaté dětské l_tko. Přibl_žil k němu tlamu, aby se zakousl. A pak se probudil.

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
kolostádočelokotělepení

Vyjmenovaná slova po P

p_tný

yi

Vyjmenovaná slova po S

má jednu neteř a dva s_novce

iy

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V_ndobona v_kolejil ve v_chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V_r. Vagony spadly do vody, rozv_řily hladinu a zvedly v_sokou vlnu, která se hnala až k V_škovu. To byl pov_k. V_ly, které v_jimečně nev_ly věnce ve své v_le jako obv_kle, ale v_peckovávaly s v_drami v_šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v_rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V_ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v_hrocené katastrofy a rozv_nuly své dlouhé vlasy. V_dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v_lích vlasů vytahovat a zdv_hat jednotlivé cestující i vagony za dna V_ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v_ly táborák do pořádné v_hně a nabídli v_stresovaným pasažérům pov_dlový záv_n, žv_kačku a v_šňové v_no. „V_te, to v_no je kouzelné, za chv_li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V_dni. Jen jeden nov_nář se podivil, proč má na své v_sačce několik rybích v_měšků.

Vyjmenovaná slova po S

s_kot

iy

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
sledujetestudujemecestujíkvílíchápu

Určování podstatných jmen

Snídani sněz sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej nepříteli.

Podstatné jméno

Koncovky přídavných jmen

Vrtěti psem

Jaký je vlastně ten ps_ život? Je skutečně tak oškliv_, jak praví rčení? Jen si to vezměte – ráno vás budí štěkáním a čumákem, jako by říkal: „Vstávej! Šup! Ty jsi snad ospal_?“ A nechápe, že v šest jsou lidé většinou ještě nevyspal_. To on je už s rozbřeskem čil_ a těší se na své hrav_ ps_ kamarády. Po venčení upírá do misky hladov_ pohled a čeká na poctiv_ kus jídla, který slupne raz dva, a zase na vás zírá. On by chtěl i páníčkov_ palačinky! A ne jen ty, dal by si ještě ten šunkov_ chlebíček, pomerančov_ džus a hověz_ nákyp. Tac_ jsou prostě všichni psi. Hlavně když je žrádlo a tepl_ pelech. Myslím si, že určitě horší by byl třeba život krav_, koz_ nebo třeba hus_, ale to už je jiný příběh…

V pavoučí síti: slovní druhy

Pomáhá matce s prádlem.

PředložkaPodstatné jménoSloveso

Vyjmenovaná slova po B

Hobit

„Hob_ti jsou b_tůstky drobného vzrůstu. Přeb_vají ve Středozemi.“ slab_kovala Adélka. Chtěla najít B_lba Pytlíka a jeho syna Froda. Ve snech ji totiž neodb_tně zlob_l jeden čaroděj. Každou noc ji nutil b_lit b_lé krávy na b_lo. A to dá rozum, dob_tek se přece nebarví. Jeden b_ček měl tak smutné oči, když se k němu rozb_hala se štětcem, že se rozhodla, že se nadvlády čaroděje musí zbavit. A v tom jí nemohlo pomoct žádné velké b_dlo. Upotřeb_la b_ spíš někoho osob_tě malého. Hob_ta. Ještě chvíli listovala hob_tí B_blí, pak si sbalila věci do batůžku a už jí neb_lo. Vydala se na cestu do Středozemě.

Psaní s/z na začátku slova

_koumat

zs

Narnie

Petr přidržel dřevěné dveře.

Pu způsobuPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPodmět

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

poškozené náprav_ auta

yi

Indicie ovoce, zelenina

námořníkova sílapředmět slupnutítřetí do partymaliny
fíkkřenořechEviny bikiny
cibulecitrónšpenátPopelčin trumf
trojice plovoucí na hladiněspouštěč brekufilm na sněhukokos

Vyjmenovaná slova po P

p_chavka

íý

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

MužPředsedaSoudce
lyžařnindžaprůvodce

Podstatná jména: pády

5. pád, j.7. pád, mn.jeleny
Sahaře2. pád, j.7. pád, j.
Pane soudce!Mimoň1. pád, j.
odvahy6. pád, j.sebou

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovceCitoslovce
štětecbabičkaněkamprrr

Určování pádů ve větách

Kolik gramů je deset deka?

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

šel jsem bo_

sz

Harry Potter

Harry by chtěl pozvat Cho na ples.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPřívlastek neshodný

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Věta hlavní

Jakmile se soused dozvěděl o lupiči, hned zavolal policii.

Věta hlavní

Dělení slov na slabiky

předložka

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
jdi ode __ to nevadídaroval _ topojď ke _

Velká písmena: města, části měst, ulice

_loubětín

hH

Psaní bě/bje

ob_dnávka

jeě

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb_la zv_klá čel_t proudu o takové s_le. Neopl_vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb_tek žactva s_ nemohla dovolit. Zb_něk se zachytil za v_klavý kmen a zůstal na něm v_set. L_ndu paní učitelka také nakonec díky svému v_bornému plaveckému umu v_táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol_kali, konečně v_dechli. Všichni se třásli z_mou a v_čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p_ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us_chat. V kuchyni jim uvařili v_tečný slep_čí v_var, který je zase postavil na nohy. Jen L_nda, Zb_něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v_rážku. Ve vzpom_nkách žáků nakonec největší hrůzy v_bledly a už teď se těší na další p_kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Vyjmenovaná slova po B

krab_ce

iy

Vyjmenovaná slova po M

zm_zel

yi

Různé výskyty I/Y

Z Deníku moderního fotra 2

Kromě lahv_ jaru a jiných žírav_n číhal_ na Čeňka v b_tě i hmatatelnější nástrahy. B_la tam například spousta rohů. Čeněk se mohl kdykol_ rozeběhnout a úm_slně na roh naskočit a nap_chnout se na něj (a on b_ to kl_dně udělal). Proto jsem zakoup_l takové malé gumové krytky na rohy. Vlna p_chy prostoup_la m_m tělem, když jsem si uvědom_l, jaký báječně odpovědný otec jsem. Vlna p_chy záhy odezněla, když Čeněk krytky strhnul a začal je okusovat.

Určování slovních druhů

Podstatné jm.skáčepes
ZájmenaPřídavné jm.kočičí
SlovesaPředložkyona
prvnínadČíslovky

Vyjmenovaná slova po V

v_róza je virová choroba

iy

Shoda přísudku s podmětem

Výprava

Vlakové soupravy zastavil_ u perónu. Vystoupil_ jsme a vydal_ se na túru. Zdálo se, že na vesnici již sklidil_ úrodu. Žnečky chodil_ bosé. Malý Lukáš se bál, že se počasí pokaz_. Toto děti hlás_ samy. Náhle kanci rozryl_ planinu. Přidal_ jsme tedy do kroku směr vrchol. Rozhledy z kopců bral_ dech. Stébla travin se ohýbal_ ve větru. Cestou dolů jsem viděl, že muže domů rozvážel_ trakaře. A protože jabloně plodil_ nádherné ovoce, jedno jsem si utrhl a nasedl na vlak domů.

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
ledoborcerokrohožukazovátko

Shoda přísudku s podmětem

Kameníci si pospíšil_ s prací.

yi

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

se zl_m mužem

íý

Slova souznačná (synonyma)

vědavůzsouhlasit
putovatnaukaauto
pomalývleklýdobře
cestovatbýt prosprávně

Určování slovních druhů

SlovesoSpojkyCitoslovce
pochutnat sitřebažejuchůbasta

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kočka

Kořen

Vyjmenovaná slova po V

v_myslel novou deskovou hru

yi

Vyjmenovaná slova po Z

tvářil se z_momřivě

yi

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
strašákhlemýžďvichřiceramenokřesadlo

Pán prstenů: slovní druhy

Za řekou na Východní polonině je půda pevnější.

SlovesoPřídavné jménoZájmenoPředložkaPodstatné jméno

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Předložky s/z

_ strany na stranu

zese

Psaní vě/vje

špatná pov_st

jeě

Určování slovních druhů

Markéta nechtíc pokousala Zuzku.

Podstatné jménoSlovesoPříslovce

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

pohá_ka

dt

Shoda přísudku s podmětem

Ve skleníku zrál_ první rajčata.

ay

Vyjmenovaná slova po B

cestujících letos ub_lo

yi

Velká písmena: lidé, jména

Hynek z _oděbrad

pP

Určování pádů ve větách

Promíchej mouku rukama.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Vinnetou

Podíval se na mě tázavě.

PředmětPřísudekPu způsobu

Určování slovních druhů

občasČásticeobojí
kéžpohlížetPředložky
SlovesameziČíslovky
nežliPříslovceSpojky

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
zablýsklo seje ošklivovyšíváokouní

Harry Potter: slovní druhy

Skřítek se napřímil.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Psaní š/č, š/ž

břit_í ostří

šč

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád4. pád5. pád
raketabez špejleo čestkocourevrahu

Určování zájmen

Ozvalo se všeobecně souhlasné mumlání.

Zájmeno

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

domác_ úkoly

ýí

Vyjmenovaná slova po L

kniha vázaná v pl_ši

iy

Předpona vy-

vyvi
v_hlídkav_dětv_kýřv_květv_luka

Čárky v souvětí podřadném

Většina lidí dnes nakupuje přes internet, protože je to výhodnější a pohodlnější.

Velká písmena: budovy, stavby

v Betlémské _apli

kK

Čárky v souvětí souřadném

Cítím se odpočinutě, mohu se vrátit k rozdělané práci.

Podmět a přísudek

Olivia vykulila oči.

PodmětPřísudek

Určování předpony

posluchárna

Předpona

Určování kořene

ložka

Kořen

Vyjmenovaná slova po Z

gymnáz_um

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

chod_dlo

yi

Určování sloves

Těsně v patách mu běžela Filchova kočka.

Sloveso

Určování podstatných jmen

Harry zastrčil hůlku do brašny.

Podstatné jméno

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM