Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
z městaod mrkvelesíchholubechstádem

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Jak se pozná ryz_ zlato?

ýí

Předpona, kořen, přípona, koncovka

předskokan

Kořen

Velká písmena: města, části měst, ulice

Kamenice _ad Lipou

Nn

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil_ na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl_ milí. Všichni cestující nastoupil_ do klimatizovaného autobusu. Vydal_ se na cestu. Stromy za okénky ubíhal_. Všichni si postupně začal_ otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil_ již po hodině cesty.

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoSpojky
houbařo kterémžjistě-ale

V pavoučí síti: slovní druhy

Skoro porazil ceduli.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Určování sloves

Mávl rukou směrem k oknům.

Sloveso

Podmět a přísudek

Novinářka si povídá se studenty.

PřísudekPodmět

Psaní bě/bje

ob_vný výzkum

jeě

Délka samohlásek: u/ú/ů

k_lma

ůu

Čárky v souvětí podřadném

Pes štěká na dvorku, protože přišla poštovní doručovatelka.

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz_kovědy brz_čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz_kovědec. Kdyby se tak každý jaz_k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz_čky, které prodávali v Medovém ráji. Z_tra se ukáže. Bude muset vz_vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z_ma. Místností prolétl průvan. Sušený z_mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz_nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z_vl, vytáhl hůlku, aby z_skal čas reagovat na případného nepřítele.

Měkké a tvrdé souhlásky

mandar_nka

yi

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
spisovateldnypíce

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm_str Přem_sl z Nezam_slic vym_slel jednou m_moděk takovou nesm_slnou věc. Aby prý se vym_til konečně všechen hm_z a m_šky, které se neustále ochom_taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm_stit do všech koutů m_stnosti dva dny staré pom_je. Ten nápad se vym_kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m_rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm_lil. Sluhové pak museli celý dům vysm_čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenaPodstatné jm.
onběžízávodník
prvnírychlýČíslovky
SlovesaSpojkynebo

Různé výskyty I/Y

Podařený rozhodčí

Byl čtvrtek, v_znamný den. Náš t_m se zrovna vrátil z Ind_e a měl hrát důležité utkání na domác_ půdě. Hráli jsme proti Baz_liškům Luhačovice. Byl to v_borný tým, ale m_ jsme se nebáli. Jsme s_lný tým. Zápas začal. Rozhodčí p_skal jako pap_ňák a pos_lal nás neustále na střídačku nebo na trestnou lav_ci. Bazil_šků si vůbec nevšímal. To mě v_táčelo. Obeznám_l jsem s tím telefon_cky několik sv_ch přátel a společně jsme zjistili, že je rozhodčí b_valým trenérem Baz_lišků. Tak jsme se rozhodli, že jim tu přes_lu pěkně osladíme…

Vyjmenovaná slova po L

prol_sovat

yi

Vyjmenovaná slova po P

p_tomý

iy

Určování příslovcí

Přijímací hala vypadala svátečně.

Příslovce

Velká písmena: lidé, jména

skladatel _eethoven

Bb

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V_dra se v_nořila z vody. V_da, na v_sluní se v_louplo nějaké zv_ře. V_padá jako chlupatá v_la. Kde se tu v_skytla? V_dra šla vyzv_dat: „Hej, v_, kdo jste?“ „Jsem v_kuňa a v_padla jsem z letadla.“ „Tak v_tejte ve V_škově! Dáte si koláč s v_šňovými pov_dly? Je v_borný! V_zkoušejte ho...“

Slova souznačná (synonyma)

jednoznačněnesporněbaklažán
zprávasdělenílilek
holínkyrudýpřesmyčka
gumákyčervenýanagram

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

holou_ci

bp

Indicie zvířata

tvrdohlavostmedvědkrocankniha
na střešeoselkrávaVánoce
díkuvzdáníkapsaholubkapr
ovceklokančtveráciRusko

Shoda přísudku s podmětem

Dav se val_.

ýí

Určování sloves

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Sloveso

Velká písmena: mix lidé, čas

Literární záhada

Můj _amarád _epan rád čte. Ať už je _áno nebo _odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy _acha a _ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného _luchátka proměnili v _rpaslíky a vyléčili _oráčkovi _ngínu rychleji než nějaký _oktor. Jednou se _epana naše _polužačka _ucka zeptala, jaká mají vlastně _ach s _ebestovou křestní jména? A to _epan netušil. Od té _oby se všech ptá, _čitelů i pana _editele a dokonce i paní _arvanové, to je naše _nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla _ebestová spíš _dena nebo _indřiška a _ach spíš _ilip nebo _onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno _sa _onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Psaní mě/mně ve slově

zam_stnat

ě

Koncovky podstatných jmen: střední rod

S dvojčat_ byla legrace.

yi

Určování přídavných jmen

V hospodě U Skákavého koníka noci poznají Aragorna.

Přídavné jméno

Určování zájmen

Ozvalo se všeobecně souhlasné mumlání.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po V

žv_kací guma

ýí

Oznamovací, tázací, přací

Je Sněžka nejvyšší hora Krkonoš?

OznamovacíTázacíPřací

Indicie ovoce, zelenina

sponsor sklípkuptákcelulitidavýbava komunisty
sněhulákův smyslhrášekkiwivinná réva
policistašvestkakoprpomeranč
příloha mamutanepohodlí princeznymrkevtřešně

Určování pádů ve větách

Ale no tak, pánové.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStaveníMoře
počítadloslůněprostředíkoupaliště

Věta hlavní

Když se nedaří, tak se nedaří.

Věta hlavní

Pán prstenů: slovní druhy

Břehy tam byly nižší.

PříslovcePřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Vyjmenovaná slova po V

přev_šovat

yi

Dělení slov na slabiky

sobota

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Vyjmenovaná slova po B

zb_tek koláče

iy

Určování pádů ve větách

Rozdala všechny sešity.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování kořene

zalesněný

Kořen

Vyjmenovaná slova po S

s_nagoga

iy

Vyjmenovaná slova po Z

z_momřivý

iy

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Určování podstatných jmen

V noci do díry kanec spadl.

Podstatné jméno

Harry Potter

Lupin je vlkodlak.

PodmětPřísudekPředmět

Délka samohlásek: mix

Dohnat, co se dá

„Rozp_l ten meloun,“ nakázal Jáchym. Měl s n_m jasný plán. Sníst, co se do něj vejde. Nad hlavou mu poletovala žl_va, asi chtěla taky trochu. „Brzo pojedeme dom_,“ říkal s plnou pusou, „tak to musím všechno dohnat.“ „A už jsi poslal tu př_hlášku?“ zajímalo Emu. Co to do n_ vjelo? Vždyť ví, čí př_jmení Jáchym nosí a co z toho vypl_vá. Pro tyto situace neexistovala v_jimka. Místo, aby ho skl_čovala, měla ho přeci z_bavit. Ale tyhle has_cí a žehl_cí taktiky j_ moc nešly.

Čárky v souvětí souřadném

Nemyslete jen na sebe, také k ostatním členům rodiny máte povinnost.

Vyjmenovaná slova po Z

Ruz_ně

yi

Vyjmenovaná slova po S

přes_la

yi

Narnie

Pod nohama Edmundovi suše křupal sníh.

PředmětPu místaPodmětPřísudekPu způsobu

Podstatná jména: pády

Prahy3. pád, j.Brnu
7. pád, j.6. pád, mn.Ostravo!
ZlínemPardubicích2. pád, j.
5. pád, j.4. pád, j.Sněžku

Určování slovních druhů

Z jednoho úrazu byly najednou dva.

Podstatné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložka

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

v prázdné láhv_

yi

Harry Potter: slovní druhy

Došli k mramorovému schodišti.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoPředložka

Vyjmenovaná slova po P

p_tlačil v lese

iy

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
pršípíchá mě v zádechsvítívenku mrzne

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

břez_ samice

íý

Určování předpony

dodělat

Předpona

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

nesnáší romantické film_

yi

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Slova protikladná (antonyma)

šetrnýradostnoc
východlhátmluvit pravdu
denlítostvchod
marnotratnývypnoutzapnout

Shoda přísudku s podmětem

Vlakové soupravy zastavil_ u perónu.

yi

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Vyjmenovaná slova po P

Na schovávanou

Netop_ři hráli s tap_ry na schovávanou. P_kola byla u p_chlavého bodláku. Tap_ři si nakoupili p_tle s p_skem, za které se odcup_tali schovat. Znají totiž přírodop_s a ví, že netop_ři nevidí. Orientují se pomocí echolokace, tedy zachycování odraženého vlastního p_štivého tichého p_skání. Kap_tán netop_řího týmu ale není žádný p_tomec a tak se ještě před začátkem hry dovtíp_l, že jejich slepoty budou chtít p_šní tap_ři využít. Napsal tedy p_lně na pap_r dopis prodejcům p_sku, jestli by tap_rům neprodali p_tle s nějakou polní trávou či p_rem, přes nějž netop_ří p_skot narozdíl od p_sku pronikne. No, nakonec stejně nezvítězil nikdo, protože všem hráčům nějaký op_lý sudokop_tník sežral p_kolu.

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb_la zv_klá čel_t proudu o takové s_le. Neopl_vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb_tek žactva s_ nemohla dovolit. Zb_něk se zachytil za v_klavý kmen a zůstal na něm v_set. L_ndu paní učitelka také nakonec díky svému v_bornému plaveckému umu v_táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol_kali, konečně v_dechli. Všichni se třásli z_mou a v_čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p_ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us_chat. V kuchyni jim uvařili v_tečný slep_čí v_var, který je zase postavil na nohy. Jen L_nda, Zb_něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v_rážku. Ve vzpom_nkách žáků nakonec největší hrůzy v_bledly a už teď se těší na další p_kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Koncovky přídavných jmen

Lovci z pravěku

Pravěc_ lovci uctívali modly ledov_ch bohů a přinášeli jim zvířec_ oběti. Uchylovali se i ke krvav_m rituálům, tak tvrdohlav_ byli ve své víře. K civilizaci spěli jen pomal_mi krůčky. V době sucha se plížili ke lv_m doupatům a tvory, kteří byli příliš pomal_, usmrcovali vrhac_mi zbraněmi. Vskutku nevesel_ výjev, máte–li citliv_ žaludek. Sobol_ kožešiny si přehazovali navykl_m způsobem přes plece a napínav_mi historkami si zpříjemňovali chvíle u planouc_ho ohně. Právě takov_ byli hrdinové Štorchov_ch příběhů.

Slovesná osoba

První osobaTřetí osobaDruhá osoba
hledímeuklízískrýváš senestíhámrojí se

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánMužPředseda
člověkkůňprincbanditagymnasta

Určování slovních druhů

bácpřesPříslovce
zdalityhleSpojky
patnáctáPředložkyZájmena
ČíslovkyminuleCitoslovce

Vyjmenovaná slova po M

m_val mnoho přátel

ýí

Vyjmenovaná slova po B

Hobit

„Hob_ti jsou b_tůstky drobného vzrůstu. Přeb_vají ve Středozemi.“ slab_kovala Adélka. Chtěla najít B_lba Pytlíka a jeho syna Froda. Ve snech ji totiž neodb_tně zlob_l jeden čaroděj. Každou noc ji nutil b_lit b_lé krávy na b_lo. A to dá rozum, dob_tek se přece nebarví. Jeden b_ček měl tak smutné oči, když se k němu rozb_hala se štětcem, že se rozhodla, že se nadvlády čaroděje musí zbavit. A v tom jí nemohlo pomoct žádné velké b_dlo. Upotřeb_la b_ spíš někoho osob_tě malého. Hob_ta. Ještě chvíli listovala hob_tí B_blí, pak si sbalila věci do batůžku a už jí neb_lo. Vydala se na cestu do Středozemě.

Vyjmenovaná slova po M

m_zerný výsledek

yi

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L_ska na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Vinnetou

Moje pěst ho poslala na zem.

Přívlastek shodnýPředmětPu místaPodmětPřísudek

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád5. pád
celerhouslíbratře

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

zlatá mu_ka

šž

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
slyšíte __ to nevadíchápou _daroval _ topustil _

Určování slovních druhů

Popleta šla do světa .

Podstatné jménoSlovesoPředložka

Vyjmenovaná slova po L

krasl_ce

yi

Předložky s/z

přikrývka _ dutého vlákna

sz

Psaní s/z na začátku slova

_kázat

vzvs

Určování slovních druhů

Podstatné jm.Přídavné jm.ZájmenoSloveso
starostaumdlívajícívšemikombinovat

Psaní š/č, š/ž

Poskakoval křep_eji

čš

Koncovky ovi/ovy

Co je čí?

Procházkov_ vlastnili dům hned vedle sousedov_ vilky. Plot mezi oběma domy chátral. Nespravovali ho ani Procházkov_ ani Šmídov_ odvedle. Tak se snadno stalo, že Šmídov_ našli na zahradě míč, který původně vlastnili Procházkov_. Paní Šmídová vrátila míč zpátky Jendov_ Procházkov_. Míč patřil ale jeho bratru Pavlov_. Jendu napadlo, že dá míč bratrov_ jen tehdy, když mu slíbí, že bude moct celý týden používat tatínkov_ podběráky na ryby. Obvykle je totiž používal Pavel, protože ty Pavlov_ nestály za nic. Pavel na podmínku ale nepřistoupil a nic nepomohly ani Jendov_ slzy. Jenda se nakonec rozhodl, že Pavlov_ už míč nikdy nevrátí. Ten ale jen zavrčel, že to poví tatínkov_ a dědečkov_ a že se ještě uvidí.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
uzenáčimokcholerarumištěmraveniště

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
perlavesnicesmrtlenost

Velká písmena: budovy, stavby

Obecní _ům v Praze

dD

Přesmyčky

lampasalámSpartaskála
troskaslámakostrapalma
strunatrapasLucieodpor
uliceláskaporodSaturn

Určování podstatných jmen

Chtěl střelit kance.

Podstatné jméno

Předpona vy-

vivy
v_noutv_jimka

Vyjmenovaná slova po B

Krutovládce

Do Černob_lu vpadl žížalí krutovládce. Vyb_dl ob_vatele blízko i v dálce, ab_ mu tam sloužili. B_dák jeden. Nedal jim na výběr. Měli by pro něj vyhloub_t hodně děr. Žížalí b_tosti netrpěly ale hloupostí. Věděly, že v Černob_lu b_ se nedožily ani pondělí. Jak b_ tak díry hloub_ly, končetiny b_ jim rostly a hned b_ se množily. Nastala tedy b_tva a žížalí krutovládce si škrtl sotva. Jeho pozemské b_tí skončilo v Černob_lu.

Vyjmenovaná slova po B

knihy mu nikdy nepřeb_valy

ýí

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S_lvestrovi neřekne nikdo jinak než s_čák. Ne že by snad byl S_lvestr s_čící had nebo měl špatné s_kavky (to s_ce má, ale to s tím vůbec nesouvis_), prostě dělá mas_vní neplechu. Každý měs_c natírá lepidlem náčiní v pos_lovně, schovává sestře s_lonky do krabičky od s_rek a s_pe s_korkám kus_ ps_ch granulí. Včera však potkal v pos_lovně S_monu, která ho popros_la, aby jí ukázal, jak je s_lný. Protože se S_lvestrovi S_mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s_ už týden ani sám nenas_pe müsli či neobuje v předs_ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s_čáka opravdu těžký život.

Psaní vě/vje

vlakové náv_stí

jeě

Pán prstenů: slovní druhy

Přes cestu jim vál vítr.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoPřídavné jménoPředložkaSpojka

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM