Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Vyjmenovaná slova po B

Pardub_ce

iy

Předpona, kořen, přípona, koncovka

přehrada

PředponaKořenPříponaKoncovka

Určování slovních druhů

panovatPřídavné jm.Číslovky
třetíPodstatné jm.jeho
princeznakrálovskýZájmena
SlovesaPředložkyk

Velká písmena: lidé, jména

sedí vedle _any

Jj

Délka samohlásek: u/ú/ů

k_zle

ůú

Vyjmenovaná slova po S

s_slit

yi

Podstatná jména: pády

1. pád4. pád
mamutkopretinupro dárky

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Určování souhlásek a samohlásek

dluh

SouhláskaSamohláska

Délka samohlásek: u/ú/ů

výhr_žka

ůu

Určování pádů ve větách

Voda v bazénu byla hodně znečištěná.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Indicie zvířata

liškakloboukFrancieKarkulka
levkohoutmyšzebra
králíkmaláriepřechodvlk
počítačkomárlstivostkrál

Určování slovních druhů

Okno vede na ulici.

Podstatné jménoSlovesoPředložka

Vyjmenovaná slova po Z

voz_k

ýí

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaSpojky
nudnýlučníprvnínaopaknejen-nýbrž itudíž

Slovesná osoba

První osobaDruhá osobaTřetí osoba
pečemepracuješčtunezdrželi se přespala jsem

Věta hlavní

Ten lupič, který včera vyloupil banku, se stále schovával v jeho bytě.

Věta hlavní

Velká písmena: mix lidé, čas

Literární záhada

Můj _amarád _epan rád čte. Ať už je _áno nebo _odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy _acha a _ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného _luchátka proměnili v _rpaslíky a vyléčili _oráčkovi _ngínu rychleji než nějaký _oktor. Jednou se _epana naše _polužačka _ucka zeptala, jaká mají vlastně _ach s _ebestovou křestní jména? A to _epan netušil. Od té _oby se všech ptá, _čitelů i pana _editele a dokonce i paní _arvanové, to je naše _nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla _ebestová spíš _dena nebo _indřiška a _ach spíš _ilip nebo _onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno _sa _onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Přesmyčky

kostratrapasstrunapalma
troskasalámodporporod
LucieláskaSpartasláma
Saturnulicelampaskála

Určování podstatných jmen

Myslivec šel do lesa.

Podstatné jméno

Psaní vě/vje

platil hotov_

jeě

Předložky s/z

vytáhnout něco _ stolu

seze

Psaní bě/bje

holoub_

jeě

Měkké a tvrdé souhlásky

noh_

iy

Harry Potter: slovní druhy

Přijímací hala vypadala svátečně.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoPříslovce

Různé výskyty I/Y

Hrobník

„V_ neznáte celou tu příhodu?“ prav_l r_chtář. „Tedy poslechněte. Co v_m, m_lerád sděl_m. Právě se utop_l ml_nářův pachol_k, když se nebožtík pan hrabě o obecní pověsti dověděl. Rozhorlený z té pověry cel_ r_bník ohradit přikázal a přísně celé obci bl_zký přístup k hráz_ zapověděl. Za rok v létě nalezl_ l_dé na mez_ mrtvolu hraběte bez hlav_. Nikdo nevěděl, jak se tam oc_tl. Večer předtím odešel po večeři do své komnaty, nikdo nevěděl, že b_ někam zam_šlel jít. Zámek b_l uzavřen.

Určování přídavných jmen

Byl to pěkný zmatek.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po V

v_dra

iy

Psaní s/z na začátku slova

_ložit krabici

sz

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

prudký srá_

sz

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

zastřihnout bra_ku

dt

Dělení slov na slabiky

kousat

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Čárky v souvětí podřadném

Nešla jsem do kina, protože jsem neměla peníze.

Slova protikladná (antonyma)

nepřátelskýnudnýstoupatsouhlasit
tvrdýnedostatekstejnýměkký
hojnostklesatzajímavýodporovat
potajíspojeneckýrůznýokatě

Oznamovací, tázací, přací

Kéž by nám to počasí vyšlo.

OznamovacíTázacíPřací

Pán prstenů: slovní druhy

To není žádná útěcha.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Shoda přísudku s podmětem

Zbraň uchop_š volnou rukou.

íý

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B_týšky bab_ce b_linkářka právě vyb_lila své b_dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob_tčí hlavu. Pozvala totiž Zb_ška. Hodiny právě odb_jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab_ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob_tka rozb_l okno. Z oběda nezb_lo nic a z okenního skla také ne.

Vyjmenovaná slova po M

m_lit se

ýí

Určování slovních druhů

ZájmenoSlovesoPříslovce
těchnakopnoutpořádně

Vyjmenovaná slova po P

p_lka

yi

Vyjmenovaná slova po L

bl_skavý

íý

Určování sloves

Když se o tom dozvěděl sultán Solimán, povolal k sobě toho pana Lustiga.

Sloveso

Slova souznačná (synonyma)

baklažánsdělenízpráva
červenýpřesmyčkanesporně
holínkyrudýjednoznačně
anagramlilekgumáky

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM