Podobně znějící: Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Slovesný způsob

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Hudební nástroje

Nářadí

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: slovesa

Čtení: Poznávání písmen

Velká písmena na začátku slov

Malá písmena na začátku slov

Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence