Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: základy

Délka samohlásek: u/ú/ů

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Čtení: Poznávání písmen

Malá a velká písmena

Čtení: Čtení vět

Krátké věty psané velkými písmeny

Čtení vět jednoduchých

Čtení delších vět

Čtení: Čtení textů

Krátké texty

Texty o obrázcích: děti

Hračky

Toto jsou Markovy hračky. Medvídek Brumla už je trochu vypelichaný, ale Marek ho má pořád rád. Hodně rád si hraje i s auty, kterým dal také jména. To žluté se jmenuje Tibor. Modrá závodnička je Boris.

Doktor Nápad

Gumička

Za doktorem Nápadem přišla jednou gumička do vlasů.

„Pane doktore, já mám šílené závratě. Houpu se na konci Katčina copánku a bojím se, že se uvolním a z té výšky sletím na zem.“

Doktor Nápad se zamyslel a pak navrhl gumičce, že by mohla Katku přesvědčit, aby si nechala narůst delší vlasy a měla tak copánek dlouhý až skoro na zem.

Linda na výletech

Výlet pod stany

Linda, Katka a Maruška chodí společně do skautského oddílu. Na puťáku dostaly za úkol postavit si samy stan, ve kterém budou spát. Nebylo to úplně jednoduché. Linda zatloukla do země kolík a pak k němu chtěla přitáhnout provázek. Maruška mezitím hledala další kolík, ale obal od stanu byl už úplně prázdný.

Jednoduché plánky

Zahrada

Texty o obrázcích: pohádky

Hrad

Princezny Milena, Maruška a Marta dnes očekávají nápadníky. Zatím přijel jen rytíř Rudolf ze sousedního království. Marušku příliš nezaujal, a tak ještě pospává. Zato Milena je nedočkavá a vykláněla se z okna tak moc, až jí spadla korunka. Drak Alfons je také zvědavý, kdo přijede. Doufá, že to budou samí dobře vychovaní rytíři. Učesal si totiž všechny tři hlavy a byl by nerad, aby ho někdo rozcuchal. Je totiž zamilovaný do Báry, což je hradní strašidlo.

Příběhy

Pohádky s kečupem

Perníková chaloupka

Jeníček s Mařenkou byli s tatínkem v lese. Sbírali jahody, nedávali při tom pozor, zašli hluboko do lesa a ztratili se. Začínala být tma. Jeníček vylezl na AUTO a uviděl v dáli světýlko. Vydali se tím směrem a zanedlouho přišli k chaloupce, která byla celá z perníku. Protože měli BAGR, začali perník ulamovat a jíst. Z PONORKY vylezla ježibaba, chytila je a zavřela do LETADLA. Krmila Jeníčka s Mařenkou samým perníkem, aby byli tlustí. Jednoho dne si je chtěla upéct. Zatopila v peci a řekla Jeníčkovi, že si má sednou na lopatu. Jeníček dělal hloupého a tvrdil, že neví, jak se na lopatu sedá. Ježibaba mu to předvedla. Jak sedla na TRAMVAJ, Jeníček s Mařenkou ji hodili do pece a rychle utekli.

Liška Adéla

Veverka

Liška Adéla se procházela lesem, když tu ji cosi ťuklo do hřbetu. A znova. A pak ještě jednou. Z vedlejšího smrku na ni házela oříšky veverka Linda.

„Au, proč to na mě házíš?“ rozezlila se Adéla.

„Jé, promiň, myslela jsem si, že jsi medvěd, který mi chce ukrást oříšky a sníst je s medem,“ omlouvala se veverka.

„Co blázníš, medvěd by tě tak vysoko vůbec neviděl,“ divila se liška.

„Ale našel by mě podle té spousty skořápek, co mi leží pod smrkem,“ plakala veverka.

A tak Adéla svým huňatým ocasem skořápky zametla, jen jí musela veverka slíbit, že už po ní nikdy žádný oříšek nehodí.

Popletené pohádky

Popelka a pták Ohnivák

V jednom království žila na statku Popelka. Jméno Popelka získala proto, že každou noc přiletěl na její zahradu pták Ohnivák a zapálil tam oheň. Z ohně byla spousta popela, který pak Popelka musela celý den uklízet. Popelka už toho měla dost, a tak vyhlásila, že kdo ji zbaví ptáka Ohniváka, dostane půl zahrady a guláš k tomu. Nikomu se do toho moc nechtělo, protože Popelka neuměla vařit a její guláš nebyl vůbec dobrý. Jednoho dne to ale přišel zkusit princ Arnošt z blízkého zámku. Měl totiž sbírku vzácných ptáků a chtěl si Ohniváka nechat. Třetí noc se mu podařilo ptáka ulovit. Celý nadšený spěchal domů, zapomněl i na zahradu a guláš. Pták Ohnivák od té doby každou noc zapaloval královský zámek. Popelce přezdívka zůstala, ale od té doby už žila v klidu a bez popela. Jednou za čas zašla na zámek a dávala Arnoštovi rady, jak se správně uklízí popel. Za odměnu pak dostala do krabičky guláš ze zámecké kuchyně. Musela uznat, že byl docela chutný.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence