Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

troj_ce
poh_b
siln_ce
prysk_řice

Měkké a tvrdé souhlásky

děkuj_

iy

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

slíb_t
slušným chování nab_val důvěry
ledab_lý

Vyjmenovaná slova po B

krab_ce

yi

Vyjmenovaná slova po B

novomanželé se políb_li

yi

Vyjmenovaná slova po B

Byt číslo 5

V B   lé ulici stála starob   lá b   tovka. Všichni její ob   vatelé b   li slušní a čistotní. Jen pan Břetislav B   k b   l podle paní domovnice pěkný dob   tek. Žil v b   tě číslo 5 spolu se svým prasátkem. Manželé Vegetariánkovi b   dleli hned pod ním. Dob   tčí způsob života jejich souseda jim působ   l neob   čejné mrzutosti. Nečistota a pronikavé prasečí aroma je opravdu zlob   ly. Jednou večer, když soused neb   l doma, prasátko zmizelo. Zb   ly z něj jen kosti. Někdo jej zab   l a snědl, ab   zahladil stopy. Zab   tí prasátka vyšetřovala policie. Vegetariánkovi b   li mimo podezření. Vypověděli totiž, že jedí jen b   liny. Ty ale musely b   t asi pěkně olejnaté, protože od nich měli pěkně mastné ruce i pusu.

Vyjmenovaná slova po L

L_ška Bystrouška
l_té těsto
odl_t

Vyjmenovaná slova po L

nedosl_chavost

ýí

Vyjmenovaná slova po L

pol_čka

iy

Vyjmenovaná slova po M

m_šák
Dolom_ty
celá událost byla pouhý vým_sl
autoprům_sl
udělala to om_lem

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

Vyjmenovaná slova po M

pyram_da

iy

Vyjmenovaná slova po M

m_dlář vyrábí mýdlo

yi

Vyjmenovaná slova po P

p_chá mě v boku
p_le
nap_nat luk

Vyjmenovaná slova po P

lehké p_rko

ýí

Vyjmenovaná slova po P

p_ka

ýí

Vyjmenovaná slova po S

plamen plynového hořáku s_čel
S_biř
s_reček
s_rkárna v Sušici

Vyjmenovaná slova po S

nas_pala sůl do slánky

iy

Vyjmenovaná slova po S

přes_pací hodiny

ýí

Vyjmenovaná slova po V

svůj slib v_plnil
trhav_na

Vyjmenovaná slova po V

v_no

íý

Vyjmenovaná slova po V

v_pisovaný kurz

yi

Vyjmenovaná slova po Z

fyz_ka
prez_dent
zmiz_k
doz_rat
miz_vá šance

Vyjmenovaná slova po Z

Braz_lie

ýí

Vyjmenovaná slova po Z

kočičí jaz_čky

ýí

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

zabýval se dob_tkářstvím

yi

Vyjmenovaná slova: mix

zlatob_l

íý

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

v tomto měla _plnou jistotu

úů

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Určování souhlásek a samohlásek

mír

SouhláskaSamohláskaSlabikotvorné R a L

Dělení slov na slabiky

Dělení slov na slabiky

útěk

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

ponožka

Kořen

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Oznamovací, tázací, přací

Mám hlad.

OznamovacíTázacíPřací

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

Slimáci

Bylo těsně po vydatném dešti. Všechno bylo nacucané vodou a v lese to krásně vonělo. Liška Adéla se procházela kolem mýtinky, když tu uviděla na lopuchovém listu rodinku slimáků.

„Ahoj slimáci! Jak se máte?“ zeptala se liška.

„Skvěle,“ odpověděl táta Pepa Slizoun, „po dešti porostou houby a ty my máme moc rádi!“

„Přesně tak,“ přitakala máma Slizounová, „obzvláště suchohřiby, bedly a lišky!“

Všechny tři slimáčí děti se mlsně olízly.

Když Adéla uslyšela, že slimáci žerou lišky, dala se na zběsilý úprk. Až u Černé skály jí došlo, že těmi liškami paní Slizounová asi nemyslela zvířata, ale něco jiného.

Doktor Nápad

Mrkev

Doktor Nápad se procházel zahradou, když náhle zaslechl tlumený pláč. Vzlyky přicházely ze směru, kde ze země trčela zelená mrkvová nať.

„Co se děje, mrkvi?“

„Květák mi nevěří, že jsem oranžová,“ povzdechla si mrkev, „myslí si, že jsem zelená.“

„No to se nediv, mrkvi! Musíš se vyhrabat z té tvé schovávačky!“

Texty o obrázcích

Tři kamarádi

Martin, Karel a Lukáš jsou dobří kamarádi. Martin je nejmladší a nejmenší, ale fotbal hraje nejlíp. Lukáš je nejstarší. Má psa, který se jmenuje Ben.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Bludičky

Nocování při cestě prince Karase a jeho mluvícího kozla Pedra za princeznou bylo zajímavé. Včera spali ve vesnici s potulnými muzikanty, kteří brzy ráno odešli a zapomněli si reproduktor a nahrávací zařízení. Dnes tábořili u zříceniny. V noci je ale probudilo kvílení a na hradbách ve svitu měsíce uviděli bílou paní. Princ Karas se začal třást hrůzou, za což se mu kozel Pedro vysmál. Sám měl totiž pro strach uděláno. Navíc mu přišlo divné, že se bílá paní nehýbe.

Vešel proto do zříceniny a uviděl na zemi u zdi sedět nějakou holku, která měla v ruce knihu.

„Co tady děláš, ty se nebojíš bílé paní?“ zeptal se jí kozel.

„Bílá paní jsem já. Jen mě to strašení nebaví. Ale musím, jsem zakletá. Tak jsem vyrobila figurínu v bílých šatech a postavila ji na hradby. Akorát mě štve, že musím čas od času zakvílet,“ řekla holka a strašlivě zakvílela.

Kozel odvětil, že při tom nemůže spát, a navrhl bílé paní, že jí pomůže. Pod podmínkou, že dnes v noci bude kvílet trochu tišeji. Když souhlasila, tak jí prozradil, kde najde zapomenuté reproduktory a nahrávací zařízení...

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat