Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Koncovky podstatných jmen

Trojice v parku

Každé úterní odpoledne chodí do parku Na Hráz_ trojice důstojných žen – moc po nich nezírejte, abyste se Pavl_, Em_ a Iv_ nedotkl_. Park totiž udržují leda místní výrostc_, kteří zde posedávají, hulákají svoje song_ a popíjejí alkohol. Naše dám_ jsou ale oblečené jako do divadelní lóže. Mají honosné pokrývky hlav_, šedivé vlas_ jsou prokvetlé melírem fialové barv_, na krku se jim lesknou náhrdelníky snad s „pravým_ drahokam_“ a na rukách jim svítí zlaté prsteny. Za jejich rób_ by se nemusela stydět leckterá operní diva, ostatně není jisté, zda se skutečně nejedná o divadelní kostým_. Jako módní doplněk je doprovází jejich ps_. Tedy, pokud se jedná o ps_. Jsou to totiž nezvykle ostříhaní a naondulovaní pudl_, jednomu nezúčastněnému pozorovatel_ se dokonce zdálo, že mají natočené řas_.

Jak se správně jmenují?

pupkořečníkzrakumrkvětrolamútlocit
strašpytelokamžikvánkodrťděsváček
spisomůrtroubylehdrakobijecbřichomluvec
peciválknihomolštíhloláskasaňotluk

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul_ jeden za druhým. Nárožími zněl_ revoluční písně. Za štíty se objevil_ těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval_ dění a započal_ demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil_ střetům. Všechna města úpěl_ pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval_ hesla, která vyzýval_ ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval_ na chalupy. Demonstranti překročil_ obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil_. Nakonec přijaté smlouvy vedl_ k uzavření příměří.

Simpsonovi

Bart způsobil v Austrálii mezinárodní ostudu.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Příslovečné určení

Pod nohama Edmundovi suše křupal sníh.

Pu způsobuPu místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

_stecká demonstrace

úÚ

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Prahu navštívil (Monako) královský pár.

Podmět a přísudek

Jednoduché cukry na alkohol přeměňují kvasinky během procesu kvašení.

PřísudekPodmět

Určování příslovcí

Zahýbal obloukem na východ, aby se v dálce vlil do řeky.

Příslovce

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
vyb_l si zlostvyb_l agresinevyb_l na to časvyb_l všechny komáryna zmrzlinu už nevyb_de

Psaní mě/mně

Patálie s nemocným

Vytáhl jsem Hovorkovi teplo_r zpod paže a třídní výlet najednou získal te_jší obrysy. Marné bylo hořekování, že kdyby byl stříd_jší a nestrkal do úst vše, co vidí, nemusel by tu teď ně_ ležet. Ve _ by se krve nedořezal. Veškeré do_nky byly marné, nebyl jsem lékař, ale ze_pisář… Je_ jsem studentovo tělo zvedl a nesl ho k lékaři. Ten _ bezzubým ús_vem ujistil, že bude vše brzy v pořádku, ale vypadal, že se námi, Evropany, nára_ baví. Jal se od_řovat nějakou s_s cizokrajných léků a _ vzkázal, že bude Hovorka ráno jako rybička.

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá_ se protrhla a lidé _bíhali _ ko_ce dolů. I malé ža_ky se lekly a skákaly pryč do be_pečí. _hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po_tavit ze_,“ hřímal sou_ce Milota. „Pozdě bycha honi_,“ prohodil radní Rudol_. „Musíme prové_t evakuaci,“ mínil starosta. „_do má vů_, a_ ho rychle přistaví, jde o _teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „_emůžeš projít, Frodo_ Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě: _rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“ _ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“ _adil jim pobledlý Gandalf, _tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe_ Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně: _Co se děje, pane Frodo_ Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „_ic se neděje, Same_ protřel si oči a dodal, „_o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“ _eptal se Sam. „A co tam máme_ chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“ _ekl Sam_je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Předmět (větný člen)

Petr přidržel dřevěné dveře.

Předmět

Význam cizích slov: podstatná jména

jedinec bez společenského cítěníindukceasociál
shoda názorůhepatitidaspolupráce
interviewžloutenkarozhovor
kolaboracekonsenzusúsudek směřující od jednotlivého k obecnému

Velká písmena: budovy, stavby

_ům U Minuty

dD

Velká písmena: státy, oblasti

Andorra _a Vella

lL

Čárky v souvětí s více větami

Věděl, že kdyby přišla, vynadá mu.

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
klávesabubenčinelystrunypražce

Psaní n/nn

sluš_ý hoch

nnn

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

rybíz_ zčervenaly

yi

Indicie čísla

sudoku97fotbal
tucet12neštěstípřikázání
10štestí1311
15Loydova hádankadva týdny14

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ižní Súdán_ápadní Čechy_everní Karolina_ýchodní Evropa_ižní Amerika

Psaní s/z na začátku slova

voda _tékala

zs

Velká písmena: dny, období, události

_tvrtek

Čč

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_rcivévoda_ražák_ovákovi_évodkyně_erun_rofesor

Význam cizích slov: slovesa

propagovatvytvářet (podle určitých pravidel)doporučovat, dělat něco známýmdegenerovat
kolísat, kmitatúmyslně si nevšímatzhoršovat sepřenést na někoho moc/pravomoc, pověřit někoho
oscilovatgenerovatdefinovatdelegovat
přesně určitignorovatdávat přednost něčemu/někomupreferovat

Vyjmenovaná slova po V

děravý v_kýř

iy

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
přednášímzaspalapředpovíbudeme jístzanikne

Určování zájmen

Hříva mu vlála.

Zájmeno

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v _indřichově _radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na _ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme: _tudénka, _uchdol _ad _drou, _ranice _a _oravě, Přerov, Olomouc, _ábřeh _a _oravě. Ještě než dojíždíme do _ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v _indřichově _radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do _radce _rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice – _osice _ad _abem, Čeperka a konečně _radec _rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
jednatisícjedna třetinačtverodvěstěkrát

Psaní n/nn

nnn
vi_ývýmě_ý obchodrostli_ýra_é bramboryra_ísezo_í

Příslovečné určení

Nasadil jsem mu špičku nože na prsa.

Pu místa

Zájmena: druhy

OsobníNeurčitáZáporná
jimněčímnikým

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

přecházel po hráz_

yi

Čárky v souvětí podřadném

Musíme domů aspoň poslat pohled, ať o nás nemají naši strach.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rychlebské _ory

hH

Určování slovních druhů

Přídavné jm.SlovesoSpojkyPříslovce
hedvábnápozorujícízaméstlečnavzdory

Předpona, kořen, přípona, koncovka

posluchárna

PředponaKořenPříponaKoncovka

Skloňování přídavných jmen

Kolem lodi plují (obrovský, 1. pád, množné číslo) zlaci.

Koncovky ovi/ovy

Jsou to statkářov_ koně.

yi

Vinnetou

Kajovové jsou horda loupežníků.

PředmětPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudek

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
chvojíšunkaobilíšachykamení

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají _poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti _mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si _edřela koleno na _moklé dlažbě. Maminka jen _práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají _působně nebo si na ně bude _těžovat tatínkovi, který je _eřeže. Julinka _červenala _tudem, ale Honzík už byl ve _třehu, čím by mohl ještě víc _užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala _kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil _ežloutlé listí od podzimu, které hned _planulo. Mamince _tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát _třelil vedle.

Slovesný vzor

BereTrpíSází
cpátležetvrčetpotácet se

Podmět a přísudek

Vyžehlené prádlo přinesla babička děvčatům do pokoje.

PřísudekPodmět

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
zítradětskyúplněmnoho

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
kaprov_ šupinyIljov_ termitividím Hannibalov_ slonyještěrov_ zubytátov_ sourozenci

Přívlastek shodný a neshodný

 Old Shatterhand cítí, že Nšo-či o něho projevuje neobyčejný zájem.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Předmět (větný člen)

Indiáni se nemohou dívat na zbabělost Rattlera.

Předmět

Velká písmena: mix lidé, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na _ezinárodní přehlídku. Konala se v _ize v _otyšsku a my jsme tam byli jediní _eši, respektive, když budeme úplně přesní , byli jsme vlastně _oraváci a jeden _lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme _olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě _stonci, _umuni, _rgentinci a _užičtí _rbové. A, málem bych zapomněl, dva _otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a _lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme _erbuňk. _indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

ro_tátý sníh

zzs

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

V našem rybníce žijí kapři, štiky i sumci.

Skloňování a časování: mix

Dědečkův boj

Dědeček má problém s mol_, roztoč_, pavouk_ a s jiným_ příslušník_ hmyzí říše. Moly zkoušel přemoci naftalínovým_ kuličk_ umístěným_ v šatníku. Zápach ho ale donutil hledat jinou cestu, nakonec uvěřil v tajemnou moc pomerančových slupek. S roztoč_ bojuje pomocí vysavače a pytle. Podtlak j_m prý dá co proto. Babička nad těm_ novotam_ kroutí pochybovačně hlavou a lomí rukam_: „Co s takovým_ nápad_ starého blázna!“ stěžuje si. Ještě že j_ nedělá problém vyjít s pavouk_.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Ra_i žijí především v čistých vodách.

ccc

Koncovky podstatných jmen: střední rod

zatápět dřív_m

ýí

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Pečlivě třídit, což je pro mě základ domácnosti, mě naučila už teta Božena.

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

aby_ přišli včas

smechom

V pavoučí síti: slovní druhy

A pak přišel ten okamžik.

PříslovceSpojkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Shoda přísudku s podmětem

Skupinky turistů bloudil_.

yi

Psaní n/nn

výko_ostní sport

nnn

Určování kořene

chvilinka

Kořen

Určování slovních druhů

Z dáli se ozvalo znovu to strašné aúúúú.

PředložkaPodstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovceCitoslovce

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Hol_, je to tak.

dt

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za chvíl_ přijde

iy

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub_ř vyb_lil všechny cukrov_nky. Beze zb_tku! To, že ukradl všechny rakv_čky, bylo vážně na mrtv_ci. M_slela si to i paní prodavačka b_lá jako stěna. Potřebovala si na ukl_dněnou v_pít kaf_čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl_hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb_tov. Tam je rakv_ček… Zuzka dospěláckému sm_slu pro iron_i nerozuměla, a tak se na hřb_tov skutečně v_dala.

Skloňování podstatných jmen

v mnoha muze_

íchách

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Harry Potter

Herminona používá obraceč času.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 3

Pak doběhl_ s jaz_kem v_plazeným na kožené haleně praholky. Jako správné budoucí praženy se rozhodl_ nečekat, až ten zrádce-oběd v_leze. Vzal_ prakluky za ruce a odtáhl_ je zpátky do jeskyně, kde už v kotl_ku vřela alespoň kapradinová polévka s příměs_ pravěké cibule. Praděti popadl_ kostěné lžíce a spokojeně pomlaskával_. B_lo jim dobře. Na h_storku s uprchl_m obědem už skoro zapomněl_. Vzpomněl_ si až naz_tří, kdy potkal_ v pralese podivné zvíře. Mělo uši jako zajíc, ale m_sto ocásku z něho trčelo cos_ kostěného se třem_ hroty. V_dlička! Byl to jejich uprchl_ obědov_ zajíc.

Přísloví

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Psaní mě/mně ve slově

zapom_tlivost

ě

Význam cizích slov: přídavná jména

dohodnutý, obvyklý, tradičnískvělý, proslulýpodlézavý, přeuctivýservilní
venkovský, selskýrustikálnífamóznívášnivý, citově nadnesený
patetickýpotenciálníkonvenčnísubjektivní
všední, bezvýznamnýbanálníosobní, jednostranný, rodící se v mysli jedincemožný

Určování přídavných jmen

Sklonil svou pyšnou hlavu.

Přídavné jméno

Slovesný vzor

BereKupujeTrpí
sebratkombinovatkvičetkručet

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Skloňování přídavných jmen

Přivedl naš_ kamarádku.

íi

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si _těžoval, že mu někdo _cizil pero. „Už druhý den mě _užuje představa, že se _chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale _e svých snah o dopadení zloděje _levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní _týskalo. _trávil hodiny _važováním možného pachatele. _tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne_týkal s kamarády, ale _ „podezřelými“. Zločince _patřoval všude. „Kdo _ koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí _končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě _pasilo, neboť pero se _krývalo na dně šuplíku ve stole.

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseňKost
miskajedletramvajkoroptevhbitost

Rychlé šípy

Rychlonožka vyplázl na Vonta drze jazyk.

PodmětPřísudekPředmětPu míryPu způsobu

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Tele, je_ se právě narodilo.

ž

Podstatná jména: vzory mix

lenostsoudcevzor soudce
vzor městorukavzor moře
vzor kostpočítadlobojiště
vzor pánvzor ženaobr

Harry Potter: slovní druhy

Hedvika byla také pryč.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Typy vedlejších vět

Učitelka se tou naší nebývalou aktivitou udivila tak, že se zakoktala.

Věta hlavníVv předmětnáexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpuzpusob

Narnie

O domu se zmiňovaly turistické průvodce.

Pu místaPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPřívlastek neshodnýPodmět

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
domakudykdysnadnomálo

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ajkalské jezeroDivoká _rlice_alkánský poloostrovPyrenejský _oloostrov_ouostroví Špicberky

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Indicie barvy

smrtoranžováhnědáfialová
černáskaliceláskaametyst
poštovní schránkačervenábílášedá
eminencemodráSněhurkanacismus

Psaní n/nn

de_í režim

nnn

Mě/mně (zájmeno já)

Přepadli m_.

ě

Různé výskyty I/Y

Mrštíkovi v Divákách

Otec bratří Mrštíků zajistil všem sv_m s_nům kvalitní vzdělání. Zatímco Vilém navštěvoval g_mnázium, Alois přestoupil z nižš_ reálky na učitelský ústav, což mu nakonec v_neslo zaměstnání s defin_tivou. V roce 1901 se Alois oženil s Marií Bezděkovou z Kob_lí. Tou dobou b_dlel v moravských Divákách, kde si koup_l dům se včel_nem i jeho bratr. Brz_ zde sourozenc_ založil_ knihovnu a počínaje rokem 1893 se sem sjížděl_ četní umělc_ z celé Morav_, čímž se Diváky stal_ v_znamným centrem kultury. Vrcholem společné tvorb_ obou sp_sovatelů bylo nepoch_bně realist_cké drama Mar_ša, ačkol_ i sb_rka pov_dek Balvínkov_ ženy má dodnes své kouzlo.

Velká písmena: dny, období, události

Velké písmenoMalé písmeno
_en díkůvzdání_elký pátek_elený čtvrtek_ondělí_íkend

Pán prstenů: slovní druhy

Nikdo tu není vítán ve dnech války.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Určování příslovcí

Vypadalo to, jako by se tam přifoukl jeden dům navíc.

Příslovce

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradMužPředsedaSoudce
plessportovechouslistadůchodce

Psaní s/z na začátku slova

sz
_týská se jí_kusili jsme to_haslo světlo

Psaní n/nn

Trollové

Kouzel_í zim_í severští skřítci, takzva_í trollové, žijí ve sti_ých kame_itých údolích nehosti_ých hor a jsou přís_ě chráně_i. Letos přišlo jar_í počasí nečeka_ě brzy a zasněže_é strá_ě se rychle změnily v rozmoče_é bahe_í skluzavky. De_odenně překonávali hrdi_í trollí poštov_í doručovatelé klouzá_í a smýká_í, aby se vůbec dostali ke schránkám. Trollové sice ovládají kouzle_í, ale proti rozmarům počasí jsou podob_ě jako lidé bezbra_í. Po dvoutýde_ím trápe_í se proto sešlo desetičle_é vede_í všech trollů. Král nečeka_ě povolal k vyřeše_í situace svého jedi_ého sy_a, koru_ího prince. Ten byl velmi všestra_ý a zcestovalý. A věděl, že nedaleké sezó_í lyžařské středisko je kvůli oteple_í už pár dní prázdné a neči_é. Přenesl proto kouzle_ím všechny la_ovky do trollího údolí, aby se skřítci pohodl_ě dostali přes baži_atá místa, než přijde opět mráz a sněže_í.

Čárky v souvětí souřadném

Vedoucí Tomáš ostatním celý proces stavby tábora vysvětlil, rovněž rádce Martin v mnohém poradil.

Vyjmenovaná slova po B

přislíb_la mi to

iy

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ruslař

bB

Velká písmena: lidé, jména

návštěva _ardinála Vlka

Kk

Zájmena: druhy

UkazovacíVztažnáZáporná
toužjížžádnou

Harry Potter: slovní druhy

Výtah namáhavě kodrcal vzhůru.

SlovesoPodstatné jménoPříslovce

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

dlouhými řez_

iy

Koncovky mi/my/ma

skládat origam_

yi

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
létopolemláděhřištělepení

Přísloví

Když se kácí les, tak lítají třísky.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM