Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Číslovky: druhy

DruhovéNásobné
trojejedenkráttisíckrát

Velká písmena: města, části měst, ulice

mít dům na _alackého

pP

Jak se správně jmenují?

klidokrůčekstereozábavadobycejchobrkšeft
tichošlápekhovnocucstředoškolákmonokultura
půlžákpěknovidkadisajvelkoobchod
stejnokrojrovnošatkrasohledčasomíra

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce míry
kdezprostředkabrzydokdynejvíc

Koncovky: mix

švarní hoš_

iy

Velká písmena: dny, období, události

_álka Severu proti Jihu

vV

Vyjmenovaná slova po S

roztok s_ranu železnatého

íý

Stupňování přídavných jmen

V Tatrách jsou hory (strmý, 2. stupeň) než v Jeseníkách.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

chováme pštros_

iy

Určování sloves

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Sloveso

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Uvedl j_mi kola do pohybu.

íi

Koncovky: mix

v Podles_

íý

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice     arku?“ „Asi u nějakého   arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici   a   ýsluní,   ítězné   áměstí, ulici   odárenskou,     esa,   a   ojišti,   áměstí   ratří Čapků,   ídliště 5. května nebo   latou   ličku. Ulice     arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého   arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od   entra, někde na   ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Přívlastek shodný a neshodný

Rychlé šípy nevnímaly hluk.

Přívlastek shodný

Narnie

O domu se zmiňovaly turistické průvodce.

Pu místaPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPřívlastek neshodnýPodmět

Simpsonovi

Metrická soustava je mrtvá.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Přirovnání

pijejako hrobkrade
mlčíspíjako straka
jako paviánjako opařenýjako duha
stojířvejako dřevo

Význam slov: přídavná jména

fakultativní

vágní
konspirační
potenciální
sociální

Lidé

Na palubě je též   japonského loďstva.

S vlastní ženou jenom chodil do kostela, neděli co neděli, takový   to byl.

Přes tuto dobrou zkušenost jsem nicméně pořád   .

Po návratu nechtěl před ostatními světoběžníky vypadat jako   .

katolíkoutsideradmirálskeptik

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Do nevlídného listopadového počasí se nikomu nechtělo.

Mě/mně (zájmeno já)

dej ten koláč m_

ě

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Uvědo_e si ten problém!

mmm

Poměry mezi hlavními větami

Udělal by pro ni cokoli, a přece ho nemilovala.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
rukanůšedrůbežlahev

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Už bys mi mohl říct, proč těm zlodějíčkům pomáháš.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Skloňování a časování: mix

Kolem na tábor

S dívkam   jsme se viděli až po příjezdu do tábora. Táhli jsme se s kol   , batoh   a s přilbam   na hlavách jsme navíc museli vypadat hodně švihácky. Bylo horko a vychlazený nápoj by každý z nás bral všem   deseti. Hlavním   povinnostm   pro nás ale přeci jenom bylo nejprve si všechno vybalit. Pak jsme se teprve seznámili se všem   částm   tábora. „I když se dívám oběm   očim   , nikde tu nevidím tu saunu,“ povzdechl si Rosťa. „Však tu si postavíte vlastním   silam   ,“ odpověděla mu vedoucí a tváře j   zrůžověly.

Určování přídavných jmen

Ultradlouhé uši nepřežily zásah paní Weasleyové.

Přídavné jméno

Příslovečné určení

Ocitl jsem se uprostřed klubka bojujících Indiánů.

Pu místa

Čárky v souvětí souřadném

Nic se mi tento den nedařilo, a proto jsem měla špatnou náladu.

Harry Potter: větné členy

Šelmovsky na ně zamrkal.

PřísudekPředmětPu způsobu

Psaní n/nn

oke_í žaluzie

nnn

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Poraďte mi zkra_ku.

td

Koncovky podstatných jmen: mix

parník s velkými koles_

iy

Skloňování číslovek

Závody jsem vyhrál jen (1).

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Světlo ho oslnilo.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
zítradětskyúplněmnoho

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_odzim_ánoční svátky_arní prázdniny_elikonoce

Určování kořene

zakázky

Kořen

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíNeurčitá
jejímojíněkterou

Shoda přísudku s podmětem

Ve zpravodajství hlásil_ objížďku.

yi

Koncovky ovi/ovy

o Bivojov_ch kancích

íý

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Pokoušel se chytit raracha, který tančil ve vzduchu.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Větné členy obecně

Cedrikova smrt všechny velmi zarmoutila.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu míry

Móda, jídlo, společnost

rifleupoutávka na filmdžíny
trikottendence, proudtěsný sportovní úbor
trendjemná ovčí vlnamerino
vintagestaré, unikátní, výběrovétrailer

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý   ože,
píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako   skar z té knížky od   rica   mmanuela   chmitta, co mi četla   abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože   aminka říká, že neexistuješ. Babička   aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené   niverzitě. Co prý nejsou   ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje   yziku, víš? A   ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani   atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají   aní   ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_uch svatý_apitán_uslimové_imozemšťan_stravan

Zdvojené hlásky: mix

výko_ostní sport

nnn

Skloňování podstatných jmen

robotické ru_

ceky

Význam slov: podstatná jména

indukce

insolvence
feedback
katarze
mítink

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Na lovu měl jinou úlohu.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají   poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti   mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si   edřela koleno na   moklé dlažbě. Maminka jen   práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají   působně, nebo si na ně bude   těžovat tatínkovi, který je   eřeže. Julinka   červenala   tudem, ale Honzík už byl ve   třehu, čím by mohl ještě víc   užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala   kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil   ežloutlé listí od podzimu, které hned   planulo. Mamince   tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát   třelil vedle.

Psaní mě/mně ve slově

nesm_le

ě

V pavoučí síti: slovní druhy

Občas tu proběhl nějaký poslíček.

PříslovceZájmenoPodstatné jménoSloveso

Určování slovních druhů

Slovesapohlížetkéž
ČásticePříslovcenežli
občasobojíSpojky
meziČíslovkyPředložky

Koncovky mi/my/ma

Při chůzi si pomáháme holem_.

iy

Velká písmena: mix lidé, čas

_aro

jJ

Psaní s/z na začátku slova

zs
_běhl od vojska_pojili se_práva národního parku_rodili se_tmívá se

Vyjmenovaná slova po L

špl_chat

ýí

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
podpatekpsiskleníkyslunečníkvoda

Indicie barvy

žlutábílápantersobota
ponorkačernázelenárůžová
zákazchirurgdruhýzlatá
vdovastříbrnávítězstvíčervená

Vyjmenovaná slova po P

op_loval hrany

yi

Psaní s/z na začátku slova

_kumavka

zs

Párové hlásky: mix

Káva _kypěla.

vsvz

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci   měny   valil na hlavu balvan.   pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme   kočili do auta a předjížděli auta   prava,   leva.   pěchali jsme   krátka, jak se dalo. Až když se   jíždělo ke kamenolomu,   pomalil jsem. Marie sice   kučela bolestí,   koušela ale   tát.   hodli jsme se, že sami toho moc ne   vedeme. Jen   těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka   pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl   poleh.

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel   ický učeň. Všichni bra   ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla   ého kamene, protože byli ze zásady pohosti   í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová   ím kame   ých strusek a s pěstováním vi   é révy. A to nikoli z povi   osti! Jen občas, když slu   é dny vystřídala mrač   á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla   ovým mistrům klade   o za vi   u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol   ostmi vi   í, Hubert jistojistě vi   en nebyl.

Pán prstenů: slovní druhy

Je to pro jen vzpomínka.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

kdyby _ najedl

sesjsi se

Podstatná jména: vzory mužského rodu

HradMužStroj
komínředitelsvízel

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící   oře a   ceány od   everu k   ihu. Projíždím prosluněné   aderské   oře, zabrousím do   oře   gejského, proplouvám   žiny   ospor a   ardanely. Najednou jsem uprostřed širého   tlantského oceánu. Blíží se   ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký   strov, třeba   anárské   strovy nebo   ouostroví   aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Slovenská slovíčka

kedlubenrajčekapusta
ostružinačernicakaleráb
třešněkelparadajka
marhuľameruňkačerešňa

Harry Potter: slovní druhy

Podíval se na hůlku, kterou svíral v ruce.

Podstatné jménoPředložkaPřídavné jménoSlovesoSpojkaZájmeno

Vlastnosti lidí a předmětů

Most hlídá zvláště strašný a   jezerní démon.

Pan dvorní písař je trochu   , protože jsme prohledali každý kout hradu a nikoho jsme nenašli.

Měla k dispozici značné bohatství, které jí zanechal   manžel.

Pověst praví, že   otec želel každého vydaného groše.

mstivýmovitýlakomýmrzutý

Psaní mě/mně

Patálie s nemocným

Vytáhl jsem Hovorkovi teplo   r zpod paže a třídní výlet najednou získal te   jší obrysy. Marné bylo hořekování, že kdyby byl stříd   jší a nestrkal do úst vše, co vidí, nemusel by tu teď ně   ležet. Ve   by se krve nedořezal. Veškeré do   nky byly marné, nebyl jsem lékař, ale ze   pisář… Je   jsem studentovo tělo zvedl a nesl ho k lékaři. Ten   bezzubým ús   vem ujistil, že bude vše brzy v pořádku, ale vypadal, že se námi, Evropany, nára   baví. Jal se od   řovat nějakou s   s cizokrajných léků a   vzkázal, že bude Hovorka ráno jako rybička.

Určování podstatných jmen

Harry trpí stejnou vidinou jako Lenka.

Podstatné jméno

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Nedaleko cesty uslyšel, jak si cvrček pobrukuje pod listem.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
kněžstvoživočišstvoteploplavkytma

Velká písmena: národy, skupiny osob

iglú postavené _skymáky

Ee

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet   jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám   šlo   , ale   už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „   tam budeme.“ Měl     výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru.   minutách se Vašíček ptal znovu. „   tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „   doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy,   zpívaly sýkorky,   cvrlikali cvrčci a   to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali   na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl   jako   .

Psaní n/nn

slo_í chobot

nnn

Skloňování přídavných jmen

náušnice z (ryzí) zlata

Vinnetou

Byl pěkný podzimní den.

Přívlastek shodnýPřísudekPodmět

Velká písmena: instituce, organizace

_kolní inspekce

šŠ

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház   po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal   . Nad pláží přelétal   jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal   opálením. Dívky obšíval   nabírané rukávy a smál   se. Nepochopil   jsme, jak to holky myslel   . Janiny oči přitom tak zazářil   . Zamilovala se. Kluci se ukryl   do chaty a něco chystal   . Dveře se přitom větrem zavíral   . Děvčata a chlapci se rozhodoval   , koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil   poslušnost, ale matky přesto hořekoval   . Děti se teď hlás   samy okolo poledního. Některé dokonce dostal   úpal.

Vlastnosti lidí a předmětů

nesoustředěnýrustikálnívenkovský
roztržitýjednoduchýneotřelý
originálnípříliš šetrnýskoupý
primitivnírozumovýracionální

Psaní ě: mix

Upřím_ řečeno, nevím.

ě

Koncovky podstatných jmen: mix

provolání sláv_

yi

Koncovky podstatných jmen

Trojice v parku

Každé úterní odpoledne chodí do parku Na Hráz   trojice důstojných žen – moc po nich nezírejte, abyste se Pavl   , Em   a Iv   nedotkl   . Park totiž udržují leda místní výrostc   , kteří zde posedávají, hulákají svoje song   a popíjejí alkohol. Naše dám   jsou ale oblečené jako do divadelní lóže. Mají honosné pokrývky hlav   , šedivé vlas   jsou prokvetlé melírem fialové barv   , na krku se jim lesknou náhrdelníky snad s „pravým   drahokam   “ a na rukách jim svítí zlaté prsteny. Za jejich rób   by se nemusela stydět leckterá operní diva, ostatně není jisté, zda se skutečně nejedná o divadelní kostým   . Jako módní doplněk je doprovází jejich ps   . Tedy, pokud se jedná o ps   . Jsou to totiž nezvykle ostříhaní a naondulovaní pudl   , jednomu nezúčastněnému pozorovatel   se dokonce zdálo, že mají natočené řas   .

Harry Potter: slovní druhy

Neupadl jsem schválně.

Přídavné jménoPříslovceSloveso

Zájmena: druhy

osobnítázací/vztažnésám
onykteréneurčité
žádnákaždýzáporné
ukazovacípřivlastňovacíjejí

Koncovky podstatných jmen: střední rod

antické sloupov_

íý

Skloňování číslovky dva

Pozoroval veliké hodiny se velkými ručičkami a třemi malými.

Předložky s/z

jablka _ dovozu

sz

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

na obědy do menz_

iy

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rána do zubů ho bolela.

Věta jednočlennáVěta dvojčlennáVětný ekvivalent

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ápadní Sahara_třední Asie_třední Evropa_třední Amerika

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol   mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez   by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul   , ale nesmíme zapomínat ani Perse   . Samotný Zeus byl synem titána Kron   a jeho manželky. Matka ho před Kron   musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose   don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm   , který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist   původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád   potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs   , boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém   řady knih i f   lmů.

Předměty, věci

Stiskl tlačítko, pak prsty přikryl   , aby ztlumil zvuk.

Světelné poměry se změnily, jako když se v divadle rozsvítí   .

Do kontejneru lze vhazovat i opotřebované drobné elektrospotřebiče, které obsahují baterii nebo   .

Vyžaduje to vhodné místo s odsáváním,   a stříkací pistoli.

reflektorkompresorakumulátorreproduktor

Lidé: akce, vztahy

hodovatdávat přednostignorovat
prohlašovatdebužírovatkritizovat
sdělovat připomínkyúmyslně si nevšímatbrát ohled
deklarovatrespektovatpreferovat

Podmět a přísudek

Moje zuřivé, hořké myšlenky se propletly.

PodmětPřísudek

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
vyb_l si zlostvyb_l agresinevyb_l na to časvyb_l všechny komáryna zmrzlinu už nevyb_de

Rychlé šípy

Mirek něco prohodil k Vontům.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Větné členy obecně

Kaspian se okamžitě otočil.

PodmětPřísudekPu způsobu

Podmět a přísudek

Do čela světové ekonomiky se dostaly válkou nezničené Spojené státy americké.

PodmětPřísudek

Podstatná jména: vzory mix

vzor růžezvířerekord
encyklopedievzor ženavzor píseň
soutěžpřírodavzor kuře
vzor pánvzor hradčlověk

Skloňování podstatných jmen

Ve svém životě se potkal s tolika (člověk).

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
přednášímzaspalapředpovíbudeme jístzanikne

Slovesný vzor

BereUmřeProsí
žrátozvatprostřítzavřítvyčistit

Koncovky podstatných jmen: mix

s horskými ples_

iy

Velká písmena: budovy, stavby

kázal v _apli Betlémské

kK

Sport

Ve dvaceti letech se začal tenisem živit jako   .

Na rozcvičení hráčů dohlížek   trenéra.

I tak byl mnohý český fotbalový   napjatý, jak zápas dopadne.

Pohybové problémy pomáhá týmu řešit zkušený   .

fanoušekprofesionálasistentfyzioterapeut

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le   . V ruce třímal věte   , se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá   , kre   se mu ale rozlévala po tváří   . Zuby ne   ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit   pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát   bili, kde tolik   kusil.   ebral zbytky sil a vrhnul se na po   saditého muže. Švi   a bo   – jeden zása   do týla, jedna rána těla o zem. Stra   ho už opustil, te   rozdával údery mechanicky jako   troj.

Přísloví

Sejde z očí, sejde z mysli.

Skloňování přídavných jmen

suš_ dřevo

ejšíší

Určování slovních druhů

Enzymy řídí většinu biochemických procesů v těle všech živých organismů.

ČíslovkaPodstatné jménoPředložkaPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Měkké a tvrdé souhlásky

h_potéka

yi

Určování příslovcí

Pod studeným měsícem jeli dál stejně rychle.

Příslovce

Psaní n/nn

výborný varha_ík

nnn

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

pum_ mládě

ýí

Slovesný vzor

NeseKupujeProsíDělá
kveteslibovatzkazitpřehrávat

Velká písmena: lidé, jména

režisér Vittorio _e Sica

Dd

Vyjmenovaná slova po B

bab_ka je druh javoru

yi

Předpona, kořen, přípona, koncovka

příbytek

PředponaKořenPříponaKoncovka

Předmět (větný člen)

Homer dělá ve springfieldské jaderné elektrárně bezpečnostního technika.

Předmět

Přímá řeč

Liška

Malý princ se toho dne setkal s liškou.   Dobrý den, kdo jste   zeptal se. Liška jen mávla ocáskem, poodběhla a z bezpečné vzdálenosti odpověděla: „   sem liška. Copak ty jsi nikdy neviděl lišku   „Ne, na mojí planetě rostou jen baobaby a jedna květina,“   osmutněl, jak se na ni rozpomenul a pokračoval, „   le lišky tam neběhají. U mě je vše maličké   Liška odvětila:   ha, tak to asi ani nevíš, že jsem plaché zvíře.“ „Co znamená plaché?“   těl vědět Malý princ. „To je to, když na tebe mluvím takhle z dálky, protože se k tobě bojím přiblížit   vysvětlila ochotně liška. „Aha,“   ydechl Malý princ   ale já nejsem zlý. Neboj se mě.“ Liška na to: „   o by sis mě musel nejdřív ochočit. Pak bych se nebála.“ Malý princ vykulil očka: „Ochočit? Co je to   „To je, když k sobě začneme mít důvěru a vytvoří se mezi námi citové pouto   začala vysvětlovat liška, „   dyž z mnoha lišek budu pro tebe jen já ta jediná liška a ty pro mě jediný Malý princ.“

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl   ku se to zamlelo, v   chýlil se napravo, nalevo. Pokl   čka nadskočila, koření v   padlo do ohniště a zajíc s p   skotem v   skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl   v   dličky a pronásledoval   zaječího dezertéra houštinami přesl   ček, které se rozkládal   kolem jeskyně. Větve jim šlehal   do obl   čejů, nohy jim km   taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b   l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm   zel. Prakluci jen vztekle mrskl   vidličkam   a usadil   se před vchod do nory. Přeci si nenechají l   bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Význam slov: podstatná jména mix

Čárky v souvětí s více větami

Každý ocení, pokud se budeš snažit, abys byl nejlepší.

Příslovečné určení

Líza hraje skvěle na saxofon.

Pu způsobu

Velká písmena: státy, oblasti

_emě větrných mlýnů

zZ

Význam slov: přídavná jména mix

relevantnínutný, závaznýhanlivý
fakultativníobligátnírozhodující, mající význam či vztah k dané věci
věcný, shodující se se skutečnostíobjektivnífiskální
pejorativnírozpočtový, daňovýnepovinný, volitelný

Lidé

protestantpatronochránce
pesimistapuntičkářpatriot
pedantprofesorvzdělanec
škarohlídvlasteneckřesťan

Předmět (větný člen)

Milhouse potřebuje silné brýle.

Předmět

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Úžasnou podporu poskytli svým hokejistům (Brno) fanoušci.

Vyjmenovaná slova po M

m_lné názory

yi

Slovenská slovíčka

mačka

pytón
baník
sinavý
zvýšiť

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

ro_těná s rýží

žšš

Lidé

lidojedčlověk, který jí lidské masodobročinný člověk
lidovecpolitiknepřirozeně malý člověk
lidumilliberálopice příbuzná člověku
svobodomyslný člověkliliputlidoop

Vyjmenovaná slova po V

měl jsem v_diny

iy

Určování zájmen

Pokud mluvíš pravdu, pak o tom bezpochyby slyšel.

Zájmeno

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

krájel cibul_

yi

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 2

Dveře zapraskaly, jak na ně padlo tělo parádně v   kynutého chlapíka. Přes obl   čej měl staženou černou kuklu. Bylo v   dět jen jeho oči, a ty se podivně bl   skaly. Zuzce se zastav   l dech, ale srdce bušilo ostošest. Nestačila val   t oči. Přepadení cukrárny. Takové drama si nikdo nevym   slí! Nikomu b   se ani m   šlenka na takovou akci nevyl   hla v hlavě. Ale bylo to tu. A přímo před Zuzkou! Lup   č také v   padal zaraženě. Nečekal, že bude přistižen při činu. Neměl plán B. Zaimprov   zoval. Strčil do Zuzky, hodil si přes rameno igel   tový p   tel a v   pařil se.
Zuzka jen vykv   kla bolestí. Parádně si při tom pádu naraz   la loket. Opatrně se vpl   žila do cukrárny…

Přísloví

Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

Přívlastek shodný a neshodný

Všichni mohou vyrazit na výlet do Prasinek.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ízké Tatry_tředozemní mořeSeverní _edový oceánMoravský _rasostrov Svaté _eleny_rancouzské Alpy

Druhy vedlejších vět souhrnně

Jakmile si oblékla suchou látku na kůži, pocítila otupující blaho.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná časováVV příslovečná způsobová

Zájmena: druhy

OsobníPřivlastňovacíTázacíNeurčitá
nimmusvojeo čemkomukoli

Psaní n/nn

nnn
povi_oství_orostli_ýros_ý bodjele_íbalo_ový

Indicie čísla

Loydova hádanka13štestí15
tucetsudoku10fotbal
7neštěstípřikázání9
121411dva týdny

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
Jendov_ ponožkyJandov_ deskyGottov_ fanoušcihudebníkov_ materiálychlapečkov_ pamlsky

Sport

rozhodující zápas turnajehattrickremíza
tři vítězství za seboudefenzivafinále
rekordnerozhodný výsledekobrana
oddychový častimeoutnejlepší dosažený výkon

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
letadloschodištěštěněseleuhlí

Skloňování a časování: mix

nejkrat_í sukně

šč

Určování slovních druhů

ČíslovkaPředložkySpojky
tolikátáosmádočitak-že

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Ráčkovská _olina

dD

Význam slov: slovesa

evaluovat

generovat
delegovat
preferovat
prokrastinovat

Stupňování příslovcí

Myslím, že to umíš udělat (dobře, 2. stupeň).

Druhy vedlejších vět souhrnně

Určitě by chtěl, aby trpěla.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV příslovečná účelováVV příslovečná způsobová

Určování příslovcí

Všechno mlčelo a nikde nebylo vidět žádného tvora.

Příslovce

Čárky v souvětí podřadném

Těším se na páteční koncert, na němž vystoupí mimo jiné Tomáš Klus.

Politika, historie

tolerancerevolucesnášenlivost
veřejně přístupné jednáníexilkontrola zveřejňovaných informací
vynucený pobyt v ciziněmandátoprávnění voleného zástupce
transparentnostrychlá změnacenzura

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Studiu komiksu, jako tomu bývá u nových vědních oborů, se věnuje zatím jen hrstka nadšenců.

Různé výskyty I/Y

Poezie po válce

L   teratura se po roce 1945 zkoušela v   rovnávat se zkušenostm   války různým   způsob   . Nejrychleji mohl   reagovat už z princ   pu básníci. Jejich verše stvrzoval   jednak trag   ku upl   nulých šesti let, jednak připomínal   morální závazek vůči mrtv   m. Když pom   neme četné l   tanie a žalozpěv   křesťanských básníků, musíme m   t na zřetel   autory, kteří se snažil   ustavit jakýs   m   tus všednodenní reality. V jejich verších se oz   valy i existenciální tóny, ovšem skloubené s v   chodisky jaz   kového experimentu. Slov   známého kritika – tito lidé se pokoušel   ch   tit život za pačes   .

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

křivé šv_

iy

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM