Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Narnie

Pevně za sebou zavřela dveře skříně.

PředmětPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPřísudekPu způsobu

Psaní n/nn

jme_ý seznam

nnn

Určování kořene

stařenka

Kořen

Čárky v souvětí s více větami

Odmítla všechny moje návrhy, jak vylepšit stávající podmínky, za nichž zaměstnanci nemohou ani najít pauzu na kávu.

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Skloňování podstatných jmen

byl bez pen_

ězízů

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéNásobné
stodvacet tisícpostétolikátýjednou

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
smějeme sesetmělo sezapojí sebudou se váletradujeme se

Skloňování číslovek

Mám rád pohádku O (3) medvědech.

Podmět a přísudek

Nůžkami se nestříhají tvrdé plasty.

PřísudekPodmět

Příslovečné určení

Zuzana si profesora velmi pozorně prohlédla.

Pu míryPu způsobu

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
vetovejcehousebýlíprádlo

V pavoučí síti: slovní druhy

Nemyslím si, že je dnešní mládež zkažená.

Přídavné jménoSpojkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Psaní mě/mně ve slově

nejznám_jší

ě

Podmět a přísudek

Pomohla bys mi prosím s nádobím?

PodmětPřísudek

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_elikonoční ostrov

vV

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol_ se klikatila cesta posetá klas_. Z dál_ bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam_. Obě, i když ověšené falešnými drahokam_, statečně poháněly pedál_ svých bicyklů. Obil_ se vlnilo a na obloze bylo vidět orl_. „Už abychom byli v cíl_,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom_. Rostly tam parádní hřib_. Tak nechali kola kol_ a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras_ do blízké vs_. Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas_. Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv_. Jindra se lekl a už byl na zem_. Zlomil si ruku. Před přátel_ pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Koncovky podstatných jmen: střední rod

pod bradl_

iy

Čárky v souvětí souřadném

Dívky se klouzaly, chlapci hráli hokej.

Velká písmena: státy, oblasti

Malé písmenoVelké písmeno
_ýchodní Morava_everní Kypr_everní Rusko_everní ledový oceán_ižní Korea

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Vítězství Kanady považuji za (pravděpodobný, 2. stupeň).

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
příští _terý_tědrý večer_en matek_íjen_romnice_aro

Určování přídavných jmen

Během čarodějovy řeči běžel veliký kůň rychle do kopce směrem k nim.

Přídavné jméno

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
listovímlékoskotsvětloČechy

Určování slovních druhů

Podstatné jm.Přídavné jm.ZájmenoPříslovce
oselžížalkovitásamémuo jakémžněkýmvtipně

Různé výskyty I/Y

Vlčí nebezpečí

Oheň už skom_ral. Nic neb_lo v_dět kromě tm_. Jindra sv_ral v ruce klacek. Usl_šel s_lné zav_tí. To byla sv_zelná s_tuace. Všem_ sedm_ kamarády ten zvuk trhl. Něco bl_zko tiše našlapovalo. Vlk. Jenže měl hlavu i tělo V_tka, osmého člena party.

Skloňování přídavných jmen

(mstivý, 1. pád, množné číslo) mafiáni

Psaní n/nn

nnn
rostli_arostli_ýros_ý bodku_ískle_ěný

Velká písmena: dny, období, události

_ostina

Hh

Předmět (větný člen)

Malfoy zkouší na Harryho špinavé triky.

Předmět

Přívlastek shodný a neshodný

Rychlé šípy nevnímaly hluk.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
nůšehůlpříležitost

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Typy vedlejších vět

Obloha byla, jako by měly začít padat trakaře.

Věta hlavníVv předmětnáVv přísudkováVv doplňková

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce času
vlevoodtudkolemdnes

Shoda přísudku s podmětem

Mikroby znečišťoval_ koupelnu.

yi

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý _ože, píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako _skar z té knížky od _rica _mmanuela _chmitta, co mi četla _abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože _aminka říká, že neexistuješ. Babička _aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené _niverzitě. Co prý nejsou _ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje _yziku, víš? A _ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani _atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají _aní _ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

V 19. století se prudce rozvíjely (Teplice) lázně.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

léky proti kašl_

yi

Psaní n/nn

zruč_ost

nnn

Pán prstenů: slovní druhy

Jeden prsten vládne všem, jeden jim vše káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložka

Harry Potter: slovní druhy

To my v Havraspáru si myslíme, že je tak trochu pro smích.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Určování slovních druhů

Výprava se totiž škrábala na hřeben.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoSpojkaPředložka

Velká písmena: státy, oblasti

Papua-Nová _uinea

Gg

Slovesný vzor

PečeZačneSází
téctzůstatzajmoutrozumět

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

dveřní prá_

chh

Vinnetou

Sam je utěšoval.

PředmětPodmětPřísudek

Simpsonovi

Nelson je škodolibý.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta _upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle _itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na _ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme _léčnou _ráhu, naši _alaxii, narážíme na _everní _orunu, je hned nad _astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla _rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí _asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten _eteorit nebo _ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy _ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i _ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce _vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v _raze nový. Neznám nic než okolí _áclavského a _taroměstského _áměstí. Bydlím totiž na _tarém _ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V _aprově _lici slezu do metra na zastávku _taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno _kalka. Vystoupím na _áměstí _íru. Tahle zastávka už leží na _inohradech. A moje škola se nachází přímo na _áměstí _íru.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Bourali dům, je_ jsem prodal.

ž

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

ro_tátý sníh

zzs

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobuPříslovce příčiny
domůsemdřívepilněúmyslně

Příslovečné určení

Ve skříni visely kabáty.

Pu místa

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
kaprov_ šupinyIljov_ termitividím Hannibalov_ slonyještěrov_ zubytátov_ sourozenci

Předmět (větný člen)

Apu a Manjula mají osmerčata.

Předmět

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají _poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti _mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si _edřela koleno na _moklé dlažbě. Maminka jen _práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají _působně nebo si na ně bude _těžovat tatínkovi, který je _eřeže. Julinka _červenala _tudem, ale Honzík už byl ve _třehu, čím by mohl ještě víc _užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala _kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil _ežloutlé listí od podzimu, které hned _planulo. Mamince _tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát _třelil vedle.

Harry Potter: slovní druhy

Harry se zarazil v půli věty.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Velká písmena: národy, skupiny osob

_kaut

Ss

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá_ zakroužil na_ polem. Pod ním letěl jen malý holu_. Tady žádné nebe_pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší_, který měl _ pohotovosti malý bojovník. _bíral odvahu na útok, oči navr_ hlavy. Tětiva ve vl_kých dlaní_ se mu třásla. Může to být jeho první koři_t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší_ do nebes. Hro_ se _trefil. Drave_ _letěl na zem.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_erkur_vězda_ometa_léčná dráha_alaxie

Význam cizích slov: přídavná jména

redundantníbezvýznamný, vedlejšíexaktníelementární
irelevantníneurčitýnadbytečnýspolečenský, týkající se společnosti
základní, jednoduchýuhlazený, ušlechtilýkonspiračnívágní
utajený, spikleneckýpřesný, založený na přesnostidistingovanýsociální

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

o_álit odjezd

ddd

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore_, ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl_ v rámci svého studi_. Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat_ – 20. červen. Do tohoto dat_ by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide_ a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax_ na letiště a odletí do tajemného Or_entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat_, Plat_ a Aristotel_. Chtěla by poznat kolébku naší civili_ace, místo, kde Sofokl_ napsal svá dram_. Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém_ číslo 1.

Harry Potter

Ráno u postele uviděl malou hromádku balíčků.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu času

Velká písmena: města, části měst, ulice

náměstí 28. _íjna

Řř

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_itevec_portovec_kaut_anoušek_meričan

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
podtácekplavidlospirálykřížalydrezíny

Vyjmenovaná slova po B

dob_t město

ýí

Určování příslovcí

Následovali ho jako stěží viditelný šedý stín před sebou.

Příslovce

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u _sta Kro_říž od nepa_ti žijí duchové. V zi_, tedy v _sících, kdy v pote_lých místnostech nechodí osa_lí turisté, ožívá tato pa_tihodnost taje_ strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo_tlivý bezhlavý rytíř ze_pis. Té_ř všechny mladé duchy výklad ohro_ baví. Tedy kro_ Bartolo_je. Ten si upří_ přeje být už pryč ze školy, být za_stnaný ve dvous_nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý _síc od_nu do svého _šce. Extré_ strašit při _síci a pro_ňovat oně_lé turisty v _kkýše. Svými triky krkolo_ děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový _chýř. Ačkoli Bartolo_j ve školních hodinách jen tak nepříto_ sedí, jeho učitelé žijí v do_ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se _l u_t tvářit naprosto duchapříto_.

Skloňování přídavných jmen

suš_ dřevo

ejšíší

Koncovky mi/my/ma

za třemi řekam_

yi

Význam cizích slov: podstatná jména

intelektekonomikarozštěpení, rozkolvzájemné působení dvou a více činitelů
rozum, schopnost myšleníbrainstormingfeedbackzpětná vazba
platební neschopnostschizmakrátká informativní schůzkainterakce
insolvencehospodářstvímetoda volné diskuse na dané téma (účelem je hledání kreativních nápadů)briefing/brífink

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pozb_l rozumupob_l nepřátelechvíli tady pob_ldob_l městodob_li uhlí

Psaní s/z na začátku slova

Trable v pekárně

Pekař Matěj ve své dílně _pracovával těsto, když tu zacítil _páleninu. Poté, co _kontroloval obě pece, _vlékl zástěru a jal se hledat podstatu problému, který ho _užoval. _jel výtahem do přízemí a _přímil se do plné výše. Rychle našel _uhelnatělý trám a probíjející kabel _vářečky, na kterou z kovového _vodu odkapávala voda. Rychle ji odpojil a _tal. Byl ochotný _mířit se se zítřejší výměnou dřevěného trámu, ale ne s tím, že mu nahoře _tvrdne pečivo. Že bude tohle ta nejhorší noční _měna, jakou kdy zažil, _tvrdil jediný pohled do pece. „Za tohle bych si měl _výšit plat,“ bručel si pod vousy.

Skloňování číslovky dva

Stavíme dům se dětskými pokoji.

Význam cizích slov: slovesa

napodobovatfabulovateskalovat
podílet se, účastnit sereprodukovatparticipovat
vymýšlet sirekreovatrespektovat
uznávat, dodržovatstoupat, vrcholitzotavit, obnovit

Čárky v souvětí podřadném

Uhodneš, co jsem dnes obědvala?

Jak se správně jmenují?

hovnocuctichošlápekkadisajpěknovid
středoškolákčasomíradobycejchklidokrůček
velkoobchodpůlžákobrkšeftstejnokroj
stereozábavamonokulturakrasohledrovnošat

Určování příslovcí

Zbývající oběžníky dál poletovaly kolem hlavy.

Příslovce

Psaní s/z na začátku slova

_veřejnit

sz

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Třída se rozsvětlila jasně žlutě natřenými lavicemi.

Určování zájmen

Stínovlas zná cestu přes každou bažinu a jámu.

Zájmeno

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Zájmena: druhy

UkazovacíNeurčitáZáporná
takovývšeminikdo

Předpona, kořen, přípona, koncovka

prales

PředponaPříponaKořen

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

to jsou ale špás_

yi

Zájmena: druhy

TázacíNeurčitáZáporná
coženěčíchnikoho

Rychlé šípy

Mirek něco prohodil k Vontům.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Psaní n/nn

Cizopasníci

Stalo se to jednoho dne k poled_ímu. Cizopas_é houby napadly oddenky vi_é révy a způsobily v Braníku katastrofu nevída_ých rozměrů. Nepomáhalo nic, dokonce ani olově_é ohrádky okolo vi_ic. Telefo_í ústředny pukaly ve švech, jak se majitelé pozemků snažili zachránit de_í, ba měsíč_í ztráty na úrodě. Takováto přemrště_á reakce se dala očekávat, stejně však bylo třeba učinit opatře_í. Bra_é oddíly byly rozmístěny napříč městečkem a bylo vyhlášeno sta_é právo. Jen přechod_ě, samozřejmě. Ra_ímu pochodu nejodváž_ějších a nejvzpur_ějších obyvatel na sti_é místo, kde hvozd kryje hrad kouzel_ého bratrstva, však ani pluky milicio_ářů zabránit nedokázaly.

Přímá řeč

Hluchá řeznice

_Dobrý den_ pozdravil Zdeněk, když přišel do obchodu. _Dobrý den_ odpověděla prodavačka. Zdeněk se usmál a požádal ji: „_al bych si prosím 1,5 kg jeleního masa.“ „Tuleního masa?“ _ivila se prodavačka. „Ne, jeleního masa,“ _opakoval Zdeněk, „_uleni jsou přece chránění_ Prodavačka zakoulela popuzeně očima: „_o to se ví, že jsou ranění. Dokonce smrtelně. Přece si nemyslíte, že je budu prodávat živé_ Zdeněk si povzdechl a bezmocně pokrčil rameny. Kdesi uvnitř se mu hromadil vztek: _Dejte pokoj s tuleni, ženská,“ _koro zakřičel, „_á chci jelena, takovou tu velkou kozu, co běhá po lese a má paroží_ Prodavačka se na něj podívala nanejvýš udiveně: „_yslíte jelena? Proč to neřeknete hned_

Přísloví

Koho tlačí bota šitá na míru, tomu málo platná šíře vesmíru. (tádžické)

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház_ po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal_. Nad pláží přelétal_ jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal_ opálením. Dívky obšíval_ nabírané rukávy a smál_ se. Nepochopil_ jsme, jak to holky myslel_. Janiny oči přitom tak zazářil_. Zamilovala se. Kluci se ukryl_ do chaty a něco chystal_. Dveře se přitom větrem zavíral_. Děvčata a chlapci se rozhodoval_, koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil_ poslušnost, ale matky přesto hořekoval_. Děti se teď hlás_ samy okolo poledního. Některé dokonce dostal_ úpal.

Psaní n/nn

celozr_ý rohlík

nnn

Velká písmena: budovy, stavby

_rcadlový sál

Zz

Skloňování podstatných jmen

Ptal se po dvou (bochník) chleba.

Slovesný vzor

MažeUmře
psáttřítzřít

Indicie čísla

sloveso1zlato4
8neděleNeptun5
6biatlon3kostka
72evangeliumčuníci

Mě/mně (zájmeno já)

Neposlouchá m_.

ě

Koncovky ovi/ovy

medvědov_ pracky

yi

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v_ptávala se l_dí, ale každý její otázku odb_l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm_řovat s m_šlenkou, že rakv_čka nebude. Pak ale došla k parkov_šti. Uv_děla obchůdek se sv_čkami a věnci. Vešla dovniř a, l_dičky, oni tam prodávali i rakv_čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b_ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

nosit u pasu šavl_

iy

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Plán, který jsme navrhli, uskutečníme.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

poprav_ vězňů

yi

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

postřehli by_

jsteste

Psaní s/z na začátku slova

zs
okamžitě _rudl_týská se jí

Indicie barvy

tesákdéšťzelenánuda
růžovábílákronikamodrá
čtvrtekfialovázlatábrýle
knížkapostní časčernášedá

Přísloví

Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradMužStroj
zdravotníksvětrodičučitelpalec

Velká písmena: lidé, jména

Karel Matěj Čapek-_hod

cC

Vyjmenovaná slova po V

zv_hodněná nabídka

íý

Podstatná jména: vzory mix

vzor ženavzor mužkocourvzor stroj
sportovecvzor pánvzor píseňvzor růže
vzor kuřegymnastaoheňdítě
petrželnůšeskupinavzor předseda

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM