Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých
Grafy souvětí
Grafy souvětí podřadných
Grafy souvětí souřadných


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí


Rozbory souvětí

„Tam, odkud přichází, je nemyslitelné, aby se žena vydala sama do noci bez doprovodu manžela, otce či bratra.“Kolik je v souvětí vět?34Jak jste to poznali?podle počtu přísudkůpodle počtu čárekJak zní první věta?„Tam je nemyslitelné…“„Tam, odkud přicházejí…“Jak zní přísudek v první větě?„je“„je nemyslitelné“Jak zní přísudek v druhé větě?„přichází“„odkud přichází“Jak zní přísudek v třetí větě?„vydala se“„vydala by se“Už víme, kolik je v souvětí vět i jak jsou v souvětí jednotlivé věty umístěny. Nyní najdeme větu hlavní. Je to ta, na kterou se nelze zeptat, naopak, pomocí hlavní věty se ptáme na ostatní věty v souvětí. Vyberte hlavní větu:„Tam je nemyslitelné…“„… odkud přichází…“Vyberte otázku, pomocí které potvrdíme, že věta „odkud přichází“ je vedlejší, tedy otázku, na kterou si odpovíme právě větou „odkud přichází“:„Kde je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“„Co je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“Když otázka zněla „kde“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věty příslovečná místnívedlejší věta příslovečná časováVyberte otázku, pomocí které se zeptáte na druhou vedlejší větu:„Kdo, co je nemyslitelné? Aby…“„Koho, co je nemyslitelné? Aby…“Ptali jsme se prvním pádem, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta předmětnávedlejší věta podmětnáProtože je v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí:podřadnésouřadnéVyberte správný graf souvětí:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence