Diktáty online – 9. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 9. (úzký výběr)


Podobně znějící

Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: místa
Velká písmena: budovy, stavby   

Ukázky

Přímá řeč

Hluchá řeznice

  Dobrý den   pozdravil Zdeněk, když přišel do obchodu.   Dobrý den   odpověděla prodavačka. Zdeněk se usmál a požádal ji: „   al bych si prosím 1,5 kg jeleního masa.“ „Tuleního masa?“   ivila se prodavačka. „Ne, jeleního masa,“   opakoval Zdeněk, „   uleni jsou přece chránění   Prodavačka zakoulela popuzeně očima: „   o to se ví, že jsou ranění. Dokonce smrtelně. Přece si nemyslíte, že je budu prodávat živé   Zdeněk si povzdechl a bezmocně pokrčil rameny. Kdesi uvnitř se mu hromadil vztek:   Dejte pokoj s tuleni, ženská,“   koro zakřičel, „   á chci jelena, takovou tu velkou kozu, co běhá po lese a má paroží   Prodavačka se na něj podívala nanejvýš udiveně: „   yslíte jelena? Proč to neřeknete hned  

Shoda přísudku s podmětem

Cesta středem Země

Na severním pólu bylo nehezky. Ledy tál   a lední medvědi seděl   v kruhu a rokoval   . Medvědice, protože ty jsou obecně rozumnější než medvědi, navrhoval   , aby všichni svorně opustil   severní pól a vydali se hledat mráz a sníh na jih. Medvědi si ťukal   na čelo a medvíďata nevěděl   , na čí stranu se přiklonit. Medvědi se rozdělil   do skupinek, a ty pak ještě dlouho probíral   všechna pro a proti takové výpravy. „Byl   bychom první medvědi na jižním pólu, měl   bychom led a sníh a nemusel   se bát o budoucnost,“ uzavřel nakonec hlavní medvěd. Medvěd Míša a medvědice Bína souhlasně pokyvoval   . Druhého dne tedy začal   uprostřed pólu kopat tunel, kterým se měl   podle všeho dostat až na jižní pól. Byl   to úplné galeje. Medvíďata od samého kopání bolel   packy. Dny míjel   a tunel nebyl stále hluboký ještě ani pět metrů. Jednou ráno se ale věci dal   do pohybu. Objevil   se ledoborci a na pevninu vystoupil   bílí muži. Vysvětlil   medvědům, že se z jednoho pólu na druhý prokopat nemůžou, a přesvědčil   medvědy, aby s kopáním přestal   .

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na   ražský   rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů     vou   lunců,     erného lva,     laté koruny či     sla v   olébce. Přehlédl i dům     ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i   ům     laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul   orzinský palác, dvoupatrové   ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před   talskou   mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence