Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Nová cvičení

VV příslovečná příčinná a účelová

Rozbory • střední

Spisovná a nespisovná slova

Rozřazovačka • střední

Spisovná a nespisovná slova

Otázky • střední

Paronyma: slovesa

Rozhodovačka • lehké

Paronyma: podstatná jména

Rozhodovačka • lehké

Spisovná a nespisovná slova

Rozřazovačka • lehké

Spisovná a nespisovná slova

Otázky • lehké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Rozhodovačka • střední

Paronyma: slovesa

Rozhodovačka • střední

Paronyma: podstatná jména

Rozhodovačka • střední

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Pexeso • střední

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Rozhodovačka • těžké

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Rozhodovačka • střední

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Rozhodovačka • střední

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Rozhodovačka • střední

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Rozhodovačka • lehké

Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Rozhodovačka • střední

Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Rozhodovačka • těžké

S sebou × sebou

Rozhodovačka • střední

Hlavní díla světové literatury

Pexeso • těžké

Hlavní díla světové literatury

Pexeso • lehké

Hlavní díla české literatury

Pexeso • těžké

Hlavní díla české literatury

Pexeso • lehké

Světoví spisovatelé

Rozhodovačka • těžké

Antonyma: mix

Otázky • těžké

Antonyma: mix

Otázky • střední

Synonyma: mix

Otázky • těžké

Synonyma: mix

Otázky • střední

Slovní analogie

Rozhodovačka • střední

Slovní analogie

Rozhodovačka • lehké

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Rozhodovačka • lehké

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky • těžké

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky • střední

Antonyma: slovesa

Otázky • střední

Antonyma: slovesa

Otázky • lehké

Antonyma: podstatná jména

Otázky • těžké

Antonyma: podstatná jména

Otázky • střední

Antonyma: podstatná jména

Otázky • lehké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky • těžké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Otázky • střední

Synonyma: slovesa

Otázky • střední

Synonyma: slovesa

Otázky • lehké

Synonyma: podstatná jména

Otázky • těžké

Synonyma: podstatná jména

Otázky • střední

Synonyma: podstatná jména

Otázky • lehké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky • střední

Dům, části domu, nábytek

Otázky • střední

Pocity, nálady, vlastnosti

Otázky • střední

Rodinní příslušníci

Otázky • lehké

Literární žánry

Otázky • těžké

Jazykovědné obory

Otázky • těžké

Jazykové prostředky: pojmy

Otázky • těžké

Sloh: pojmy

Otázky • těžké

Gramatika: pojmy

Otázky • těžké

Literární žánry

Otázky • střední

Přísloví

Vpisování • střední

Přísloví

Vpisování • lehké

Hlavní díla světové literatury

Pexeso • střední

Hlavní díla české literatury

Pexeso • střední

Světoví spisovatelé

Rozhodovačka • střední

Světoví spisovatelé

Rozhodovačka • lehké

Hlavní díla světové literatury

Rozhodovačka • střední

Hlavní díla světové literatury

Rozhodovačka • lehké

Světová literatura ve 20. století

Rozhodovačka • střední

Světová literatura v 19. století

Rozhodovačka • střední

Světová literatura do 18. století

Rozhodovačka • střední

Čeští spisovatelé

Rozhodovačka • těžké

Čeští spisovatelé

Rozhodovačka • střední

Čeští spisovatelé

Rozhodovačka • lehké

Hlavní díla české literatury

Rozhodovačka • těžké

Hlavní díla české literatury

Rozhodovačka • střední

Hlavní díla české literatury

Rozhodovačka • lehké

Česká literatura po roce 1950

Rozhodovačka • střední

Česká literatura v 1. polovině 20. století

Rozhodovačka • střední

Česká literatura 19. století

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky • lehké

Charakteristiky osob

Otázky • těžké

Tituly, hodnosti

Otázky • těžké

Povolání

Otázky • střední

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence