Krok po kroku – 2. střední škola

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 2. střední škola (úzký výběr)

Rozbory vět, stavba slov

Rozbory vět
Rozbory souvětí

Ukázky

Rozbory souvětí

„Tam, odkud přichází, je nemyslitelné, aby se žena vydala sama do noci bez doprovodu manžela, otce či bratra.“Kolik je v souvětí vět?34Jak jste to poznali?podle počtu čárekpodle počtu přísudkůJak zní první věta?„Tam je nemyslitelné…“„Tam, odkud přicházejí…“Jak zní přísudek v první větě?„je“„je nemyslitelné“Jak zní přísudek v druhé větě?„přichází“„odkud přichází“Jak zní přísudek v třetí větě?„vydala by se“„vydala se“Už víme, kolik je v souvětí vět i jak jsou v souvětí jednotlivé věty umístěny. Nyní najdeme větu hlavní. Je to ta, na kterou se nelze zeptat, naopak, pomocí hlavní věty se ptáme na ostatní věty v souvětí. Vyberte hlavní větu:„… odkud přichází…“„Tam je nemyslitelné…“Vyberte otázku, pomocí které potvrdíme, že věta „odkud přichází“ je vedlejší, tedy otázku, na kterou si odpovíme právě větou „odkud přichází“:„Kde je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“„Co je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“Když otázka zněla „kde“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věty příslovečná místnívedlejší věta příslovečná časováVyberte otázku, pomocí které se zeptáte na druhou vedlejší větu:„Kdo, co je nemyslitelné? Aby…“„Koho, co je nemyslitelné? Aby…“Ptali jsme se prvním pádem, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáProtože je v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí:souřadnépodřadnéVyberte správný graf souvětí:

Rozbory souvětí

„Kdyby byl gentleman, neoslovil by ji, dokud by je někdo nepředstavil.“Vyberte správný přísudek z první věty:„byl by gentleman“„byl by“Vyberte správný přísudek z druhé věty:„neoslovil“„neoslovil by“Vyberte přísudek ze třetí věty:„nepředstavil by“„nepředstavil“Výborně. Teď víme, že se souvětí skládá ze 3 vět, protože obsahuje 3 přísudky. Hlavní věta je věta druhá, s její pomocí určíme vedlejší věty. Hlavní věta je otázka, vedlejší odpověď. Vyberte správnou otázku, na kterou odpovíme první větou:Za jaké podmínky by ji neoslovil? Za podmínky, že by byl gentleman…Kdo, co by byl? Byl by gentleman.Na první vedlejší větu jsme se ptali „za jaké podmínky“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta přívlastkovávedlejší věta příslovečná podmínkováPomocí hlavní věty se zeptejte na třetí větu. V otázce použijte hlavní větu, odpovědí bude věta vedlejší:Kdo, co by je nepředstavil? Dokud by je někdo nepředstavil.Jak dlouho by ji neoslovil? Dokud by je někdo nepředstavil.Na vedlejší větu jsme se ptali „jak dlouho“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta předmětnávedlejší věta příslovečná časováV souvětí se nachází pouze jedna věta hlavní, o jaký druh souvětí se jedná?souvětí podřadnésouvětí souřadnéVyberte z nabídky správný graf souvětí:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence