Krok po kroku – 2. střední škola

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 2. střední škola (úzký výběr)

Rozbory vět, stavba slov

Rozbory vět
Rozbory souvětí

Ukázky

Rozbory souvětí

„Kdyby byl gentleman, neoslovil by ji, dokud by je někdo nepředstavil.“Vyberte správný přísudek z první věty:„byl by gentleman“„byl by“Vyberte správný přísudek z druhé věty:„neoslovil by“„neoslovil“Vyberte přísudek ze třetí věty:„nepředstavil“„nepředstavil by“Výborně. Teď víme, že se souvětí skládá ze 3 vět, protože obsahuje 3 přísudky. Hlavní věta je věta druhá, s její pomocí určíme vedlejší věty. Hlavní věta je otázka, vedlejší odpověď. Vyberte správnou otázku, na kterou odpovíme první větou:Kdo, co by byl? Byl by gentleman.Za jaké podmínky by ji neoslovil? Za podmínky, že by byl gentleman…Na první vedlejší větu jsme se ptali „za jaké podmínky“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta přívlastkovávedlejší věta příslovečná podmínkováPomocí hlavní věty se zeptejte na třetí větu. V otázce použijte hlavní větu, odpovědí bude věta vedlejší:Kdo, co by je nepředstavil? Dokud by je někdo nepředstavil.Jak dlouho by ji neoslovil? Dokud by je někdo nepředstavil.Na vedlejší větu jsme se ptali „jak dlouho“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věta předmětnáV souvětí se nachází pouze jedna věta hlavní, o jaký druh souvětí se jedná?souvětí podřadnésouvětí souřadnéVyberte z nabídky správný graf souvětí:

Rozbory souvětí

„Tam, odkud přichází, je nemyslitelné, aby se žena vydala sama do noci bez doprovodu manžela, otce či bratra.“Kolik je v souvětí vět?43Jak jste to poznali?podle počtu čárekpodle počtu přísudkůJak zní první věta?„Tam, odkud přicházejí…“„Tam je nemyslitelné…“Jak zní přísudek v první větě?„je“„je nemyslitelné“Jak zní přísudek v druhé větě?„odkud přichází“„přichází“Jak zní přísudek v třetí větě?„vydala by se“„vydala se“Už víme, kolik je v souvětí vět i jak jsou v souvětí jednotlivé věty umístěny. Nyní najdeme větu hlavní. Je to ta, na kterou se nelze zeptat, naopak, pomocí hlavní věty se ptáme na ostatní věty v souvětí. Vyberte hlavní větu:„Tam je nemyslitelné…“„… odkud přichází…“Vyberte otázku, pomocí které potvrdíme, že věta „odkud přichází“ je vedlejší, tedy otázku, na kterou si odpovíme právě větou „odkud přichází“:„Kde je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“„Co je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“Když otázka zněla „kde“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věty příslovečná místnívedlejší věta příslovečná časováVyberte otázku, pomocí které se zeptáte na druhou vedlejší větu:„Kdo, co je nemyslitelné? Aby…“„Koho, co je nemyslitelné? Aby…“Ptali jsme se prvním pádem, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáProtože je v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí:souřadnépodřadnéVyberte správný graf souvětí:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence