umime.to/AL1


Stáhnout QR kód

Podstatná jména: pády

V češtině rozlišujeme 7 pádů:

1. pád nominativ Kdo? Co? Pracuje jako dělník. Sova létá tiše. Jana je moje spolužačka.
2. pád genitiv Koho? Čeho? Cesta vedla z města. Běhal kolem domu. Chtěl sklenici vody. Poslouchali projev prezidenta.
3. pád dativ Komu? Čemu? Navzdory počasí přišel včas. Objednal synovi špenát. Sednul si ke krbu.
4. pád akuzativ Koho? Co? Viděl lupiče krást. Přinesl obrázkovou knihu. Rychle šlápl na brzdy.
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme Honzo, pojď sem! Pane Vomáčko, děkuji. Pane poslanče a pane soudce, dobrý den.
6. pád lokál O kom? O čem? Nemluv pořád o jednorožcích. Pomáhali starým lidem v okolí školy. Na lednici je prach.
7. pád instrumentál S kým? S čím? Kreslili tužkou. Vyznamenal se svou statečností. Jmenovali ho ředitelem.

Určování pádů

Při určování pádu se ptáme celou pádovou otázkou. To je důležité především u rozlišování 1. a 4. pádu, které mají část pádové otázky stejnou (co?).

Příklady: určování pádů ve větách

 • Uvařili jsme si čaj.
  Koho, co jsme uvařili? → 4. pád.
 • Naber vodu ze sudu.
  Naber z koho, čeho? → 2. pád.
 • Poslal jsem dědovi dopis.
  Komu, čemu jsem poslal dopis? → 3. pád.
 • Nedaleko zaštěkal pes.
  Kdo, co zaštěkal? → 1. pád.
 • Vymažu formu máslem.
  Kým, čím vymažu formu? → 7. pád.

Význam pádů

Pády v českém jazyce určují vztah slov ve větě a mohou výrazně ovliňovat význam věty.

Příklad: vliv pádů na význam věty

Následující věty se liší pouze pádem jmen, pokaždé je však význam věty jiný. Vždy je použit 1. pád, 3. pád a 4. pád.

 • Petr chválil Tomášovi Martina.
 • Petrovi chválil Tomáš Martina.
 • Petrovi chválil Tomáše Martin.
 • Petra chválil Tomáš Martinovi.

Rodilí mluvčí většinou používají správné pády přirozeně bez toho, aby si je museli určovat. Některá podstatná jmena ale mají záludné skloňování a znalost pádů zde využijeme. Pády se vztahují i k ostatním slovním druhům a ovlivňují pravopis například u psaní mě/mně, volby předložky s/z nebo skloňování zájmena jenž.

Zavřít

Podstatná jména: pády (střední)

Bez chyby

Velikost kartiček: malá | střední | velká

Vyřešeno:NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence