Čtení s porozuměním – 7. třída

Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den.

Záhada kufru  »
Vyřešené úlohy
Získané krystaly

Přehled

Příběhy plné příslovívyřešeno 0 z 10
Ufon ztracen ve městěvyřešeno 0 z 5
Příběhy ze Zverimexuvyřešeno 0 z 5
České pověstivyřešeno 0 z 5
Řecké bájevyřešeno 0 z 8
Městská policie Brnovyřešeno 0 z 4
Články, rozhovory, názory Ivyřešeno 0 z 7
Požírač snůvyřešeno 0 z 8
Detektivní příběhy s plánkyvyřešeno 0 z 5
Wikipedievyřešeno 0 z 8
Imaginární slovavyřešeno 0 z 8

Celkem vyřešeno: 0 z 73

Přehled krystaly

Příběhy plné příslovízískáno 0 z 30
Ufon ztracen ve městězískáno 0 z 15
Příběhy ze Zverimexuzískáno 0 z 15
České pověstizískáno 0 z 15
Řecké bájezískáno 0 z 24
Městská policie Brnozískáno 0 z 12
Články, rozhovory, názory Izískáno 0 z 21
Požírač snůzískáno 0 z 24
Detektivní příběhy s plánkyzískáno 1 z 15
Wikipediezískáno 0 z 24
Imaginární slovazískáno 0 z 24

Celkem získáno: 1 z 219

Příběhy plné přísloví

Krátké příběhy, ve kterých postavy nešetří příslovími. Dokážete pochopit, co jimi myslí?

Ufon ztracen ve městě

Ufon se dostal do města a je z toho chudák celý zmatený. Dokážete si udělat jasno v tom, co se kolem něj děje?

Příběhy ze Zverimexu

Ve zverimexu U Granule se občas dějí podivuhodné příhody. Čtete pozorně, ať přesně pochopíte, co se vlastně stalo.

České pověsti

Známé české pověsti, stručně převyprávěné, s otázkami na děj i význam slov.

Řecké báje

Klasické řecké báje, stručně převyprávěné, s ilustracemi.

Městská policie Brno

Reálné tiskové zprávy Městské policie Brno.

Články, rozhovory, názory I

Výběr ze skutečných článků z tisku, snadnější texty.

Požírač snů

Přemýšleli jste někdy o tom, co se vám děje v hlavě, když usnete? Jsou vaše sny v bezpečí? Právě na tyto otázky vám příběh Požírače snů přinese odpověď.

Detektivní příběhy s plánky

Inspektorka Pukavá se vydává na vyšetřování. Prostudujte plán situace a odhalte, co se přesně stalo.

Wikipedie

Encyklopedické texty: vybrané ukázky z Wikipedie.

Imaginární slova

V těchto textech jsou použita zcela smyšlená slova. O to více však prověří, jak důkladně umíte číst...

Ukázky

Příběhy plné přísloví

Ptačí budka

Stavěli jsme s Anežkou budku pro ptáky. Já jsem z toho měl trochu obavy, protože jsme nikdy nic podobného nedělali. Anežka ale prohlásila: „Kdo se bojí, nesmí do lesa.“ Tak jsme se do toho pustili a došlo i na další přísloví. Anežka mi totiž v průběhu stavby musela opakovaně připomínat: „Dvakrát měř, jednou řež.“ A když jsme se na konci podívali na výsledné dílo, pokrčila rameny a konstatovala: „Žádný učený z nebe nespadl.“

Řecké báje

Midasovo zlato

Ve Frygii v Malé Asii vládl král Midas. Byl bohatý a považoval se za velmi chytrého. Nikdo mu to nevyvracel, protože byl král. Jednou přivedli rolníci ke králi opilého starce. Načapali ho v královských vinicích, jak se cpe těmi nejkrásnějšími hrozny. Midas ve starci ale hned poznal Siléna, který vychovával boha Dionýsa, když byl malý, a pak už ho neopustil. Přivítal ho tedy a hostil jej deset dní ve svém paláci. Jedenáctý den sestavil průvod a daroval Silénovi osla, protože věděl, že na něm jezdí nejraději. Pak družina vyrazila do sousední země, kde se tehdy Dionýsos zdržoval. Bůh Dionýsos už Siléna hledal. Když ho potkali, byl potěšen, že se Midas choval k Silénovi tak hezky. „Přej si, co chceš, a já ti to za odměnu splním,“ křikl na Midase. „Chtěl bych, aby se vše, čeho se dotknu, proměnilo ve zlato,“ přál si Midas. Dionýsos jen pokrčil rameny a jeho přání splnil. Midas se šťasten vracel do paláce a pochvaloval si, že nikdo na světě nebude bohatší než on. Hned svou novou schopnost zkoušel. Vše, na co sáhl, se skutečně proměnilo ve zlato: dveře, lžíce, sousto jídla, doušek vína v ústech… Král se vyděsil a hned vyrazil zpátky za Dionýsem, aby mu odpustil a zbavil ho toho utrpení. Dionýsos se slitoval a poradil Midasovi, aby se ponořil do řeky Paktolu a přání ze sebe smyl. Midas to ihned učinil. Od té doby nacházeli lidé v té řece zlatý písek.

Imaginární slova

Amflovač

Amflovač je přístroj na výrobu žamžotů. Jeho základní součástkou je muzing, který čašňuje přítek flunků do středu amflovače. Pokud nejsou flunky přiměřeně flixní, hrozí nebezpečí, že nebudou dočašňovány včas na správné místo a muzing se kroudne. Kvalitnější amflovače se vyrábí z tranktu, běžně se ale prodávají spíše výrobky trinkotové. Tranktové amflovače mají tu výhodu, že je lze spustit i na zpětný chod a využít je také na výrobu tožamžů.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence