Přejít na cvičení:
Vpisování
Přejít na téma:
Zkratky
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
BEM
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

BEM
umime.to/BEM

umime.to/BEM

Zkratky

Tečka se obvykle nepíše za měrnými jednotkami (km, l, kg) a za tzv. iniciálovými zkratkami, které se píší velkými tiskacími písmeny a do věty se zapojují jako podstatná jména (OSN, EU). Za grafickými zkratkami slov a titulů se píše tečka.

Jednotky, veličiny, značky měn píšeme bez tečky. Viz příklady:

 • 2 m (metry), 3 km (kilometry), 5 kg (kilogramů), s (dráha), 6 s (sekund), 8 t (tun), 2 l (litry), 9 ha (hektarů), v (rychlost), t (čas)
 • 600 Kč (korun českých), 8 Ft (forintů), 20 € (eur), 500 zł (zlotý), 3 $ (dolary)

POZOR, hodina, minuta a sekunda se značí buď mezinárodními značkami h, min, s (bez tečky), nebo českými zkratkami h., hod., min. (s tečkou): lze napsat 5 h, 5 h. i 5 hod., 5 min i 5 min., pouze sekundy se píší vždy bez tečky (12 s).

Grafické zkratky

 • Píšeme za nimi tečku (pokud je grafická zkratka na konci věty končící tečkou, píšeme tečku jen jednu, ne dvě): Mezi slovní druhy řadíme podstatná jména, zájmena, slovesa atd.
 • Výjimku tvoří zkratky složené z prvního a posledního písmena (poslední slabiky), které se píší bez tečky: cca (circa), fa (firma), fce (funkce), pí (paní), bří (bratří).
 • Příklady:

  • atd. = a tak dále
  • např. = například
  • odd. = oddělení
  • v z. = v zastoupení
  • spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným (Srovnejte s jiným zápisem zkratky téhož: s. r. o.)
  • vs. = versus
  • m n. m. = metrů nad mořem (Pozor, první m je bez tečky, protože je to zkratka jednotky metr.)
  • t. r. = tohoto roku

Tituly

 • S velkým písmenem a tečkou píšeme:

  • tituly bakalářského a magisterského studia: Bc., Mgr., Ing.
  • tituly obsahující Dr. (doktor): MUDr.(doktor všeobecného lékařství), MDDr.(doktor zubního lékařství), JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor přírodních věd), ale PharmDr. (doktor farmacie), PhDr. (doktor filozofie), ThDr. (doktor teologie).

  • Pozor, pokud se titul skládá z více slov, pravopis se různí: Ing. arch. (inženýr architekt), ale MgA. (magistr umění), BcA. (bakalář umění).
  • Zvláštní pravopis má i titul Ph.D. (doktor), v němž po první tečce následuje D. bez mezery.

 • S malým písmenem a tečkou píšeme:

  • tituly doc. (docent) a prof. (profesor)
  • zkratky vojenských a policejních hodností: des. (desátník), prap. (praporčík), kpt. (kapitán), pplk. (podplukovník), arm. gen. (armádní generál).

Iniciálové zkratky

 • Tvoří je počáteční písmena slov z víceslovných názvů.
 • Píšeme je velkými písmeny bez teček. Viz příklady:

  • ČR (Česká republika), SRN (Spolková republika Německo), OSN (Organizace spojených národů), EU (Evropská unie), ČT (Česká televize), IČO (identifikační číslo osoby), PC (personal computer), VUT (Vysoké učení technické), ODS (občanská demokratická strana), CHKO (chráněná krajinná oblast), FAQ (frequently asked questions),
  • velikosti oblečení S (small), M (medium), L (large), XL (extra large).
Zavřít

Zkratky (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence