Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 4. (široký výběr)

Psaní i/y
    Měkké a tvrdé souhlásky
       Měkké a tvrdé souhlásky: mix
    Vyjmenovaná slova
       Vyjmenovaná slova po B
       Vyjmenovaná slova po L
       Vyjmenovaná slova po M
       Vyjmenovaná slova po P
       Vyjmenovaná slova po S
       Vyjmenovaná slova po V
       Vyjmenovaná slova po Z
       Vyjmenovaná slova: mix
    Psaní i/y v koncovkách
       Koncovky podstatných jmen: mužský rod
       Koncovky podstatných jmen: ženský rod
       Koncovky podstatných jmen: střední rod
       Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)
       Shoda přísudku s podmětem
Podobně znějící
    Psaní ě
       Psaní bě/bje
       Psaní vě/vje
       Psaní mě/mně ve slově
       Psaní ě: mix
    Pravopis odvozený od stavby slova
       Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené
    Párové hlásky
       Psaní s/z na začátku slova
       Předložky s/z
       Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...
       Párové hlásky: mix
    Délka samohlásek
       Délka samohlásek: u/ú/ů
Velká písmena
    Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
       Velká písmena: lidé, jména
       Velká písmena: národy, skupiny osob
    Velká písmena: místa
       Velká písmena: města, části měst, ulice
       Velká písmena: budovy, stavby
       Velká písmena: mix místa
Slova a jejich význam
    Vztahy slov
       Synonyma (slova souznačná)
          Synonyma: mix
       Antonyma (slova protikladná)
          Antonyma: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence