Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 9. (široký výběr)

Psaní i/y
    Vyjmenovaná slova
       Vyjmenovaná slova: mix
    Psaní i/y v koncovkách
       Koncovky všechny: mix
Podobně znějící
    Pravopis odvozený od stavby slova
       Psaní n/nn
       Kořen a přípona: spodoba znělosti
       Pravopis odvozený od stavby slova: mix
    Párové hlásky
       Psaní s/z na začátku slova
       Párové hlásky: mix
    Délka samohlásek
       Slova zakončená na -icí a -ící
    Spřežky
    Pravopis přejatých slov
       Přejatá slova: souhlásky
       Přejatá slova: samohlásky
       Pravopis přejatých slov: mix
Velká písmena
    Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
       Velká písmena: lidé, jména
       Velká písmena: národy, skupiny osob
       Velká písmena: instituce, organizace
       Velká písmena: dny, období, události
       Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
    Velká písmena: místa
       Velká písmena: geografie, příroda, vesmír
       Velká písmena: státy, oblasti
       Velká písmena: města, části měst, ulice
       Velká písmena: budovy, stavby
       Velká písmena: mix místa
Slovní druhy
    Podstatná jména
       Skloňování podstatných jmen
    Přídavná jména
       Skloňování přídavných jmen
    Zájmena
       Skloňování zájmen
          Skloňování zájmena jenž
    Slovní druhy: mix
       Skloňování a časování: mix
Čárky a interpunkce
    Interpunkce, mezery, zkratky
       Číslovky a mezery
       Zkratky
Slova a jejich význam
    Slovní zásoba
       Slova: bonusy
          Slova zastaralá (archaismy)
          Nářečí: brněnský hantec
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence