Aktivní závody

Založení nového závodu

Psaní i/y
    Měkké a tvrdé souhlásky
       Měkké a tvrdé souhlásky
    Vyjmenovaná slova
       Vyjmenovaná slova po B
       Vyjmenovaná slova po L
       Vyjmenovaná slova po M
       Vyjmenovaná slova po P
       Vyjmenovaná slova po S
       Vyjmenovaná slova po V
       Vyjmenovaná slova po Z
       Vyjmenovaná slova: mix
    Psaní i/y v koncovkách
       Koncovky podstatných jmen: mužský rod
       Koncovky podstatných jmen: ženský rod
       Koncovky podstatných jmen: střední rod
       Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)
       Koncovky ovi/ovy
       Koncovky mi/my/ma
       Shoda přísudku s podmětem
       Koncovky: mix
             Koncovky podstatných jmen: mix
Podobně znějící
    Psaní ě
       Psaní mě/mně ve slově
       Mě/mně (zájmeno já)
       Psaní bě/bje
       Psaní vě/vje
       Psaní ě: mix
    Zdvojené hlásky
       Psaní n/nn
       Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...
       Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...
       Zdvojené hlásky: mix
    Párové hlásky
       Psaní s/z na začátku slova
       Předložky s/z
       Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...
       Psaní š/č, š/ž
       Párové hlásky: mix
    Délka samohlásek
       Délka samohlásek: u/ú/ů
       Délka samohlásek: i/í
    Spřežky
    Přejatá slova
       Přejatá slova: souhlásky
       Přejatá slova: samohlásky
       Přejatá slova: mix
Skloňování, časování, slovotvorba
    Skloňování, časování, slovotvorba
       Skloňování podstatných jmen
       Skloňování přídavných jmen
       Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
       Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
       Skloňování a časování: mix
Velká písmena
    Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
       Velká písmena: lidé, jména
       Velká písmena: národy, skupiny osob
       Velká písmena: instituce, organizace
       Velká písmena: dny, období, události
       Velká písmena: mix lidé, čas
    Velká písmena: místa
       Velká písmena: geografie, příroda, vesmír
       Velká písmena: státy, oblasti
       Velká písmena: města, části měst, ulice
       Velká písmena: budovy, stavby
       Velká písmena: mix místa
Interpunkce
    Interpunkce, mezery, zkratky
       Zkratky
       Číslovky a mezery
Slova a jejich význam
    Vztahy slov
       Slova souznačná (synonyma)
       Slova protikladná (antonyma)
       Slova souzvučná (homonyma)
       Slova souřadná
    Význam cizích slov
       Význam cizích slov: podstatná jména
       Význam cizích slov: přídavná jména
       Význam cizích slov: slovesa
    Nespisovná slova, nářečí, archaická slova
       Slova zastaralá (archaismy)
       Nářečí: brněnský hantec
    Slovenština
       Základy slovenštiny

Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

Ukázka závodu

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM