Procvičování češtiny online

Každý může mít perfektní češtinu.

Procvičování češtiny online

Dnes zvládnuto

2:04:00

Stráveno času

Víte, jak je to správně?

Určování přídavných jmen

Uděluji vám školní trest.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v   le paní Olív   e panovala v   heň. V   šňořená paní domácí v   tápěla celý dům v   zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v   ditělně sv   tilo slunce. Na v   soké teploty už si zv   kla. Ani pro ostatní ve V   nohradské ulici to nebyla žádná v   ložená nov   nka, že jejich v   razná sousedka je polov   ční blázen. Všichni v   ceméně věděli, že paní Oliv   e v   děla jednou v telev   zi interv   ew s krásným v   pracovaným plavčíkem, který v   právěl, že prav   delně pomáhá topícím. A tak paní Olív   e topila a topila a v   hlížela svého v   voleného plavčíka, muže sv   ch snů.

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov   voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov   okov   . Ihned řekl datlov   , aby zaletěl k jelenov   , daňkov   , obletěl všechny zajícov   nory, navštívil manžele Veverkov   i oba jezevcov   syny. A aby všem předal vlastními slov   vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov   to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov   a rovněž obě srncov   nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov   za pravdu, když hřímal, že pytlákov   pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov   , velkému dobrmanov   , se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov   mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov   z tlapky. Ježkov   bodliny se zaryly tomu lumpov   do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov   hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov   ve vesnici.

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
nebude se topitprosil bychpočítejteneprochladnizavolali bychom

Různé výskyty I/Y

Hrobník

„V   neznáte celou tu příhodu?“ prav   l r   chtář. „Tedy poslechněte. Co v   m, m   lerád sděl   m. Právě se utop   l ml   nářův pachol   k, když se nebožtík pan hrabě o obecní pověsti dověděl. Rozhorlený z té pověry cel   r   bník ohradit přikázal a přísně celé obci bl   zký přístup k hráz   zapověděl. Za rok v létě nalezl   l   dé na mez   mrtvolu hraběte bez hlav   . Nikdo nevěděl, jak se tam oc   tl. Večer předtím odešel po večeři do své komnaty, nikdo nevěděl, že b   někam zam   šlel jít. Zámek b   l uzavřen.“

Skloňování přídavných jmen

(nepozorný, 1. pád, množné číslo) řidiči

Co je to Umíme?

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM