Procvičování češtiny online

Každý může mít perfektní češtinu.

Procvičování češtiny online


Dnes zvládnuto

41:32

Stráveno času

Víte, jak je to správně?

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

I naše koně něco větří.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Různé výskyty I/Y

Hory

Vrchol   hor můžeme děl   t podle nadmořské v   šky, geolog   cké struktury či náročnosti v   stupu. Netrad   ční, avšak v   znamnou charakter   st   kou je mezi v   ceméně všem   badatel   takzvaná topograf   cká prominence, tedy v   značnost hory. Tento pojem označuje přev   šení (tedy počet v   škových metrů), které musíme m   n   málně sestoup   t, ab   chom mohl   začít stoupat na v   šší horu. Můžeme si také představ   t stoupající hladinu oceánu. Postupně b   vznikal   nové a nové ostrov   . Jakm   le by se hora stala nejv   šší horou svého ostrova, byla b   její v   ška nad hladinou rovna prom   nenci. Podle této def   nice je v České republ   ce horou s nejvyšší prom   nencí Sněžka. Od vrcholové mohyl   bychom musel   sestoup   t 1197 metrů, aby b   lo možné začít stoupat na vyšší horu, v tomto případě až za alpským   orl   na Mont Blanc. Za Sněžkou se seřadil   další české vrchol   : Praděd, L   sá Hora, Kl   novec, Král   cký Sněžník a M   lešovka.

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov   štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov   jednu z princezen drakov   . Králov   dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov   . Ten dokonce vzal potají svému tatínkov   koně, zavítal do kovářov   kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov   a vydal se do drakov   sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov   slíbil. Němečkov   z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov   vnučky zase prý viděly pošťákov   stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov   dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov   pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov   drakov   a jeho první nov   letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

pračka

PředponaKořenPříponaKoncovka

Slova podřadná

kůň

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

udělal _ to

by jsibys

Živé video z výuky

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM