Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky všechny: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Párové hlásky: mix

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Podobně znějící: Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: souhlásky

Přejatá slova: samohlásky

Pravopis přejatých slov: mix

Slovní druhy: Přídavná jména

Stupňování přídavných jmen

Složená přídavná jména

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Skloňování zájmena jenž

Slovní druhy: Příslovce

Druhy příslovcí

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Slovní druhy: Slovní druhy: mix

Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky v souvětí s více větami

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Větné členy obecně

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory souvětí

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Homonyma (slova souzvučná)

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Literatura: Světová literatura

Hlavní díla světové literatury

Literatura: Jazykové a literární pojmy

Literární žánry

Jazykové prostředky

Jazykové a literární pojmy: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence