Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky všechny: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Homonyma (slova souzvučná)

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence