Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Čtení
Čtení vět
Čtení delších vět
Básničky a písničky


Čtení s porozuměním

Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den.


Popletené pohádky

V těchto pohádkách je všechno trochu popletené...

Bajky

Klasické La Fontainovy bajky, ve kterých se zvířata chovají jako lidé.

Karas a Pedro

Princ Karas a kozel Pedro jdou za princeznou a cestou je čeká řada zajímavých dobrodružství. Zdánlivě jednoduché příběhy, pro správné zodpovězení otázek je ale potřeba číst pozorně.

Ufon ztracen ve městě

Ufon se dostal do města a je z toho chudák celý zmatený. Dokážete si udělat jasno v tom, co se kolem něj děje?

Příběhy ze Zverimexu

Ve zverimexu U Granule se občas dějí podivuhodné příhody. Čtete pozorně, ať přesně pochopíte, co se vlastně stalo.

České pověsti

Známé české pověsti, stručně převyprávěné, s otázkami na děj i význam slov.

Řecké báje

Klasické řecké báje, stručně převyprávěné, s ilustracemi.

Požírač snů

Přemýšleli jste někdy o tom, co se vám děje v hlavě, když usnete? Jsou vaše sny v bezpečí? Příběh na pokračování.

Detektivní příběhy s plánky

Inspektorka Pukavá se vydává na vyšetřování. Prostudujte plán situace a odhalte, co se přesně stalo.

Městská policie Brno

Reálné tiskové zprávy Městské policie Brno.

Články, rozhovory, názory I

Výběr ze skutečných článků z tisku, snadnější texty.České pověsti

O králi Ječmínkovi

Po Svatoplukově zmizení si zvolili Moravané králem spravedlivého a laskavého pána z Chropína. Kamkoli přijel, tam na jeho počest uspořádali hostinu. Královi se život plný zábav natolik zalíbil, že se po návratu domů sám pustil od pořádání divokých veselic. Tak z královské pokladnice peníze rychle mizely. Král si s tím hlavu nelámal. Jen postupně zvyšoval svým poddaným daně a peněz na zábavu měl zase dost. Královna se poddaných zastávala a prosila krále, aby poddaným daně už nezvyšoval. Jednoho dne králi však došla trpělivost a vrhl se na ni s mečem v ruce, aby její domluvy už nemusel poslouchat. Královna tak tak, že stihla utéci a skrýt se před královými strážnými, kteří se za ní pustili, v poli ječmene. Když se pak k večeru vracely vesnické ženy z pole, našly ji v tom ječmenu ležet i s děťátkem, které tam porodila. Na památku místa, kde přišel na svět, ho pojmenovaly Ječmínek. Královnu i s děťátkem pak ukryly ve vsi. Přestože se snažili událost udržet v tajnosti, král se o všem stejně dozvěděl. Poslal do vsi stráž a nechal královnu i svého synka odvést kamsi pryč, aby se jich zbavil. Jenže po čase ho zábavy omrzely a zastesklo se mu po ženě i synovi. Chtěl je nechat přivést zpět, ale nebylo po nich ani vidu, ani slechu. Zoufalý král se sám pustil do hledání. Jednoho dne, když pročesával hluboký les, narazil na poustevníka. I zeptal se ho, jestli královnu s Ječmínkem neviděl. Poustevník mu odpověděl: „Ječmínek se objeví, až bude Moravanům nejhůře, a zachrání je. Ty běž a čiň pokání.“ A opravdu, vždycky když se lidem zdálo, že je nejhůř, Ječmínek se objevil. Bral na sebe různé podoby, nejedl, nespal a dodával lidem sílu vzdorovat útlakům. Panstvo ho proto začalo pronásledovat. Byl však nepolapitelný. Viděl ho jen ten, kdo ho vidět chtěl. Ale vojáci, kteří se ho snažili polapit, ho nespatřili nikdy, ani když kráčel těsně kolem nich.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence