Slova ve větách – 7. třída

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadaná slova do správných vět. Cvičení slouží nejen pro začínající čtenáře, ale i pro procvičení praktického použití slovní zásoby (slova cizího původu, záludnější česká slova). Oblíbená jsou pak také zadání na slovní sousloví, přísloví a přirovnání.

Doplňování slovíček do vět.

Vybrána třída: 7. (široký výběr)


Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)   
Antonyma (slova protikladná)   
Slovní zásoba
Slovní zásoba: podstatná jména
Předměty, věci
Lidé
Sport
Móda, jídlo, společnost
Slovní zásoba: přídavná jména
Vlastnosti lidí a předmětů
Frazémy
Přísloví   
Přirovnání   
Idiomy, ustálená spojení

Čtení

Čtení vět
Čtení delších vět
Básničky a písničky
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence