Slova ve větách – Střední škola

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadaná slova do správných vět. Cvičení slouží nejen pro začínající čtenáře, ale i pro procvičení praktického použití slovní zásoby (slova cizího původu, záludnější česká slova). Oblíbená jsou pak také zadání na slovní sousloví, přísloví a přirovnání.

Doplňování slovíček do vět.

Vybrána třída: 2. SŠ (široký výběr)


Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)   
Antonyma (slova protikladná)   
Slovní zásoba
Slovní zásoba: podstatná jména
Lidé
Móda, jídlo, společnost
Kultura a hudba
Politika, historie
Jazyk a literatura
Ekonomika
Slovní zásoba: přídavná jména
Vlastnosti lidí a předmětů
Přídavná jména: popis světa, věda
Slovní zásoba: slovesa
Lidé: akce, vztahy
Frazémy
Přísloví   
Přirovnání   
Idiomy, ustálená spojení
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence