Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Předložky s/z

omluvit se _ schůze

seze

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají   poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti   mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si   edřela koleno na   moklé dlažbě. Maminka jen   práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají   působně, nebo si na ně bude   těžovat tatínkovi, který je   eřeže. Julinka   červenala   tudem, ale Honzík už byl ve   třehu, čím by mohl ještě víc   užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala   kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil   ežloutlé listí od podzimu, které hned   planulo. Mamince   tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát   třelil vedle.

Párové hlásky: mix

_vržený sok

sz

Psaní s/z na začátku slova

_kladatel

sz

Párové hlásky: mix

pocházet _ Indie

zs

Psaní s/z na začátku slova

sz
kapka _tékala po okněokamžitě _rudl_týská se jí_hromáždění_těžoval si pořád_konal

Psaní s/z na začátku slova

_táhnout ruku

vsvz

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

vzdal hol_

dt

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá   se protrhla a lidé   bíhali   ko   ce dolů. I malé ža   ky se lekly a skákaly pryč do be   pečí.   hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po   tavit ze   ,“ hřímal sou   ce Milota. „Pozdě bycha honi   ,“ prohodil radní Rudol   . „Musíme prové   t evakuaci,“ mínil starosta. „   do má vů   , a   ho rychle přistaví, jde o   teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat