Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Koncovky mi/my/ma

mezi čtyřmi stěnam_

yi
citové výlev_
ve step_ch
na korouhv_
vrátil se z Jáv_
pohled z Břeclav_
zrní pro hus_
trpí alergiem_

Koncovky ovi/ovy

Halasov_ lyrické sloky

iy

Shoda přísudku s podmětem

Pruty oceli jemně zazvonil_.

iy

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
Kolumbov_ objevysousedov_ ovcemuzikantov_ notydíval se do očí lvov_tygrov_ drápy
blíží se k cíl_
v plynových kotl_ch
Vítr pohupoval palmam_.

Koncovky všechny: mix

Auta se řítil_ z kopce nepovolenou rychlostí.

ia

Koncovky podstatných jmen

Trojice v parku

Každé úterní odpoledne chodí do parku Na Hráz   trojice důstojných žen – moc po nich nezírejte, abyste se Pavl   , Em   a Iv   nedotkl   . Park totiž udržují leda místní výrostc   , kteří zde posedávají, hulákají svoje song   a popíjejí alkohol. Naše dám   jsou ale oblečené jako do divadelní lóže. Mají honosné pokrývky hlav   , šedivé vlas   jsou prokvetlé melírem fialové barv   , na krku se jim lesknou náhrdelníky snad s „pravým   drahokam   “ a na rukách jim svítí zlaté prsteny. Za jejich rób   by se nemusela stydět leckterá operní diva, ostatně není jisté, zda se skutečně nejedná o divadelní kostým   . Jako módní doplněk je doprovází jejich ps   . Tedy, pokud se jedná o ps   . Jsou to totiž nezvykle ostříhaní a naondulovaní pudl   , jednomu nezúčastněnému pozorovatel   se dokonce zdálo, že mají natočené řas   .

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov   voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov   okov   . Ihned řekl datlov   , aby zaletěl k jelenov   , daňkov   , obletěl všechny zajícov   nory, navštívil manžele Veverkov   i oba jezevcov   syny. A aby všem předal vlastními slov   vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov   to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov   a rovněž obě srncov   nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov   za pravdu, když hřímal, že pytlákov   pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov   , velkému dobrmanov   , se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov   mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov   z tlapky. Ježkov   bodliny se zaryly tomu lumpov   do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov   hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov   ve vesnici.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

lev_ bok

íý

Koncovky podstatných jmen: mix

s horskými ples_

iy
lékařov_ léčebné plány
Pavlovov_ reflexy
ježkov_ paraziti
výměna se sběratel_
nasbíral opál_
koňské ocas_
pod provazc_ deště
strakatí datl_
zbarvení motýl_

Shoda přísudku s podmětem

Nemilé vyrušení

V létě jsme se s pár kamarády rozhodl   přejít Pyreneje. Ze začátku nás unavoval   střídající se stoupání a klesání, avšak dva týdny nám stačil   na to, abychom se aklimatizoval   . Batohy, v nichž jsme nesl   všechny své věci, se střídavě zmenšoval   a zvětšoval   podle toho, jak rychle byl   konzumovány zásoby v nich uložené. Patnáctý den cesty jsme měl   zdolávat velké převýšení, proto jsme se dohodl   , že vyrazíme dřív než obvykle. Ráno jsem si potřeboval ještě odskočit do lesíka, proto jsem se domluvil se Pepou, že na mě počká. Anička s Dášou vyrazil   napřed. Dřepěl jsem tedy za nízkými borovičkami, kalhoty stažené na půl žerdi, když se za mnou ozval   těžké kroky a funění. Ani jsem se nepohnul. Medvěd. Měl   jsme z nich respekt od samého začátku. Kroky medvěda se přibližoval   a pak se zase postupně začal   vzdalovat. Nasliněné prsty na ruce mi potvrdil   , že vítr fouká od medvěda ke mně. Necítil mě. Dokončil jsem, co jsem začal, a pro jistotu potichu se odplížil k Pepovi. Ještě, že jsem nezpanikařil.

pobodaní žihadl_
mezi dvěma pekl_
roční obdob_
s prasečími a husími sádl_
dlouhé potrub_

Koncovky přídavných jmen

Domácí idyla

Sousedov   koně frkali na dvoře a tento zvuk působil konejšiv   m dojmem. Ledov   rampouch visel z kovov   ch vrat, hověz   polévka bublala v hrnci a ve světl   ch koutech místnosti si na zemi hráli usměvav   caparti. Babička nasadila spíc   mu dědečkovi pomal   m pohybem brýle a ze svetru mu smetla šediv   vlas. Tak vypadá ryz   láska, která si ničeho nežádá. Najednou se ozvalo ps   zaštěkání. Babička Kuliferdu okřikla, ale ten dál štěkal jako zběsil   . Ještě ospal   dědeček se přišoural k oknu, aby viděl, zda přichází někdo znám   nebo snad Pavlíkov   spolužáci, ale viděl jen sousedov   děvčata, jak zápasí s papírov   m drakem.

střemhlav_ let
se soukrom_mi dodavateli

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat