Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Předložky s/z

koláč _ ořechy

zs

Předložky s/z

Vyšel jsi si _ všemi, nebo jen s Karlem?

zese

Psaní s/z na začátku slova

Lidé se _běhli k nehodě.

sz

Psaní s/z na začátku slova

Zlomená kost _rostla.

sz

Párové hlásky: mix

_kratka

zs

Psaní s/z na začátku slova

Trable v pekárně

Pekař Matěj ve své dílně   pracovával těsto, když tu zacítil   páleninu. Poté, co   kontroloval obě pece,   vlékl zástěru a jal se hledat podstatu problému, který ho   užoval.   jel výtahem do přízemí a   přímil se do plné výše. Rychle našel   uhelnatělý trám a probíjející kabel   vářečky, na kterou z kovového   vodu odkapávala voda. Rychle ji odpojil a   tal. Byl ochotný   mířit se se zítřejší výměnou dřevěného trámu, ale ne s tím, že mu nahoře   tvrdne pečivo. Že bude tohle ta nejhorší noční   měna, jakou kdy zažil,   tvrdil jediný pohled do pece. „Za tohle bych si měl   výšit plat,“ bručel si pod vousy.

Párové hlásky: mix

hrát si _ kostkami

sz

Párové hlásky: mix

poučit se z chy_

pb

Psaní s/z na začátku slova

sz
kapka _tékala po oknějablko _hnilobyl _proštěn viny_klonila se_ocelilo ji to

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá   zakroužil na   polem. Pod ním letěl jen malý holu   . Tady žádné nebe   pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší   , který měl   pohotovosti malý bojovník.   bíral odvahu na útok, oči navr   hlavy. Tětiva ve vl   kých dlaní   se mu třásla. Může to být jeho první koři   t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší   do nebes. Hro   se   trefil. Drave     letěl na zem.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

pozlacená tru_ka

pb

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat