Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_uch svatý_apitán_uslimové_imozemšťan_stravan

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Eurásie v pohybu

Na přelomu   tarověku a   tředověku se věci, nebo spíš evropské a asijské   meny, daly do pohybu. Lidé se naučili být lepšími   emědělci. Měli tak víc jídla, ale také víc   ladových krků. Potřebovali víc místa a úrodnou půdu. Kmeny   ermánů se poněkud vykutáleně přesunuly víc na jihozápad. Klima se totiž ochladilo. A nač by   ermánské kmeny vymýšlely, jak si zahřát pelíšek, když se mohly přesunout rovnou do tepla? Také   unové se vydali na cestu. Zabydlet se hned vedle   íňanů se totiž ukázalo jako dost špatná volba. Ne protože by byli nesnesitelní, ale množili se tak rychle, že pro   unské kmeny už prostě na tom území nezbývalo místo. Netrvalo dlouho a   unové, skvělí   učištníci a   ezdci, dobyli pod vedením svého   rále   tilly přezdívaného     oží Evropu. Roku 451     došlo ke zvratu:   ímané v čele s   laviem   etiem,   izigóti a   rankové vytvořili   oalici a   unským kmenům pořádně zavařili. Koalice nakonec   uny porazila a jejich osídlování Evropy udělala přítrž. Tak v Evropě zbylo místo i pro ostatní.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_iplomaté

dD

Velká písmena: národy, skupiny osob

_anaďani

kK

Velká písmena: lidé, jména

socha _eruna

Pp

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat