Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Psaní s/z na začátku slova

sz
kapka _tékala po okněokamžitě _rudl_týská se jí_hromáždění_těžoval si pořád_konal

Psaní s/z na začátku slova

_bírka motýlů

sz

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

jemné chlou_ky

pb

Psaní s/z na začátku slova

Alchymistův učeň

Teodor byl   naživý, avšak ne moc   kušený alchymistův učeň na císařském dvoře. Panovník štědře   ponzoroval pokusy všech, kteří   míchávali různé   loučeniny ve   kumavkách a   koušeli   tvořit elixír života či kámen mudrců měnící kovy ve zlato. Teodor jednou ráno   koumal   tránky knížky, kterou   dědil po strýci, a přitom bezmyšlenkovitě   nídal jakýsi kus   tvrdlého pečiva. Vtom se ve dveřích   jevil jeho mistr,   klonil pohled k chroupajícímu učni a   nepokojeně   bledl. „Teodore, ty jsi právě   nědl kámen mudrců! Cos to   působil? Proč musíš všechno vždycky   ničit!?“ A   kutečně. Všechno, čeho se Teodor dotknul, se   měnilo ve zlato.   práva se brzy dostala k císaři a ten nechal   mateného alchymistu dva dny sahat na všechno, co ho jenom napadlo. Poslední věc, kterou Teodor pozlatil, byl záchod. Pak se jeho   tav vrátil   pět do normálu.

Párové hlásky: mix

_ spěchem balit věci do kufru

seze

Předložky s/z

dívka _ krátkými vlasy

sz

Párové hlásky: mix

šest chalu_

bp

Předložky s/z

spadl mu kámen _ srdce

zese

Psaní s/z na začátku slova

_klamaný

zs

Párové hlásky: mix

zkušená fotogra_ka

fv
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat