Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

strom bez míz_
žádné výmluv_
pro tuto chvíl_
přecházel po hráz_
špinil se kolomaz_

Koncovky mi/my/ma

Největší radost uděláme babičce kniham_.

iy
Poslouchal Mozartov_ opery.
Drákulov_ rakve na spaní
Jsou to statkářov_ koně.
Masarykov_ odpůrci
ježkov_ paraziti

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

plíživ_ pohyb

ýí

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav   zub je sice mal   , ale bolest, kterou působí, je obrovská,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov   obklad. V obličeji byl otekl   už sedm   den a začínal z toho být více než rozmrzel   . A nejen on. Mirkov   rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv   , snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc   lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov   . „Vytrhli jsme mu moudr   zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl   doktor uklidňujíc   m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl   .“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl   . To už ostatně rozhněvan   mlad   muži bývají.

Koncovky ovi/ovy

bratrancov_ boty a tričko

iy
Krav_ hora
prémiov_ balíček

Koncovky podstatných jmen

Trojice v parku

Každé úterní odpoledne chodí do parku Na Hráz   trojice důstojných žen – moc po nich nezírejte, abyste se Pavl   , Em   a Iv   nedotkl   . Park totiž udržují leda místní výrostc   , kteří zde posedávají, hulákají svoje song   a popíjejí alkohol. Naše dám   jsou ale oblečené jako do divadelní lóže. Mají honosné pokrývky hlav   , šedivé vlas   jsou prokvetlé melírem fialové barv   , na krku se jim lesknou náhrdelníky snad s „pravým   drahokam   “ a na rukách jim svítí zlaté prsteny. Za jejich rób   by se nemusela stydět leckterá operní diva, ostatně není jisté, zda se skutečně nejedná o divadelní kostým   . Jako módní doplněk je doprovází jejich ps   . Tedy, pokud se jedná o ps   . Jsou to totiž nezvykle ostříhaní a naondulovaní pudl   , jednomu nezúčastněnému pozorovatel   se dokonce zdálo, že mají natočené řas   .

Koncovky všechny: mix

koláče s povidl_

iy

Shoda přísudku s podmětem

Děti se radoval_.

yi
jestřáb_ kroužili v oblacích
sbíral šíp_
to jsou jen klep_

Koncovky podstatných jmen: mix

podpaloval pilinam_

iy
probodávali je kop_mi
zasloužená vítězstv_
Krabice s cukrov_m byla prázdná.
Při psaní eseje se citoslovc_m raději vyhnula.
za dalekými slunc_
dlouhé potrub_

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
strýčkov_ přátelédědečkov_ bačkorykrálov_ poddaníklokanov_ klokánciMartinov_ kytary
marniv_ princ
v amazonských prales_ch

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil   na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl   milí. Všichni cestující nastoupil   do klimatizovaného autobusu. Vydal   se na cestu. Stromy za okénky ubíhal   . Všichni si postupně začal   otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil   již po hodině cesty.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat