Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Když mu pomůžeme, bude moci jít plavat s námi.

Věta hlavníVV příslovečná podmínkováVV příslovečná přípustkováVV příslovečná způsobová

Věta hlavní

Harpyje pralesní je lovec, který způsobem lovu připomíná jestřába, a setkat se s ní můžeme v Jižní Americe.

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Nastartovala počítač, vždyť už bylo na čase pustit se do práce.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Povídali si o Petrovi, jak zabloudil cestou na hlídku.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Poměry vedlejších vět

Vyhledávejte prostředí, kde je střední úroveň hluku, ale nenachází se tam současně nebezpečné prostředí.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Díval se na něj, jako by viděl přízrak.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Přece jsme ti dokázali, že jsme drželi s vámi.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Druhy vedlejších vět souhrnně

Požádal mého bratra, aby mu ty medvědí drápy a zuby vrátil.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV přísudkováVV přívlastková

VV příslovečná způsobová, místní a časová

A kdyby se někdo takový našel, nevěřte mu.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat