Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Koncovky podstatných jmen: mix

Poslouchal vyjící šakal_.

iy
maskov_ průvod
plavb_ mořeplavců
úrodné Polab_
hra Monopol_
chlubit se dvěma mexickými pes_
záchody se splachovadl_
roční obdob_
Poslal pěkné blahopřán_.
skladby s několika sól_
na pobřeží s několika mol_

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov   kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám   po celé škole. Prý jsem na starší děti drz   , vyzývav   a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov   (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl   od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl   a zahnědl   límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil   . Pro mého bratra jako bych byl ciz   , prý není možné, abychom byli oba otcov   synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl   bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn   : pohledn   , vyso   a tmavovlas   . Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv   , já jsem jen ten, který je zlobiv   .

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Ti lidé byli příliš laskav_.

ýí

Shoda přísudku s podmětem

Na podzim se ozýval_ datlové i káňata.

yi
nesnáší romantické film_
hradební ochoz_
krmili holub_

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov   kalhoty, Honzíkov   plyšáci, Kubov   špinavé ponožky, Martinov   popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov   rozházené pastelky a Kubov   omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov   kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov   , aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov   krávy a byli s nimi i dva Maršov   kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov   plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov   , Honzíkov   , Kubov   a Martinov   , aby si věci šli posbírat. Kozlov   ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov   dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov   .

Koncovky podstatných jmen

Hypochondr

Vždy jsem měl strach z nakažení různými chorobam   . Samozřejmě vím, že moderní medicína má připraveny všelijaké postup   pro prevenc   . I na internetu si člověk najde tip   , jak zůstat zdravý. Ale přeci jen, na bacil   člověk narazí všude a nevyhýbají se ani král   či prezidentov   . Začalo to nevinně, obával jsem se vyjít ven za špatného počas   a namísto toho jsem studoval nákres   lidského ústroj   , jako bych čekal, že se jejich pomocí ubráním. Později mě začaly zneklidňovat vcelku nevinné věc   – močál   , červ   , včel   … Stačilo o nich jen slyšet, a už jsem si stěžoval na bolesti hlav   , propadal jsem kašl   a trpěl závratěm   . To jsem pak vytáhl česnek, cibul   a zaháněl jsem příznaky kloktadl   . Teď, když mám vlastní dcer   , věřím ve vítězstv   rozumu nad obavam   .

Koncovky mi/my/ma

zamrkat řasam_

iy

Koncovky všechny: mix

inspiroval se dvěma mott_

iy

Koncovky ovi/ovy

spisovatelov_ novely

iy
podzemí Jihlav_
seděl na větv_
ochutnal sladkou datl_
Novákov_ koláže
v starostov_ch návrzích
sousedov_ děti
Byl v divadle na Cimrmanov_.
Žerykov_ maso nedávej!
kokosov_ likér
plesniv_ sýr
velryb_ ploutve
houpav_ krok
ti druz_

Shoda přísudku s podmětem

Výprava

Vlakové soupravy zastavil   u perónu. Vystoupil   jsme a vydal   se na túru. Zdálo se, že na vesnici již sklidil   úrodu. Žnečky chodil   bosé. Malý Lukáš se bál, že se počasí pokaz   . Toto děti hlás   samy. Náhle kanci rozryl   planinu. Přidal   jsme tedy do kroku směr vrchol. Rozhledy z kopců bral   dech. Stébla travin se ohýbal   ve větru. Cestou dolů jsem viděl, že muže domů rozvážel   trakaře. A protože jabloně plodil   nádherné ovoce, jedno jsem si utrhl a nasedl na vlak domů.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat