Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po Z

zmiz_k

íý

Vyjmenovaná slova: mix

mraz_vý den

iy

Vyjmenovaná slova po Z

vz_vat duchy

ýí

Vyjmenovaná slova po S

s_rové maso

yi

Vyjmenovaná slova po S

hlas_tá hudba

iy

Vyjmenovaná slova po V

poprav_t

yi

Vyjmenovaná slova po L

l_liová mast

yi

Vyjmenovaná slova po B

ub_vat

íý

Vyjmenovaná slova po P

kap_čky vody

yi

Vyjmenovaná slova po M

kom_se

iy

Vyjmenovaná slova po B

ob_vatelka

iy

Vyjmenovaná slova: mix

l_teratura

yi

Vyjmenovaná slova: mix

televizní v_sílání

yi

Vyjmenovaná slova po L

l_tr vody

iy

Vyjmenovaná slova po P

pop_rat fakta

íý

Vyjmenovaná slova po B

Byt číslo 5

V B   lé ulici stála starob   lá b   tovka. Všichni její ob   vatelé b   li slušní a čistotní. Jen pan Břetislav B   k b   l podle paní domovnice pěkný dob   tek. Žil v b   tě číslo 5 spolu se svým prasátkem. Manželé Vegetariánkovi b   dleli hned pod ním. Dob   tčí způsob života jejich souseda jim působ   l neob   čejné mrzutosti. Nečistota a pronikavé prasečí aroma je opravdu zlob   ly. Jednou večer, když soused neb   l doma, prasátko zmizelo. Zb   ly z něj jen kosti. Někdo jej zab   l a snědl, ab   zahladil stopy. Zab   tí prasátka vyšetřovala policie. Vegetariánkovi b   li mimo podezření. Vypověděli totiž, že jedí jen b   liny. Ty ale musely b   t asi pěkně olejnaté, protože od nich měli pěkně mastné ruce i pusu.

Vyjmenovaná slova po V

vkusná v_lka

yi

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom   šli žila kdysi m   lá holčička M   lada. M   lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom   hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom   na. Ale nechtěla se m   t. Jednoho dne zemřela na přem   ru špíny. Od té doby v zámeckých m   stnostech M   lada straší. Hledá m   dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat