Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po M

sm_kat

íý

Vyjmenovaná slova: mix

ob_dlit

yi

Vyjmenovaná slova po B

nedostatek a nadb_tek

iy

Vyjmenovaná slova po V

přežv_kavci mají složený žaludek

ýí

Vyjmenovaná slova po B

dob_vat

íý

Vyjmenovaná slova po S

mas_čko

íý

Vyjmenovaná slova po V

děvčata v_la věnce

iy

Vyjmenovaná slova po L

l_šejník

yi

Vyjmenovaná slova po M

vym_šlená příhoda

yi

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Vyjmenovaná slova po P

odp_kat si trest

iy

Vyjmenovaná slova po B

Byt číslo 5

V B   lé ulici stála starob   lá b   tovka. Všichni její ob   vatelé b   li slušní a čistotní. Jen pan Břetislav B   k b   l podle paní domovnice pěkný dob   tek. Žil v b   tě číslo 5 spolu se svým prasátkem. Manželé Vegetariánkovi b   dleli hned pod ním. Dob   tčí způsob života jejich souseda jim působ   l neob   čejné mrzutosti. Nečistota a pronikavé prasečí aroma je opravdu zlob   ly. Jednou večer, když soused neb   l doma, prasátko zmizelo. Zb   ly z něj jen kosti. Někdo jej zab   l a snědl, ab   zahladil stopy. Zab   tí prasátka vyšetřovala policie. Vegetariánkovi b   li mimo podezření. Vypověděli totiž, že jedí jen b   liny. Ty ale musely b   t asi pěkně olejnaté, protože od nich měli pěkně mastné ruce i pusu.

Vyjmenovaná slova po Z

při bohoslužbě je vz_ván Duch Svatý

ýí

Vyjmenovaná slova po S

zas_paný

yi

Vyjmenovaná slova po L

l_sý

iy

Vyjmenovaná slova: mix

s_novská láska

yi

Vyjmenovaná slova: mix

ruz_ňský

yi

Vyjmenovaná slova po Z

z_momřivý

iy

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat