Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po Z

kočičí jaz_čky

ýí

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam   ndrákovaní lidé si o něm m   sleli, že neum   do pěti napočítat. Takovým by M   lan řekl: „Vlezte m   na záda.“ Nejen, že se jeho m   sl dovedla rozdm   chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m   stických naukách, jako třeba o alchym   i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým   k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m   str, na hlem   ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m   š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m   krobiology o sm   slu jejich výzkumu. Ani m   lion argumentů by ho neodradilo od jeho m   se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm   z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm   sl jako vysvětlovat m   lované osobě, proč ji zam   káte večer doma, když jdete sam   hrát karty.

Vyjmenovaná slova po M

osm_čka

iy

Vyjmenovaná slova po L

zal_kal se dusným horkem

yi

Vyjmenovaná slova: mix

m_slivna

yi

Vyjmenovaná slova po B

Podivný zvyk

Budu vám vyprávět o jednom zvyku, který se uchytil v Přib   slavi. Přivezl ho sem pan Rob   n z Kolumb   e. Tento neob   čejný ob   čej se rychle uchytil. Dodržovali ho všichni ob   vatelé města. Místo toho, ab   ukazovali ukazováčkem, našpulili rty jako ryb   čka. Pak pokynuli směrem k b   tosti nebo věci. Ukázání prstem časem nab   lo neslušného významu. Představte si, jak ale působ   li Přib   slavští mimo město.

Vyjmenovaná slova po Z

hroz_vá bouře

iy

Vyjmenovaná slova po M

m_str

yi

Vyjmenovaná slova po B

neob_dlený ostrov

iy

Vyjmenovaná slova po L

pel_něk

yi

Vyjmenovaná slova: mix

B_střice

yi

Vyjmenovaná slova po P

p_peta

iy

Vyjmenovaná slova po S

nenas_cený roztok

yi

Vyjmenovaná slova po P

nastoup_t

yi

Vyjmenovaná slova po S

dus_t se vzteky

iy

Vyjmenovaná slova po B

čas ub_há

íý

Vyjmenovaná slova po V

v_dlička

yi

Vyjmenovaná slova: mix

sm_čce se vyrábí z koňských žíní

yi

Vyjmenovaná slova po V

serv_sní středisko

yi

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat