Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po S

cestu zas_pal sníh

iy

Vyjmenovaná slova po S

plesnivý s_r

ýí

Vyjmenovaná slova po B

Krutovládce

Do Černob   lu vpadl žížalí krutovládce. Vyb   dl ob   vatele blízko i v dálce, ab   mu tam sloužili. B   dák jeden. Nedal jim na výběr. Měli by pro něj vyhloub   t hodně děr. Žížalí b   tosti netrpěly ale hloupostí. Věděly, že v Černob   lu b   se nedožily ani pondělí. Jak b   tak díry hloub   ly, končetiny b   jim rostly a hned b   se množily. Nastala tedy b   tva a žížalí krutovládce si škrtl sotva. Jeho pozemské b   tí skončilo v Černob   lu.

Vyjmenovaná slova: mix

v noci vlci často v_jí

iy

Vyjmenovaná slova po M

pravidelně si m_je vlasy

yi

Vyjmenovaná slova: mix

sl_šet

iy

Vyjmenovaná slova po L

sny se nám rozpl_vají

íý

Vyjmenovaná slova po V

přev_šovat

yi

Vyjmenovaná slova po M

sam_ce

iy

Vyjmenovaná slova: mix

pokaz_t

iy

Vyjmenovaná slova po Z

brz_

iy

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

Vyjmenovaná slova po P

ptakop_sk

yi

Vyjmenovaná slova po L

v pl_nárně se upravuje plyn pro topení

iy

Vyjmenovaná slova po P

nevyzp_tatelný

yi

Vyjmenovaná slova po B

b_střit

yi

Vyjmenovaná slova po B

b_tva

yi

Vyjmenovaná slova po V

v_konával zodpovědnou práci

yi

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat