Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) (střední)

  • Cvičení: Doplňovačka
  • Zadání: 91
  • Typicky zabere: 7 min

Předchůdci

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Podobné

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka
0

Koncovky ovi/ovy

Diktáty: střední

Koncovky ovi/ovy

Střílečka
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty: střední

Koncovky přídavných jmen

Diktáty: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty: střední

Koncovky všechny: mix

Střílečka
0

Následníci

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

v plynových kotl_ch

ýí
v podpalub_
s pomazánkovými másl_
zasloužená vítězstv_
to třeboňské doub_
inspiroval se dvěma mott_

Koncovky mi/my/ma

Cestou jsme se nesetkali s pytláckým_ oky.

ia

Koncovky podstatných jmen: mix

křehké mís_

iy

Koncovky všechny: mix

ryz_ stříbro

ýí
jihoamerické pamp_
analýz_ trhu
napřenými silam_
mít na mysl_
do centra palb_
pohled od Izabel_

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

dlouhonozí čáp_

yi

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

v tmav_ch hvozdech

íý

Koncovky podstatných jmen: mix

střílel kos_ na stromech

yi

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
kaprov_ šupinyIljov_ termitividím Hannibalov_ slonyještěrov_ zubytátov_ sourozenci

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol   se klikatila cesta posetá klas   . Z dál   bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam   . Obě, i když ověšené falešnými drahokam   , statečně poháněly pedál   svých bicyklů. Obil   se vlnilo a na obloze bylo vidět orl   . „Už abychom byli v cíl   ,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom   . Rostly tam parádní hřib   . Tak nechali kola kol   a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras   do blízké vs   . Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas   . Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv   . Jindra se lekl a už byl na zem   . Zlomil si ruku. Před přátel   pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Koncovky podstatných jmen: mix

časté omyl_

iy

Shoda přísudku s podmětem

Vědecké výzkumy přinesl_ překvapivé výsledky.

yi

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval   skupinu turistů. Každý jinou. Neznal   se. Skupiny se vzájemně proplétal   . Oba lapkové si vyhlédl   ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl   navzájem. Ve svých kapsách našl   potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Mlad_ pane, počkejte!
Šakal_ vytí bylo slyšet až do vsi.

Koncovky přídavných jmen

Domácí idyla

Sousedov   koně frkali na dvoře a tento zvuk působil konejšiv   m dojmem. Ledov   rampouch visel z kovov   ch vrat, hověz   polévka bublala v hrnci a ve světl   ch koutech místnosti si na zemi hráli usměvav   caparti. Babička nasadila spíc   mu dědečkovi pomal   m pohybem brýle a ze svetru mu smetla šediv   vlas. Tak vypadá ryz   láska, která si ničeho nežádá. Najednou se ozvalo ps   zaštěkání. Babička Kuliferdu okřikla, ale ten dál štěkal jako zběsil   . Ještě ospal   dědeček se přišoural k oknu, aby viděl, zda přichází někdo znám   nebo snad Pavlíkov   spolužáci, ale viděl jen sousedov   děvčata, jak zápasí s papírov   m drakem.

Poslouchal Mozartov_ opery.
Novákov_ koláže
jeseterov_ pohyby

Koncovky podstatných jmen: střední rod

pracovat s dětm_

yi
koňské povoz_
palačinkov_ dort

Koncovky všechny: mix

čaj v kovové konv_

iy

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

víl_ tancovaly

yi

Koncovky ovi/ovy

Pronásledování bledé tváře

Michalov   nápady měly vždycky něco do sebe. Nikdy nepotřeboval k tomu, aby něco vymyslel, učitelov   rady. Jednou se takhle Michalov   vylíhlo v hlavě, že bychom mohli uspořádat pronásledování bledé tváře tak, jak to četl ve Vinnetouov   . Bratři Markov   a sestry Jarošov   nadšeně zakývali hlavou, jen Matějov   se udělala vráska na čele. „Kde ale tu bledou tvář vezmeme?“ obrátil se k Michalov   . „Postavíme si chýši hned vedle školy, jak bydlí Hovorkov   , a kdo se na našem území objeví první, bude naší bledou tváří,“ řekl klidně Michal. Jako první se na indiánském území objevili pán a paní Hovorkov   . Ještě ani nestihli být pronásledováni a už pro Michalov   plány neměli pochopení. Jejich psov   totiž přítomnost dětí vadila a štěkal už dobrou hodinu jako pominutý. Hovorkov   si na pomoc zavolali také Matějov   rodiče a manžele Jarošov   . Jen Michalov   rodiče chyběli. Děti pak musely domů a víckrát si u Hovorků na indiány nehrály.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Zeptej se Andul_!

yi

Shoda přísudku s podmětem

Laně nos_ hlavu pyšně vztyčenou.

íý
magnetické pól_
nedráždi páv_
prázdné tác_
holčička s dlouhými cop_

Koncovky ovi/ovy

má rád Čapkov_ pohádky

iy

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat