Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Shoda přísudku s podmětem (střední)

  • Cvičení: Doplňovačka
  • Zadání: 87
  • Typicky zabere: 6 min

Předchůdci

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Podobné

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka
0

Koncovky ovi/ovy

Diktáty: střední

Koncovky ovi/ovy

Střílečka
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty: střední

Koncovky přídavných jmen

Diktáty: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty: střední

Koncovky všechny: mix

Střílečka
0

Následníci

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

matčin_ příbuzní
Draz_ přátelé!
břez_ samice
marniv_ princ
léčiv_ produkt

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

koupil zajíce v pytl_

yi

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol   se klikatila cesta posetá klas   . Z dál   bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam   . Obě, i když ověšené falešnými drahokam   , statečně poháněly pedál   svých bicyklů. Obil   se vlnilo a na obloze bylo vidět orl   . „Už abychom byli v cíl   ,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom   . Rostly tam parádní hřib   . Tak nechali kola kol   a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras   do blízké vs   . Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas   . Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv   . Jindra se lekl a už byl na zem   . Zlomil si ruku. Před přátel   pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Shoda přísudku s podmětem

Dvě pokojské stlal_ postel.

yi
běžící gazel_
domy ke koup_
kapky ros_
podléhá superviz_
teče do Svitav_
na ploutv_
bratrancov_ boty a tričko
Josefov_ lyže
Šel k dědečkov_.
vidím Bilbov_ pronásledovatele
Pavlov_ stopy

Koncovky podstatných jmen: mix

podléhá superviz_

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

holub_ vejce

íý

Koncovky podstatných jmen: střední rod

mezi dvěma intermezz_

yi
rozhodlo se o vítěz_
na louce létali motýl_
autobusov_ spoj

Koncovky podstatných jmen: mix

hnát ovce z pastv_

iy

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov   kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám   po celé škole. Prý jsem na starší děti drz   , vyzývav   a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov   (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl   od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl   a zahnědl   límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil   . Pro mého bratra jako bych byl ciz   , prý není možné, abychom byli oba otcov   synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl   bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn   : pohledn   , vyso   a tmavovlas   . Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv   , já jsem jen ten, který je zlobiv   .

zarostlé hradbov_
klobouk ve křov_
Zatloukali kůly beranidl_.
hráči se rovnali na bul_

Koncovky podstatných jmen: mix

Koupila si knihu s lidovými říkadl_.

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

zuřiví cizí ps_

iy

Koncovky mi/my/ma

skládat origam_

iy

Koncovky ovi/ovy

přijeli strýčkov_ přátelé

yi

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
kaprov_ šupinyIljov_ termitividím Hannibalov_ slonyještěrov_ zubytátov_ sourozenci

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za zahradní bříz_

iy
sklízely se ozim_
hluboké příkop_
pod pařez_
přiháněl vol_
obětní kůl_

Koncovky všechny: mix

střemhlav_m pádem

ýí

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

rychlý sokol_ let

ýí

Shoda přísudku s podmětem

Strašáci na poli plašil_ ptáky.

yi

Shoda přísudku s podmětem

Výprava

Vlakové soupravy zastavil   u perónu. Vystoupil   jsme a vydal   se na túru. Zdálo se, že na vesnici již sklidil   úrodu. Žnečky chodil   bosé. Malý Lukáš se bál, že se počasí pokaz   . Toto děti hlás   samy. Náhle kanci rozryl   planinu. Přidal   jsme tedy do kroku směr vrchol. Rozhledy z kopců bral   dech. Stébla travin se ohýbal   ve větru. Cestou dolů jsem viděl, že muže domů rozvážel   trakaře. A protože jabloně plodil   nádherné ovoce, jedno jsem si utrhl a nasedl na vlak domů.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

z hloub_ duše

iy

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov   voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov   okov   . Ihned řekl datlov   , aby zaletěl k jelenov   , daňkov   , obletěl všechny zajícov   nory, navštívil manžele Veverkov   i oba jezevcov   syny. A aby všem předal vlastními slov   vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov   to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov   a rovněž obě srncov   nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov   za pravdu, když hřímal, že pytlákov   pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov   , velkému dobrmanov   , se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov   mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov   z tlapky. Ježkov   bodliny se zaryly tomu lumpov   do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov   hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov   ve vesnici.

Koncovky všechny: mix

Dveře se automaticky zavíral_.

yi

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat