Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Předložky s/z

foukací harmoniky _ laděním G

sz

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy   tě v podzemních ko   kách pod pyramidami a pyrami   kami. V temných cho   bách jsou pořá   na hlí   ce. Stráží sto   ky let staré hro   ky faraonů a sklá   ky jejich pokladů, slonovinové faj   ky, brouky skaraby se zlatými kro   kami i škeble perloro   ky. Mumie mají podivné chou   ky, živí se zbloudilými kr   ky, podzemními kořínky a lahů   kou jsou le   ky archeologů, kteří tu nezří   ka v nepřehledných křižova   kách zabloudí. Dovedete si ale pře   stavit, jaké to je, kdy   má mumie Ane   ka alergii právě na le   ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle   kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane   ka dietu bezle   kovou.

Párové hlásky: mix

odcházet _ nepořízenou

sz

Psaní s/z na začátku slova

čekají nás velké _měny

sz

Psaní s/z na začátku slova

Princezna a moucha

Princeznu v noci probudil ze   nění bzukot.   nepokojeně si pomyslela, že v komnatě   traší, ale po chvíli   koumání okolí   pozorovala mouchu. Zavolala tedy   právce hradu, aby jí pomohl najít   působ, jak to malé létající   tvoření   likvidovat. Kastelán   bledl strachy, protože se hmyzu bál. Poslal do světa   právu, v níž   volával všechny   tatečné dobrodruhy, aby pomohli princezně   kvalitnit   pánek. Rybář   kusil mouchu   poutat do sítě, ale síť měla příliš velká oka. Krotitel se ji   nažil   krotit a   kamarádit se s ní, ale neuměl zvířecí řeč. Až nakonec se   jevil zahradník. Otevřel v komnatě okno a mezitím šel s princeznou do sadů. Moucha vyletěla ven a   tratila se ve   mrkovém lese. Ale princezna už se   tejně   pět do komnaty ten den nevrátila.   blížila se se zahradníkem a pře   těhovala se k němu do domku.

Psaní s/z na začátku slova

_plnit slib

zs

Psaní s/z na začátku slova

sz
kapka _tékala po okněokamžitě _rudl_týská se jí_hromáždění_těžoval si pořád_konal

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

velikonoční svá_ky

dt

Párové hlásky: mix

_vítání

zs

Předložky s/z

Nedostal _ sebe slova.

zese

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat