Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

během _eydrichiády

Hh

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_arkulka_uddhaKarel _tvrtý_ocent Háma_inistr dopravy Hozák

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_rezident ČR_rezident USA_ancelář prezidenta republiky_ejvyšší soud ČR_udá armáda

Velká písmena: instituce, organizace

_akultní nemocnice Královské Vinohrady

Ff

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na   alé   traně, zaujaly mne   erudovy   ovídky   alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na   ídlišti   íru nebo v   rlických   orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla   lostermanna, který pochází z   umavských luhů nebo z   eského   esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou   oderlos   e   aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru   istra   eonarda nebo   osmovu   roniku (i když pokračování od   nicha   ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny   eštiny jen nežehral, Čapkovy   brázky z   olandska nebo Cesta na   ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký   véd.

Velká písmena: dny, období, události

na svátek _šech svatých

Vv

Velká písmena: národy, skupiny osob

Narodil se v kmeni Vraních _ndiánů.

Ii

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat