Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Velká písmena: národy, skupiny osob

_unkerka

pP

Velká písmena: instituce, organizace

volby do _enátu

sS

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_arel Veliký_áčelník_rincezna Diana_ozkomor_ásník Pablo Neruda

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
soukromá _linika_linika Dominojít do _ivadla_árodní divadlojít do _ina

Velká písmena: lidé, jména

Stála tam jak _otova žena.

Ll

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Pohostinní _áchodští nám připravili program.

nN

Velká písmena: dny, období, události

_dvent

aA

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Exkurz českým kalendářem

Věděli jste, že v   eské   epublice slavíme během   alendářního roku 7   tátních svátků, 7 ostatních svátků a 15   ýznamných dnů? Státní a ostatní svátky jsou   ny pracovního klidu, zatímco   ýznamné dny jsou   racovní dny, pokud nepřipadnou na   íkend. Jaké   tátní svátky tedy slavíme? Na 1.   edna připadá   en obnovy samostatného českého státu a zároveň   ový rok, který se ale řadí mezi ostatní svátky. Dne 8.   větna slavíme   en vítězství (konec   ruhé   větové války), 5.   ervence máme   en slovanských   ěrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6.   ervence upálili   istra Jana Husa. Další státní svátek,   en české státnosti (r. 935 zavražděn   níže Václav) připadá na 28. září. Hned 28. října se slaví   znik Československa (1918). Poslední státní svátek v roce je 17. listopadu   en boje za svobodu a demokracii (r. 1939 uzavření vysokých škol v Protektorátu nacisty a r. 1989 studentské protesty, které spustily   ametovou revoluci). Svátky jako   elikonoce a   ánoce řadíme mezi ostatní svátky. 

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat